Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu"— Zapis prezentacji:

1 Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl
Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu mogą być wykorzystywane przez jego Użytkowników wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego oraz do użytku w szkołach podczas zajęć dydaktycznych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Plik można dowolnie modernizować na potrzeby własne oraz do wykorzystania w szkołach podczas zajęć dydaktycznych.

2 Odmiana czasowników mieszanych.
Lekcja nr 7 Die Konjugation der gemischten Verben. Odmiana czasowników mieszanych.

3 W czasie teraźniejszym -Präsens
czasowniki mieszane odmieniają się tak jak czasowniki słabe. Do tematu dodajemy: 1. ich e 2. du st 3. er, sie, es -t 1. wir -en 2. ihr t 3. sie/Sie -en

4 kennen (kannte, gekannt haben)- znać
1. ich kenne 2. du kennst 3. er, sie, es kennt 1. wir kennen 2. ihr kennt 3. sie/Sie kennen

5 den Ingenieur- inżyniera
Ich kenne ...- Znam... das Gebirge- góry den Ingenieur- inżyniera

6 Kennst du ...?- Czy znasz..? den Richter- sędziego den Strand- plażę

7 Wir kennen...- Znamy... das Tal- dolinę das Ballett- balet

8 den Schauspieler- aktora
Kennen Sie...? Czy zna pan...? den Schauspieler- aktora den Tanz- taniec

9 jak czasowniki mocne. W czasie przeszłym Imperfekt czasowniki mieszane
przyjmują takie końcówki jak czasowniki słabe oraz zmieniają samogłoskę tematyczną jak czasowniki mocne.

10 denken (dachte, gedacht haben)- myśleć
1. ich dachte 2. du dachtest 3. er, sie, es dachte 1. wir dachten 2. ihr dachtet 3. sie/Sie dachten

11 die Soldaten- żołnierzach
Ich dachte an...-Myślałam o... die Liebe- miłości die Soldaten- żołnierzach

12 Dachtest du an...?- Czy myślałeś o ...?
den Ring- pierścionku die Trauung- ślubie

13 die Zukunft- przyszłości
Er dachte an...-On myślał o... das Dresden o Dreźnie die Zukunft- przyszłości

14 die Prinzessin- księżniczce
Wir dachten an...-Myśleliśmy o ... den Palast- pałacu die Prinzessin- księżniczce

15 Ihr dachtet an...- Wy myśleliście o ...
den Frühling- wiośnie den Sommer- lecie

16 Sie dachten an...- Oni myśleli o...
den Herbst- jesieni den Winter- zimie

17 Czas przeszły dokonany Perfekt czasowników mieszanych tworzymy przy pomocy
czasowników posiłkowych "haben" lub "sein" występujących w formie odmiennej i Partizip Perfekt na końcu zdania.

18 Partizip Perfekt tworzymy dodając przedrostek ge- i końcówkę -t do tematu ze zmienioną samogłoską tematyczną. 1. ich habe gedacht- pomyślałem/łam 2. du hast gedacht 3. er, sie, es hat... gedacht 1. wir haben... gedacht 2. ihr habt gedacht 3. sie/Sie haben ... gedacht

19 rennen (rannte, gerannt sein)- pędzić
1. ich bin gerannt 2. du bist gerannt 3. er, sie, es ist...gerannt 1. wir sind… gerannt 2. ihr seid gerannt 3. sie/Sie sind...gerannt

20 Die Sportlerin- Sportsmenka
...ist gerannt-...popędził/a. Die Sportlerin- Sportsmenka Die Rakete- Rakieta

21 Die Radsportler- Kolarze
...sind gerannt- ...popędziły/li. Die Radsportler- Kolarze Die Hunde- Psy


Pobierz ppt "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google