Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROFILAKTYCZNO – ROZWOJOWY OŚRODEK MŁODZIEŻY I DZIECI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROFILAKTYCZNO – ROZWOJOWY OŚRODEK MŁODZIEŻY I DZIECI"— Zapis prezentacji:

1 PROFILAKTYCZNO – ROZWOJOWY OŚRODEK MŁODZIEŻY I DZIECI
PROM

2 Założenia ideologiczne
Specyfika pracy korekcyjnej z młodzieżą eksperymentującą ze środkami psychoaktywnymi Założenia ideologiczne Diagnoza Program TUKA/N

3 Zagrożenia Niekonstruktywne „modelowanie”
Niekonstruktywne grupy rówieśnicze Niewystarczające umiejętności społeczne Brak zrozumienia i wsparcia ze strony dorosłych Przedwczesne inicjacje

4 legalne (po 18 roku życia) nielegalne

5 Wszystkie środki psychoaktywne są nielegalne dla osób poniżej 18-tego r.ż.

6 Portret Pacjenta

7 Cechą charakterystyczną - konflikty
Konflikt między potrzebą samodzielności a lękiem przed odpowiedzialnością Konflikt między dążeniem do niezależności a potrzebą oparcia Konflikt między potrzebą samodzielności a ograniczeniami stawianymi przez rodziców i przedłużającą się zależnością materialną Konflikt między przywiązaniem do rodziców a rozbudzonym krytycyzmem w myśleniu

8 Konflikt między wizjami idealnymi a realnymi obrazami świata, ludzi i siebie samego
Konflikt między poziomem rozwoju w różnych sferach funkcjonowania Konflikt między indywidualnością i autonomią a potrzebą nie wyróżniania się z grupy i bycia akceptowanym przez grupę

9 niski status społeczno - ekonomiczny
wysoki status społeczno – ekonomiczny sfera emocjonalna niskie poczucie bezpieczeństwa wysoki poziom lęku społecznego drażliwość duża podatność na frustrację tendencja do wycofania, agresji i autoagresji ambiwalencja poczucie krzywdy, niesprawiedliwości egocentryzm wysoki poziom lęku związanego z indywidualną oceną, utratą pozycji głód emocjonalny (potrzeba bliskich relacji) gotowość do eksponowania stanów emocjonalnych (ekspresja) tendencje depresyjne i obsesyjno –kompulsywne (np. natręctwa, zab. odżywiania) poczucie zagubienia, chaosu poczucie winy, niespełnienia sfera intelektualna poczucie nieadekwatności deficyty i zaniedbania środowiskowe sztywność światopoglądowa dogmatyzm, poszukiwanie winnych czarno-białe widzenie rzeczywistości osłabiony wgląd intelektualny nasilony krytycyzm podwójna moralność (atrybucja czynów karalnych) postawa roszczeniowa wysoka motywacja osiągnięć wysoki wgląd intelektualny skłonności do polemiki wysoki krytycyzm (autorytety, rzeczywistość) bezkompromisowość w formułowaniu poglądów, ocen konflikty wewnętrzne sfera społeczna zaburzone relacje z dorosłymi (niechęć) zawężenie relacji rówieśniczych (subkultury) niski poziom umiejętności społecznych (dbanie o swoje interesy poprzez: wyrażanie próśb, odmowę, autoprezentację, wyrażanie opinii itp.) tendencje do łamania norm i zasad (m.in. prawo) zewnątrzsterowność zaburzone relacje z dorosłymi (bunt) zawężenie relacji rówieśniczych (diady, małe grupy odniesienia) deprecjonowanie swoich umiejętności społecznych tendencje do łamania norm i zasad poprzez kontestowanie prawa poczucie dorosłości poprzez dostęp do dóbr materialnych wewnątrzsterowność lub uległość dla korzyści emocjonalnych

10 Biopsychospołeczny model niemocy
/Frank C. Seitz/ ZACHOWANIE radzenie sobie i niemoc /choroba/ ASPEKT POZNAWCZY percepcja, ocena, znaczenie i modele wyjaśniające ASPEKT SOCJOKULTUROWY wsparcie społeczne, zwyczaje, wartości i sankcje ASPEKT BIOLOGICZNY genetyka i reakcje biologiczne ASPEKT ŚRODOWISKOWY wydarzenia życiowe i czynniki wzmacniające Żródła zachowań mogą się znajdować w każdym z obszarów życia człowieka i jednocześnie mogą wpływać pozytywnie lub negatywnie na te obszary

11 Koncepcja salutogenetyczna
/A. Antonowski/ Heterostaza starzenie się rosnąca entropia Zdrowie choroba Podstawowym pytaniem w koncepcji salutogenetycznej jest pytanie o przyczyny które sprawiają że dana osoba znajduje się w pobliżu lub przesuwa się w kierunku bieguna zdrowie na kontinuum ? Czyli dzięki czemu zdrowiejemy i co nam to zdrowienie ułatwia?

12 Zdrowie Pogorszenie stanu zdrowia choroba Śmierć Mocne strony Deficyty Niektóre cechy i umiejętności klienta oraz wybrane relacje i warunki środowiskowe można wykorzystać (wzmocnić) w celu przesunięcia go na kontinuum, zwiększając obszary (zasoby) decydujące o zdrowiu

13 (Teoria poczucia koherencji A. Antonowskiego )
Podniesienie poziomu globalnej orientacji życiowej (zrozumienia – zaradności – sensowności) może zmotywować klienta do zmiany zachowania (Teoria poczucia koherencji A. Antonowskiego )

14 TUKA/N TRENING UMIEJĘTNOŚCI KONTROLI zachowań związanych z
ALKOHOLEM i NARKOTYKAMI

15 Pierwszy kontakt Zasady kierowania rozmową
neutralności zaciekawienia „przyłączenia” optymalnej różnicy kontekstów pozarodzinnych Duży poziom koncentracji Cel: Ponowne przyjście – diagnoza i podjęcie leczenia

16 Zasada neutralności Częste „odzwierciedlanie”
Wstrzymywanie się od ocen ( mimo ewidentnych i bulwersujących nas zachowań i zdarzeń)

17 Zasada zaciekawienia Uważność na wszystkich rozmówców
Wysłuchanie wszystkich „wersji”( do końca) Okazywanie zainteresowania szczegółami

18 Zasada „przyłączenia”
Okazywanie szacunku do poglądów i uczuć wszystkich rozmówców Docenianie i wzmacnianie „silnych stron” całej rodziny i poszczególnych jej członków ( w miarę równomierne)

19 Zasada optymalnej różnicy
Przyjęcie roli „eksperta” w ograniczonym zakresie Poważne traktowanie pomysłów i rozwiązań „pacjenta” (wszystkich zainteresowanych osób) Proponowanie rozwiązań możliwych do zaakceptowania (przez wszystkie zainteresowane osoby)

20 Zasada kontekstów pozarodzinnych
Zdolności detektywistyczne (sprawdzanie kontekstów pozarodzinnych)

21 Duży poziom koncentracji
Wewnętrzne przekonanie że to właśnie ja kieruję rozmową Cel: Ponowne przyjście – diagnoza i podjęcie leczenia

22 Diagnoza operacyjna - propozycja IPK Kontrakt
Wywiad wstępny - sytuacja w chwili zgłoszenia Wywiad pogłębiony - poszczególne obszary w perspektywie czasu Wywiad problemowy - w kierunku wykluczenia uzależnienia Diagnoza operacyjna - propozycja IPK Kontrakt

23 Grupa korekcyjna podstawowa
Podniesienie umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych bez korzystania z środków psychoaktywnych poprzez zwiększenie poczucia: zrozumiałości zaradności sensowności 26

24 Cztery kroki Przybliżenie rozumienia roli duchowości w konstruktywnym życiu
Doświadczanie bezsilności ( krok 1 ) Doświadczanie wiary ( krok 2 ) Powierzanie swojej woli i swojego życia ( krok 3 ) Stawanie się uczciwym (krok 4 ) 13

25 Grupa edukacyjna dla rodziców
Zwiększenie wiedzy i umiejętności przydatnych w konstruktywnych kontaktach z dziećmi 8

26 Sesja Przyznawania Punktów
Udział w zajęciach Postawa i zaangażowanie Język Przewodzenie w grupie Uzbieranie 100 punktów jest jednym z warunków ukończenia programu

27 Wychowawca – profilaktyk – terapeuta ? (Przewodnik)
Zaangażowanie Spójność Kompetencje Dopasowanie Kooperacja Świadomość Empatia Odwaga

28 Warunki sprzyjające rozwojowi
Poczucie bycia akceptowanym Poczucie szacunku i zaufania Poczucie bezpieczeństwa Poczucie wolności w realizacji siebie Poczucie odpowiedzialności za społeczeństwo które się współtworzy

29 Sugestie Rozpoczęcie procesu pracy korekcyjnej od rozpoznania aktualnych problemów życiowych młodego człowieka Wzbudzanie motywacji do pracy nie poprzez analizę destrukcji tylko poprzez możliwość rozwiązywania konkretnych problemów życiowych (Poszukiwanie „ mocnych stron”) Uczenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych i rozwiązywania problemów związanych z realizacją planów i celów (marzeń) życiowych

30 Mniej dyrektywny a bardziej podążający styl pracy terapeutów ( a więc taki, który jest charakterystyczny dla późniejszych faz terapii dorosłych) Pomoc w tworzeniu rówieśniczych środowisk alternatywnych (włączanie w aktywne uczestnictwo kreowania czegoś nowego) Obowiązkowa praca z rodzicami (Jako warunek konieczny do realizacji trzech pierwszych sugestii) Świadomość bycia „narzędziem” w pracy korekcyjnej (terapeutycznej)


Pobierz ppt "PROFILAKTYCZNO – ROZWOJOWY OŚRODEK MŁODZIEŻY I DZIECI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google