Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SEPA w systemach KIR S.A. dr Tomasz Jończyk Dyrektor Departamentu Rozliczeń Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. Warszawa-Miedzeszyn, 15 października 2007.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SEPA w systemach KIR S.A. dr Tomasz Jończyk Dyrektor Departamentu Rozliczeń Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. Warszawa-Miedzeszyn, 15 października 2007."— Zapis prezentacji:

1 SEPA w systemach KIR S.A. dr Tomasz Jończyk Dyrektor Departamentu Rozliczeń Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. Warszawa-Miedzeszyn, 15 października 2007 r.

2 Agenda Cele KIR S.A. w obszarze SEPA
Obsługa instrumentów SEPA – założenia podstawowe SEPA Credit Transfer SEPA Direct Debit Działania dodatkowe Mechanizm obsługi zgód Usługa weryfikacji zgodności z SEPA Inne inicjatywy Harmonogram dalszych prac

3 Cele KIR S.A. w obszarze SEPA
Podstawowy Umożliwienie uczestnikom systemu EuroELIXIR wykorzystywania instrumentów płatniczych SEPA poprzez odpowiednie dostosowanie tego systemu do wymagań SEPA Uzupełniający Ułatwienie uczestnikom systemu uzyskania zdolności obsługi paneuropejskich instrumentów płatniczych poprzez zaoferowanie dodatkowych produktów wspomagających tj.: mechanizmu konwersji mechanizmu wspomagającego obsługę zgód konsultacje i wsparcie merytoryczne

4 Korzyści dla banków możliwość zaistnienia banku w SEPA od początku jego funkcjonowania obsługa instrumentów SEPA w ramach obecnie eksploatowanych aplikacji EuroELIXIR dostosowanie standardów SEPA do specyfiki polskiego systemu płatniczego, w tym obsługa polskich znaków diakrytycznych i lokalnych typów płatności połączenie z paneuropejską izbą rozliczeniową STEP2 za pośrednictwem NBP, co pozwala na obniżenie kosztów uczestnictwa banków produkty dodatkowe – ułatwienie procesu wdrażania i obsługi instrumentów SEPA OITS - Operations, Infrastructure, and Technology Standards

5 Instrumenty SEPA w systemie EuroELIXIR założenia funkcjonalne
Implementacja obsługi SEPA Credit Transfer (SCT) i SEPA Direct Debit (SDD), zgodnie ze standardami EPC Współistnienie nowych i obecnych rozwiązań: dodatkowe komunikaty w systemie EuroELIXIR osobne tabele routingu (dostępności banków) łączne sesje rozliczeniowe (MT + SEPA) Połączenie z systemem EBA Clearing - SEPA STEP2  brak kategorii entry-point). docelowo przewidywana też możliwość współpracy z innymi europejskimi izbami w ramach stowarzyszenia EACHA

6 Instrumenty SEPA w systemie EuroELIXIR kategorie rozliczeń
Dotychczasowa typologia rozliczeń: krajowe, transgraniczne. Nowa typologia rozliczeń: wewnątrzsystemowe – pomiędzy uczestnikami jednego systemu rozliczeniowego, międzysystemowe – pomiędzy uczestnikami różnych systemów rozliczeniowych. Uczestnik EE Uczestnik EE Uczestnik S2 SEPA zmienia dotychczas istniejące podziały – znika rozróżnienie na zlecenia krajowe i transgraniczne – wszystkie mają być traktowane jednakowo jak lokalne stąd i stosowana dotychczas terminologia musi się dostosować do zmian realiów.

7 Instrumenty SEPA w systemie EuroELIXIR zasady uczestnictwa
Opcje uczestnictwa rozliczenia wewnątrzsystemowe – bezpośrednie lub pośrednie w systemie EuroELIXIR rozliczenia międzysystemowe – za pośrednictwem NBP w systemie STEP2 Wymogi KIR S.A.: przystąpienie do systemu EuroELIXIR złożenie formularzy - deklaracja udziału w rozliczeniach SEPA uzyskanie pozytywnego wyniku testów obsługi komunikatów SEPA posiadanie identyfikatora BIC potwierdzenie zgodności z SEPA uzyskanie statusu uczestnika SCT STEP2 - rozliczenia międzysystemowe Formularze – zmodyfikowane BB i OB (wzór w nowej Specyfikacji Technicznej nr 1) Wymóg posiadania identyfikatora BIC dotyczy zarówno uczestników bezpośrednich, jak i pośrednich

8 Instrumenty SEPA w systemie EuroELIXIR zasady uczestnictwa
Wymóg zgodności z SEPA Warunkiem uczestnictwa w rozliczeniach SEPA jest uzyskanie zgodności ze standardami SEPA Zgodność z SEPA = zdolność do odbioru i wysyłania komunikatów w standardzie SEPA Dopuszczalne odstępstwo potwierdzone przez EPC i ZBP: zdolność do odbioru – na początku 2008 r. uzyskanie zdolności do nadawania – do końca 2008 r. Dotyczy banków o niewielkim udziale w wolumenie transakcji w euro Adherence Agreement = potwierdzenie zgodności ze standardami SEPA  deklaracja składana w National Adherence Support Organization NASO i akceptowana przez EPC NASO = National Adherence Support Organisation

9 SEPA Credit Transfer EuroELIXIR (1)
Implementacja obsługi SCT zgodnie ze standardami EPC dodatkowe komunikaty w standardzie XML Polecenie przelewu – podstawowa uznaniowa instrukcja płatnicza Zwrot – instrukcja zwrotu środków po rozrachunku transakcji pierwotnej Żądanie wycofania płatności – instrument umożliwiający uczestnikowi anulowanie złożonej wcześniej instrukcji płatniczej przed pełnym przetworzeniem zawierającego ją komunikatu pierwotnego w EuroELIXIR Informacja o odrzuconych płatnościach – informacja o odrzuceniu płatności przez system rozliczeniowy odrębny mechanizm przetwarzania w EuroELIXIR pośrednictwo Narodowego Banku Polskiego Połączenie z modułem konwersji – dla zaakcentowania, że nie ma konwersji centralnej, ale w aplikacji użytkownika udało się 

10 SEPA Credit Transfer EuroELIXIR (2)
SCT i MT SCT SCT XML niezależne tabele uczestników SCT EE względem MT103+ odrębne tabele uczestników SEPA Direct Debit EE Zwrot XML MT MT Zwrot MT

11 SEPA Credit Transfer EuroELIXIR (3)
Nowe funkcjonalności: Możliwość kierowania do systemu płatności z przyszłą datą rozrachunku (do 3 dni) Komunikat służący wycofaniu transakcji oczekujących na rozliczenie Komunikat do realizacji zwrotu instrukcji międzysystemowej Dodatkowo: możliwość poszerzenia standardów podstawowych SEPA w przyszłości o Additional Optional Services (AOS)  przewidywane wdrożenie AOS do: obsługi zleceń na rzecz ZUS i płatności podatkowych przekazu polskich znaków diakrytycznych W porównaniu z rozliczeniami EuroELIXIR bazującymi na MT103+

12 SEPA Credit Transfer EuroELIXIR moduł konwersji (1)
Założenia funkcjonalne dodatkowy, opcjonalny moduł w aplikacji EuroELIXIR-OK. odpłatny charakter usługi zamiana formatu komunikatów pomiędzy SEPA XML i dotychczas stosowanymi formatami Oryginalny SCT XML SCT SCT MT 103+ Moduł Konwersji *. txt

13 SEPA Credit Transfer EuroELIXIR moduł konwersji (2)
Etapy wdrożenia konwersja komunikatów przychodzących w standardzie XML z opcją ręcznej rejestracji komunikatów wysyłanych planowany termin uruchomienia – 28 styczeń 2008 r. wraz z uruchomieniem obsługi SCT w systemie EuroELIXIR II. automatyzacja konwersji komunikatów wysyłanych planowany termin wdrożenia – marzec 2008 r.

14 Dokumentacja techniczna
Dokumentacja KIR S.A. Specyfikacja techniczna 2 – EuroELIXR-C Specyfikacja techniczna 12 – EuroELIXIR-OK zawiera opis modułu konwersji Dokumentacja EPC - uzupełniająca SEPA Credit Transfer Scheme Rulebook Implementation Guidelines dla SCT SEPA Data Model Technical Validation Subsets UNIFI ISO XML ST2 jest dostępna ST12 z modułem kowersji Dokumentacja dostosowana jest do aktualnych specyfikacji EPC i EBA Clearing i podobnie jak one nie ma jeszcze charakteru ostatecznego. Co się może zmienić korekty będące bezpośrednim rezultatem zmian dokonanych przez EPC lub EBA Clearing. budowa nagłówków zbiorów (BIF) lista kodów błędu. drobne zmiany stosowanej terminologii Termin udostępnienia wersji – czerwiec br.

15 SEPA Direct Debit EuroELIXIR (1)
Założenia funkcjonalne odrębna względem SEPA Credit Transfer usługa w systemie EuroELIXIR (I faza – Creditor Mandate Flow) osobne tabele routingu (dostępności banków) połączenie z systemem SEPA STEP2 uczestnictwo NBP w SEPA STEP2 model funkcjonowania rozliczeń międzysystemowych uzależniony od decyzji NBP o przystąpieniu do SEPA Direct Debit w systemie STEP2 uwarunkowania prawne – implementacja PSD Odrębność od SCT bierze się z przyjętej odrębności w STEP2.

16 SEPA Direct Debit EuroELIXIR (2)
Payment Services Directive (PSD) dyrektywa o usługach płatniczych Stworzenie jednolitych ram prawnych w UE, usunięcie barier funkcjonowania instrumentów SEPA 1 grudnia 2005 r. – rozpoczęcie konsultacji międzynarodowych 25 kwietnia 2007 r. – zatwierdzenie przez Parlament Europejski (opóźnienie) 1 listopada 2009 r.– zakończenie implementacji do krajowych systemów prawnych Brak podstaw prawnych stosowania SEPA Direct Debit w relacjach międzynarodowych do zakończenia implementacji PSD Konsekwencją braku podstaw prawnych jest dwustopniowość wdrożenia SDD w systemie EuroELIXIR – najpierw testowo, a potem produkcyjnie.

17 SEPA Direct Debit EuroELIXIR (3)
Harmonogram wdrożenia udostępnienie środowiska testowego SDD planowany termin – lipiec 2008 r. II. uruchomienie obsługi SDD w trybie produkcyjnym planowany termin – do 1 grudnia 2009 r. termin uzależniony jest od: daty zakończenia implementacji zapisów PSD zainteresowania banków udziałem w rozliczeniach SDD

18 Mechanizm obsługi zgód
usługa oparta o eArchiwum - skanowanie, archiwizowanie i udostępnianie papierowych zgód na stosowanie polecenie zapłaty wykorzystanie „Witryny do wymiany informacji związanych z rozliczeniami” KIR S.A. jako bazy pozwalającej bankom szybko wyszukać obraz zgody klienta KIR S.A. jako zaufana strona trzecia gwarantująca, że obraz dokumentu jest wiernym odwzorowaniem papierowego oryginału dostarczonego przez Wierzyciela zakładana obsługa zgód krajowego Polecenia Zapłaty (w PLN) a w przyszłości obsługa zgód SEPA DD Drugi etap planowany jest na marzec 2008

19 Weryfikacja zgodności z SEPA w zakresie rozliczeń
płatna usługa dodatkowa do obsługi instrumentów SEPA założenia funkcjonalne charakter: dwudniowe konsultacje i spotkania warsztatowe ze specjalistami KIR S.A. dotyczące warunków uzyskania zgodności z SEPA możliwość sprawdzenia zgodności generowanych komunikatów ze standardem SEPA (Credit Transfer i Direct Debit) miejsce: w banku lub w Izbie Korzyści usługa umożliwia bankom lepsze przygotowanie do testów obsługi instrumentów SEPA i złożenia deklaracji zgodności – Adherence Agreement OITS - Operations, Infrastructure, and Technology Standards

20 Harmonogram prac październik 2007 r. – przedstawienie kompletu dokumentacji technicznej SCT EuroELIXIR listopad 2007 r. – przedstawienie oferty cenowej SCT EuroELIXIR listopada 2007 r. – testy SCT EuroELIXIR 25 stycznia 2008 r. – uruchomienie obsługi SCT w EuroELIXIR w trybie produkcyjnym – wraz z mechanizmem konwersji (etap I); marzec 2008 r. – rozbudowa mechanizmu konwersji (etap II); lipiec 2008 r. – udostępnienie SDD EuroELXIR w trybie testowym; do 1 grudnia 2009 r. – uruchomienie obsługi SDD w EuroELIXIR w trybie produkcyjnym

21 Dodatkowe inicjatywy KIR S.A. w obszarze SEPA
Izba jest zaangażowana w następujące przedsięwzięcia: prace Europejskiej Rady Płatności (EPC) – grupa Operations, Infrastructure and Technology Standards (OITS) SEPA Polska – w ramach ZBP udział w SEPA Forum Polska i wszystkich grupach roboczych, wsparcie procesu ustanawiania Additional Optional Services, konsultacje dokumentacji SEPA (EPC) i ich polskich wersji językowych międzynarodowe konsultacje projektu Payment Services Directive oraz wdrażanie zapisów dyrektywy do polskiego prawodawstwa; prace EACHA powołanie stowarzyszenia i udział w organach decyzyjnych, konsultacje założeń technicznych współpracy tzw. interoperability OITS - Operations, Infrastructure, and Technology Standards

22 Perspektywy rozwoju systemu w Strefie Euro
Po wejściu Polski do Strefy Euro funkcjonalność systemów ELIXIR i EuroELIXIR zostanie prawdopodobnie połączona Rozrachunek połączonego systemu rozliczeniowego będzie już dokonywany na SSP TARGET2 – brak konieczności wprowadzania dodatkowych zmian. Szczegółowy scenariusz uzależniony od: scenariusza przyjęcia waluty EURO przez Polskę popularności instrumentów SEPA w Polsce Rozrachunek na SSP – przy założeniu, że Polska wejdzie do Strefy Euro po 2012 roku

23 Dziękuję za uwagę tomasz.jonczyk@kir.com.pl dr Tomasz Jończyk Dyrektor
Departamentu Rozliczeń tel ;


Pobierz ppt "SEPA w systemach KIR S.A. dr Tomasz Jończyk Dyrektor Departamentu Rozliczeń Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. Warszawa-Miedzeszyn, 15 października 2007."

Podobne prezentacje


Reklamy Google