Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu"— Zapis prezentacji:

1 Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl
Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu mogą być wykorzystywane przez jego Użytkowników wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego oraz do użytku w szkołach podczas zajęć dydaktycznych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Plik można dowolnie modernizować na potrzeby własne oraz do wykorzystania w szkołach podczas zajęć dydaktycznych.

2 will/going to/ present continuous
future

3 Podstawowe informacje
Za pomocą Will, going to oraz czasu present continuous wyrażamy wydarzenia lub czynności, które będą miały miejsce w przyszłości. Will stosujemy kiedy przewidujemy, przepowiadamy lub prognozujemy przyszłość. Są to sytuacje nagłe, spontaniczne, nie zaplanowane. Going to oznacza zamiar. Za pomocą tego wyrażenia mówimy o przyszłości zaplanowanej. Present continuous to czas teraźniejszy, za pomocą którego możemy wyrazić także przyszłość. Są to wydarzenia lub czynności, które są zaplanowane, umówione, ustalone i na pewno będą mialy miejsce w przyszłości.

4 will przewidywanie

5 Mark, a teenage high school student is seeing a fortune-teller.
Mark, nastoletni licealista spotyka się wróżką. A fortune-teller is predicting his future. Wróżka przepowiada mu przyszłość. Mark: Who will I be in the future? Mark: Kim będę w przyszłości? Fortune-teller: You’ll be a famous D.J. Fortune-teller: Będziesz sławnym D.J-em. Mark: A famous D.J? Yeah, it’s possible. I love club music. Mark: Sławnym D.J-em…? Tak, to możliwe. Uwielbiam muzykę klubową. Mark: Will I form my band? Mark: Czy stworzę swój zespół? Fortune-teller: No, you won’t. You’ll perform solo. Wróżka: Nie. Będziesz występować solo.

6 Mark: Will I make a career?
Mark: Czy zrobię karierę? Fortune-teller: Yes, you will. Your future will be bright. You’ll be rich and famous. You’ll do interviews, you’ll have lots of fans. You’ll give autographs. Wróżka: Tak. Twoja przyszłość będzie świetlana. Będziesz bogaty i sławny. Będziesz udzielał wywiadów. Będziesz miał mnóstwo fanów. Będziesz rozdawał autografy. Mark: Will I be happy? Mark: Czy będę szczęśliwy? Fortune-teller: Not, completely. You’ll be busy and lonely as well. You won’t have real friends and family. You’ll miss it. Wróżka: Nie całkiem. Będziesz zajęty i samotny zarazem. Nie będziesz miał prawdziwych przyjaciół i rodziny. Będzie tobie tego brakować.

7 Mark: Will I fall in love?
Mark: Czy się zakocham? Fortune-teller: Maybe, you will. Maybe, you won’t. I won’t tell you more. One thing is sure. Your fate is in your hands. You can influence it, if you want. Wróżka: Może tak. Może nie. Nie powiem tobie więcej. Jedna rzecz jest pewna. Twój los jest w twoich rękach. Możesz na niego wpłynąć, jeśli chcesz.

8 Going to zamiar

9 konstrukcja

10 Zdania twierdzące Czasownik Forma podstawowa Okolicznik miejsca Czasownik być osoba zamiar I You He She It We They am are is I going to study In Oxford.

11 Pytania i odpowiedzi czasownik forma podstawowa odpowiedzi
czasownik „być” osoba zamiar Am Are Is I you he she it we they I am you are he is she is it is we are they are I’m not you aren’t he isn’t she isn’t it isn’t we aren’t they aren’t going to study? Yes, No,

12 Zdania przeczące czasownik forma podstawowa osoba okolicznik miejsca
czasownik „być” zamiar I You He She It We They ‘m not aren’t isn’t going to study in Cambridge.

13 The fortune-teller’s predictions has fulfilled.
Przepowiednie wróżki spełniły się. At the moment Mark is doing an interview. He is telling reporters about his plans. W tym momencie Mark udziela wywiadu. Opowiada reporterom o swoich planach. Reporter: Last year you released the album which reached a top of the world charts. It seems you achieved almost everything. What are you going to do in the future? Reporter: W zeszłym roku wydałeś album, który zdobył szczyty światowych list przebojów. Wydaje się, że osiągnąłeś już prawie wszystko. Co zamierzasz na przyszłość? Mark: Well, I’m not going to stop recording. I’m going to finish recording my second album. It’s going to be better than the previous one. Mark: Hm.., Nie zamierzam przestać nagrywać. Zamierzam ukończyć nagrywanie mojego drugiego albumu. Zapowiada się, że będzie on jeszcze lepszy niż poprzedni. Reporter: When is it going to be in shops? Reporter: Kiedy pojawi się w sklepach? Mark: It is going to be in shops at the beginning of the next year, I suppose. Mark: Przypuszczam, że będzie w sklepach na początku przyszłego roku.

14 Reporter: Are you going to change anything?
I mean the music, the image, the style… Reporter: Czy zamierzasz cokolwiek zmienić? Chodzi mi o muzykę, image, styl… Mark: Good question! My next album is going to be more chilling. I’m going to start cooperation with the best Carribean D.J, Sam Gothard. Besides, I’m going to change my hairstyle. I was thinking about cutting my hair. Mark: Dobre pytanie! Zapowiada się na to, że mój nowy album będzie bardziej relaksujący. Zamierzam nawiązać współpracę z najlepszym D.J-em z Karaibów, Samem Gothardem. Poza tym, zamierzam zmienić fryzurę. Myślałem o ścięciu włosów. Reporter: Do you plan a tour after releasing your latest album? Reporter: Czy planujesz trasę koncertową po wydaniu swojej najnowszej płyty? Mark: Obviously, yes. I’m going to arrange an exclusive worldwide music event with the best-known and prominent club artist. Mark: Oczywiście, że tak. Zamierzam zaaranżować jedyne w swoim rodzaju światowe wydarzenie muzyczne z najsłynniejszymi, wybitnymi klubowymi artystami. Reporter: Oh, that’s fabulous. We just can’t wait for it. Good luck to you! Reporter: Oh, wspaniale. Nie możemy się po prostu doczekać! Powodzenia!

15 Present Continuous plan

16 Mark is talking on the phone with his new girlfriend, Jenny.
Mark rozmawia przez telefon ze swoją nową dziewczyną, Jenny. They are arranging a date. Umawiają się na randkę. Mark: Hello, honey! What are you doing this evening? Perhaps, we could go out together? Mark: Cześć kochanie! Co robisz dziś wieczorem? Może, wyjdziemy gdzieś razem? Jenny: I’m sorry. I’m busy. Don’t you rememer that I’m having my Spanish language course on Thursday evenings. How about tommorrow evening? Jenny: Przykro mi. Jestem zajęta. Czyżbyś nie pamiętał że mam kurs języka hiszpańskiego w czwartkowe wieczory? Co powiesz na jutrzejszy wieczór? Mark: Oh, I’m afraid I can’t make it. Tomorrow in the evening I’m working on the new album till late hours in a recording studio. Let’s meet the next morning, then. Mark: Oh.. Obawiam się, że nie mogę. Jutro wieczorem pracuję do późna nad nowym albumem w studiu nagrań. Spotkajmy się następnego ranka w takim razie.

17 Jenny: I’m leaving for a 3-day computer training to Manchester
early on Saturday morning. I told you about it. Why don’t we meet when I’m back. Are you free on Monday evening? Jenny: Wyjeżdzam na 3-dniowy kurs komputerowy do Manchesteru wcześnie w sobotę rano. Mówiłam tobie o tym. Może spotkamy się po moim powrocie? Czy jesteś wolny w wieczorem w poniedziałek? Mark: Hang on… Let me check in my diary. Oh, No!... On Monday evening I’m meeting with my fans. You know … autographs, photo sessions, interviews and things like that… Mark: Poczekaj…. Sprawdzę w kalendarzu. O, nie!!! W poniedziałkowy wieczór spotykam z fanami. No wiesz… autografy, sesja fotograficzna, wywiady i takie tam… Jenny: You’re meeting your fans on Monday… I can see we are both too busy. We can’t arrange a meeting this time. Jenny: Spotykasz się z fanami w poniedziałek…. Widzę, że oboje jesteśmy zbyt zajęci. Nie możemy umówić się tym razem. Mark: I think, I’ll call you in a few days. Mark: Myślę, że zadzwonię do ciebie za kilka dni. Jenny: Sure, I hope we’ll manage to meet next time. See you! Jenny: Pewnie. Mam nadzieję, że następnym razem uda nam się spotkać. Do zobaczenia! Mark : O.K . Bye, bye ! Mark: O.K. Pa!.


Pobierz ppt "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google