Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POSPOLITE RUSZENIE DORADZTWA ZAWODOWEGO

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POSPOLITE RUSZENIE DORADZTWA ZAWODOWEGO"— Zapis prezentacji:

1 POSPOLITE RUSZENIE DORADZTWA ZAWODOWEGO
SEMINARIUM POSPOLITE RUSZENIE DORADZTWA ZAWODOWEGO Rybnik, 12 stycznia 2010 r.

2 GALA WRĘCZENIA NAGRÓD W KONKURSIE NA NAJLEPSZY RAPORT Z WYDARZEŃ OTK
WYRÓŻNIONE RAPORTY RESORT EDUKACJI GALA WRĘCZENIA NAGRÓD W KONKURSIE NA NAJLEPSZY RAPORT Z WYDARZEŃ OTK

3 Przedszkole nr 83 ZUCH w Poznaniu
POZNAJEMY ZAWODY WYCIECZKI DZIECI DO ZAKŁADÓW PRACY Każdy mały ZUCH wie, że wszystkie zawody są ważne i że trzeba szanować ludzi bez względu na to, jaki zawód wykonują. Tydzień ten rozbudził w dzieciach marzenia „kim będę, jak dorosnę?”, a to najpiękniejsze, co mogło się wydarzyć. Radość, uśmiech, dobra zabawa i zadowolenie dziecka TO NAJWIĘKSZY SUKCES TEJ AKCJI! GALA WRĘCZENIA NAGRÓD W KONKURSIE NA NAJLEPSZY RAPORT Z WYDARZEŃ OTK

4 Zespół Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku
WYBRANE ZREALIZOWANE DZIAŁANIA: Wycieczka do Narodowego Banku Polskiego w Białymstoku. Lekcje wychowawcze: „Rola wiedzy i kompetencji w dokonywaniu wyborów zawodowych”. Panel dyskusyjny: „Moje gospodarstwo agroturystyczne – istota działalności, pozyskiwanie funduszy, efektywność przedsięwzięcia. Warsztaty z zakresu planowania ścieżki kariery zawodowej. Uczestnictwo w warsztatach w wielu uczniach wzbudziło refleksję, czy wybrany przez nich zawód jest zgodny z ich osobowością zawodową? GALA WRĘCZENIA NAGRÓD W KONKURSIE NA NAJLEPSZY RAPORT Z WYDARZEŃ OTK

5 Zespół Szkół Zawodowych im. Sandora Petöfi w Ostródzie
WYBRANE ZREALIZOWANE DZIAŁANIA: Spotkanie uczniów z pracownikiem banku PKO BP. Wizyta na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wizyta w Młodzieżowym Centrum Kariery i w firmie „Delikates”. Prezentacje multimedialne: „Asertywna postawa w pracy zawodowej”, „Negocjacje – droga do porozumienia”, „Zarządzanie sobą w czasie”, „ Komunikacja werbalna i niewerbalna. GALA WRĘCZENIA NAGRÓD W KONKURSIE NA NAJLEPSZY RAPORT Z WYDARZEŃ OTK

6 Zespół Szkół Technicznych w Radomiu
WYBRANE ZREALIZOWANE DZIAŁANIA: Cykl „Gość z karierą” – spotkania z absolwentami szkoły, którzy odnieśli sukces zawodowy. Warsztaty: „Informacja zawodowa”, „Testy predyspozycji zawodowych”, „Planowanie kariery zawodowej”, „Status bezrobotnego oraz usługi Powiatowego Urzędu Pracy”. Seminarium dla doradców zawodowych z regionu radomskiego. GALA WRĘCZENIA NAGRÓD W KONKURSIE NA NAJLEPSZY RAPORT Z WYDARZEŃ OTK

7 Zespół Szkół Rolniczych w Cudzynowicach
WYBRANE ZREALIZOWANE DZIAŁANIA: Wykład dotyczący zawodów przyszłości. Warsztaty: „Umiejętności a wykonywany zawód a zawody przyszłości”. Wizyta w studiu telewizyjnym – zapoznanie się z zawodami redaktora i operatora. Spotkania z lokalnymi przedsiębiorcami oraz absolwentami szkoły dot. szczebli drogi zawodowej prowadzącej do sukcesów. „Bez zazdrości, kierując się uczciwością, można naprawdę wiele osiągnąć” GALA WRĘCZENIA NAGRÓD W KONKURSIE NA NAJLEPSZY RAPORT Z WYDARZEŃ OTK

8 Zespół Szkół Usługowych w Gdyni
WYBRANE ZREALIZOWANE DZIAŁANIA: Ankieta dotycząca preferencji zawodowych. Warsztaty: „Recepta na karierę”. Wystawa: „Sztuka autoprezentacji”. Udostępnienie poradników multimedialnych: „Jak zdobyć pracę” i programu wspomagającego wybór studiów. „Wielu młodych ludzi zaczęło się zastanawiać, jakie rzeczywiście ma wyobrażenie o swojej przyszłej drodze życiowej i karierze zawodowej”. GALA WRĘCZENIA NAGRÓD W KONKURSIE NA NAJLEPSZY RAPORT Z WYDARZEŃ OTK

9 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Raciborzu
WYBRANE ZREALIZOWANE DZIAŁANIA: Warsztaty dla uczniów gimnazjum: „Wybieram zawód i szkołę”, „Przygotowuję się do wyboru zawodu i szkoły”. Warsztaty dla uczniów ponadgimnazjalnych: „Kreowanie własnej przyszłości”. Warsztaty dla rodziców: „Jak pomóc nastolatkowi w wyborze zawodu i szkoły”. Lekcje wychowawcze na temat cech osobowości i zawodów. Spotkanie z adwokatem – zapoznanie się z zawodem. Warsztaty: „Mowa ciała w praktyce” – prelekcja filmowa. GALA WRĘCZENIA NAGRÓD W KONKURSIE NA NAJLEPSZY RAPORT Z WYDARZEŃ OTK

10 Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne nr 3 i nr 5 w Katowicach,
Malta – Ośrodek Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Katowicach WYBRANE ZREALIZOWANE DZIAŁANIA: - Happening: „Świadome planowanie kariery – szkoła miejscem pełnego rozwoju”. - Pokaz mody i fryzur (ZS Odzieżowych i Ogólnokształcących). - Wykład „Potrzeba kształcenia technicznego w dzisiejszej rzeczywistości” – student III roku Politechniki Śląskiej. - Zaprezentowanie przez szkoły swoich ofert edukacyjnych. „Władze miasta Katowice zaproponowały, aby impreza miała charakter cykliczny i odbywała się corocznie” GALA WRĘCZENIA NAGRÓD W KONKURSIE NA NAJLEPSZY RAPORT Z WYDARZEŃ OTK

11 WYBRANE ZREALIZOWANE DZIAŁANIA:
Warsztaty: „Wybór przyszłego zawodu, ścieżki kształcenia”, „Stres i radzenie sobie z nim”, „Szczęście a kariera zawodowa”. Warsztaty: „Metody i narzędzia w poradnictwie kariery”. Wykłady: „Złoty środek w relacjach rodzina – praca” – dla rodziców . „Rozwijam zainteresowania mego wnuczka” – dla babć i dziadków. „Takie inicjatywy godne są kontynuacji w przyszłości” GALA WRĘCZENIA NAGRÓD W KONKURSIE NA NAJLEPSZY RAPORT Z WYDARZEŃ OTK

12 WYBRANE ZREALIZOWANE DZIAŁANIA:
Cykl 15 seminariów i warsztatów dla uczniów, rodziców i nauczycieli oraz osób zainteresowanych rozwojem zawodowym. Tematyka: trening twórczości, asertywności, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawanie swoich predyspozycji, sztuka autoprezentacji, rozmowy kwalifikacyjne. Indywidualne doradztwo zawodowe. Przedstawienie oferty edukacyjnej lokalnych szkół i instytucji: Wojewódzki Urząd Pracy, Straż Miejska. GALA WRĘCZENIA NAGRÓD W KONKURSIE NA NAJLEPSZY RAPORT Z WYDARZEŃ OTK

13 WYBRANE ZREALIZOWANE DZIAŁANIA:
- Przedstawienie: „Zawody naszych rodziców”. Spotkanie z leśnikiem w szkolnej świetlicy. Warsztaty szkoleniowe: „Twoje drzwi do kariery”. Spotkanie z malarką w galerii sztuki. Spotkanie z farmaceutą. „Ponieważ akcja OTK cieszyła się dużym zainteresowaniem ze strony dyrekcji, nauczycieli i dzieci, pragniemy wpisać ją na stałe w harmonogram imprez odbywających się w naszej szkole” GALA WRĘCZENIA NAGRÓD W KONKURSIE NA NAJLEPSZY RAPORT Z WYDARZEŃ OTK

14 Szkoła Podstawowa nr 202 im. Jana Pawła II w Łodzi
WYBRANE ZREALIZOWANE DZIAŁANIA: Przeprowadzenie w każdej klasie lekcji na temat doradztwa zawodowego. Wykonanie przez uczniów prac plastycznych: „Kim chcę zostać w przyszłości?” Inscenizacja o zawodach: „Kim zostanę za kilka lat?” połączona z występem tanecznym i chóralnym uczniów szkoły. „Uczestnictwo w I Ogólnopolskim Tygodniu Kariery odgrywa ważną rolę w planowaniu własnej kariery zawodowej tak, aby zawód nie zawiódł” GALA WRĘCZENIA NAGRÓD W KONKURSIE NA NAJLEPSZY RAPORT Z WYDARZEŃ OTK

15 Dolnośląska Sieć Biur Karier
WYBRANE ZREALIZOWANE DZIAŁANIA: Organizacja cyklu wykładów i prezentacji. Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym. Warsztaty: „Planowanie własnej ścieżki kariery”, „Skuteczne poszukiwanie pracy”, „Radzenie sobie ze stresem”, „Skuteczne zarządzanie czasem”, „Autoprezentacja”, „Jak zrobić dobre wrażenie”. „Umożliwienie kontaktów z firmami regionalnymi, w wielu przypadkach zaowocowało nawiązaniem współpracy” GALA WRĘCZENIA NAGRÓD W KONKURSIE NA NAJLEPSZY RAPORT Z WYDARZEŃ OTK

16 Zespół Szkół Licealnych w Kramsku
WYBRANE ZREALIZOWANE DZIAŁANIA: Dzień pod hasłem: „Recepta na karierę” – spotkania ze strażakiem, policjantem, sprzedawcą. Spotkanie z doradcą zawodowym, zachęcającym uczniów do mądrej realizacji swoich marzeń zawodowych. Konkurs zawodoznawczy: „Kaletnik, czyli kto?” Warsztaty: „Moja droga do sukcesu”. GALA WRĘCZENIA NAGRÓD W KONKURSIE NA NAJLEPSZY RAPORT Z WYDARZEŃ OTK

17 Gimnazjum nr 2 w Bielawie
WYBRANE ZREALIZOWANE DZIAŁANIA: - Konkursy plastyczne (udział ok. 120 osób): „Mój wymarzony zawód” oraz „Zawód przyszłości”. Konkurs literacki: „Moja kariera, mój plan, moje życie”. Sondaż uczniowski: „Kto Twoim zdaniem osiągnął sukces zawodowy?” „Sukces dla młodzieży to nie tylko sława, kariera i pieniądze, ale przede wszystkim zadowolenie z wykonywanego zawodu” GALA WRĘCZENIA NAGRÓD W KONKURSIE NA NAJLEPSZY RAPORT Z WYDARZEŃ OTK

18 WYRÓŻNIONE RAPORTY RESORT PRACY
GALA WRĘCZENIA NAGRÓD W KONKURSIE NA NAJLEPSZY RAPORT Z WYDARZEŃ OTK

19 WYBRANE ZREALIZOWANE DZIAŁANIA:
Miejski Urząd Pracy w Kielcach WYBRANE ZREALIZOWANE DZIAŁANIA: - Warsztaty doradcze „Body language w pracy i na co dzień”. Warsztaty doradcze „Jak opanować stres przed: egzaminem, rozmową kwalifikacyjną, wyznaniem miłości”? Panel dyskusyjny „Kariera duchowna”. - Panel dyskusyjny „Kariera w mediach elektronicznych”. - „Dni otwarte dla osób niepełnosprawnych”. GALA WRĘCZENIA NAGRÓD W KONKURSIE NA NAJLEPSZY RAPORT Z WYDARZEŃ OTK

20 WYBRANE ZREALIZOWANE DZIAŁANIA:
Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku WYBRANE ZREALIZOWANE DZIAŁANIA: - Warsztaty „Potencjał zawodowy a sukces w procesie rekrutacji”. - Warsztaty „Umiejętność poszukiwania pracy”. „Dzień Otwarty dla Osób Niepełnosprawnych”. W ramach spotkania odbyły się: Debata „Otwórzmy Drzwi Niepełnosprawnym”, Minitargi Pracy dla Osób Niepełnosprawnych. Włączenie się w szereg działań realizowanych przez Rybnicką Platformę Poradnictwa Zawodowego. Ogólnopolski Tydzień Kariery stał się dla nas dodatkową okazją do wzmożenia działań na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych i poprawy ich funkcjonowania w społeczeństwie. GALA WRĘCZENIA NAGRÓD W KONKURSIE NA NAJLEPSZY RAPORT Z WYDARZEŃ OTK

21 WYBRANE ZREALIZOWANE DZIAŁANIA:
Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach WYBRANE ZREALIZOWANE DZIAŁANIA: Spotkanie zawodoznawcze w Elektrowni Jaworzno III. Wycieczka w ramach poznania zawodu do Straży Pożarnej oraz zwiedzanie Muzeum Pożarnictwa z młodzieżą niepełnosprawną ze Stowarzyszenia Pomocy Niepełnosprawnym „RADOŚĆ”. - Warsztaty doradców zawodowych oraz spotkania informacyjne z uczniami. - Targi pracy. GALA WRĘCZENIA NAGRÓD W KONKURSIE NA NAJLEPSZY RAPORT Z WYDARZEŃ OTK

22 WYBRANE ZREALIZOWANE DZIAŁANIA:
Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie WYBRANE ZREALIZOWANE DZIAŁANIA: Warsztaty dla bezrobotnych i poszukujących pracy „Sztuka i sekrety osobistego magnetyzmu”. - Badania ankietowe wśród uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych dotyczące trafności wyboru kierunku kształcenia. Stanowiska informacyjne dla młodzieży na temat trendów współczesnego rynku pracy, zawodów przyszłości, możliwości kształcenia i podnoszenia kwalifikacji. GALA WRĘCZENIA NAGRÓD W KONKURSIE NA NAJLEPSZY RAPORT Z WYDARZEŃ OTK

23 WYBRANE ZREALIZOWANE DZIAŁANIA:
International Students Club w Gdyni WYBRANE ZREALIZOWANE DZIAŁANIA: - Czat „ABC niepełnosprawnego studenta na rynku pracy”. - Czat „Jak przygotować dokumenty aplikacyjne”. „Jak założyć własną działalność gospodarczą”. „Metody poszukiwania pracy”. - „Autoprezentacja i stres - jak to z nim jest?” - „Urząd pracy – poradnik użytkownika”. GALA WRĘCZENIA NAGRÓD W KONKURSIE NA NAJLEPSZY RAPORT Z WYDARZEŃ OTK

24 WYBRANE ZREALIZOWANE DZIAŁANIA:
Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie WYBRANE ZREALIZOWANE DZIAŁANIA: - Spotkania informacyjne z młodzieżą szkół ponadgimnazjalnych. Warsztaty dla młodzieży: „Poznaj swój potencjał,” „Zareklamuj siebie – dokumenty aplikacyjne”, „Promocja samego siebie”, „Własny projekt kariery – podejmowanie decyzji zawodowych”, Wybór przyszłego zawodu – ścieżki kształcenia”, „Szczęście a kariera zawodowa”. - Prelekcje: „Dlaczego warto korzystać z doradztwa zawodowego”, „Zawód – żołnierz”. - Szkolenie dla doradców z OAZ „Sposoby podejmowania decyzji zawodowych”. - Konkurs „Zawody przyszłości” skierowany do uczniów klas III gimnazjum. GALA WRĘCZENIA NAGRÓD W KONKURSIE NA NAJLEPSZY RAPORT Z WYDARZEŃ OTK

25 WYBRANE ZREALIZOWANE DZIAŁANIA:
Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich WYBRANE ZREALIZOWANE DZIAŁANIA: - „Firma – mój sukces. Plusy i minusy prowadzenia własnej działalności gospodarczej” – spotkanie z lokalnymi przedsiębiorcami. „Dobra decyzja” – spotkanie z osobami, które podjęły własną działalność gospodarczą po otrzymaniu dotacji z PUP. „Krok po kroku – zakładam firmę” – wsparcie finansowe dla rozpoczynających działalność gospodarczą. „Czy nadaję się na przedsiębiorcę?” – zajęcia warsztatowe. „Strzeleckie Dni Kariery zmobilizowały mnie do otwarcia własnej działalności gospodarczej!” GALA WRĘCZENIA NAGRÓD W KONKURSIE NA NAJLEPSZY RAPORT Z WYDARZEŃ OTK

26 WYBRANE ZREALIZOWANE DZIAŁANIA:
Lokalne Centrum Doradztwa Zawodowego przy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku WYBRANE ZREALIZOWANE DZIAŁANIA: Seminarium „Młodzież niepełnosprawna w polskim systemie edukacji – ograniczenia i możliwości. Budowanie koalicji na rzecz wspierania rozwoju ścieżki kariery”. - Zajęcia informacyjne „Czynniki wyboru zawodu. Zainteresowania zawodowe”. Warsztaty z zakresu samopoznania w aspekcie planowania przyszłości edukacyjno-zawodowej dla młodzieży niepełnosprawnej. GALA WRĘCZENIA NAGRÓD W KONKURSIE NA NAJLEPSZY RAPORT Z WYDARZEŃ OTK

27 WYBRANE ZREALIZOWANE DZIAŁANIA:
Partnerstwo lokalne: PPP w Rawiczu, szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne w Rawiczu i powiecie, Gminne Centrum Informacji, Mobilne Centrum Informacji Zawodowej OHP, Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa WYBRANE ZREALIZOWANE DZIAŁANIA: - Porady indywidualne, konsultacje, zajęcia warsztatowe. Prelekcje z zakresu poradnictwa zawodowego, przygotowanie stoisk z aktualnymi ofertami szkół ponadgimnazjalnych, informatorami o zawodach oraz instytucjach gminnych zajmujących się doradztwem zawodowym. - Współpraca z Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej w Lesznie – wspólne działania dla gimnazjalistów. GALA WRĘCZENIA NAGRÓD W KONKURSIE NA NAJLEPSZY RAPORT Z WYDARZEŃ OTK

28 WYBRANE ZREALIZOWANE DZIAŁANIA:
Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach WYBRANE ZREALIZOWANE DZIAŁANIA: - Opracowanie 3 wersji scenariuszy warsztatów dla uczniów szkoły podstawowej „Ile zawodów ma mama, czyli poznajemy zawody”. - Opracowanie gry dydaktycznej „Czarny Piotruś i zawody”. - Warsztaty dla uczniów lokalnych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. GALA WRĘCZENIA NAGRÓD W KONKURSIE NA NAJLEPSZY RAPORT Z WYDARZEŃ OTK

29 WYBRANE ZREALIZOWANE DZIAŁANIA:
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej we Wrocławiu WYBRANE ZREALIZOWANE DZIAŁANIA: - Targi Edukacji i Pracy OHP „Twoja kariera w Twoich rękach”. Spotkanie w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – prezentacja „Młodzież bliżej rynku pracy – sytuacja na dolnośląskim rynku pracy”. Zajęcia grupowe dla studentów i absolwentów uczelni wyższych „Poznaj swoje preferencje”, „Autoprezentacja, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej”. GALA WRĘCZENIA NAGRÓD W KONKURSIE NA NAJLEPSZY RAPORT Z WYDARZEŃ OTK

30 WYBRANE ZREALIZOWANE DZIAŁANIA:
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Skierniewicach, Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi WYBRANE ZREALIZOWANE DZIAŁANIA: - Konkurs plastyczny, „Kim będę?” dla uczniów kl. IV–VI szkół podstawowych. - Otwarty dzień poradnictwa zawodowego. - I Targi Poradnictwa Zawodowego „Nauka – Praca – Kariera”. - Warsztaty w 3 modułach: przedsiębiorczym, motywacyjnym i informacyjnym. - Konferencja „Wskaźniki jakości pracy w obszarze doradztwa zawodowego”. - Zajęcia warsztatowe „Podróż w głąb siebie”. - Spotkanie międzyresortowego zespołu ds. rozwoju poradnictwa zawodowego. GALA WRĘCZENIA NAGRÓD W KONKURSIE NA NAJLEPSZY RAPORT Z WYDARZEŃ OTK

31 WYBRANE ZREALIZOWANE DZIAŁANIA:
Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach WYBRANE ZREALIZOWANE DZIAŁANIA: „Zasady tworzenia dokumentów aplikacyjnych” – warsztaty otwarte dla osób bezrobotnych i innych zainteresowanych. - „Kreatywne myślenie” – gry edukacyjne i zabawy. Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym dla wszystkich zainteresowanych. - Dokumenty aplikacyjne – Twoja profesjonalna wizytówka. - „Poznaj swój potencjał: testy predyspozycji zawodowych”. - Metody poszukiwania pracy – chcieć to móc. GALA WRĘCZENIA NAGRÓD W KONKURSIE NA NAJLEPSZY RAPORT Z WYDARZEŃ OTK

32 WYBRANE ZREALIZOWANE DZIAŁANIA:
Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim WYBRANE ZREALIZOWANE DZIAŁANIA: - Warsztaty: „Moje miejsce w świecie pracy – świadome podejmowanie decyzji”. „Bez błądzenia do celu”, Aktywnie na rynku”, „Dokumenty aplikacyjne oraz rozmowa kwalifikacyjna w procesie doboru pracowników”. - Konsultacje indywidualne z doradcami zawodowymi. Konkurs plastyczny „Zawód przyszłości”. „Podjęte działania pokazały, jak duże jest zapotrzebowanie na usługi doradcze oraz to, że warto je promować” GALA WRĘCZENIA NAGRÓD W KONKURSIE NA NAJLEPSZY RAPORT Z WYDARZEŃ OTK

33 WYBRANE ZREALIZOWANE DZIAŁANIA:
Izba Rzemieślnicza w Rybniku WYBRANE ZREALIZOWANE DZIAŁANIA: - Spotkanie z uczniami gimnazjum Hufca Pracy w Rybniku. - Konferencja dla dyrektorów i pedagogów szkół gimnazjalnych. Spotkania w gimnazjach, podczas których przedstawiano ciekawe zawody rzemieślnicze, podkreślając atrakcyjność zawodów budowlanych. „Młodzież oraz pedagodzy stwierdzili jednoznacznie, że należy organizować spotkania z rodzicami, młodzieżą szkół gimnazjalnych już od pierwszej klasy, aby informować ich o kształceniu zawodowym” GALA WRĘCZENIA NAGRÓD W KONKURSIE NA NAJLEPSZY RAPORT Z WYDARZEŃ OTK

34 HONOROWI PATRONI AKCJI SDSiZ – I OTK 2009

35 SPONSORZY I OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY 2009
Na poziomie centralnym, w efekcie starań ZG SDSiZ RP, organizację OTK w różnej formie i postaci sponsorowali: - ECORYS Polska, PROGRA, Westhill Consulting, Związek Rzemiosła Polskiego, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, KOWEZiU, Ministerstwo Edukacji Narodowej.

36 W OTK połączyliśmy w jedno nasze: profesję, pasję i powołanie.
Było to prawdziwe „POSPOLITE RUSZENIE” na rzecz planowania kariery!


Pobierz ppt "POSPOLITE RUSZENIE DORADZTWA ZAWODOWEGO"

Podobne prezentacje


Reklamy Google