Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EuroELIXIR w SEPA pierwsze doświadczenia i plany rozwoju

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EuroELIXIR w SEPA pierwsze doświadczenia i plany rozwoju"— Zapis prezentacji:

1 EuroELIXIR w SEPA pierwsze doświadczenia i plany rozwoju
dr Tomasz Jończyk Dyrektor Departamentu Rozliczeń Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. Warszawa , 31 marca 2008 r.

2 Agenda Cele KIR S.A. w SEPA
Obsługa instrumentów SEPA – założenia podstawowe SEPA Credit Transfer w systemie EuroELIXIR Uruchomienie produkcyjne Statystyki Zasady uczestnictwa SEPA Direct Debit – założenia i harmonogram wdrożenia Usługi dodatkowe – wspierające rozliczenia SEPA Mechanizm obsługi zgód Konsultacje i usługa weryfikacji zgodności z SEPA Inicjatywy w kontekście SEPA – zaangażowanie KIR Przyszłość systemu rozliczeniowego KIR

3 Cele KIR S.A. w obszarze SEPA
Podstawowy Umożliwienie uczestnikom systemu EuroELIXIR wykorzystywania instrumentów płatniczych SEPA poprzez odpowiednie dostosowanie tego systemu do wymagań SEPA Uzupełniający Ułatwienie uczestnikom systemu uzyskania zdolności obsługi paneuropejskich instrumentów płatniczych poprzez zaoferowanie dodatkowych produktów wspomagających tj.: mechanizmu konwersji mechanizmu wspomagającego obsługę zgód konsultacje i wsparcie merytoryczne

4 Instrumenty SEPA w systemie EuroELIXIR założenia funkcjonalne
Implementacja obsługi SEPA Credit Transfer (SCT) i SEPA Direct Debit (SDD), zgodnie ze standardami EPC EuroELIXIR – SEPA Scheme Compliant ACH Współistnienie nowych i obecnych rozwiązań do obsługi rozliczeń w Euro w systemie EuroELIXIR. Połączenie z systemem EBA Clearing - SEPA STEP2  brak kategorii entry-point. konieczność uczestnictwa w STEP2 bezpośrednio lub pośrednio Docelowo przewidywana też możliwość współpracy z innymi izbami m.in. w ramach stowarzyszenia EACHA Konieczność uczestnictwa w STEP2 dotyczy tylko instytucji, które chcą

5 SEPA Credit Transfer EuroELIXIR Droga do uruchomienia
2006 – 2007 r. – konsultacje rozwiązań technicznych z bankami i z EBA Clearing czerwiec 2007 r. – publikacja wstępnej oferty SCT EuroELIXIR i pierwszych wersji specyfikacji technicznych. listopad 2007 r. – udostępnienie pierwszej wersji aplikacji rozliczeniowej dostosowanej do obsługi SCT EuroELIXIR z modułem konwersji. listopad 2007 r. – styczeń 2008r. – testy w relacji ze STEP2 grudzień r. – zawarcie porozumienia o współpracy z EBA Clearing styczeń 2008 r. – udostępnienie wersji produkcyjnej aplikacji oddziałowej do obsługi SCT EuroELIXIR 25 stycznia 2008 r. – pierwszy dzień rozliczeniowy SCT EuroELIXIR 28 stycznia 2008 r. – pierwszy rozrachunek SCT EuroELIXIR

6 SEPA Credit Transfer EuroELIXIR
Implementacja obsługi SCT zgodnie ze standardami EPC Połączenie z usługą SCT STEP2 – zapewnienie zasięgu paneuropejskiego Dodatkowe komunikaty w standardzie XML Credit Transfer - podstawowa uznaniowa instrukcja płatnicza; Return – zwrot; Request for Cancellation - żądanie wycofania płatności; Status Report - informacja o odrzuconych płatnościach. odrębny mechanizm przetwarzania w EuroELIXIR osobne tabele routingu (dostępności banków) łączne sesje rozliczeniowe przetwarzanie w ramach czasowych dotychczasowych rozliczeń EuroELIXIR MT Połączenie z modułem konwersji – dla zaakcentowania, że nie ma konwersji centralnej, ale w aplikacji użytkownika udało się 

7 SEPA Credit Transfer EuroELIXIR (2)
Nowe funkcjonalności: Możliwość kierowania do systemu płatności z przyszłą datą rozrachunku do 3 dni przed datą rozrachunku Komunikat służący wycofaniu transakcji oczekujących na rozliczenie; Komunikat do realizacji zwrotu instrukcji międzysystemowej. Dodatkowo: możliwość poszerzenia standardów podstawowych SEPA w przyszłości o Additional Optional Services (AOS)  przewidywane wdrożenie AOS do: obsługi zleceń na rzecz ZUS i płatności podatkowych przekazu polskich znaków diakrytycznych W porównaniu z rozliczeniami EuroELIXIR bazującymi na MT103+

8 SEPA Credit Transfer EuroELIXIR moduł konwersji (1)
Założenia funkcjonalne dodatkowy, opcjonalny moduł w aplikacji EuroELIXIR-OK. odpłatny charakter usługi zamiana formatu komunikatów pomiędzy SEPA XML i dotychczas stosowanymi formatami opcja dostosowania modułu do indywidualnych potrzeb banku  usługa odpłatna realizowana na zlecenie uczestnika Oryginalny SCT XML Na rysunku nadawanie, a od marca i w drugą stronę. SCT SCT MT 103+ Moduł Konwersji *. txt

9 SEPA Credit Transfer EuroELIXIR moduł konwersji (2)
Etapy wdrożenia konwersja komunikatów przychodzących w standardzie XML z opcją ręcznej rejestracji komunikatów wysyłanych uruchomiona od 25 stycznia 2008 r. wraz z uruchomieniem obsługi SCT w systemie EuroELIXIR II. automatyzacja konwersji komunikatów wysyłanych SCT – termin wdrożenia – marzec 2008 r.

10 3 377 SCT w EuroELIXIR w pierwszym tygodniu SEPA
SEPA Credit Transfer EuroELIXIR Dane statystyczne (1) 3 377 SCT w EuroELIXIR w pierwszym tygodniu SEPA 31 tys. SCT w lutym br. Wszyscy bezpośrednio w SCT EE, a pośrednio przez NBP w SCT STEP2

11 Wszyscy bezpośrednio w SCT EE, a pośrednio przez NBP w SCT STEP2

12 Wszyscy bezpośrednio w SCT EE, a pośrednio przez NBP w SCT STEP2

13 SEPA Credit Transfer EuroELIXIR dane statystyczne (2)
Uczestnicy Narodowy Bank Polski Bank BPH S.A. ING Bank Śląski S.A. Bank Millenium S.A. Mazowiecki Bank Regionalny S.A. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Wszyscy bezpośrednio w SCT EE, a pośrednio przez NBP w SCT STEP2 Prowadzone są rozmowy z kolejnymi bankami.

14 SEPA Credit Transfer w systemie EuroELIXIR Zasady uczestnictwa (1)
Opcje uczestnictwa rozliczenia wewnątrzsystemowe – bezpośrednie lub pośrednie w systemie EuroELIXIR rozliczenia międzysystemowe – za pośrednictwem NBP w systemie STEP2 – wariant podstawowy Uczestnik EE Uczestnik EE Uczestnik S2

15 SEPA Credit Transfer EuroELIXIR zasady uczestnictwa
Wymogi KIR przystąpienie do systemu EuroELIXIR, złożenie formularzy - deklaracja chęci udziału w rozliczeniach SCT, wymóg min. 1 miesięcznego wyprzedzenia aktualizacja zbiorów bazowych KIR – 2 razy w miesiącu. uzyskanie pozytywnego wyniku testów obsługi komunikatów SCT, posiadanie identyfikatora BIC, potwierdzenie zgodności z SEPA – Adherence Agreement – EPC (ZBP), uzyskanie statusu uczestnika SCT STEP2 - rozliczenia międzysystemowe zgłoszenie do SCT STEP2 poprzez NBP aktualizacja Tabel Routingu STEP2 1 raz w miesiącu, z zachowaniem m.in. 1,5 miesięcznego wyprzedzenia. Formularze – zmodyfikowane OB (wzór w nowej Specyfikacji Technicznej nr 1) aktualizacja zbiorów bazowych w pierwszy dzień roboczy miesiąca i w pierwszy roboczy po połowie miesiąca – zwykle 16ty) Wymóg posiadania identyfikatora BIC dotyczy zarówno uczestników bezpośrednich, jak i pośrednich Do EBA muszą dotrzeć wszystkie dokumenty min. 1,5 mies. przed włączeniem uczestnika. Aktualizacja w pierwszym tygodniu każdego miesiąca.

16 SEPA Direct Debit EuroELIXIR Założenia funkcjonalne
odrębna względem SEPA Credit Transfer usługa w systemie EuroELIXIR - osobne tabele routingu (dostępności banków) połączenie z systemem SEPA STEP2 – wariant podstawowy uczestnictwo NBP w SEPA STEP2 model funkcjonowania rozliczeń międzysystemowych uzależniony od decyzji NBP o przystąpieniu do SEPA Direct Debit w systemie STEP2 opcja ustanowienia dodatkowych połączeń z innymi izbami uwarunkowania prawne – implementacja PSD Brak podstaw prawnych stosowania SEPA Direct Debit w relacjach międzynarodowych do zakończenia implementacji PSD – 1 listopada 2009r. Odrębność od SCT bierze się z przyjętej odrębności w STEP2.

17 SEPA Direct Debit EuroELIXIR Harmonogram wdrożenia
udostępnienie środowiska testowego SDD planowany termin – I połowa 2009 r II. uruchomienie obsługi SDD w trybie produkcyjnym planowany termin – do 1 listopada 2009 r. termin uzależniony jest od: daty zakończenia implementacji zapisów PSD zakończenia prac EPC nad SDD zainteresowania banków udziałem w rozliczeniach SDD Na podstawie konsultacji z EBA Clearing i rozmów z bankami – uczestnikami systemów Izby podjęto decyzję o przełożeniu terminu udostępnienia środowiska testowego SDD w EuroELIXIR. W tym czasie prace będą skoncentrowane na SCT i module konwersji.

18 Mechanizm obsługi zgód
usługa oparta o eArchiwum - skanowanie, archiwizowanie i udostępnianie papierowych zgód na stosowanie polecenia zapłaty wykorzystanie „Witryny do wymiany informacji związanych z rozliczeniami” KIR S.A. jako bazy pozwalającej bankom szybko wyszukać obraz zgody klienta KIR S.A. jako zaufana strona trzecia gwarantująca, że obraz dokumentu jest wiernym odwzorowaniem papierowego oryginału dostarczonego przez Wierzyciela zakładana obsługa zgód krajowego Polecenia Zapłaty (w PLN) a w przyszłości obsługa zgód SEPA DD

19 Mechanizm obsługi zgód – wariant I
Papierowy dokument zgody (1 egzemplarz) Bank Wierzyciela Bank Dłużnika Wierzyciel Dłużnik Zdematerializowana zgoda na stosowanie polecenia zapłaty Witryna udostępniana bankom (obrazy dokumentów) Zgoda na obciążanie rachunku Dłużnika Wariant I dematerializuje zgodę wierzyciel lub bank wierzyciela – do KIR trafia już zgoda w postaci zdematerializowanej. Archiwum zgód

20 Mechanizm obsługi zgód – wariant II
Papierowy dokument zgody (1 egzemplarz) Bank Wierzyciela Bank Dłużnika Wierzyciel Dłużnik Informacja o nowym dokumencie umieszczonym na witrynie Witryna udostępniana bankom (obrazy dokumentów) Zgoda na obciążanie rachunku Dłużnika Wariant II – KIR skanuje Dostaje formularz od Wierzyciela Dostaje formularz od Banku Wierzyciela Skanowanie Archiwum zgód Papierowy dokument zgody

21 Weryfikacja zgodności z SEPA w zakresie rozliczeń
płatna usługa dodatkowa do obsługi instrumentów SEPA założenia funkcjonalne charakter: dwudniowe konsultacje i spotkania warsztatowe ze specjalistami KIR S.A. dotyczące warunków uzyskania zgodności z SEPA możliwość sprawdzenia zgodności generowanych komunikatów ze standardem SEPA (Credit Transfer i Direct Debit) miejsce: w banku lub w Izbie Korzyści usługa umożliwia bankom lepsze przygotowanie do testów obsługi instrumentów SEPA i złożenia deklaracji zgodności – Adherence Agreement OITS - Operations, Infrastructure, and Technology Standards

22 Korzyści dla banków możliwość zaistnienia w SEPA;
produkty dodatkowe – ułatwienie procesu wdrażania i obsługi instrumentów SEPA obsługa instrumentów SEPA w ramach obecnie eksploatowanych aplikacji EuroELIXIR dostosowanie standardów SEPA do specyfiki polskiego systemu płatniczego, w tym obsługa polskich znaków diakrytycznych i lokalnych typów płatności połączenie z paneuropejską izbą rozliczeniową STEP2 za pośrednictwem NBP, co pozwala na obniżenie kosztów uczestnictwa banków OITS - Operations, Infrastructure, and Technology Standards

23 Dodatkowe inicjatywy KIR S.A. w obszarze SEPA
Izba jest zaangażowana w następujące przedsięwzięcia: prace Europejskiej Rady Płatności (EPC) - grupa OITS SEPA Polska – w ramach ZBP udział w SEPA Forum Polska i wszystkich grupach roboczych, wparcie procesu ustanawiania Additional Optional Services, konsultacje dokumentacji SEPA (EPC) i ich polskich wersji językowych; międzynarodowe konsultacje projektu Payment Services Directive oraz wdrażanie zapisów dyrektywy do polskiego prawodawstwa; prace EACHA powołanie stowarzyszenia i udział w organach decyzyjnych, konsultacje założeń technicznych współpracy (interoperability). OITS - Operations, Infrastructure, and Technology Standards

24 Perspektywy rozwoju systemu KIR
Poszerzanie palety obsługiwanych instrumentów i usług wspierających rozliczenia SEPA Ustanowienie dodatkowych połączeń z europejskimi izbami rozliczeniowymi Migracja rozrachunku na Single Shared Platform TARGET2 Polska w Strefie Euro Funkcjonalność systemów ELIXIR i EuroELIXIR zostanie prawdopodobnie połączona Rozrachunek systemu będzie już dokonywany na SSP TARGET2 – brak konieczności wprowadzania dodatkowych zmian. Szczegółowy scenariusz uzależniony od terminu i scenariusza przyjęcia Euro przez Polskę Rozrachunek na SSP – przy założeniu, że Polska wejdzie do Strefy Euro po 2012 roku

25 Dziękuję za uwagę dr Tomasz Jończyk Dyrektor Departamentu Rozliczeń
tel ;


Pobierz ppt "EuroELIXIR w SEPA pierwsze doświadczenia i plany rozwoju"

Podobne prezentacje


Reklamy Google