Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zadanie publiczne pt. Przyszłość jest Kobietą, projekt realizowany w ramach Konkursu Dotacji – Fundusze strukturalne na poziomie NSS, edycja II, organizowanego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zadanie publiczne pt. Przyszłość jest Kobietą, projekt realizowany w ramach Konkursu Dotacji – Fundusze strukturalne na poziomie NSS, edycja II, organizowanego."— Zapis prezentacji:

1 Zadanie publiczne pt. Przyszłość jest Kobietą, projekt realizowany w ramach Konkursu Dotacji – Fundusze strukturalne na poziomie NSS, edycja II, organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, (nr projektu POPT.03.01.00-00-002/07). Seminarium Przyszłość jest Kobietą Czynniki sukcesów kobiet w zarządzaniu – wyniki badań dr inż. Teresa Kupczyk

2 Plan prezentacji Definiowanie sukcesu menedżera - wyniki badań własnych Czynniki sukcesów kobiet w zarządzaniu - wyniki badań własnych Wnioski Zadanie publiczne pt. Przyszłość jest Kobietą, projekt realizowany w ramach Konkursu Dotacji – Fundusze strukturalne na poziomie NSS, edycja II, organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, (nr projektu POPT.03.01.00-00-002/07).

3 Definiowanie sukcesu zawodowego menedżera – w opinii kobiet Odpowiedzi na pytanie: Co Pani rozumie przez sukces zawodowy menedżera? Źródło: Badania własne (ankieta, pytanie 5) Zadanie publiczne pt. Przyszłość jest Kobietą, projekt realizowany w ramach Konkursu Dotacji – Fundusze strukturalne na poziomie NSS, edycja II, organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, (nr projektu POPT.03.01.00-00-002/07 ).

4 Definiowanie sukcesu zawodowego menedżera Odpowiedzi na pytanie: Co Pani rozumie przez sukces zawodowy menedżera? Źródło: Badania własne (ankieta, pytanie 5) Zadanie publiczne pt. Przyszłość jest Kobietą, projekt realizowany w ramach Konkursu Dotacji – Fundusze strukturalne na poziomie NSS, edycja II, organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, (nr projektu POPT.03.01.00-00-002/07).

5 Definiowanie sukcesu zawodowego menedżera – różnice w odpowiedziach kadry kierowniczej wyższego szczebla (po prawej) w stosunku do kadry średniego szczebla (po lewej) Odpowiedzi na pytanie: Co Pani rozumie przez sukces zawodowy menedżera? Źródło: Badania własne (ankieta, pytanie 5) Zadanie publiczne pt. Przyszłość jest Kobietą, projekt realizowany w ramach Konkursu Dotacji – Fundusze strukturalne na poziomie NSS, edycja II, organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, (nr projektu POPT.03.01.00-00-002/07).

6 Czynniki sukcesów kobiet w zarządzaniu – ogólne Odpowiedzi na pytanie: Proszę ocenić jaki wpływ na osiągnięcie Pani sukcesów jako menedżera miały poniższe czynniki Źródło: Badania własne (ankieta, pytanie 6) Zadanie publiczne pt. Przyszłość jest Kobietą, projekt realizowany w ramach Konkursu Dotacji – Fundusze strukturalne na poziomie NSS, edycja II, organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, (nr projektu POPT.03.01.00-00-002/07).

7 Czynniki sukcesów kobiet w zarządzaniu – ogólne Odpowiedzi na pytanie: Proszę ocenić jaki wpływ na osiągnięcie Pani sukcesów jako menedżera miały poniższe czynniki Źródło: Badania własne (ankieta, pytanie 6) Zadanie publiczne pt. Przyszłość jest Kobietą, projekt realizowany w ramach Konkursu Dotacji – Fundusze strukturalne na poziomie NSS, edycja II, organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, (nr projektu POPT.03.01.00-00-002/07).

8 Czynniki sukcesów kobiet w zarządzaniu – ogólne różnice w odpowiedziach kadry kierowniczej wyższego szczebla (po prawej) w stosunku do kadry średniego szczebla.Odpowiedzi na pytanie: Proszę ocenić jaki wpływ na osiągnięcie Pani sukcesów jako menedżera miały poniższe czynniki Źródło: Badania własne (ankieta, pytanie 6) Zadanie publiczne pt. Przyszłość jest Kobietą, projekt realizowany w ramach Konkursu Dotacji – Fundusze strukturalne na poziomie NSS, edycja II, organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, (nr projektu POPT.03.01.00-00-002/07).

9 Czynniki sukcesów kobiet w zarządzaniu – ogólne różnice w odpowiedziach kadry kierowniczej wyższego szczebla (po prawej) w stosunku do kadry średniego szczebla Odpowiedzi na pytanie: Proszę ocenić jaki wpływ na osiągnięcie Pani sukcesów jako menedżera miały poniższe czynniki Źródło: Badania własne (ankieta, pytanie 6) Zadanie publiczne pt. Przyszłość jest Kobietą, projekt realizowany w ramach Konkursu Dotacji – Fundusze strukturalne na poziomie NSS, edycja II, organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, (nr projektu POPT.03.01.00-00-002/07).

10 Odpowiedzi na pytanie: Proszę ocenić, jaki wpływ na osiąganie Pani sukcesów jako menedżera miały poniższe cechy psychologiczne Źródło: Badania własne (ankieta, pytanie 7) Zadanie publiczne pt. Przyszłość jest Kobietą, projekt realizowany w ramach Konkursu Dotacji – Fundusze strukturalne na poziomie NSS, edycja II, organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, (nr projektu POPT.03.01.00-00-002/07).

11 Terminologia sumienność (zorganizowanie, skrupulatność, skuteczność, odpowiedzialność, ambicja, wytrwałość, samodyscyplina, obowiązkowość, dążenie do osiągnięć, samodzielne wyznaczanie celów i ich realizacja, rozwaga, porządek, praktyczność, rozwaga, pracowitość) ekstrawersja (otwartość na innych oraz inklinacja do optymizmu i pozytywnego emocjonalnego ustosunkowania wobec świata, aktywność, rozmowność, towarzyskość, serdeczność, poszukiwanie doznań, zainteresowanie światem) stabilność emocjonalna (opanowanie, pewność siebie, odporność na stres, realizm w myśleniu) otwartość na doświadczenie (poszukiwanie nowych doświadczeń, tolerancja na nowe wydarzenia, twórczość, szerokie horyzonty i zainteresowania, fantazja, oryginalność, kulturalność, estetyka, uczuciowość, posiadanie idei). ugodowość (chęć pomocy, skłonność do wybaczania, pogodne usposobienie, szczerość, ufność, altruizm, ustępliwość, skromność, delikatność, manifestacja chęci współpracy, szczodrość) Zadanie publiczne pt. Przyszłość jest Kobietą, projekt realizowany w ramach Konkursu Dotacji – Fundusze strukturalne na poziomie NSS, edycja II, organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, (nr projektu POPT.03.01.00-00-002/07).

12 Terminologia niska reaktywność (niska wrażliwość na zakłócenia, duża wydolność, krótka faza przygotowania się do pracy, szybsza koncentracja na czynnościach zasadniczych, zdolność intensywnej pracy, na maksymalnych obrotach, w obliczu zakłóceń, hałasu, obciążeń emocjonalnych, silnego stresu, nacisku czasu, zmęczenia) aktywność (duża energia, szybkość ruchów, szybkie podejmowanie zadań i decyzji, łatwość podejmowania ryzyka i nowych zadań, impulsywność) duża ruchliwość (zdolność przestawiania się z jednej czynności na inną) duża szybkość (krótki czas reakcji na oddziaływujące bodźce) stopień inteligencji (sprawność przetwarzania informacji, skuteczność uczenia się, strategie poznawcze, adaptacja do zmiennych warunków otoczenia, szybkość rozpoznawania, kojarzenie, giętkość i wydolność myślenia, szybkie tempo intensywnej i bezbłędnej pracy umysłowej, definiowanie pojęć, rozumienie zależności, dostrzeganie analogii, myślenie strategiczne) stopień inteligencji emocjonalnej samoświadomość (rozpoznawanie swoich emocji, poprawna samoocena, wiara w siebie), kierowanie sobą, motywacja, zdolność rozumienia sytuacji i reakcji osób tworzących zespół, empatia, dobre układanie stosunków z innymi ludźmi Zadanie publiczne pt. Przyszłość jest Kobietą, projekt realizowany w ramach Konkursu Dotacji – Fundusze strukturalne na poziomie NSS, edycja II, organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, (nr projektu POPT.03.01.00-00-002/07).

13 Odpowiedzi na pytanie: Proszę ocenić, jaki wpływ na osiąganie Pani sukcesów jako menedżera miały poniższe cechy psychologiczne Źródło: Badania własne (ankieta, pytanie 7) Zadanie publiczne pt. Przyszłość jest Kobietą, projekt realizowany w ramach Konkursu Dotacji – Fundusze strukturalne na poziomie NSS, edycja II, organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, (nr projektu POPT.03.01.00-00-002/07).

14 Odpowiedzi na pytanie: Proszę ocenić, jaki wpływ na osiąganie Pani sukcesów jako menedżera miały poniższe cechy psychologiczne - różnice w odpowiedziach kadry kierowniczej wyższego szczebla (po prawej) w stosunku do kadry średniego szczebla (po lewej) Źródło: Badania własne (ankieta, pytanie 7) Zadanie publiczne pt. Przyszłość jest Kobietą, projekt realizowany w ramach Konkursu Dotacji – Fundusze strukturalne na poziomie NSS, edycja II, organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, (nr projektu POPT.03.01.00-00-002/07).

15 Odpowiedzi na pytanie: Proszę ocenić jaki wpływ na osiąganie Pani sukcesów jako menedżera miała poniżej wyspecyfikowana wiedza Źródło: Badania własne (ankieta, pytanie 8) Zadanie publiczne pt. Przyszłość jest Kobietą, projekt realizowany w ramach Konkursu Dotacji – Fundusze strukturalne na poziomie NSS, edycja II, organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, (nr projektu POPT.03.01.00-00-002/07).

16 Odpowiedzi na pytanie: Proszę ocenić jaki wpływ na osiąganie Pani sukcesów jako menedżera miała poniżej wyspecyfikowana wiedza Źródło: Badania własne (ankieta, pytanie 8) Zadanie publiczne pt. Przyszłość jest Kobietą, projekt realizowany w ramach Konkursu Dotacji – Fundusze strukturalne na poziomie NSS, edycja II, organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, (nr projektu POPT.03.01.00-00-002/07).

17 Odpowiedzi na pytanie: Proszę ocenić jaki wpływ na osiąganie Pani sukcesów jako menedżera miała poniżej wyspecyfikowana wiedza - różnice w odpowiedziach kadry kierowniczej wyższego szczebla (po prawej) w stosunku do kadry średniego szczebla (po lewej) Źródło: Badania własne (ankieta, pytanie 8) Zadanie publiczne pt. Przyszłość jest Kobietą, projekt realizowany w ramach Konkursu Dotacji – Fundusze strukturalne na poziomie NSS, edycja II, organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, (nr projektu POPT.03.01.00-00-002/07).

18 Odpowiedzi na pytanie: Proszę ocenić jaki wpływ na osiąganie Pani sukcesów jako menedżera miały poniższe umiejętności Źródło: Badania własne (ankieta, pytanie 9) Zadanie publiczne pt. Przyszłość jest Kobietą, projekt realizowany w ramach Konkursu Dotacji – Fundusze strukturalne na poziomie NSS, edycja II, organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, (nr projektu POPT.03.01.00-00-002/07).

19 Odpowiedzi na pytanie: Proszę ocenić jaki wpływ na osiąganie Pani sukcesów jako menedżera miały poniższe umiejętności - różnice w odpowiedziach kadry kierowniczej wyższego szczebla (po prawej) w stosunku do kadry średniego szczebla Źródło: Badania własne (ankieta, pytanie 9) Zadanie publiczne pt. Przyszłość jest Kobietą, projekt realizowany w ramach Konkursu Dotacji – Fundusze strukturalne na poziomie NSS, edycja II, organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, (nr projektu POPT.03.01.00-00-002/07).

20 Odpowiedzi na pytanie: Który ze sposobów działania najbardziej przyczyniał się do Pani sukcesów jako menedżera? Źródło: Badania własne (ankieta, pytanie 10) Zadanie publiczne pt. Przyszłość jest Kobietą, projekt realizowany w ramach Konkursu Dotacji – Fundusze strukturalne na poziomie NSS, edycja II, organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, (nr projektu POPT.03.01.00-00-002/07).

21 Odpowiedzi na pytanie: Który ze sposobów działania najbardziej przyczyniał się do Pani sukcesów jako menedżera? Źródło: Badania własne (ankieta, pytanie 10) Zadanie publiczne pt. Przyszłość jest Kobietą, projekt realizowany w ramach Konkursu Dotacji – Fundusze strukturalne na poziomie NSS, edycja II, organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, (nr projektu POPT.03.01.00-00-002/07).

22 Odpowiedzi na pytanie: Który ze sposobów działania najbardziej przyczyniał się do Pani sukcesów jako menedżera - różnice w odpowiedziach kadry kierowniczej wyższego szczebla (po prawej) w stosunku do kadry średniego szczebla (po lewej) Źródło: Badania własne (ankieta, pytanie 10) Zadanie publiczne pt. Przyszłość jest Kobietą, projekt realizowany w ramach Konkursu Dotacji – Fundusze strukturalne na poziomie NSS, edycja II, organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, (nr projektu POPT.03.01.00-00-002/07).

23 Kluczowe czynniki sukcesów kobiet w zarządzaniu - wyniki badań Źródło: Badania własne Zadanie publiczne pt. Przyszłość jest Kobietą, projekt realizowany w ramach Konkursu Dotacji – Fundusze strukturalne na poziomie NSS, edycja II, organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, (nr projektu POPT.03.01.00-00-002/07).

24 Wnioski Wnioski Źródło: Badania własne Kobiety pełniące funkcje kierownicze na średnich szczeblach zarządzania znacznie częściej uważają, niż te na wyższych (różnica istotna statystycznie), że: kobiety są nadal dyskryminowane w zarządzaniu (ich dostęp do stanowisk jest trudniejszy, mniej zarabiają na tych samych stanowiskach niż mężczyźni, wolniej awansują) (13,8% różnicy). mężczyźni są bardziej dyspozycyjni (12% różnicy) sukces zawodowy menedżera to awans (10,2% różnicy) Zadanie publiczne pt. Przyszłość jest Kobietą, projekt realizowany w ramach Konkursu Dotacji – Fundusze strukturalne na poziomie NSS, edycja II, organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, (nr projektu POPT.03.01.00-00-002/07).

25 Wnioski Wnioski Źródło: Badania własne Kobiety pełniące funkcje kierownicze na wyższych szczeblach zarządzania znacznie częściej uważają, niż te na średnich (różnica istotna statystycznie), że: sukces zawodowy menedżera to przede wszystkim realizacja planów organizacji lub jednostki organizacyjnej (skuteczność)(13,2% różnicy) sukces zawodowy menedżera to działanie na rzecz realizacji celów organizacji, ale i własnych planów życiowych (10,6% różnicy) Zadanie publiczne pt. Przyszłość jest Kobietą, projekt realizowany w ramach Konkursu Dotacji – Fundusze strukturalne na poziomie NSS, edycja II, organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, (nr projektu POPT.03.01.00-00-002/07).

26 Wnioski Kobiety pełniące funkcje kierownicze na wyższych szczeblach zarządzania znacznie częściej uważają, niż te na średnich (różnice istotne statystycznie), że: na ich sukcesy w zarządzaniu miały wpływ przede wszystkim właściwe cechy psychologiczne (12,1% różnicy), bardzo duży wpływ na ich sukcesy w zarządzaniu miały: wiedza z dziedziny zarządzania (14,9% różnicy), umiejętność rozwoju pracowników (Coaching menedżerski) (14,8% różnicy), umiejętność negocjowania (13,1% różnicy), otwartość na doświadczenie (12,9% różnicy), aktywność (12,7% różnicy), umiejętność zarządzania pracownikami wiedzy (11,7% różnicy), umiejętność dbania o wysoką jakość pracy (9,3% różnicy). Zadanie publiczne pt. Przyszłość jest Kobietą, projekt realizowany w ramach Konkursu Dotacji – Fundusze strukturalne na poziomie NSS, edycja II, organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, (nr projektu POPT.03.01.00-00-002/07).

27 Wnioski: Wnioski: Im wyższe stanowisko w zarządzaniu zajmuje kobieta tym większy wpływ na jej sukcesy mają: otwartość na doświadczenie umiejętność negocjowania cechy psychologiczne aktywność umiejętność rozwoju pracowników (Coaching menedżerski) realizacja planów organizacji lub jednostki organizacyjnej (skuteczność) nieustępliwość działanie na rzecz realizacji celów organizacji, ale i własnych planów umiejętność dbania o wysoką jakość pracy wiedza z dziedziny zarządzania umiejętność zarządzania pracownikami wiedzy sprawność psychofizyczna umiejętności społeczne umiejętności przywódcze umiejętność dostrzegania/kreowania zmian i dopasowywania się do nich etyka swoboda działania Zadanie publiczne pt. Przyszłość jest Kobietą, projekt realizowany w ramach Konkursu Dotacji – Fundusze strukturalne na poziomie NSS, edycja II, organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, (nr projektu POPT.03.01.00-00-002/07).

28 Dziękuję za uwagę! Wrocław, 30 listopada 2009 Seminarium Przyszłość jest kobietą Kobiety w zarządzaniu i uwarunkowania ich sukcesów Zadanie publiczne pt. Przyszłość jest Kobietą, projekt realizowany w ramach Konkursu Dotacji – Fundusze strukturalne na poziomie NSS, edycja II, organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, (nr projektu POPT.03.01.00-00-002/07).


Pobierz ppt "Zadanie publiczne pt. Przyszłość jest Kobietą, projekt realizowany w ramach Konkursu Dotacji – Fundusze strukturalne na poziomie NSS, edycja II, organizowanego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google