Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu"— Zapis prezentacji:

1 Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl
Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu mogą być wykorzystywane przez jego Użytkowników wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego oraz do użytku w szkołach podczas zajęć dydaktycznych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Plik można dowolnie modernizować na potrzeby własne oraz do wykorzystania w szkołach podczas zajęć dydaktycznych.

2 Formy czasu teraźniejszego
Formen des Präsens Formy czasu teraźniejszego Arkadiusz Więzowski

3 Was man über das Präsens wissen sollte.
Co powinniśmy wiedzieć o czasie teraźniejszym Präsens Aby poprawnie tworzyć czas teraźniejszy musimy wiedzieć o dwóch rzeczach! 1. To prawidłowa końcówka: od bezokolicznika np. haben usuwamy końcówkę -en i zastępujemy ją odpowiednią końcówką, która wskazuje nam osobę! Ich e wir en du st ihr t er/sie es -t Sie/sie -en 2. Musimy wiedzieć, czy mamy do czynienia z czasownikiem regularnym (słabym), dla którego temat pozostaje taki sam dla wszystkich osób liczby pojedynczej i mnogiej, czy też z czasownikiem mocnym. W czasownikach mocnych następuje wymiana głoski w temacie lub też temat zmienia się całkowicie

4 Die Unterschied zwischen den regelmäßigen und unregelmäßigen Verben.
Różnica pomiędzy regularnymi a nieregularnymi czasownikami. wohnen- mieszkać (regularny) fahren -jechać (nieregularny)‏ ich wohne wir wohnen ich fahre wir fahren du wohnst ihr wohnt du fährst ihr fahrt er/sie es wohnt Sie/sie wohnen er/sie/es fährt Sie/sie fahren Er wohnt in Berlin Er fährt nach Berlin. On mieszka w Berlinie On jedzie do Berlina.

5 Pamiętajmy, że czasowniki w pierwszej i trzeciej osobie liczby mnogiej
mają taką samą formę jak bezokolicznik! haben -mieć laufen -biegać Ich habe wir haben ich laufe wir laufen du hast ihr habt du läufst ihr lauft er/sie/ es hat Sie/sie haben er/sie/es läuft Sie/sie laufen Wir haben einen Hund. Mamy psa. Sie haben Hunger. Oni są głodni.

6 Czas teraźniejszy Präsens służy nam również do wyrażania
czegoś, co obowiązuje na zawsze. Was für immer gilt. Hallo! Ich bin Thomas. Cześć! Jestem Tomek. Ich komme aus einem kleinen Dorf. Pochodzę z małej wsi. Ich bin das Kind von Eva und Peter. Jestem dzieckiem Ewy i Piotra.

7 Der Mann heißt Jan Kowalski. Ten mężczyzna nazywa się Jan Kowalski.
Er ist Geschäftsmann von Beruf. Jest z zawodu handlowcem. Er bleibt für immer in seinem Dorf wohnen. On na zawsze zostaje w swojej wiosce.

8 Czasem teraźniejszym Präsens wyrażamy nie tylko
teraźniejszość (Gegenwart) ale również: -przeszłość (Vergangenheit)‏ oraz - przyszłość (Zukunft)

9 Der Gebrauch des Präsens
Użycie czasu Präsens Czas teraźniejszy określa głównie (lecz nie tylko) czynność trwającą obecnie. Ich lese das Buch. Czytam książkę. Peter sitzt gerade in der Klasse. Piotr siedzi właśnie w klasie. Ich bin krank. Jestem chory.

10 Ich gehe in die Schule.- Idę do szkoły.
Ich fahre nach Warschau.- Jadę do Warszawy. Wir gehen in den Park. - Idziemy do parku. Das Mädchen singt und tanzt. - Dziewczynka śpiewa i tańczy. Ich helfe der Mutter.- Pomagam mamie.

11 Wir treffen uns montags. Sotykamy się w poniedziałki.
Czas teraźniejszy Präsens może też określać regularne wydarzenia Na przykład: Wir treffen uns montags. Sotykamy się w poniedziałki. Sie treffen sich dienstags um 10 Uhr. Oni spotykają się we wtorki o 10 godzinie. Trefft ihr euch abends um 20 Uhr? Spotykacie się wieczorami o 20 godzinie?

12 Montags gehe ich ins Kino – W poniedziałki chodzę do kina.
Dienstags laufe ich. - We wtorki biegam. Mittwochs spiele ich Klavier. - W środy gram na fortepianie. Donnerstags fahre ich mit dem Bus. -W czwartki jeżdżę autobusem. Freitags habe ich Nachhilfestunden. – W piątki mam korepetycje. Samstags schwimme ich. - W soboty pływam . Sonntags gehe ich in die Kirche. -W niedziele chodzę do kościoła.

13 Coś, co zaczęło się w przeszłości i trwa nadal.
Das Präsens drückt auch aus: Was früher begonnen hat und bis jetzt andauert. Coś, co zaczęło się w przeszłości i trwa nadal. Ich wohne seit zwei Jahren in Berlin. Od dwóch lat mieszkam w Berlinie. Seit der ersten Klase lerne ich Deutsch. Od pierwszej klasy uczę się niemieckiego. Seit Januar wohnt er in Heidelberg. On mieszka od stycznia w Heilderbergu. Thomas spielt schon seit drei Monaten Gitarre. Tomek już od trzech miesięcy gra na gitarze.

14 Ein zukünftiges Geschehen.
Czas teraźniejszy Präsens jest też używany do określenia przyszłości! Morgen gehen wir ins Kino. Jutro idziemy do kina. Morgen gehen Anna und ich in die Disko. Jutro ja i Ania idziemy na dyskotekę. Übermorgen fliegen wir nach Amerika. Pojutrze lecimy do Ameryki. Am Abend spiele ich Fußball. Wieczorem gram w piłkę nożną.

15 Gdy używamy czasu Präsens do wyrażenia przyszłości musimy dodać okolicznik
czasu, aby jasno zaznaczyć, że czynność ta będzie wykonywana w przyszłości! na przykład: nächste Woche - w następnym tygodniu am Abend – wieczorem morgen- rano Morgen gehe ich in die Schule nicht! Ich bin krank. Jutro nie idę do szkoły! Jestem chora.

16 Czasu Präsens używamy również do wyrażenia czegoś, co się
zdarzy za chwilę. In 5 Minuten haben wir eine Pause! Za pięć minut mamy przerwę! Gleich kommt dein Vater von der Arbeit zurück. Twój tata wraca zaraz z pracy. Bald heiratet er sie. Niedługo on ją poślubi. In einer Stunde fährt Eva in Urlaub. Za godzinę Ewa jedzie na urlop.

17 Folgende Wörter geben ein zukünftiges Ereignis an:
Poniższe słówka wskazują na zdarzenie w przyszłości: - sofort (in ein paar Sekunden) – natychmiast (za parę sekund) - gleich (in ein paar Sekunden / Minuten) – zaraz (za parę sekund/minut) - in 5 Minuten – za pięć minut - in einer Stunde – za godzinę - bald (in ein paar Minuten / Stunden) – niebawem (za parę minut/ godzin) - nachher (in ein paar Minuten / Stunden) – później (za parę minut /godzin) - heute Abend – dzisiaj wieczorem - morgen - rano - morgen früh – jutro rano - morgen Mittag / Abend – jutro popołudniu/ wieczorem - übermorgen – pojutrze - in drei Tagen – za trzy dni - am kommenden Wochenende – w przyszły weekend - nächste Woche – w następnym tygodniu

18 Folgende Wörter geben ein zukünftiges Ereignis an:
Poniższe słówka wskazują na zdarzenie w przyszłości: - demnächst - wkrótce - in ein paar Tagen / Wochen) – za kilka dni/ tygodni - in drei Wochen – za trzy tygodnie - im nächten Monat – w następnym miesiącu - im kommenden Sommer / Winter – w nadchodzące/cą lato/ zimę - in einem halben Jahr – za pół roku - in zwei Monaten - za dwa miesiące - im nächsten Jahr – w następnym roku - in drei Jahren – za trzy lata - im Jahre 2012 – w roku in der Zukunft – w przyszłości

19 W czasie teraźniejszym Präsens możemy również opowiadać
historie z przeszłości lub barwne, zmyślone opowiadania. Na przykład: Da waren wir also in Deutschland. Es ist ein schöner Tag. Und wie ich so im Restaurant sitze, da kommt Herr Kowalski und er sagt..... A więc wtedy byliśmy w Niemczech Jest piękny dzień. I gdy tak sobie siedzę w restauracji to przychodzi Pan Kowalski i mówi....

20 i podkreślić dramatyzm sytuacji: Na przykład:
Czas Präsens używany jest również do wyrażania przeszłości aby ożywić akcję i podkreślić dramatyzm sytuacji: Na przykład: Es war sehr heiß. Plötzlich wird der Himmel ganz schwarz! Es blitzt und donnert! Dann regnet es ! Aber nach ein paar Minuten war das Gewitter vorbei! Było bardzo gorąco. Nagle niebo staje się całkiem czarne! Błyska się i grzmi! Potem pada! Ale po paru minutach było po burzy! werden- stawać się blitzen – błyskać się donnern – grzmieć regnen -padać

21 Bibliografia: Nowe repetytorium z gramatyki języka niemieckiego, Stanisław Bęza, wydawnictwo PWN; Język niemiecki, nowa gramatyka prosta i nowoczesna, Christine Stief, Christian Stang, LANGENSCHEIDT Das Präsens / Die Gegenwart -


Pobierz ppt "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google