Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE"— Zapis prezentacji:

1 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE
KONCEPCJA PRZESTRZENNA DRÓG: KIELCE – NOWY KORCZYN – TARNÓW – BARWINEK BRZESKO – NOWY SĄCZ – MUSZYNKA – SŁOWACJA S7 – NOWY TARG – NOWY SĄCZ – GORLICE – S19 PRACOWNIA PLANOWANIA I PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW TRANSPORTU ALTRANS Kraków, 9 listopada 2012 r.

2 PRACOWNIA PLANOWANIA I PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW TRANSPORTU ALTRANS
KONCEPCJA PRZESTRZENNA DRÓG: KIELCE – TARNÓW – GORLICE - SŁOWACJA, BRZESKO - NOWY SĄCZ - MUSZYNKA, S7 - NOWY TARG - NOWY SĄCZ - S19 PRACOWNIA PLANOWANIA I PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW TRANSPORTU ALTRANS WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

3 PRACOWNIA PLANOWANIA I PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW TRANSPORTU ALTRANS
KONCEPCJA PRZESTRZENNA DRÓG: KIELCE – TARNÓW – GORLICE - SŁOWACJA, BRZESKO - NOWY SĄCZ - MUSZYNKA, S7 - NOWY TARG - NOWY SĄCZ - S19 CELE I ZADANIA KONCEPCJI Cele strategiczne pobudzenie rozwoju gospodarczego, wzmocnienie możliwości kulturowych i społecznych obszarów z nią związanych. wzmocnienie więzi regionalnych stolicy województwa z obszarami lokalnych ośrodków gospodarczych, kulturowych, społecznych Cele operacyjny integracja istniejącego i planowanego systemu drogowego Małopolski, terenów województwa podkarpackiego oraz Słowacji (drogi wyższych klas technicznych) oraz systemów komunikacji kolejowej identyfikacja potencjalnych konfliktów (środowiskowych, społecznych, technicznych, ekonomicznych), oszacowanie kosztów inwestycyjnych Zadania zbadanie zasadności inwestycji w połączeniu z istniejącym i projektowanym układem drogowym wskazanie optymalnego przebiegu drogi oraz wyboru klasy technicznej. PRACOWNIA PLANOWANIA I PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW TRANSPORTU ALTRANS WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

4 PRACOWNIA PLANOWANIA I PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW TRANSPORTU ALTRANS
KONCEPCJA PRZESTRZENNA DRÓG: KIELCE – TARNÓW – GORLICE - SŁOWACJA, BRZESKO - NOWY SĄCZ - MUSZYNKA, S7 - NOWY TARG - NOWY SĄCZ - S19 ZAKRES OPRACOWANIA ANALIZA UWARUNKOWAŃ systemu transportowego regionu i powiązań komunikacyjnych społeczno - gospodarczych (demograficzne, zatrudnienie, wynagrodzenia, bezrobocie) planistycznych (w zasięgu: krajowym, wojewódzkim, gmin i powiatów) zasobów przyrodniczych (Parki Narodowe, Rezerwaty Przyrody, Natura 2000, Parki Krajobrazowe, Chronionego krajobrazu itp.) zasobów kulturowych (rejestr zabytków, ewidencja zabytków, strefy ochrony konserwatorskiej, strefy ochrony archeologicznej) infrastruktury transportowej (drogowej, kolejowej, lotniczej) PROGNOZY RUCHU prognozy ruchu dla obszaru województwa – 2030 7 scenariuszy rozwoju układu drogowego KONCEPCJA PRZESTRZENNA DRÓG 2 warianty dróg klasy GP 2 warianty dróg klasy S WIELOKRYTERIALNA ANALIZA OCENY WARIANTÓW 15 kryteriów w 5 grupach : funkcjonalne, ruchowe ekonomiczne, planistyczne, społeczno – gospodarcze WSKAZANIE WARIANTU OPTYMALNEGO PRACOWNIA PLANOWANIA I PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW TRANSPORTU ALTRANS WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

5 PRACOWNIA PLANOWANIA I PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW TRANSPORTU ALTRANS
KONCEPCJA PRZESTRZENNA DRÓG: KIELCE – TARNÓW – GORLICE - SŁOWACJA, BRZESKO - NOWY SĄCZ - MUSZYNKA, S7 - NOWY TARG - NOWY SĄCZ - S19 WIELOKRYTERIALNA ANALIZA OCENY WARIANTÓW KRYTERIA FUNKCJONALNE Rozdział ruchu tranzytowego i lokalnego Dostępność do parkingów Park&Ride i węzłów intermodalnych Liczba mieszkańców w gminie posiadających dostęp do nowych dróg Potencjalne konflikty społeczne Dostępność drogi KRYTERIA RUCHOWE Zmiana zgeneralizowanego kosztu w transporcie Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu południowo wschodniego województwa KRYTERIA EKONOMICZNE Szacunkowe koszty inwestycyjne budowy drogi Powierzchnia terenów inwestycyjnych w zasięgu drogi PRACOWNIA PLANOWANIA I PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW TRANSPORTU ALTRANS WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

6 PRACOWNIA PLANOWANIA I PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW TRANSPORTU ALTRANS
KONCEPCJA PRZESTRZENNA DRÓG: KIELCE – TARNÓW – GORLICE - SŁOWACJA, BRZESKO - NOWY SĄCZ - MUSZYNKA, S7 - NOWY TARG - NOWY SĄCZ - S19 WIELOKRYTERIALNA ANALIZA OCENY WARIANTÓW KRYTERIA PRZESTRZENNE Kolizje z istniejącą zwartą zabudową Kolizje z planowaną zabudową wynikająca z dokumentów planistycznych KRYTERIA ŚRODOWISKOWO - SPOŁECZNE Kolizje środowiskowe z obszarami prawnie chronionymi Kolizje ze strefami ochronnymi ujęć wody Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza Zmniejszenie konfliktów społecznych (wypadków i kolizji drogowych) PRACOWNIA PLANOWANIA I PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW TRANSPORTU ALTRANS WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

7 PRACOWNIA PLANOWANIA I PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW TRANSPORTU ALTRANS
KONCEPCJA PRZESTRZENNA DRÓG: KIELCE – TARNÓW – GORLICE - SŁOWACJA, BRZESKO - NOWY SĄCZ - MUSZYNKA, S7 - NOWY TARG - NOWY SĄCZ - S19 KIELCE – TARNÓW – GORLICE – S19 PRACOWNIA PLANOWANIA I PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW TRANSPORTU ALTRANS WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

8 PRACOWNIA PLANOWANIA I PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW TRANSPORTU ALTRANS
KONCEPCJA PRZESTRZENNA DRÓG: KIELCE – TARNÓW – GORLICE - SŁOWACJA, BRZESKO - NOWY SĄCZ - MUSZYNKA, S7 - NOWY TARG - NOWY SĄCZ - S19 KIELCE – TARNÓW – GORLICE – S19 Podstawowe parametry drogi – wariant rekomendowany S A Klasa drogi S - ekspresowa Przekrój poprzeczny 2 x 2 Łączna długość drogi w woj. małopolskim [km] 94,89 Łączna ilość i długość tuneli [szt - km] 2 (4,4 km) Obiekty inżynieryjne [szt.] 11 Liczba węzłów i skrzyżowań [szt.] 14 Szacunkowy koszt realizacji zł gr. województwa – Tarnów (A4) zł Tarnów (A4) – Gorlice (DK 28) zł Gorlice (DK 28) – gr. województwa zł PRACOWNIA PLANOWANIA I PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW TRANSPORTU ALTRANS WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

9 PRACOWNIA PLANOWANIA I PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW TRANSPORTU ALTRANS
KONCEPCJA PRZESTRZENNA DRÓG: KIELCE – TARNÓW – GORLICE - SŁOWACJA, BRZESKO - NOWY SĄCZ - MUSZYNKA, S7 - NOWY TARG - NOWY SĄCZ - S19 Ocena wariantów: KIELCE – TARNÓW – GORLICE – S19 PRACOWNIA PLANOWANIA I PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW TRANSPORTU ALTRANS WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

10 PRACOWNIA PLANOWANIA I PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW TRANSPORTU ALTRANS
KONCEPCJA PRZESTRZENNA DRÓG: KIELCE – TARNÓW – GORLICE - SŁOWACJA, BRZESKO - NOWY SĄCZ - MUSZYNKA, S7 - NOWY TARG - NOWY SĄCZ - S19 GŁÓWNE ZAGROŻENIA Uwarunkowania środowiskowe na odcinku Tarnów – Gorlice Obszary Natura 2000: dolina rzeki Białej, pasmo Brzanki, dolina rzeki Wisłoki z dopływami, obszaru Bednarka, Ostoja Magurska Parki Krajobrazowe: Ciężkowicko – Rożnowskiego, Pasma Brzanki; Otulina Magurskiego Parku Narodowego Uwarunkowania społeczne Koncentracja zabudowy wzdłuż dolin oraz istniejących dróg (odc. Tarnów - Gorlice) Ukształtowanie terenu na odcinku Tarnów – Gorlice: 2 odcinki tunelowe PRACOWNIA PLANOWANIA I PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW TRANSPORTU ALTRANS WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

11 PRACOWNIA PLANOWANIA I PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW TRANSPORTU ALTRANS
KONCEPCJA PRZESTRZENNA DRÓG: KIELCE – TARNÓW – GORLICE - SŁOWACJA, BRZESKO - NOWY SĄCZ - MUSZYNKA, S7 - NOWY TARG - NOWY SĄCZ - S19 BRZESKO – NOWY SĄCZ - MUSZYNKA PRACOWNIA PLANOWANIA I PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW TRANSPORTU ALTRANS WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

12 PRACOWNIA PLANOWANIA I PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW TRANSPORTU ALTRANS
KONCEPCJA PRZESTRZENNA DRÓG: KIELCE – TARNÓW – GORLICE - SŁOWACJA, BRZESKO - NOWY SĄCZ - MUSZYNKA, S7 - NOWY TARG - NOWY SĄCZ - S19 BRZESKO – NOWY SĄCZ - MUSZYNKA Podstawowe parametry drogi – wariant rekomendowany GP A Klasa drogi GP - główna ruchu przyspieszonego Przekrój poprzeczny 2 x 2 Łączna długość drogi w woj. małopolskim ,52 km Łączna ilość i długość tuneli - Obiekty inżynieryjne szt. Liczba węzłów i skrzyżowań szt. Szacunkowy koszt realizacji zł Brzesko – Nowy Sącz zł Nowy Sącz - Muszynka zł PRACOWNIA PLANOWANIA I PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW TRANSPORTU ALTRANS WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

13 PRACOWNIA PLANOWANIA I PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW TRANSPORTU ALTRANS
KONCEPCJA PRZESTRZENNA DRÓG: KIELCE – TARNÓW – GORLICE - SŁOWACJA, BRZESKO - NOWY SĄCZ - MUSZYNKA, S7 - NOWY TARG - NOWY SĄCZ - S19 Ocena wariantów: BRZESKO – NOWY SĄCZ - MUSZYNKA PRACOWNIA PLANOWANIA I PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW TRANSPORTU ALTRANS WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

14 PRACOWNIA PLANOWANIA I PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW TRANSPORTU ALTRANS
KONCEPCJA PRZESTRZENNA DRÓG: KIELCE – TARNÓW – GORLICE - SŁOWACJA, BRZESKO - NOWY SĄCZ - MUSZYNKA, S7 - NOWY TARG - NOWY SĄCZ - S19 GŁÓWNE ZAGROŻENIA Uwarunkowania społeczne Koncentracja zabudowy wzdłuż dolin oraz istniejących dróg (odc. Gromnik – Muszynka) Rekreacyjny charakter wzdłuż Dunajca i Jeziora Rożnowskiego (Czchów i Tęgoborze) Uwarunkowania planistyczne Brak drogi w dokumentach planistycznych o znaczeniu krajowym Uwarunkowania środowiskowe Obszary Natura 2000: obszary Dolnego i Środkowego Dunajca, Łososina, obszary siedliskowe Nawojowa, Łabowa, Krynica, Ostoja Popradzka, Beskid Niski Popradzki Park Krajobrazowy Rezerwat przyrody: Białowodzka Góra nad Dunajcem NA ODCINKU KRZYŻÓWKA (NAWOJOWA) – MUSZYNKA BRAK MOŻLIWOŚCI TRASOWANIA DROGI Z OMINIĘCIEM OBSZARÓW PRAWNIE CHRONIONYCH Ukształtowanie terenu na odcinku Gromnik – Nowy Sącz PRACOWNIA PLANOWANIA I PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW TRANSPORTU ALTRANS WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

15 PRACOWNIA PLANOWANIA I PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW TRANSPORTU ALTRANS
KONCEPCJA PRZESTRZENNA DRÓG: KIELCE – TARNÓW – GORLICE - SŁOWACJA, BRZESKO - NOWY SĄCZ - MUSZYNKA, S7 - NOWY TARG - NOWY SĄCZ - S19 S7 - NOWY TARG - NOWY SĄCZ - GORLICE – S19 PRACOWNIA PLANOWANIA I PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW TRANSPORTU ALTRANS WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

16 PRACOWNIA PLANOWANIA I PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW TRANSPORTU ALTRANS
KONCEPCJA PRZESTRZENNA DRÓG: KIELCE – TARNÓW – GORLICE - SŁOWACJA, BRZESKO - NOWY SĄCZ - MUSZYNKA, S7 - NOWY TARG - NOWY SĄCZ - S19 S7 - NOWY TARG - NOWY SĄCZ - GORLICE – S19 Podstawowe parametry drogi – wariant rekomendowany GP B Klasa drogi GP - główna ruchu przyspieszonego Przekrój poprzeczny 2 x 2 Łączna długość drogi w woj. małopolskim [km] ,58 Łączna ilość i długość tuneli [szt - m] 3 (3,3 km) Obiekty inżynieryjne [szt.] 26 Liczba węzłów i skrzyżowań [szt.] 38 Szacunkowy koszt realizacji zł S7 – Nowy Targ zł Nowy Targ – Nowy Sącz zł Nowy Sącz – Gorlice zł Gorlice – gr. województwa zł PRACOWNIA PLANOWANIA I PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW TRANSPORTU ALTRANS WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

17 PRACOWNIA PLANOWANIA I PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW TRANSPORTU ALTRANS
KONCEPCJA PRZESTRZENNA DRÓG: KIELCE – TARNÓW – GORLICE - SŁOWACJA, BRZESKO - NOWY SĄCZ - MUSZYNKA, S7 - NOWY TARG - NOWY SĄCZ - S19 Ocena wariantów: S7 - NOWY TARG - NOWY SĄCZ - GORLICE – S19 PRACOWNIA PLANOWANIA I PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW TRANSPORTU ALTRANS WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

18 PRACOWNIA PLANOWANIA I PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW TRANSPORTU ALTRANS
KONCEPCJA PRZESTRZENNA DRÓG: KIELCE – TARNÓW – GORLICE - SŁOWACJA, BRZESKO - NOWY SĄCZ - MUSZYNKA, S7 - NOWY TARG - NOWY SĄCZ - S19 GŁÓWNE ZAGROŻENIA Uwarunkowania społeczne Silna obudowa istniejących dróg prowadzonych w dolinach rzek - brak możliwości ich rozbudowy Uwarunkowania planistyczne Brak drogi w dokumentach planistycznych o znaczeniu krajowym Uwarunkowania środowiskowe Obszary Natura 2000: obszary Górnego i Środkowego Dunajca, Orawsko – Nowotarskie Torfowiska, Łososina, Dolina Białki, Ostoja Popradzka, Ostoja Nietoperzy Beskidu Wyspowego, Ostoja Nietoperzy Powiatu Gorlickiego, Wisłok z dopływami, Bednarka Otulina Pienińskiego Parku Narodowego (Czorsztyn – Krośnica) Otulina Magurskiego Parku Narodowego (Lipniki) Obszar chronionego krajobrazu: Południowomałopolski Ukształtowanie terenu na odcinku Czorsztyn - Podegrodzie PRACOWNIA PLANOWANIA I PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW TRANSPORTU ALTRANS WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE


Pobierz ppt "WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google