Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu"— Zapis prezentacji:

1 Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl
Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu mogą być wykorzystywane przez jego Użytkowników wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego oraz do użytku w szkołach podczas zajęć dydaktycznych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Plik można dowolnie modernizować na potrzeby własne oraz do wykorzystania w szkołach podczas zajęć dydaktycznych.

2 Internet, Handys, Telefon
Internet, komórki, telefon Arkadiusz Więzowski

3 Dzisiejsza lekcja pozwoli nam :
- poznać zalety i wady korzystania z Internetu, - poznać słownictwo związane z Internetem oraz korzystaniem z komputera, - zapoznać się ze słownictwem związanym z korzystaniem z telefonu komórkowego, - poznać zwroty związane z odbieraniem telefonu i prowadzeniem rozmów telefonicznych.

4 Internet – Pro und Contra
Internet – za i przeciw - Peter, ist das Internet für dich wichtig? Wie lange sitzt du am Computer? - Piotrek, Internet jest dla ciebie ważny? Jak długo siedzisz przed komputerem? - Ja, ich surfe sehr viel im Internet. Ich chatte oft und schicke s. - Tak, bardzo dużo serfuje po Internecie. Często czatuje i wysyłam e. - Ich verbringe auch den ganzen Tag vor dem Computer. Ich spiele Computerspiele. - Ja też spędzam cały dzień przed komputerem. Gram w gry komputerowe. - Ich spiele nicht. Ich finde die heutigen Computerspiele ziemlich gewalttätig. Ich benutze den Computer nur zum Lernen. - Ja nie gram. Uważam dzisiejsze gry komputerowe za zbyt brutalne. Używam komputera tylko do nauki.

5 Wortschatz - słownictwo
das Internet – Internet am Computer – przy komputerze im Internet surfen – serfować w Internecie chatten – czatować E- mails schicken - wysyłać e Den ganzen Tag for den Computer verbringen – spędzać cały dzień przed komputerem Computerspiele spielen – grać w gry komputerowe ziemlich – zbyt / dość gewalttätig - brutalny

6 Das Internet – pro und contra
Im Internet können wir die Bücher lesen. Es ist auch Möglichkeit, zum Beispiel Lebensmittel, Bücher oder Tickets zu bestellen und zu kaufen. Der Computer hat unsere Arbeit und Lernen ganz verändert. Wir sparen Zeit und Geld. Im Internet gibt es viele Informationen, die uns das Lernen erleichtern. Aber das Internet hat auch das Schattenseite. Es kann zur Sucht führen. Wir verbringen den ganzen Tag vor dem Computer und haben keine Zeit für die Familie. Das Internet gibt auch die Möglichkeit, uns zu überwachten. W Internecie możemy czytać książki. Jest też możliwość zamówienia i zakupienia na przykład artykułów spożywczych, książek lub biletów. Komputer całkiem zmienił naszą pracę i naukę. Oszczędzamy czas i pieniądze. W Internecie jest wiele informacji, które ułatwiają nam naukę. Ale Internet ma też swoją ciemną stronę. Może prowadzić do uzależnienia. Spędzamy cały dzień przed komputerem i nie mamy czasu dla rodziny. Internet daje też możliwość śledzenia nas.

7 Wortschatz - słownictwo
die Möglichkeit – możliwość bestellen – zamawiać verändern – zmienić Zeit und Geld sparen – oszczędzać czas i pieniądze erleichtern – ułatwiać das Schattenseite – ciemna strona zur Sucht führen – prowadzić do uzależnienia / nałogu überwachten – śledzić, podsłuchiwać

8 Das Schattenseite des Internets:
Ciemna strona Internetu. ein ilegaler Tausch – nielegalna wymiana geklaute Spiele – skradzione gry gestohlene Programme überspielen – przegrywać nielegalne programy Drogen online bestellen – zamawiać narkotyki za pomocą Internetu abhängig machen – uzależniać in die Sucht geraten – wpaść w nałóg

9 Słówka związane z komputerem:
der Personalcomputer – komputer osobisty das Computerprogramm – program komputerowy die Diskette – dyskietka die Taste – klawisz die Tastatur – klawiatura die CD-ROM – płyta CD-ROM der Lautsprecher – głośnik das Modem – modem die Maus – myszka der Drucker – drukarka die Datei – plik das Netz – sieć (Internet) der Internet - Zugang - dostęp do Internetu

10 Czasowniki : arbeiten – pracować bedienen – obsługiwać
drucken – drukować speichern – zapisywać senden – wysyłać bekommen – dostawać einschalten - włączać ausschalten – wyłączać klicken auf – klikać na nutzen – używać markieren - zaznaczać löschen – usunąć öffnen – otworzyć schliessen – zamknąć installieren – instalować sich einloggen – zalogować się rausgehen - wylogować się / wyjść

11 Beispiele: Przykłady:
Bedienst du den Computer? - Obsługujesz komputer? Ich habe den Computer ausgeschaltet. - Wyłączyłem komputer. Klicke auf das Dokument! - Kliknij na dokument. Ich habe die Daten gelöscht. - Usunąłem pliki. Ich nutze meinen Computer zum Spielen. – Używam komputera do grania. Ich habe zu Hause Zugang zum Netz. - Mam w domu dostęp do sieci.

12 Das Handy telefon komórkowy - Hallo Martin! Hast du ein Handy?
- Cześć Marcin! Masz komórkę? - Ja, natürlich! Ich habe das Foto-Handy. - Tak, oczywiście! Mam komórkę z aparatem fotograficznym. - Ich habe ein Internet-Handy. - Ja mam telefon z dostępem do Internetu. - Mit Vertrag oder ohne Vertrag? - Na umowę czy na kartę? - Mit Vertrag. - Na umowę. - Wie ist deine Handynummer? - Jaki jest twój numer telefonu? - Ich schicke dir eine SMS. - Wyślę tobie SMSa.

13 Wortschatz - słownictwo
ein Handy haben – mieć telefon komórkowy das Foto-Handy – telefon z aparatem fotograficznym das Internet-Handy – telefon z dostępem do Internetu mit Vertrag – na umowę ohne Vertrag – bez umowy die Handynummer – numer telefonu komórkowego eine SMS schicken – wysyłać SMSa

14 Dodatkowe słówka związane z telefonem komórkowym:
klingeln – dzwonić piepen – piszczeć (telefon) erreichbar sein – być osiągalnym die Guthaben-Karte – karta do telefonu komórkowego Sims mir deine Adresse – wyślij mi swój adres SMSem. als MMS verschicken – przesłać jako MMS eine Nachricht schreiben – pisać wiadomość

15 Beispiele: Przykładowe zdania:
Die Handys klingen überall. - Komórki dzwonią wszędzie. Wenn ich das Handy mithabe, bin ich immer erreichbar. - Gdy mam komórkę ze sobą zawsze jestem osiągalny. Ich muss eine Guthaben-Karte kaufen. - Muszę kupić kartę do telefonu. Ich habe es als MMS verschickt. - Przesłałem to jako MMS.

16 Telekommunikation Telekomunikacja
- Guten Tag! Spreche ich mit Herrn Kowalski ? - Dzień dobry! Rozmawiam z Panem Kowalskim? - Herr Kowalski ist gerade nicht da. - Pana Kowalskiego teraz nie ma. - Könnten Sie mir sagen, wann er wieder da ist? - Może mi Pani powiedzieć kiedy będzie z powrotem? - Er sollte in 2 Stunden sein. Kann ich etwas ausrichten? - Powinien być za dwie godziny. Czy mogę coś przekazać? - Er soll mich bitte heute Abend zurückrufen. - Niech oddzwoni do mnie dzisiaj wieczorem.

17 Potrzebne czasowniki :
anrufen - dzwonić mit jdm. telefonieren -telefonować z kimś sprechen - rozmawiać fragen - pytać antworten - odpowiadać verbinden - połączyć warten - czekać bleiben - zostać sich melden – zgłaszać się sich verwählen – pomylić numer bitten - prosić geben - dać ausrichten - przekazać

18 Przydatne zwroty : ans Telefon gehen – iść do telefonu
sprechen mit – rozmawiać z einen Augenblick warten – czekać chwilę am Apparat bleiben - zostać przy telefonie jdm. etwas ausrichten – przekazać komuś coś den Hörer abnehmen – podnieść słuchawkę den Hörer auflegen - odłożyć słuchawkę die Nummer wählen – wybrać numer die Vorwahl wählen – wybrać numer kierunkowy

19 Beispiele: Pzykłady Wie ist deine Telefonnummer? - Jaki jest twój numer telefonu? Meine Telefonnummer ist Mój numer telefonu to ... Wie ist die Vorwahl von Polen? - -Jaki jest numer kierunkowy do Polski? Die internationale Vorwahl von Polen ist +48. -Numer kierunkowy do polski to +48. Ich wähle deine Telefonnummer. -Wybieram twój numer telefonu.

20 Z kim rozmawiamy? Z kim chcemy rozmawiać?
Wer spricht da, bitte? - Kto mówi? Mit wem spreche ich? - Z kim rozmawiam? Spreche ich mit Herrn ... ? - Rozmawiam z Panem...? Könnte ich bitte Herrn ... sprechen? - Czy mógłbym rozmawiać z Panem...? Würden Sie mich bitte mit Herrn ... verbinden? - Czy może mnie Pani połączyć z Panem...?

21 Wybraliśmy dobry numer / zły numer
Am Apparat! - Przy telefonie! Nein, hier ist Herr Nie, pomyłka, tu Pan … Entschuldigung, falsch verbunden. - Przepraszam, pomyłka. Da bin ich ganz falsch. Entschuldigung. - Źle się połączyłem, przepraszam. Entschuldigung, ich habe mich verwählt. - Przepraszam, pomyliłem numer.

22 Beispiele: Przykłady:
Du wirst am Telefon verlangt. - Jesteś proszony do telefonu. Es nimmt niemand ab. - Nikt nie odbiera. Es ist immer besetzt! - Ciągle jest zajęte! Ich habe gestern mit ihm telefoniert. - Wczoraj z nim telefonowałem (rozmawiałem przez telefon). Ich glaube, ich habe die falsche Nummer gewählt. - Sądzę, że wybrałem zły numer.


Pobierz ppt "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google