Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gmina Poddębice - lokalizacja

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gmina Poddębice - lokalizacja"— Zapis prezentacji:

1 Prezentacja systemu wykorzystania kolektorów słonecznych i biomasy w miejskim systemie grzewczym

2 Gmina Poddębice - lokalizacja
mieszkańców Gminy w tym mieszkanców miasta Powierzchnia 224 km2

3 Dlaczego „Poddębice – Miasto Słońca”?
Zoo Safari Beach Soccer

4 I projekt – termomodernizacja osiedla „Północ” 2002 - 2005
Zakres inwestycji: Likwidacja trzech źródeł ciepła opalanych węglem o łącznej mocy 6,8 MW, Budowa kotłowni gazowej o mocy 3,36 MW, Modernizacja węzłów cieplnych, Wykonanie kanału spinającego węzły w technologii rur preizolowanych o długości 443 mb, Modernizacja dystrybucyjnych sieci cieplnych - sieci czteroprzewodowe wykonane w technologii rur preizolowanych o łącznej długość 1572 mb, Wykonanie instalacji słonecznej o powierzchni kolektorów 1 287 m2, Termomodernizacja 23 budynków mieszkalnych, Modernizacja wewnętrznych instalacji c.o. Wymiana 73 szt. drzwi zewnętrznych, Ocieplenie ścian zewnętrznych o pow. 18 796 m2, Wymiana stolarki okiennej o pow. 6 276 m2.

5 Zdjęcia obiektów przed modernizacją:
Kotłownia węglowa

6 Źródła finansowania inwestycji:
Źródło finansowania Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Poddębicach Spółdzielnia Mieszkaniowa „Lokatorsko-Własnościowa” Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 0,00 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Fundacja EkoFundusz w Warszawie Środki własne Razem Zadanie łącznie

7 Osiedle „Północ” po modernizacji
Kotłownia gazowa

8 Kotłownia opalana gazem

9

10 Stanowisko kontroli i monitoringu poszczególnych procesów technologicznych

11 Sieci cieplne

12 Uzyskane efekty: energetyczne, ekonomiczne, ekologiczne
moc cieplna źródła w MW zużycie ciepła w GJ Średnie zużycie w GJ/m2 p.u. Średni koszt ogrzewania zł/m2 p.u. przed modernizacją (rok 2002) 6,8 28.233 0,393 2,13 po modernizacji (rok 2005) 3,36 20.291 0,269 1,82 Rodzaj zanieczyszczenia Jednostka Wielkość dotychczasowa Wielkość osiągnięta Zmiana bezwzględna Zmiana względna (%) Dwutlenek siarki t/rok 29,30 0,00 100,00 Dwutlenek węgla 7 555,00 1 241,45 6 313,55 83,57 Pyły 33,40 Tlenki azotu 8,99 0,81 8,18 90,99

13

14 II projekt – Modernizacja systemu grzewczego i termomodernizacja budynków na terenie miasta Poddębice w latach 2006 – 2008 Zakres inwestycji: Termomodernizacja: 12 budynków mieszkalnych Wspólnot Mieszkaniowych, 13 budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej, 7 obiektów użyteczności publicznej, 2 budynków mieszkalnych stanowiących własność gminy, Modernizacja dwóch kotłowni (przy ulicy Cichej 4 – węglowej i przy ulicy Zielonej 14 – gazowej) na kotłownie wykorzystujące biomasę, Modernizacja sieci cieplnej o długości 3, 5 km, Montaż 325 kolektorów słonecznych o łącznej pow. 580m2.

15 Źródła finansowania inwestycji:
Źródło finansowania Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Poddębicach + Wspólnoty Mieszkaniowe Spółdzielnia Mieszkaniowa „Lokatorsko-Własnościowa” Gmina Poddębice NFOŚiGW i Kontrakt Wojew. - 70 000 WFOŚiGW w Łodzi Fundacja EkoFundusz BISE – kredyt z premią termomoderniz. (premia ) (premia z BGK ) (premia z BISE ) Środki własne Razem Zadanie łącznie

16 Zdjęcia obiektów przed modernizacją:

17 … i po modernizacji:

18 Kotłownia zasilana brykietem ze słomy

19

20

21 Proces produkcji brykietów ze słomy

22 Cele ekologiczne przedsięwzięcia:
Rodzaj zanieczyszczenia Jednostka Wielkość dotychczasowa Wielkość docelowa Zmiana bezwzględna Względna (%) Dwutlenek siarki SO2 Mg 6,9 0,6 6,3 91,7 Tlenek węgla CO 39,2 0,01 100,0 Dwutlenek węgla CO2 2 460 41,0 2 419,0 98,0 Tlenki azotu NOx 1,5 1,3 0,2 14,5 Pyły 4,4 4,2 96,3

23 Instalacje na obiektach Powiatu Poddębickiego
Instalacja solarna o powierzchni 135 m2 na budynku Internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Instalacja solarna na Szpitalu Powiatowym o powierzchni 268 m2

24 Łączna powierzchnia kolektorów słonecznych w Poddębicach
Usytuowanie instalacji Ilość w sztukach Powierzchnia w m2 Osiedle „Północ” 715 1 287 Osiedle „Południe” 325 580 Szpital Powiatowy 149 268 Internat ZSP 78 135 Razem 1 267 2 270

25 Instalacje słoneczne na budynkach prywatnych

26 Przygotowania do wykorzystania kolejnego Odnawialnego Źródła Energii
Wykonywany obecnie odwiert geotermalny na głębokość 2039 m. Przewidywane parametry: temperatura: ok.63 st. C, wydajność ok.190 m3/h, mineralizacja 8-13g/dm3. Przewidywane wykorzystanie do celów: ciepłowniczych, leczniczych, rekreacyjnych.

27 Dziękujemy za uwagę, zapraszamy do Poddębic!
Andrzej Peraj Włodzimierz Krajewski – Prezes Zarządu Urząd Miejski w Poddębicach Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Łódzka 17/ Poddębice ul.Targowa 2, Poddębice tel , fax tel


Pobierz ppt "Gmina Poddębice - lokalizacja"

Podobne prezentacje


Reklamy Google