Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OBUSTRONNA SPLANCHNICEKTOMIA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OBUSTRONNA SPLANCHNICEKTOMIA"— Zapis prezentacji:

1 OBUSTRONNA SPLANCHNICEKTOMIA
TORAKOSKOPOWA (OST) U CHORYCH Z PRZEWLEKŁYM ZAPALENIEM TRZUSTKI (PZT) Małgorzata Malec-Milewska, Wiesław Tarnowski Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Klinika Chirurgii Ogólnej Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa

2 PZT - CHARAKTERYSTYKA Choroba nieodwracalna i postępująca Zmiany morfologiczne: zanik tkanki gruczołowej rozwój tkanki łącznej Dominujące objawy: niewydolność zewnątrz- i wewnątrzwydzielnicza ból

3 Zlokalizowany w nadbrzuszu lub w okolicy podłopatkowej prawej
BÓL – CHARAKTERYSTYKA Duże natężenie Ciągły lub napadowy Zlokalizowany w nadbrzuszu lub w okolicy podłopatkowej prawej Towarzyszą mu nudności i wymioty

4 CHIRURGICZNE SPOSOBY LECZENIA BÓLU
Techniki endoskopowe Operacje drenażowe Operacje resekcyjne

5 INNE METODY LECZENIA BÓLU
Zaprzestanie spożywania alkoholu Podawanie enzymów trzustkowych Zmiany w diecie Leki przeciwbólowe Neuroliza splotu trzewnego /skuteczność ok. 3-6 m-cy/

6 TORAKOSKOPOWA SPLANCHNICEKTOMIA - HISTORIA
Worsey 1993 r Pierwsza torakoskopowa splanchnicektomia Cuschieri 1994 r Pierwsza obustronna torakoskopowa splanchnicektomia

7 TECHNIKA ZABIEGU - ZNIECZULENIE
Znieczulenie ogólne dotchawicze (TIVA prpofolowa) Intubacja rurką dotchawiczą dwukanałową Ułożenie chorego na brzuchu

8 TECHNIKA OPERACYJNA Zabieg rozpoczynany zawsze od strony lewej
Do klatki piersiowej wprowadzane są dwa trokary Przy dobrej przezierności opłucnej przecięcie gałązek nerwowych w liczbie od 3 do 7 (średnio 5) Usunięcie trokarów Rozprężenie płuca bez pozostawienia drenażu Zabieg po stronie prawej Czas zabiegu dla każdej ze stron min.

9 OST – PROBLEMY CHIRURGICZNE
Zrosty opłucnej Uszkodzenia jatrogenne - odma opłucnowa - uszkodzenie naczyń miedzyżebrowych Neuralgia nerwów międzyżebrowych

10 OST – PROBLEMY ANESTEZJOLOGICZNE
Utrzymanie prawidłowego położenia rurki intubacyjnej Trudności w dobrym odpowietrznieniu płuca Trudności w utrzymaniu prawidłowego utlenowania przy operacji strony prawej Ułożenie chorego w pozycji na brzuchu Konieczność prowadzenia wentylacji mechanicznej po zabiegu

11 OST – MATERIAŁ WŁASNY 17 chorych zakwalifikowano 15 chorych zoperowano

12 OST – WYNIKI Obniżenie natężenia bólu w skali VAS u 13 chorych do 0
u 1 chorego do 2-3 u 1 chorego do 5 Zmniejszenie zapotrzebowania na leki przeciwbólowe - 6 chorych Całkowite odstawienie leków przeciwbólowych - 9 chorych Powrót do pracy - 8 chorych

13 OST – POWIKŁANIA OKOŁOOPERACYJNE
Uszkodzenie opłucnej – 1 przypadek Uszkodzenie tętnicy międzyżebrowej – 1 przypadek Rezygnacja z operacji – 2 przypadki

14 OST – PROBLEMY PÓŹNE Trudności w odzwyczajaniu od dolarganu – 4 przypadki Błędy dietetyczne popełniane przez chorych – 4 przypadki

15

16

17

18 OST - PODSUMOWANIE WYNIKÓW
Skuteczność > 80% – porównywalna z innymi technikami operacyjnymi Odsetek powikłań – niższy Korzyści - większość chorych: wraca do pracy przybywa na wadze nie stosuje silnych leków przeciwbólowych Długość trwania efektu przeciwbólowego ?


Pobierz ppt "OBUSTRONNA SPLANCHNICEKTOMIA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google