Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu"— Zapis prezentacji:

1 Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu www.szkolnictwo.pl
Wszelkie treści i zasoby edukacyjne publikowane na łamach Portalu mogą być wykorzystywane przez jego Użytkowników wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego oraz do użytku w szkołach podczas zajęć dydaktycznych. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych jest niedozwolone. Plik można dowolnie modernizować na potrzeby własne oraz do wykorzystania w szkołach podczas zajęć dydaktycznych.

2 Die Konjugation der regelmäßigen Verben - Präsens Odmiana czasowników regularnych w języku niemieckim. Czas teraźniejszy. Arkadiusz Więzowski

3 Was man über regelmäßige Verben wissen sollte
Was man über regelmäßige Verben wissen sollte. Co powinniśmy wiedzieć o czasownikach regularnych. -Odmiana czasowników regularnych w języku niemieckim jest bardzo łatwa! -Większość niemieckich czasowników jest regularna! -Samogłoska tematowa pozostaje we wszystkich formach bez zmian! -Do tematu czasownika dodajemy końcówkę, która wskazuje nam osobę!

4 Was kaufst du?- Co kupujesz? Ich kaufe Milch.- Kupuję mleko.
Infinitiv Stamm ich du er / sie / es wir ihr Sie / sie kaufen kauf kauf e kauf st kauf t kauf en kauf t kauf en Was kaufst du?- Co kupujesz? Ich kaufe Milch.- Kupuję mleko.

5 Konjugation der regelmäßigen Verben. Odmiana czasowników regularnych.
-przy odmianie czasowników regularnych temat zostaje bez zmian! Poniższe zestawienie pokazuje końcówki osobowe, które dodajemy przy odmianie czasowników regularnych. machen -robić Singular (liczba pojedyncza) Plural (liczba mnoga)‏ ich(ja) mach + e wir(my) mach + en du(ty) mach + st ihr(wy) mach + t er/sie/es mach + t sie/Sie(oni) mach + en (on/ona/ono) Was machst du am Wochenende? - Co robisz w weekend?

6 Wir machen eine Party. Und du? Ich mache die Hausaufgaben...
Was macht ihr heute? Wir machen eine Party. Und du? Ich mache die Hausaufgaben... Co dziś robicie? Robimy imprezę, a ty? A ja odrabiam prace domowe... die Hausaufgabe – praca domowa Hausaufgaben machen – odrabiać prace domowe. die Party- impreza eine Party machen – robić imprezę

7 Odmiana takich czasowników wygląda następująco:
Ważne! Do czasowników regularnych, których temat zakończony jest na -t, - d, -m, -chn, - ffn w drugiej i trzeciej osobie liczby pojedynczej oraz w drugiej osobie liczby mnogiej dodajemy -e Odmiana takich czasowników wygląda następująco: arbeiten - pracować Singular Plural ich arbeit-e wir arbeit-en du arbeit-est ihr arbeit-et er, sie, es arbeit-et sie/Sie arbeit-en Er arbeitet auf dem Feld. - On pracuje na polu.

8 Wo arbeitet er? -gdzie on pracuje?
Er arbeitet im Büro. - On pracuje w biurze. Arbeitest du heute? - Pracujesz dzisiaj? Ja, ich arbeite heute. -Tak, pracuję dzisiaj. Arbeitet ihr gern? -Chętnie pracujecie? Nein, wir arbeiten nicht gern! -Nie,nie pracujemy chętnie.

9 W ten sam sposób odmieniają się następujące czasowniki:
antworten atmen begegnen odpowiadać oddychać spotykać Der Schüler antwortet auf die Fragen. Uczeń odpowiada na pytania. Er begegnet Tina. On spotyka Tinę. Der Vater atmet tief. Tata głęboko oddycha.

10 Bitten heiraten rechnen prosić żenić się/ liczyć wychodzić za mąż
Er rechnet gut. On dobrze liczy. Er bittet um Hilfe. On prosi o pomoc. Eva heiratet Thomas. Ewa wychodzi za mąż za Tomka.

11 Uwaga! Wyjątkiem są czasowniki zakończone na lm; ln; rm oraz rn. Na przykład lernen lub qualmen, do których nie dodajemy -e. Was macht er? Co on robi? Er lernt. On się uczy. Was lernt er? Czego on się uczy? Er lernt Deutsch. Uczy się niemieckiego. Wie lernt er? Jak on się uczy? Er lernt gut und schnell. -Uczy się dobrze i szybko.

12 Mathe lernen – uczyć się matematyki.
Ich lerne Mathe. - Uczę się matematyki. Du lernst Mathe. -Ty uczysz się matematyki. Er lernt Mathe. - On uczy się matematyki. Wir lernen Mathe.- Uczymy się matematyki. Ihr lernt Mathe. -Wy uczycie się matematyki. Sie lernen Mathe. -Oni uczą się matematyki. für die Prüfung lernen- uczyć się do egzaminu. Ich lerne für die Prüfung.- Uczę się do egzaminu. Du lernst für die Prüfung. -Ty uczysz się do egzaminu. Er lernt für die Prüfung. - On uczy się do egzaminu. Wir lernen für die Prüfung. -Uczymy się do egzaminu. Ihr lernt für die Prüfung. -Wy uczycie się do egzaminu. Sie lernen für die Prüfung. -Oni uczą się do egzaminu.

13 Odmiana takich czasowników wygląda następująco:
Ważne! Bardzo rzadko temat czasownika kończy się na literę s; ß; x lub z. Przy takich czasownikach nie dodajemy w drugiej osobie liczby pojedynczej -s. Odmiana takich czasowników wygląda następująco: heißen -nazywać się Singular Plural ich heiße wir heißen du heiß( )t ihr heißt er/sie es heißt sie/Sie heißen Ich heiße Thomas Wie heißt du? Ich heiße Eva. Nazywam się Tomek. Jak się nazywasz? Nazywam się Ewa.

14 Do tej grupy czasowników należą na przykład:
beweisen heizen mixen; udowodnić palić/ogrzewać mieszać/miksować Wenn du ihr deine Liebe beweist.... Gdy udowodnisz jej swoją miłość... Wie mixt du dir leckere Drinks? Jak ty mieszasz te smaczne napoje? Heizt du nur das Wohnzimmer? Ogrzewasz tylko pokój dzienny?

15 reisen sich setzen sitzen podróżować siadać siedzieć
Wie oft reist du allein? Jak często podróżujesz samemu? Der Mann sitzt auf einer roten Bank. Mężczyzna siedzi na czerwonej ławce. Ihr setzt euch an das Fenster. Wy siadacie przy oknie.

16 Ich sitze am Fenster. Ja siedzę przy oknie. Du sitzt am Fenster
Ich sitze am Fenster. Ja siedzę przy oknie. Du sitzt am Fenster. Ty siedzisz przy oknie. Er/sie/es sitzt am Fenster. On/ona/ono siedzi przy oknie. Wir sitzen am Fenster/ My siedzimy przy oknie. Ihr sitzt am Fenster. Wy siedzicie przy oknie. Sie/sie sitzen am Fenster. Oni siedzą przy oknie. Die Frau sitzt am Fenster. Pani siedzi przy oknie.

17 Uwaga! Przykłady takich czasowników to : dauern, erinnern, klingeln
Istnieje kilka czasowników, które nie kończą się jednak na -en tylko na samo -n. Przykłady takich czasowników to : dauern, erinnern, klingeln klingeln dzwonić Das Telefon klingelt! -Dzwoni telefon! Wie lange dauert die Pause? - Jak długo trwa przerwa? Die Pause dauert 10 Minuten. - Przerwa trwa dziesięć minut.

18 Odmiana takich czasowników wygląda następująco:
Przy odmianie czasowników, których temat zakończony jest na l, w pierwszej osobie liczby pojedynczej omijamy „e”. Odmiana takich czasowników wygląda następująco: sammeln -zbierać, kolekcjonować Singular Plural ich samm( )le wir sammeln du sammelst ihr sammelt er/sie/es sammelt sie/Sie sammeln Ich sammle Briefmarken. -Zbieram znaczki pocztowe. Briefmarken sammeln zbierać znaczki

19 Ich samm( )le... Zbieram... ...Muscheln. - Muszelki.
...Briefmarken. - Znaczki. ...Postkarten. – Pocztówki. ...Engeln. -Aniołki z porcelany. ...Elefanten.– Słoniki z porcelany. Was sammelst du? Ich sammle meistens Postkarten aus Polen. Aber ich sammle auch Briefmarken. Co zbierasz? Zbieram przeważnie pocztowi z Polski. Ale kolekcjonuje także znaczki pocztowe.

20 Do tej grupy czasowników należą również:
googeln lächeln klingeln szukać za pomocą google uśmiechać się dzwonić Die Frau lächelt. Sie ist zufrieden. Sie hat ein guter Tag. Pani się uśmiecha. Jest zadowolona. Ma dobry dzień.

21 Was machst du Patrik? Ich goog()le jetzt.
Co robisz Patryk? Teraz szukam informacji w google. Wie oft googelst du? - Jak często szukasz informacji w internecie? Ich google sehr oft. - Bardzo często poszukuje informacji za pomocą wyszukiwarki. Das Internet ist sehr bequem. -Internet jest bardzo wygodny. Im Internet gibt es sehr viele Informationen.-W internecie jest bardzo dużo informacji.

22 Czasowniki których temat kończy się na r
Do tej grupy czasowników należą na przykład: sich ändern feiern verbessern zmieniać się świętować polepszać Ich feiere meinen Geburtstag. Świętuję swoje urodziny. Ich lerne Deutsch. Ich möchte mein Deutsch verbessern. Uczę się niemieckiego. Chciałbym polepszyć swój niemiecki. Die Welt ändert sich ständig! -Świat ciągle się zmienia.

23 Bibliografia: „Język niemiecki. Nowa gramatyka prosta i nowoczesna.” Langenscheidt. Christine Stief, Christian Stang. Regelmäßige Verben „Nowe repetytorium z gramatyki języka niemieckiego”. Stanisłwa Bęza. Wydawnictwo Szkolne PWN.


Pobierz ppt "Materiały pochodzą z Platformy Edukacyjnej Portalu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google