Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opracowanie: Paulina Obijalska 2009/2010

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opracowanie: Paulina Obijalska 2009/2010"— Zapis prezentacji:

1 Opracowanie: Paulina Obijalska 2009/2010
System doradztwa zawodowego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Środzie Wlkp. Opracowanie: Paulina Obijalska 2009/2010

2 Organizacja doradztwa zawodowego w PP-P
Dlaczego warto? Jaka jest misja? W jaki sposób?

3 1) Dlaczego warto realizować zadania z zakresu orientacji zawodowej?
„Raport – doradztwo zawodowe w powiecie średzkim” - 40% uczniów III kl. gimnazjum krótko przed egzaminem gimnazjalnym nie ma sprecyzowanego planu kariery zawodowej - 40% uczniów III kl. gimnazjum całkowicie samodzielnie podjęło decyzję o wyborze szkoły - 65% rodziców uważa, że w szkole powinien być zatrudniony doradca zawodowy - 88% nauczycieli uważa, że powinno pogłębić swoją wiedzę z zakresu doradztwa zawodowego - tylko 50% wychowawców realizuje dla rodziców zagadnienia zawodoznawcze. Wyzwania współczesności: globalizacje rynków pracy, zmiany strukturalne w istocie pracy, rozwój karier „bez granic” zmiany związane z eksternalizacją zatrudnienia

4 1) Dlaczego warto realizować zadania z zakresu orientacji zawodowej?
Doradztwo zawodowe w Europie Republika Czeska, Dania, Węgry, Islandia, Portugalia, Słowacja i Hiszpania rozszerza usługi doradcze na wszystkie etapy szkolnictwa Doradztwo zawodowe w Polsce - Ustawa z dnia 7 września 1991 r - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

5 2) Jaka jest misja Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w realizowaniu systemu doradztwa zawodowego? Pomoc uczniom, rodzicom, nauczycielom potrzebującym wsparcia i poszukujących dróg samorozwoju.

6 2) Jaka jest misja PP-P w realizowaniu systemu doradztwa zawodowego?
Rodzice: - przygotowanie rodziców do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, Nauczyciele (szkoła): - pomoc pedagogom i nauczycielom w realizacji tematów związanych z wyborem zawodu w ramach lekcji przedmiotowych, - wspieranie działań szkoły mających na celu optymalny rozwój edukacyjny i zawodowy ucznia, - współpraca z instytucjami wspierającymi lub mogącymi wspierać system kształcenia i doradztwa zawodowego, takich jak: Kuratorium Oświaty, Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, Mobilne Centrum Informacji Zawodowej, Powiatowy Urząd Pracy, Szkolny Ośrodek Kariery, uczelnie wyższe

7 2) Jaka jest misja PP-P w realizowaniu systemu doradztwa zawodowego?
Uczniowie: - udzielanie pomocy uczniom w określaniu ich zainteresowań, uzdolnień, predyspozycji i innych cech ważnych przy planowaniu kariery zawodowej, - przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia oraz opracowania indywidualnego planu kariery edukacyjnej i zawodowej, - przygotowanie ucznia do radzenia sobie w sytuacjach trudnych, takich jak: bezrobocie, problemy zdrowotne, potrzeba mobilności zawodowej, - udostępnienie informacji o zawodach, ścieżkach edukacyjnych, typach szkół ponadgimnazjalnych i sieci szkolnictwa na poziomie lokalnym - wyposażenie młodzieży w wiadomości i umiejętności umożliwiające racjonalne i trafne podejmowanie decyzji zawodowych. - aktywne przygotowanie do uczestnictwa zawodowego młodzieży w dynamicznie zmieniającym się świecie. - umiejętność kierowania „karierą życiową” - umiejętność „uczenia się, jak się uczyć” (ten złożony zestaw kompetencji umożliwi jednostkom określenie swoich potrzeb edukacyjnych i kierowanie nimi )

8 3) W jaki sposób realizować będziemy system doradztwa zawodowego?
Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w zakresie pomocy uczniom szkół gimnazjalnych w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej  Oferta „Orientacja zawodowa w gimnazjum” obejmuje 3 grupy docelowe: II Rodzice III Nauczyciele I Uczniowie

9 Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Orientacja zawodowa w gimnazjum”
I UCZNIOWIE 1) Spotkania warsztatowe dla uczniów w szkołach macierzystych. 2) Raz w miesiącu spotkania warsztatowe dla uczniów w Poradni psychologiczno – pedagogicznej z tematyki rozwoju umiejętności interpersonalnych (asertywność, pozytywne i twórcze myślenie, komunikacja interpersonalna, autoprezentacja itp.) 3) Konsultacje indywidualne dla uczniów z doradcą zawodowym - każdy poniedziałek – dyżur w poradni - każdy wtorek – dyżur w szkole

10 Ad I.1. Spotkania warsztatowe dla uczniów w szkołach macierzystych
Warsztaty są przeznaczone dla uczniów I, II, III klasy gimnazjum. Uczniowie klasy I będą mieli możliwość przejścia przez cały cykl działań zawodoznawczych, stopniowo zaczynając od: KL. I – Poznaję świat zawodów (moduł I) KL. II – Poznaję siebie (moduł II) KL.III – Kim będę w przyszłości? – poznawanie ścieżek kształcenia ponadgimnazjalnego i rynku pracy (moduł. III) Uczniowie klasy II, ze względu na to, że pozostały im 2 lata na realizacje cyklu otrzymają go w okrojonej formie. KL. II – Poznaję świat zawodów (moduł I), Poznaję siebie (moduł II) KL. III – Kim będę w przyszłości? – poznawanie ścieżek kształcenia ponadgimnazjalnego i rynku pracy (moduł III) Uczniom klasy III proponujemy zminimalizowane wszystkie trzy moduły, ze szczególnym uwzględnieniem modułu III KL. III - Poznaję świat zawodów (moduł. I), Poznaję siebie (moduł. II), Kim będę w przyszłości? – poznawanie ścieżek kształcenia ponadgimnazjalnego i rynku pracy (moduł III)

11 Propozycja warsztatów w ramach oferty „Orientacja zawodowa w gimnazjum
Klasa I Rok szkolny 2009/2010 – Moduł I „Poznaję świat zawodów” 1) „Czym jest zawód i dlaczego warto go mieć?” 2) „Praca w życiu człowieka a wybór zawodu” 3) „Poznajemy zawody z przyszłością i bez przyszłości” 4) „Relacja JA – RODZINA – ZAWÓD” 5) „Klasyfikacja zawodów i specjalności” 6) „Moje plany edukacyjno-zawodowe” Prezentacja multimedialna: „Świat zawodów”

12 Prezentacja multimedialna – „Planowanie kariery zawodowej”
Propozycja warsztatów w ramach oferty „Orientacja zawodowa w gimnazjum” Klasa II Rok szkolny 2010/2011 – moduł II „Poznaję siebie” 1) „Rola osobowości w wyborze zawodu” 2) „Moje zdolności i zainteresowania podstawą planowania przyszłości zawodowej” 3) „Moje mocne i słabe strony” 4) „Moje wartości i cele życiowe” 5) „Budowanie kariery” 6) „Jak podjąć dobrą decyzję zawodową?” 7) „Samoocena” Prezentacja multimedialna – „Planowanie kariery zawodowej”

13 Propozycja warsztatów w ramach oferty „Orientacja zawodowa w gimnazjum”
Klasa III Rok szkolny 2011/2012 – moduł III „Kim będę w przyszłości – poznawanie ścieżek kształcenia ponadgimnazjalnego i rynku pracy” 1) „Współczesny rynek pracy” 2) „ Możliwości kształcenia ponadgimnazjalnego” 3) „Mój rozwój zawodowy” 4) „Edukacja – zawód – praca” 5) „Świat pracy” 6) „Programy rynku pracy” Prezentacja multimedialna – „Co dalej gimnazjalisto?”

14 Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Orientacja zawodowa w gimnazjum”
II RODZICE 1) Prelekcje dla rodziców uczniów w szkołach macierzystych Temat: „Rola rodzica w procesie podejmowania decyzji zawodowej dziecka” 2) Konsultacje indywidualne z doradcą zawodowym w ramach Drzwi Otwartych Szkoły 3) Konsultacje indywidualne z doradcą zawodowym w poradni psychologiczno – pedagogicznej

15 Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Orientacja zawodowa w gimnazjum”
III NAUCZYCIELE 1) Zespół interdyscyplinarny „Grupa wsparcia” – zespół ten składałby się z pedagogów, nauczycieli mających kwalifikacje z zakresu doradztwa zawodowego oraz nauczycieli zajmujących się i interesujących się tym tematem. Celem zespołu byłoby udzielenie wsparcia nauczycielom przedmiotowcom oraz wychowawcom jako pierwszym doradcom zawodowym ucznia w temacie doradztwa. Spotkania odbywać się będą w naszej Poradni.

16 1) DRZWI OTWARTE PORADNI OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY
To nie wszystko… 1) DRZWI OTWARTE PORADNI w ramach OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY 05 – Konsultacje indywidualne z doradcą zawodowym (od poniedziałku do soboty w godz – ) TESTY: Wstępna Orientacja Zawodowa Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji Zawodowych Warsztaty: (warsztaty dla chętnych w dniach , godzinach od – 19.00) „W poprzek, czyli do przodu” warsztat twórczego i pozytywnego myślenia „Ja w grupie” skutecznie porozumiewam się i współpracuję z innymi „Aby nie musieć czerwienić się przed sobą” trening Asertywności „Ja o sobie” czyli skuteczna autoprezentacja „Streso-łamacz” czyli jak pokonać stres „Zarządzanie czasem”, czyli jak efektywnie wykorzystać czas

17 To nie wszystko… 2) Indywidualne konsultacje mailowe z doradcą zawodowym. Adres mailowy: 3) Zaktualizowaną informację o zawodach, ścieżkach edukacyjnych, typach szkół, drogach uzyskania kwalifikacji zawodowych i potrzebach rynku pracy. 4) Współpracę z instytucjami wspierającymi lub mogącymi wspierać system kształcenia i doradztwa zawodowego, jak: Kuratorium Oświaty, Centra Kariery Zawodowej, Mobilne Centrum Informacji Zawodowej, Powiatowy Urząd Pracy, Szkolny Ośrodek Kariery, uczelnie wyższe.

18 Stawiamy na rozwój!!! W przyszłości, dążąc do osiągnięcia standardów europejskich mamy nadzieję na rozszerzenie działalności poradni w zakresie doradztwa zawodowego, na szkoły podstawowe, a nawet przedszkola i szkoły ponadgimnazjalne, tak aby orientacja zawodowa nie była wyłącznie skoncentrowana na poszczególnych punktach, w których dokonuje się wyborów, lecz była dynamicznym i rozwojowym procesem.

19 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Opracowanie: Paulina Obijalska 2009/2010"

Podobne prezentacje


Reklamy Google