Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl."— Zapis prezentacji:

1 Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl mogą być wykorzystywane przez jego Użytkowników wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego oraz do użytku w szkołach podczas zajęć dydaktycznych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Plik można dowolnie modernizować na potrzeby własne oraz do wykorzystania w szkołach podczas zajęć dydaktycznych.

2 Lekcja nr 17 Die Konjugation der untrennbar zusammengesetzten Verben- Imperfekt. Odmiana czasowników nierozdzielnie złożonych- czas przeszły niedokonany.

3 Czasowniki nierozdzielnie złożone występują zawsze z następującymi przedrostkami: be- ge- zer- er- emp- ver- ent-, które nie mają samodzielnego znaczenia. W czasie Imperfekt także nie oddziela się przedrostka od czasownika.

4 1. ich bediente 2. du bedientest 3. er, sie, es bediente 1. wir bedienten 2. ihr bedientet 3. sie/Sie bedienten Wir bedienten die Gäste. - My obsługiwaliśmy gości.

5 Ich versuchte...- Ja próbowałem... mit dem Motorrad zu fahren.- jechać na motorze. an dem Autorennen teilzunehmen.- brać udział w wyścigach samochodowych.

6 Du bedurftest.....- Ty potrzebowałaś..... der Ruhe- spokoju des Trostes- pocieszenia

7 Sie betrachtete ganz genau....- Ona przyglądała się dokładnie..... Sie betrachtete ganz genau....- Ona przyglądała się dokładnie..... die Palmen- palmom die Äste- gałęziom

8 Wir erkannten nicht....- My nie rozpoznawaliśmy.... die Stadt in der Ferne- miasta w oddali diese Gegend- tej okolicy

9 Ihr vergaßt oft...- Wy zapominaliście często... die Becher- kubków das Besteck – sztućców

10 Gehörten Ihnen.....?.- Czy należały do pani....? die belegte Brote- kanapki diese Andenken- te pamiątki

11 1. ich bekam 2. du bekamst 3. er, sie, er bekam 1. wir bekamen 2. ihr bekamt 3. sie/Sie bekamen Wir bekamen immer die reizvolle Unterkunft. - Otrzymywaliśmy zawsze urocze zakwaterowanie. Wir bekamen immer die reizvolle Unterkunft. - Otrzymywaliśmy zawsze urocze zakwaterowanie.

12 Ich erfuhr darüber, daß....- Dowiedziałem się o tym, że... sie die Kapuzinerkressen mochte.- że ona lubiła nasturcje. sie verreisen wollte.- że ona chciała wyjechać.

13 Empfandst du die Freude über...?- Czy odczuwałaś radość z powodu.?.. deine Reise- twojej podróży deine Wanderung – twojej wędrówki

14 Sie veränderte oft... Ona zmieniała często... die Bettwäsche - pościel das Klima- klimat

15 Wir verwandten oft...- My używaliśmy często... den Staubsauger - odkurzacza die Küchenmaschine- robota kuchennego

16 Ihr erwuchst...- Wy wzrastaliście... in der guten Familie- w dobrej rodzinie auf dem Dorf- na wiosce

17 Sie bearbeiteten...- Oni uprawiali.... den Garten- ogród das Feld- pole

18 .....befand sich in der Nähe.-.... znajdował/a się w pobliżu. Der Teich- staw Der Löwe - lew

19 Wir begaben uns...-My udawaliśmy się... nach Asien- do Azji auf die Farm – na farmę

20 Ihr belebtet das Zimmer...- Wy ożywialiście pokój...... mit den Dahlien- georginiami mit der Beleuchtung- przez oświetlenie mit der Beleuchtung- przez oświetlenie

21 .....zerging.-...topniał, rozpuszczał się. Der Schnee- śnieg Der Zucker- cukier


Pobierz ppt "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu www.szkolnictwo.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google