Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu"— Zapis prezentacji:

1 Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl
Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu mogą być wykorzystywane przez jego Użytkowników wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego oraz do użytku w szkołach podczas zajęć dydaktycznych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Plik można dowolnie modernizować na potrzeby własne oraz do wykorzystania w szkołach podczas zajęć dydaktycznych.

2 Der Infinitiv mit zu und ohne zu.
Lekcja 38 Der Infinitiv mit zu und ohne zu. Bezokolicznik z zu i bez zu.

3 DER INFINITIV MIT ZU.- BEZOKOLICZNIK Z ZU.
W większości sytuacji, w których czasownik lub inna część zdania wymagają uzupełnienia stawiamy zu przed bezokolicznikiem, który jest na końcu zdania. Słówka zu nie tłumaczymy na język polski.

4 Bezokolicznik z zu występuje w zwrotach: haben + rzeczownik
Wir haben Lust, dich heute Abend zu besuchen. Bist du um zwanzig Uhr zu Hause? My mamy chęć odwiedzić ciebie dzisiaj wieczorem. Czy będziesz o godzinie 20 w domu? Sie hat Lust, etwas zu trinken. Könntest du ihr ein Glas Wasser bringen? Ona ma chęć napić się czegoś. Czy mógłbyś przynieść jej szklankę wody? Ich habe Lust, mit dir ans Meer zu fahren. Mam chęć pojechać z tobą nad morze.

5  Wir haben Absicht, nach der Arbeit ins Restaurant und dann ins Kino zu gehen. Mamy zamiar po pracy pójść do restauracji a potem do kina. Ich habe Absicht, noch eine Stunde auf sie zu warten, dann gehe ich nach Hause. Mam zamiar czekać na nią jeszcze godzinę, potem pójdę do domu. Hast du Absicht, heute zu arbeiten? Czy masz zamiar dzisiaj pracować? Habt ihr Absicht, im Winter die Vögel zu füttern? Czy macie zamiar w zimie dokarmiać ptaki?

6 Sie ist so arm, dass sie keine Möglichkeit hat, die Rechung zu bezahlen. Ona jest taka biedna, że nie ma możliwości zapłacić rachunku. Hast du eine Möglichkeit ein billiges Hotel zu finden? Czy masz możliwość, (aby) znaleźć tani hotel? Wir haben keine Möglichkeit, dir zu helfen. Nie mamy żadnej możliwości, (aby) tobie pomóc. Hast du eine Möglichkeit, die Wäsche zu waschen? Czy masz możliwość, (aby) zrobić pranie?

7 Przy czasownikach rozdzielnie złożonych zu występuje między przedrostkiem a czasownikiem podstawowym. Ich hatte keine Zeit, ihn näher kennenzulernen. Nie miałam czasu, (aby) poznać go bliżej. Wir haben Absicht, die Garage zu einer Wohnung auszubauen. Mamy zamiar, (aby) zaadoptować garaż na mieszkanie. Hast du Zeit, sie anzurufen? Czy masz czas, (aby) zadzwonić do niej? Verschwinde, ich habe keine Zeit mitzuspielen! Odejdź, nie mam czasu bawić się z tobą!

8 Es ist nett, dein Lächeln zu sehen. Miło jest widzieć twój uśmiech.
Bezokolicznik z zu występuje w połączeniach: Es ist + przymiotnik Es ist nicht erlaubt, hier zu rauchen. Nie jest dozwolone, (aby) tutaj palić. Es ist gesund, die Milch zu trinken. Jest zdrowo pić mleko. Es ist nicht möglich, alles zu lernen. Nie jest możliwe, (aby) wszystkiego nauczyć się. Es ist nett, dein Lächeln zu sehen. Miło jest widzieć twój uśmiech.

9 Vergiss nicht, die Blumen zu gießen! Nie zapomnij podlać kwiatów!
Bezokolicznik z zu występuje też po innych czasownikach, wymagających wyjaśnienia. Du brauchst das nicht zu machen. Ich mache das später selbst. Ty nie potrzebujesz tego robić. Zrobię to później sam. Ich habe heute viel zu tun. Hilfst du mir? Mam dzisiaj dużo do zrobienia. Czy pomożesz mi? Wir haben vor, gemeinsam zu verreisen. Mamy zamiar wspólnie wyjechać. Vergiss nicht, die Blumen zu gießen! Nie zapomnij podlać kwiatów!

10 Du wirst bald vor Freude springen. Ty będziesz wnet skakać z radości.
Bezokolicznik bez zu występuje w konstrukcji czasu przyszłego wraz z odmienianym czasownikiem posiłkowym werden. Im Winter werden wir Sport treiben. W zimie będziemy uprawiać sport. Wie lange werdet ihr auf den Zug warten? Jak długo będziecie czekać na pociąg? Ich werde immer an diesen Urlaub in Italien denken. Będę wciąż myśleć o tym urlopie we Włoszech. Du wirst bald vor Freude springen. Ty będziesz wnet skakać z radości.

11 Bezokolicznik bez zu występuje w konstrukcji z czasownikami modalnymi.
Er soll gleich nach Hause fahren. On powinien zaraz pojechać do domu. Willst du mir etwas sagen? Czy chcesz mi coś powiedzieć? Hier darf man nicht rauchen. Tutaj nie wolno palić. Möchtest du den Kaffee oder den Tee trinken? Chciałbyś napić się kawy czy herbaty? Ich muss vorsichtig sein. Muszę być ostrożny.

12 Bezokolicznik bez zu występuje po czasowniku lassen ( zostawiać, pozwalać, kazać ... i wiele innych znaczeń). 1. ich lasse 2. du lässt 3. er, sie, es lässt 1. wir lassen 2. ihr lasst 3. sie/ Sie lassen

13 Lass mich hier nicht allein! Nie zostawiaj mnie tutaj samej!
Die Mutter lässt mir nicht ins Kino gehen. Mama mi nie pozwala iść do kina. Czasownik lassen może też występować samodzielnie . Lass dich hier nie wieder blicken! Więcej się tu nie pokazuj! Der Vater lässt dem Sohn den Brief an die Oma schreiben. Ojciec każe synowi napisać list do babci. Ich lasse mir das Kleid nähen. Każę sobie uszyć sukienkę. Lasst uns schon gehen! Chodźmy już! Lass mich hier nicht allein! Nie zostawiaj mnie tutaj samej!

14 Bezokolicznik bez zu występuje po czasownikach oznaczających ruch :
gehen - iść kommen - przychodzić fahren - jechać

15 Gehen wir heute tanzen? Pójdziemy dzisiaj potańczyć?
Wann kommt ihr uns besuchen? Kiedy przyjedziecie nas odwiedzić? Ich fahre in die Stadt einkaufen. Jadę do miasta robić zakupy. Sie geht schon schlafen, denn sie hat heute von früh bis spät gearbeitet. Ona idzie już spać, ponieważ (ona) pracowała dzisiaj od rana do wieczora. Gehen wir heute tanzen? Pójdziemy dzisiaj potańczyć?

16 Bezokolicznik bez zu występuje po czasownikach:
lernen - uczyć się lehren - uczyć helfen - pomagać hören - słuchać sehen - widzieć fühlen - czuć

17 Ich sehe die Bäume schon blühen. Widzę (że) kwitną już drzewa.
Ich sehe den Vater nach Hause kommen. Widzę (że) ojciec idzie do domu. Hörst du die Vögel singen? Czy słyszysz (że) ptaki śpiewają? Siehst du die Kinder im Garten spielen? Czy widzisz (że) dzieci bawią się w ogrodzie? Ich sehe die Bäume schon blühen. Widzę (że) kwitną już drzewa. Ich höre das Auto fahren. Słyszę (że) jedzie samochód.

18 Er lernt allein zu Hause bleiben. On uczy się zostawać sam w domu.
Schon zwei Jahre lerne ich Klavier spielen. Już dwa lata uczę się grać na pianie. Mein Kollege lehrt euch tanzen Mój kolega nauczy was tańczyć Die Tochter lernt schon deutsch sprechen. Córka uczy się już mówić po niemiecku? Er lernt allein zu Hause bleiben. On uczy się zostawać sam w domu. Lehrst du uns schwimmen? Czy nauczysz nas pływać?

19 Helft ihr mir rauskommen? Czy pomożecie mi wyjść na zewnątrz?
Hilfst du mir den Kuchen backen? Czy pomożesz mi upiec ciasto? Stehen Sie nicht auf, bleiben Sie auf dem Stuhl sitzen! Niech pan nie wstaje, niech pan pozostanie ( siedzący) na krześle! Die Mutter half uns verschiedene Sachen verstehen. Mama pomogła nam zrozumieć różne sprawy. Helft ihr mir rauskommen? Czy pomożecie mi wyjść na zewnątrz?

20 Ich fühle dein Herz schlagen. Ja czuję (jak) tobie serce bije.
Sie spürte die Schmerzen wiederkommen. Ona czuła nawracające bóle. Fühlst du die Rosen im Garten duften? Czy czujesz (jak) róże pachną w ogrodzie ? Ich spüre das Fieber sich erhöht. Kannst du mir den Arzt holen? Czuję, (że) gorączka podwyższa się. Czy możesz mi przyprowadzić lekarza? Ich fühle dein Herz schlagen. Ja czuję (jak) tobie serce bije.

21 Bezokolicznik z zu występuje niekiedy z czasownikiem haben.
Er hat gut reden, wenn er so viel Geld hat. Jemu łatwo mówić, jeżeli ma tyle pieniędzy. Woher hat er so viele Münzen in der Schublade liegen? Skąd on ma tak wiele monet leżących w szufladzie? Ich habe viele Porzellantassen im Küchenschrank stehen. Mam wiele filiżanek z porcelany stojących w kredensie. Ihr habt gut lachen. Dobrze wam się śmiać.


Pobierz ppt "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google