Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu"— Zapis prezentacji:

1 Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl
Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu mogą być wykorzystywane przez jego Użytkowników wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego oraz do użytku w szkołach podczas zajęć dydaktycznych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Plik można dowolnie modernizować na potrzeby własne oraz do wykorzystania w szkołach podczas zajęć dydaktycznych.

2 Was machst du in deiner Freizeit? - Freizeitaktivitäten.
Co robisz w wolnym czasie? - Sposoby spędzania wolnego czasu. Arkadiusz Więzowski

3 Dzisiejsza lekcja ma na celu:
- poznanie sposobów spędzania wolnego czasu, - zapoznanie nas ze słownictwem związanym z tematem „Freizeit” - czas wolny, - nauczyć nas opowiadać co chętnie robimy w wolnym czasie, - nauczyć nas opowiadać o swoich zainteresowaniach oraz o tym, czego nie lubimy robić w wolnym czasie.

4 Wie verbringst du deine Freizeit?
Jak spędasz swój wolny czas? Ich habe leider nicht viel Freizeit, weil ich sehr viel arbeite. Ich möchte mehr Freizeit haben. Freizeit habe ich nur am Wochenende. Es ist aber zu wenig. Am Wochenende muss ich nicht arbeiten. Ich kann machen, was ich will. Ich habe zwei Kinder. In meiner Freizeit unternehme ich etwas mit meinen Kindern. Ich arbeite viel, deshalb brauche ich das Wochenende, um mich auszuruhen und mit den Kindern zu sein. Niestety nie mam dużo czasu wolnego, ponieważ dużo pracuję. Chciałabym mieć więcej czasu wolnego. Czas wolny mam tylko w weekend. Ale to jest za mało. W weekend nie muszę pracować Mogę robić to, co chcę. Mam dwoje dzieci. W swoim wolnym czasie robię coś ze swoimi dziećmi. Dużo pracuję, dlatego potrzebuję weekendu, żeby wypocząć i być z dziećmi.

5 Wie verbringst du deine Freizeit?
Jak spędasz swój wolny czas? Nach der Arbeit surfe ich auch im Internet, chatte oder schreibe s. Abends lese ich manschmal. Ich lese gern. Am liebsten lese ich Romane. Sehr oft gehe ich auch ins Kino. Ich mag Kino, aber ich sehe auch ab und zu fern. Am Wochenende gehe ich mit meinen Kindern ins Schwimmbad. Ich finde es wichtig, Sport zu treiben. Ich und meine Kinder mögen die Natur, deshalb gehen wir oft wandern. Po pracy serfuję też w internecie, czatuje albo piszę e. Czasami czytam wieczorami. Chętnie czytam. Najchętniej powieści. Bardzo często chodzę również do kina. Lubię kino ale oglądam także telewizję. W weekend chodzę z moimi dziećmi na basen. Uważam, że uprawianie sportu jest bardzo ważne. Ja i moje dzieci lubimy naturę, dlatego bardzo często wędrujemy.

6 Wortschatz - słownictwo
Sport treiben – uprawiać sport etwas unternehmen – przedsięwziąć coś lesen – czytać nicht viel Freizeit haben – mie mieć dużo czasu fernsehen – oglądać telewizję ins Kino gehen – chodzić do kina wandern gehen – chodzić wędrować schwimmen -pływać im Internet surfen – serfować w internecie chatten – czatować sich ausruhen – wypoczywać

7 Was machst du gern in deiner Freizeit?
Co chętnie robisz w wolnym czasie? In meiner Freizeit mache ich viel Sport. Ich gehe joggen und spiele Fuβball. Am Samstag treffe ich mich mit meinen Freunden in einer Kneipe. Später gehen wir in die Disko. Nach der Schule lese ich oft. Ich koche auch sehr gerne.In der Woche habe ich nicht viel Zeit, weil ich in die Schule gehe. Ich gehe auch gerne shoppen. Das mache ich am liebsten in meiner Freizeit. W wolnym czasie uprawiam dużo sportu. Biegam i gram w piłkę nożną. W sobotę spotykam się z moimi przyjaciółmi w knajpie. Potem idziemy na dyskotekę. Po szkole dużo czytam. Również chętnie gotuję. W tygodniu nie mam dużo czasu wolnego ponieważ chodzę do szkoły. Bardzo chętnie chodzę też na zakupy. To robię najchętniej w wolnym czasie.

8 Was machst du gern in deiner Freizeit?
Co chętnie robisz w wolnym czasie? In meiner Freizeit telefoniere ich stundenlang mit meinen Freunden. In meiner Freizeit besuche ich einen Sprachkurs. Ich lerne Deutsch. Ich höre gerne Musik. Ich bin in einer Band. Ich spiele Gitarre. Ich kann noch nicht Klavier spielen, aber ich möchte spielenlernen. W wolnym czasie telefonuję również godzinami z moimi znajomymi. Chodzę też na kurs językowy. Uczę się niemieckiego. Chętnie też słucham muzyki. Jestem w zespole. Gram na gitarze. Nie umiem jeszcze grać na pianinie, ale chcę się nauczyć grać.

9 Wortschatz - słownictwo
Sport treiben/machen - uprawiać sport Fuβball spielen – grać w piłkę nożną telefonieren mit – telefonować z sich mit Freunden treffen – spotykać się z przyjaciółmi Musik hören - słuchać muzyki joggen – biegać/ uprawiać jogging in die Disko gehen – chodzić na dyskotekę Deutsch lernen – uczuć się niemieckiego Sprachkurs besuchen – chodzić na kurs językowy kochen – gotować Gitarre spielen – grać na gitarze Klavier spielen – grać na pianinie

10 Was können wir noch in der Freizeit machen?
Co jeszcze możemy robić w wolnym czasie? Basketball spielen - grać w koszykówkę Volleyball spielen – grać w siatkówkę Tennis spielen – grać w tenisa ins Konzert gehen – iść na koncert ins Theater gehen – iść do teatru Briefe schreiben – pisać listy Rad fahren – jeździć rowerem ins Grüne fahren – jechać na łono natury im Garten arbeiten – pracować w ogrodzie Ski fahren – jeździć nanartach Einkäufe machen – robić zakupu auf eine Party gehen – iść na imprezę einen Spaziergang machen - spacerować Schach spielen – grać w szachy am Computer arbeiten – pracować przy komputerze einen Einkaufsbummel machen – buszować po sklepach

11 Was machst du in deiner Freizeit gern?
Co chętnie robisz w wolnym czasie? Ich fahre oft Rad. - Często jeżdżę na rowerze. Ab und zu spiele ich Volleyball und Basketball. - Od czasu do czasu gram w kosza i siatkę. Immer fahre ich ins Grüne. - Zawsze jeżdżę na łono natury. Meistens gehe ich ins Theater. - Przeważnie idę do teatru. Manchmal mache ich Einkäufe. - Czasami robię zakupy. Fast immer mache ich einen Spaziergang. - Prawie zawsze spaceruję. Ich fahre Ski gern. - Chętnie jeżdżę na nartach.

12 Oto przymiotniki pomocne nam w opisywaniu wolnego czasu:
interessant – interesujący billig - tani gesund – zdrowy zeitraubend - czasochłonny langweilig – nudny teuer - drogi Sport ist gesund. - Sport jest zdrowy. Die Arbeit im Garten ist langweilig. - Praca w ogrodzie jest nudna. Die Arbeit am Computer ist zeitraubend. - Praca przy komputerze jest pracochłonna.

13 A oto przymiotniki które również pomogą nam w opisywaniu spędzania czasu wolnego:
gern - chętnie nicht gern – nie chętnie oft - często selten - rzadko immer - zawsze nie - nigdy fast immer – prawie zawsze meistens - przeważnie fast nie – prawie nigdy manchmal - czasami von Zeit zu Zeit – od czasu do czasu ab und zu – od czasu do czasu einmal am Tag – raz na dzień zweimal am Tag – dwa razy dziennie dreimal im Monat – trzy razy w miesiącu

14 Beispiele: Przykłady:
Wie oft gehst du ins Konzert? - Jak często chodzisz na koncert? Dreimal im Monat gehe ich ins Konzert. - Trzy razy w miesiącu chodzę na koncert. Spielst du in deiner Freizeit Schach? - Grasz w swoim wolnym czasie w szachy? Nein, ich spiele Schach nie. - Nie, nigdy nie gram w szachy. Ich spiele sehr oft Tennis. Und du? - Bardzo często gram w tenisa. A ty? Ich spiele selten Tennis. - Ja gram rzadko w tenisa. Ich gehe in meiner Freizeit auf eine Party gern. Und du? - W swoim wolnym czasie lubię chodzić na imprezę. A ty? Ich gehe auf eine Party nicht gern. - Nie lubię chodzić na imprezę.

15 Dodatkowe zwroty i słówka uzupełniające temat „Freizeit” - czas wolny :
mit dem Handy spielen - bawić się telefonem komórkowym teilnehmen - brać udział bauen -budować in die Bibliothek gehen - chodzić do biblioteki Zeitschriften lesen - czytać czasopisma das Surfbrett - deska surfingowa die Kunstgalerie - galeria sztuki der Kaufrausch - gorączka zakupów Schlittschuh fahren – jeździć na łyżwach grillen – grillować in den Zoo gehen – iść do zoo sticken - haftować zum Krafttraining gehen - iść na siłownię

16 Was können wir in der Freizeit machen? - Wortschatz
Co możemy robić w czasie wolnym? - Słownictwo das Reiten - jazda konna das Inlineskaten - jazda na łyżworolkach Rollerblades fahren - jazda na rolkach reiten - jeździć konno Skateboard fahren - jeździć na deskorolce Schlittschuh fahren - jeździć na łyżwach Inliner fahren -jeździć na łyżworolkach Schlitten fahren - jeździć na sankach Rollschuh fahren - jeździć na wrotkach Flugzeugmodelle basteln - kleić modele samolotów sich langweilen - nudzić się tauchen - nurkowac paddeln - pływać kajakiem das Fallschirmspringen -skakać na spadochronie

17 Freizeitaktivitäten – Wortschatz
Sposoby spędzania wolnego czasu - słownictwo segeln - żeglować klettern - wspinać się Gymnastik treiben - uprawiać gimnastykę Kampfsport machen - uprawiać sztuki walki tanzen - tańczyć das Zimmer aufräumen -sprzątać pokój Kreuzworträtsel lösen - rozwiązywać krzyżówkę relaxen - rozerwać się angeln - pójść na ryby nichts tun – nic nie robić

18 Hobbys Wofür interessierst du dich, Martin? Was ist dein Hobby?
- Czym się interesujesz Marcin?Co jest twoim hobby? Ich habe viele Hobbys. - Mam wiele hobby. Mein Hobby ist Fotografieren. Ich fotografiere sehr gern und sehr oft. - Moim hobby jest fotografowanie. Bardzo chętnie i bardzo dużo fotografuję. Mein Hobby ist auch Reisen. Ich reise sehr ab und zu. - Moim hobby jest także podróżowanie. Podróżuję od czasu do czasu. Meine Hobbys sind Sport und Fremdsprachen. - Moimi hobby są także sport i języki obce.

19 Wortschatz - słownictwo
viele Hobbys haben – mieć dużo hobby keine Hobbys haben – nie mieć zadnych hobby sich interessieren für – interesować się das Fotografieren – fotografowanie das Reisen – podróżowanie die Fremdsprachen – języki obce

20 Welches Hobby könnten wir haben?
Jakie możemy mieć hobby? das Basteln - majsterkowanie der Modellbau - modelarstwo die Jagd – myślistwo das Tauchen - nurkowanie die Vögel beobachten - obserwacja ptaków Räume einrichten - projektować wnętrza die Kunst - sztuka das Häkeln - szydełkowanie das Angeln - wędkarstwo das Wandern – wędrowanie

21 Wofür interessierst du dich? Was ist dein “Steckenpferd”?
Czym się interesujesz? Co jest twoim “konikiem”? Ich interessiere mich für die Kunst. - Interesuję się sztuką. Ich interessiere mich für Basteln und Modellbau. - Interesuję się majsterkowaniem i modelarstwem Ich beobachte die Vögel gern. Das ist mein Hobby. - Lubie obserwować ptaki. To jest moje Hobby. Angeln und Wandern sind das, was ich mag. - Wędkowanie i Wędrowanie jest tym, co lubie.

22 Was kann noch Hobby sein?
Co jeszcze może być hobby? Pilze sammeln - zbierać grzyby Knöpfe sammeln - zbierać guziki Telefonkarten sammeln - zbierać karty telefoniczne Blumen pflücken - zbierać kwiaty Münzen sammeln - zbierać monety Briefmarken sammeln - zbierać znaczki Flugzeugmodelle basteln - kleić modele samolotów sich mit dem Garten beschäftigen - zajmować się ogrodem

23 Wofür interessierst du dich?
Czym się interesujesz? Ich sammle Telefonkarten und Briefmarken. Und du? Zbieram karty telefoniczne i znaczki pocztowe. A ty? Ich pflücke die Blumen und bastle Flugzeugmodelle. Ja zbieram kwiatki i kleję modele samolotów! Super! Das ist ein gutes Hobby! Super! To jest dobre Hobby!

24 Dodatkowe słówka związane z zagadnieniem Hobby.
der Briefmarkensammler - filatelista malen - malować die Leseratte -mól książkowy die Vogelkunde - ornitologia die Leidenschaft - pasja das Nähen – szycie Briefmarken kleben - wklejać znaczki die Ausstellung - wystawa tanzen - tańczyć

25 Bibliografia : - Wolny Słownik Tematyczny Języka Niemieckiego ASGARD
-


Pobierz ppt "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google