Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu"— Zapis prezentacji:

1 Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl
Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu mogą być wykorzystywane przez jego Użytkowników wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego oraz do użytku w szkołach podczas zajęć dydaktycznych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Plik można dowolnie modernizować na potrzeby własne oraz do wykorzystania w szkołach podczas zajęć dydaktycznych.

2 Dzień powszedni / przebieg dnia
Alltag / Tagesablauf Dzień powszedni / przebieg dnia Arkadiusz Więzowski

3 Dzisiejsza lekcja pozwoli nam:
- poznać słownictwo związane z tematem „Alltag” - dzień powszedni, - poznać zwroty i wyrażenia niezbędne do opisywania przebiegu dnia, - nauczy nas opisywać czynności wykonywane wciągu dnia. Zaczynamy!

4 Was machst du am Morgen? - Tageszeiten.
Co robisz rano? - Określenia czasu. - Hallo Tina! Was machst du immer am Morgen? - Hallo Tina! Co robisz zawsze rano? - Am Morgen stehe ich um 7 Uhr auf. Ich gehe ins Badezimmer. Dort dusche ich und putze die Zähne. Dann ziehe ich mich an. Später kämme ich mich. - Wstaję rano o siódmej godzinie. Idę do łazienki. Tam biorę prysznic i myję zęby. Potem się ubieram. Następnie czeszę się. - Ist das alles? Was machst du außerdem? - I to jest wszystko? Co robisz poza tym? Nein. Natürlich esse ich das Frühstück. Dann gehe ich in die Schule. - Nie. Oczywiście jem śniadanie. Potem idę do szkoły.

5 Wortschatz Słownictwo in die Schule gehen – iść do szkoły
aufstehen – wstawać ins Badezimmer gehen – iść do łazienki sich duschen – brać prysznic die Zahne putzen – myć zęby anziehen – ubierać się sich kämmen – czesać się außerdem – poza tym das Frühstück essen – jeść śniadanie

6 Die Tageszeiten Określenia czasu am Morgen – rano
am Vormittag – przed południem am Mittag – w południe am Nachmittag – po południu am Abend – wieczorem in der Nacht – w nocy morgens – rankami vormittags – przedpołudniami mittags – w południa nachmittags – popołudniami abends – wieczorami nachts – nocami

7 Die Wochentage Dni tygodnia am Montag – w poniedziałek
am Dienstag – we wtorek am Mittwoch – w środę am Donnerstag – w czwartek am Freitag – w piątek am Samstag – w sobotę am Sonntag – w niedzielę montags – w poniedziałki dienstags – we wtorki mittwochs – w środy donnerstags – w czwartki freitags – w piątki samstags – w sobotę sonntags – w niedzielę Am Montag habe ich den Sprachkurs. W poniedziałek mam kurs językowy. Am Sonntag erhole ich mich. W sobotę odpoczywam. Montags habe ich den Tanzkurs. W poniedziałki mam kurs tańca. Samstags treffe ich mich mit den Freunden. W soboty spotykam się z przyjaciółmi.

8 Am Montag / montags – Die Unterschied
W poniedziałek / w poniedziałki – różnica Mówiąc „am Montag, am Dienstag” i tak dalej, mamy na myśli ten konkretny dzień i czynność którą w danym dniu wykonujemy. Jest ona jednak jednorazowa i nie oznacza to, że robimy ją w każdy poniedziałek lub wtorek. Inaczej jest, jeśli zamiast „am Montag” powiemy „montags”. „Montags, dienstags, freitags” i tak dalej informuje nas, że czynność tę powtarzamy w każdy poniedziałek, wtorek, piątek i tak dalej. Na przykład: Am Montag und am Mittwoch nehme ich an dem Sprachkurs teil. W poniedziałek i w środę(tylko jednorazowo w te dni) biorę udział w kursie językowym. Montags und mittwochs nehme ich an dem W poniedziałki i środy (czynność się powtarza) biorę udział w kursie językowym.

9 Die Tageszeiten Określenia czasu jeden Morgen - w każdy poranek
jeden Vormittag - w każde przedpołudnie jeden Mittag - w każde południe jeden Nachmittag - w każde popołudnie jeden Abend - każdego wieczora jeden Tag - każdego dnia jeden Montag/Dienstag - w każdy poniedziałek/wtorek jede Nacht - każdej nocy jedes Wochenende - w każdy weekend den ganzen Morgen/Vormittag - cały poranek/całe przedpołudnie die ganze Woche - cały tydzień das ganze Wochenende - cały weekend einmal/zweimal/dreimal pro Tag/Woche - raz/dwa razy/trzy razy w ciągu dnia/tygodnia

10 Beispiele Przykłady Jeden Morgen stehe ich um sieben Uhr auf. – Co rano wstaję o siódmej godzinie. Jeden Vormittag lerne ich in der Schule. - W każde przedpołudnie uczę się w szkole. Jeden Mittag habe ich eine Pause. - W każde południe mam przerwę. Jeden Nachmittag komme ich nach Hause zurück. - W każde popołudnie wracam do domu. Jeden Abend sehe ich fern. - Każdego wieczora oglądam telewizję. Jeden Tag esse ich das Frühstück. - Każdego dnia jem śniadanie. Jeden Montag habe ich den Tanzkurs. - W każdy poniedziałek mam kurs tańca. Jede Nacht schlafe ich gut. - Co noc śpię dobrze. Jedes Wochenende treffe ich mich mit den Freunden. - W weekendy spotykam się z przyjaciółmi. Den ganzen Morgen bin ich müde. - Cały poranek jestem zmęczony. Die ganze Woche lerne ich fleißg. - Cały tydzień uczę się pilnie. Das ganze Wochenende erhole ich mich. - Cały weekend odpoczywam. Dreimal pro Tag esse ich. - Jem trzy razy wciągu dnia.

11 Die Zeitangaben Określenia czasu
um acht Uhr (8.00 Uhr) – o ósmej godzinie kurz nach neun – chwila po dziewiątej um zehn nach sieben (7.10 Uhr) – dziesięć po siódmej um Viertel nach zehn (10.15 Uhr) – kwadrans po dziesiątej um zwanzig nach neun (9.20 Uhr) – dwadzieścia po dziewiątej um fünf vor halb elf (10.25 Uhr) – za pięć wpół do jedenastej um halb zehn (9.30 Uhr) – wpół do dziesiątej um fünf nach halb elf (10.35 Uhr) – pięć po wpół do jedenastej um zwanzig vor neun (8.40 Uhr) – za dwadzieścia dziewiąta um Viertel vor zehn (9.45 Uhr) – za kwadrans dziesiąta um zehn vor zehn (9.50 Uhr) – za dziesięć dziesiąta um kurz vor elf – chwila po jedenastej

12 Ich kämme mich / ich kämme mir die Haare
Czeszę się / czeszę włosy Musimy zwrócić uwagę odmieniając czasownik „sich kämmen” - czesać się. Różnica polega na tym, iż gdy chcemy powiedzieć „czeszę się” odmieniamy go używając biernika (Akkusativ), czyli „kogo?, co?”. Mówiąc „czeszę włosy” używamy celownika (Dativ), czyli „komu?, czemu?: sich kämmen - czesać się sich die Haare kämmen – czesać włosy ich kämme mich Ich kämme mir die Haare du kämmst dich du kämmst dir die Haare er/ sie / es kämmt sich er/ sie / es kämmt sich die Haare wir kämmen uns wir kämmen uns die Haare Ihr kämmt euch Ihr kämmt euch die Haare Sie / sie kämmen sich Sie / sie kämmen sich die Haare

13 Mein Alltag Mój dzień powszedni
Wie sieht mein Alltag aus? Jeden Morgen stehe ich um 7 Uhr auf. Dann gehe ich ins Badezimmer. Ich wasche mich und ziehe ich mich an. Immer um 7.30 trinke ich Kaffee. Manchmal trinke ich Milch, weil sie gesund ist. Jak wygląda mój dzień powszedni? Każdego ranka wstaję o siódmej godzinie. Potem idę do łazienki. Kąpię się i ubieram. Zawsze o siódmej trzydzieści piję kawę. Czasami piję mleko, ponieważ jest zdrowe. Um zehn vor acht kämme ich mir die Haare und putze die Zahne. Pünklich um acht Uhr gehe ich zur Busshaltestelle. Um viertel nach acht habe ich den Bus. Ich fahre in die Schule. Das Unterricht begint schon um halb neun aber mein Bus fährt sehr schnell und ich bin zur Zeit in der Schule. Za dziesięć ósma czeszę sobie włosy i myję zęby. Punktualnie o ósmej idę na przystanek autobusowy. Kwadrans po ósmej mam autobus. Jadę do szkoły. Lekcje zaczynają się już o wpół do dziewiątej ale mój autobus jedzie szybko i jestem w szkole na czas.

14 Mein Alltag Mój dzień powszedni
Die Unterrichte enden um 14 Uhr. Nach der Schule gehe ich zu meinen Großeltern. Ich helfe der Oma beim Hausarbeiten. Ich räume das Haus auf und gieße die Blumen. Um gehe ich in den Sprachkurs. Ich nehme an dem Englischkurs teil. Lekcje kończą się o godzinie czternastej. Po szkole idę do moich dziadków. Pomagam babci przy pracach domowych. Sprzątam dom i podlewam kwiatki. O wpół do czwartej idę na kurs językowy. Uczestniczę w kursie języka angielskiego. Nach dem Sprachkurs gehe ich nach Hause. Zu Hause mache ich die Hausaufgaben und verbringe ich die Zeit mit den Eltern. Sehr oft um zwanzig Uhr sehe ich fern. Manchmal höre ich die Musik. Meistens um zweiundzwanzig Uhr gehe ich ins Bett. So sieht mein Alltag aus. Po kursie językowym idę do domu. W domu odrabiam zadania domowe i spędzam czas z rodzicami. Bardzo często o godzinie dwudziestej oglądam telewizję. Czasami słucham muzyki. Przeważnie o dwudziestej drugiej idę do łóżka. Tak wygląda mój dzień powszedni.

15 Und wie sieht dein Wochenende aus?
A jak wygląda twój weekend? Am Wochenende habe ich natürlich mehr Zeit, um mit Eltern zu sein und die Zeit angenehm zu verbringen. Ich muss nicht in der Schule gehen, deswegen stehe ich meistens um neun Uhr auf. Ich gehe ins Bad. Die Mutter macht das Frühstück. Das Frühstück essen wir gemeinsam. W weekend mam oczywiście więcej czasu, aby być z rodzicami i przyjemnie spędzić czas. Nie muszę iść do szkoły, dlatego wstaję przeważnie o dziewiątej. Idę do łazienki. Mama robi śniadanie. Śniadanie jemy wspólnie. Dann unterhalten wir uns oder wir gehen in der Stadt, um Einkäufe zu machen. Wenn es schönes Wetter ist, fahren wir ins Grüne. Wir mögen die Natur. Am Nachmittag ich und meine Eltern sehen fern. Manchmal spiele ich mit dem Vater Schach. Potem rozmawiamy albo idziemy na miasto, aby zrobić zakupy. Gdy jest ładna pogoda jedziemy na łono natury. Lubimy naturę. Popołudniu ja i moi rodzice oglądamy telewizję. Czasami gram z tatą w szachy. Wir sprechen stundenlang, weil in der Woche wir uns nicht zu oft sehen. Am Abend bereite ich mich zur Schule vor und ich gehe ins Bett. So sieht mein Wochenende aus. Rozmawiamy godzinami, ponieważ w tygodniu nie widzimy się zbyt często. Wieczorem przygotowuję się do szkoły i idę do łóżka. Tak wygląda mój weekend.

16 Was machen wir Tag für Tag?
Co robimy dzień w dzień? aufwachen - obudzić się früh/spät aufstehen - wcześnie/późno wstać ausschlafen - wyspać się ins Bad gehen - iść do łazienki duschen - brać prysznic die Zähne putzen - myć zęby sich anziehen - ubierać się Kaffee trinken - pić kawę das Frühstück vorbereiten - przygotować śniadanie frühstücken - jeść śniadanie ein Brötchen essen - jeść bułkę die Zeitung lesen - czytać gazetę Radio hören - słuchać radia arbeiten - pracować Unterricht haben - mieć lekcję

17 Was machen wir Tag für Tag?
Co robimy dzień w dzień? mit Kollegen sprechen - rozmawiać z kolegami nach Hause kommen - iść do dommu lernen - uczyć się die Hausaufgaben machen - odrabiać prace domowe im Internet surfen -serfować po internecie chatten - czatować eine schreiben - pisać a fernsehen - oglądać telewizję Sport treiben/machen - uprawiać sport sich mit einem Freund treffen - spotykać się z przyjacielem einkaufen - robić zakupy die Wohnung aufräumen - sprzątać mieszkanie die Wäsche waschen - myć naczynia schlafen gehen - iść spać einschlafen - zasypiać

18 Was machst du in dem Tag? Co robisz w ciągu dnia?
- Was machst du den ganzen Tag? Wie sieht dein Alltag aus? - Co robisz w ciągu dnia? Jak wygląda twój dzień poprzedni? - Jeden Tag stehe ich um 7.30 Uhr auf. Ich wasche mich und dann ziehe ich mich an. Dann mache ich das Frühstück. Später trinke ich Kaffee und gehe ich aus dem Haus. Ich gehe in die Bushaltestelle und ich fahre zur Arbeit. Dann arbeite ich bis zum Nachmittag. - Każdego dnia wstaję o godzinie Kąpie się i potem się ubieram. Później robię śniadanie. Następnie piję kawę i wychodzę z domu. Idę na przystanek i jadę do pracy. Potem pracuję do popołudnia. - Und was machst du am Nachmittag? - I co robisz po południu? - Nach der Arbeit komme ich nach Hause zurück und mache das Mittagsessen. Dann erhole ich mich. Am meistens sehe ich fern. - Po pracy wracam do domu i robię obiad. Potem odpoczywam. Oglądam telewizję

19 Wohin gehen wir? Dokąd idziemy? ins Badezimmer - do łazienki
auf die Toilette – do toalety in die Küche – do kuchni aus dem Haus – z domu zum Bahnhof – na dworzec kolejowy In die / zur Arbeit – do pracy in die/zur Schule – do szkoły in die Uni – na uniwersytet nach Hause – do domu ins Stadtzentrum – do centrum miasta in die Stadt – do miasta in den Supermarkt - do supermarketu ins Geschäft – do sklepu zur Bushaltestelle – na przystanek autobusowy zu einem Freund – do przyjaciela ins Fitnesscenter – na siłownię zum / in den Tanzkurs – na kurs tańca zum / in den Sprachkurs – na kurs językowy in die Kneipe – do knajpy ins Wohnzimmer – do salonu ins Schlafzimmer – do sypialni ins Bett – do łóżka

20 Wohin gehst du am Montag?
Dokąd idziesz w poniedziałek? - Wohin gehst du am Montag, Martin? Wie sieht dein Tagesablauf am Montag? - Dokąd idziesz w poniedziałek Marcin? Jak wygląda twój przebieg dnia w poniedziałek? - Am Montag habe ich viel zu tun. Zuerst gehe ich in die Schule. Das Unterricht beginnt um 8 Uhr und endet um 13 Uhr. Nach der Schule gehe ich in den Sprachkurs. Ich lerne Englisch. Dann gehe ich ins Fitnesszenter, weil ich mich um die Gesundheit kümmerte. Später gehe ich zum Freund. Wir müssen gemeinsam die Hausarbeiten machen. Na und zum Schluss gehe ich nach Hause und ins Bett. - W poniedziałek mam dużo do zrobienia. Najpierw idę do szkoły. Lekcje zaczynają się o 8 i kończą się o 13. Po szkole idę na kurs językowy. Uczę się angielskiego. Potem idę na siłownie, ponieważ dbam o zdrowie. Potem idę do przyjaciela. Musimy odrobić razem prace domowe. No i na koniec idę do domu i do łóżka. - Du hast wirklich viel zu tun! Ich bewundere dich! - Naprawdę masz dużo do zrobienia! Podziwiam cię!

21 Wo sind wir? Gdzie jesteśmy? im Badezimmer – w łazience
auf der Toilette – w toalecie in der Küche – w kuchni an der Bushaltestelle – na przystanku autobusowym am Bahnhof – na dworcu kolejowym im Auto – w samochodzie auf der Arbeit – w pracy in der Schule – w szkole in der Uni – na uniwersytecie im Restaurant – w restauracji zu Hause – w domu im Stadtzentrum – w centrum miasta in der Stadt – w mieście im Supermarkt – w supermarkecie im Geschäft – w sklepie bei einem Freund – u przyjaciela im Fitnesscenter – na siłowni im Tanzkurs – na kursie tańca im Sprachkurs – na kursie językowym im Wohnzimmer – w salonie im Schlafzimmer – w sypialni im Bett – w łóżku

22 Was hast du heute den ganzen Tag gemacht?
Co robiłaś dziś cały dzień? - Hallo Ania! Was hast du heute den ganzen Tag gemacht? Du siehst sehr müde aus! - Hallo Ania! Co robiłaś dziś cały dzień? Wyglądasz na bardzo zmęczoną! - Ja, es stimmt. Ich bin müde. Ich hatte alle Hände voll zu tun. Ich will schon schlafen gehen! - Tak, zgadza się. Jestem zmęczona. Miałam pełne ręce roboty. Chcę już iść spać! - Was hast du heute gemacht? Wo warst du? - Co dzisiaj robiłaś? Gdzie byłaś? - Zuerst war ich in der Schule, wie immer. Dann war ich im Tanzkurs. Ich lerne tanzen. Ich tanze sehr gern. Später war ich im Geschäft, um etwas zu kaufen. - Najpierw byłam w szkole, jak zawsze. Potem byłam na kursie tańca. Uczę się tańczyć. Bardzo lubię tańczyć. Później byłam w sklepie, żeby coś kupić. - Und dann? Was hast du später gemacht? - I potem? Co później robiłaś? - Dann war ich mit meiner Freundin im Restaurant und in der Stadt. Erst um 20 Uhr warich zu Hause. - Potem byłam z moją przyjaciółką w restauracji oraz na mieście. Dopiero o godzinie 20 byłam w domu.


Pobierz ppt "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google