Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentacja Piotr Mucha Menu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentacja Piotr Mucha Menu."— Zapis prezentacji:

1 Prezentacja Piotr Mucha Menu

2 Menu Slajd główny Skróty klawiaturowe Eksploratora Windows
Windows XP Professional Skróty klawiaturowe Eksploratora Windows Cechy systemu Skróty z wykorzystaniem klawisza start Menu Start (omówienie) Schowek Menu Start (wprowadzenie) Plik wymiany Dostosowanie menu start Panel Sterowania Ogólne skróty klawiszowe Skróty klawiszowe w oknach dialogowych Skróty klawiaturowe ułatwień dostępu Slajd główny

3 WINDOWS XP PROFESSIONAL
System operacyjny Windows XP Professional został stworzony z myślą dla najbardziej wymagających użytkowników komputerów. Charakteryzuje się on dużymi możliwościami pracy w różnego rodzaju firmach i biurach podnosząc wydajność działania, komunikatywność w sieciach komputerowych zwiększając jednocześnie bezpieczeństwo danych zapisanych na dyskach. Tym razem firma Microsoft zaprojektowała nowy system operacyjny w oparciu o już istniejące systemy: Windows 95, 98, ME oraz 2000 Professional. W wyniku czego powstał Windows XP, który łączy w sobie najbardziej pozytywne cechy swych poprzedników. Produkt ten poszedł jednocześnie do przodu jeżeli chodzi o globalną sieć internetową oraz zwiększył możliwości mediów cyfrowych. Windows XP wydany został w dwóch wersjach: - HOME EDITION- przeznaczony jest dla przeciętnego użytkownika domowego - Professional EDITION- przeznaczony jest do pracy w firmach oraz dla wymagających użytkowników indywidualnych. Menu

4 Obydwie wersje charakteryzują się stabilnością, bezpieczeństwem oraz posiadają bardzo bogate wyposażenie narzędziowe. Wersja Professional jest wzbogaceniem wersji HOME EDITION. Zawiera ona dodatkowe funkcje zdalnego dostępu, posiada lepszą ochronę danych, a także bogatsze możliwości zarządzania komputerem. Istnieje również możliwość pulpitu oraz plików i zabezpieczeń zależności od wymagań osobistych użytkownika. Nowy system operacyjny odznacza się również nową oprawą graficzną, która jest bardziej przejrzysta i prostsza sprawiając iż praca staje się przyjemniejsza i łatwiejsza. Windows XP to także nowy standard w obsłudze urządzeń cyfrowych ( aparaty, kamery, itp. ). Posiadacze tego systemu mogą dowolnie kopiować i przetwarzać fotografie oraz filmy z kamer cyfrowych na komputer. Istnieje również możliwość dowolnego przetwarzania muzyki cyfrowej, tworzenia dowolnych kolekcji oraz przenoszenie ich do coraz bardziej powszechnych odtwarzaczy cyfrowych. System ten jest niezastąpiony także jeżeli chodzi o wynajdowanie, przeglądanie oraz udostępnianie filmów w sieci WWW w dowolnym formacie Menu

5 Cechy systemu Windows XP jest udaną próbą stworzenia jednolitej linii systemów Windows. Wcześniej Microsoft rozwijał dwie linie produktów: jedną dla użytkowników domowych, a drugą do zastosowań zaawansowanych (linia NT). Pociągnęło to za sobą brak kompatybilności z wieloma aplikacjami DOS-owymi. System opiera się na kodzie NT z dodanym nowym GUI Luna zawierającym wiele nowości i usprawnień. Ponadto, zawiera zintegrowaną zaporę sieciową. Zapora sieciowa obecna w Windows XP jest prostym filtrem pakietów (spełniającym jednak doskonale potrzeby przeciętnego użytkownika), który jest domyślnie aktywny po zainstalowaniu systemu z dodatkiem Service Pack 2 (bez tego dodatku zapora jest aktywowana dopiero po skonfigurowaniu sieci). Świadczy to o tym, że firma Microsoft przywiązuje coraz więcej znaczenia do bezpieczeństwa swoich produktów. System wyposażono w najnowszą wersję przeglądarki Internet Explorer i odtwarzacz multimedialny Windows Media Player. Dodano także funkcję pulpitu zdalnego umożliwiającą przejęcie kontroli nad komputerem pracującym w sieci. Dodanie tych aplikacji do systemu pociągnęło za sobą dalsze oskarżenie w kierunku firmy Microsoft o praktyki monopolistyczne. Kontrowersje i sprzeciwy obrońców prywatności budziło także zintegrowanie z systemem usługi. NET Passport. Po raz pierwszy w historii Windowsów została wprowadzona do systemu aktywacja zapobiegająca piractwu. Jeżeli użytkownik nie aktywuje produktu w 30-dniowym okresie czasu, przy każdym następnym zalogowaniu jedyną dopuszczalną operacją, na jaką system pozwoli będzie aktywacja produktu. Po dokonaniu aktywacji przywrócona zostanie pełna funkcjonalność systemu Windows XP. Menu

6 Menu Start-Omówienie Menu Start to główna brama do programów, folderów i ustawień na komputerze. Jest określana mianem menu, ponieważ zawiera listę wyboru, podobnie jak menu w restauracji. Nazwa „Start” wskazuje, że to menu jest często miejscem, w którym można rozpoczynać operacje lub otwierać elementy. Menu Start służy najczęściej do wykonywania następujących czynności: •Uruchamianie programów •Otwieranie najczęściej używanych folderów •Wyszukiwanie plików, folderów i programów •Dostosowywanie ustawień komputera •Uzyskiwanie pomocy dotyczącej systemu operacyjnegoWindows •Wyłączanie komputera •Wylogowywanie z systemu Windows lub przełączanie do innego konta użytkownika Menu

7 Menu Start-Wprowadzenie
Aby otworzyć menu Start, kliknij przycisk Start w lewym dolnym rogu ekranu lub naciśnij klawisz logo Windows na klawiaturze. Zostanie wyświetlone menu Start. Przycisk Start i menu Start Menu Start jest podzielone na trzy podstawowe obszary: W lewym okienku jest wyświetlana krótka lista programów zainstalowanych na komputerze użytkownika. Producent komputera może dostosować tę listę, więc dokładny wygląd może różnić się od przedstawionego. Po kliknięciu polecenia Wszystkie programy jest wyświetlana pełna lista programów (więcej informacji na ten temat poniżej). W lewym dolnym rogu znajduje się pole wyszukiwania, które umożliwia wyszukiwanie programów i plików na komputerze użytkownika po wpisaniu terminu do wyszukania. Prawe okienko zapewnia dostęp do najczęściej używanych folderów, plików, ustawień i funkcji. Jest to również miejsce, w którym użytkownik wylogowuje się z systemu Windows lub wyłącza komputer. Menu

8 Dostosowywanie menu Start
Elementy wyświetlane w menu Start można kontrolować. Na przykład do menu Start można dodać ikony ulubionych programów, aby uzyskać do nich łatwy dostęp, lub usunąć programy z tej listy. Można także wybrać, które elementy mają być ukrywane lub wyświetlane w prawym okienku Menu

9 Panel sterowania Panel sterowania zawiera zestaw specjalnych narzędzi administracyjnych, których można używać do konfigurowania systemu Windows, aplikacji i środowiska usług. Panel sterowania zawiera elementy domyślne, których można używać do wykonywania typowych zadań (na przykład aplet Ekran oraz aplet Dodaj sprzęt). Aplikacje i usługi zainstalowane przez użytkownika również mogą wstawiać ikony do Panelu sterowania. W Panelu sterowania są dwie opcje widoku: widok kategorii i widok klasyczny. W widoku kategorii wyświetlane są ikony Panelu sterowania związane z typem zadania, które użytkownik chce wykonać. W widoku klasycznym ikony Panelu sterowania są wyświetlane w sposób znany z poprzednich wersji systemu Windows. Menu

10 Ogólne skróty klawiszowe
Naciśnij Aby CTRL+C Skopiować. CTRL+X Wyciąć. CTRL+V Wkleić. CTRL+Z Cofnąć. DELETE Usunąć. SHIFT+DELETE Trwale usunąć zaznaczony element, bez umieszczenia go w Koszu. CTRL, przeciągając element Skopiować zaznaczony element. CTRL+SHIFT, przeciągając element Utworzyć skrót do zaznaczonego elementu. F2 Zmienić nazwę zaznaczonego elementu. CTRL+STRZAŁKA W PRAWO Przesunąć punkt wstawiania na początek następnego wyrazu. CTRL+STRZAŁKA W LEWO Przesunąć punkt wstawiania na początek poprzedniego wyrazu. CTRL+STRZAŁKA W DÓŁ Przesunąć punkt wstawiania na początek następnego akapitu. CTRL+STRZAŁKA W GÓRĘ Przesunąć punkt wstawiania na początek poprzedniego akapitu. CTRL+SHIFT z dowolnym klawiszem strzałki Wyróżnić blok tekstu. SHIFT z dowolnym klawiszem strzałki Zaznaczyć kilka elementów w oknie lub na pulpicie albo zaznaczyć tekst w dokumencie. CTRL+A Zaznaczyć wszystko. F3 Wyszukać plik lub folder. ALT+ENTER Wyświetlić właściwości zaznaczonego elementu. ALT+F4 Zamknąć aktywny element lub aktywny program. ALT+Enter Wyświetlić właściwości zaznaczonego obiektu. ALT+SPACJA Otworzyć menu skrótów aktywnego okna. CTRL+F4 Zamknąć aktywny dokument w programach, które umożliwiają równoczesne otwarcie wielu dokumentów. ALT+TAB Przełączyć między otwartymi elementami. ALT+ESC Przechodzić między kolejnymi elementami w kolejności, w jakiej były otwierane. F6 Przechodzić między kolejnymi elementami okna lub pulpitu. F4 Wyświetlić listę paska adresu w oknie Mój komputer lub w programie Eksplorator Windows. SHIFT+F10 Wyświetlić menu skrótów zaznaczonego elementu. ALT+SPACJA Wyświetlić menu systemowe aktywnego okna. CTRL+ESC Wyświetlić menu Start. ALT+podkreślona litera w nazwie menu Wyświetlić odpowiednie menu. Podkreślona litera w nazwie polecenia w otwartym menu Wykonać odpowiednie polecenie. F10 Uaktywnić pasek menu aktywnego programu. STRZAŁKA W PRAWO Otworzyć menu z prawej strony lub podmenu. STRZAŁKA W LEWO Otworzyć menu z lewej strony lub zamknąć podmenu. F5 Odświeżyć aktywne okno. BACKSPACE Wyświetlić folder znajdujący się o jeden poziom wyżej w folderze Mój komputer lub w programie Eksplorator Windows. ESC Anulować bieżące zadanie. SHIFT podczas wkładania dysku CD do stacji CD-ROM Zapobiec automatycznemu odtwarzaniu dysku CD. Menu

11 Skróty klawiaturowe W oknach dialogowych
CTRL+TAB Przejść do następnej karty. CTRL+SHIFT+TAB Przejść do poprzedniej karty. TAB Przejść do następnej opcji. SHIFT+TAB Przejść do poprzedniej opcji. ALT+podkreślona litera Wykonać odpowiadające literze polecenie lub zaznaczyć odpowiadającą jej opcję. ENTER Wykonać polecenie odpowiadające aktywnej opcji lub przyciskowi. SPACJA Zaznaczyć lub wyczyścić pole wyboru, jeśli aktywna opcja jest polem wyboru. Klawisze strzałek Zaznaczyć przycisk, jeżeli aktywna opcja jest grupą przycisków opcji. F1 Wyświetlić Pomoc. F4 Wyświetlić elementy na aktywnej liście. BACKSPACE Otworzyć folder znajdujący się o jeden poziom wyżej, jeśli folder jest zaznaczony w oknie dialogowym Zapisywanie jako lub Otwieranie. Menu

12 Skróty klawiaturowe ułatwień dostępu
Naciśnij Aby Prawy klawisz SHIFT przez osiem sekund Włączyć lub wyłączyć funkcję KlawiszeFiltru. Lewy ALT + lewy SHIFT + PRINT SCREEN Włączyć lub wyłączyć funkcję Duży kontrast. Lewy ALT + lewy SHIFT + NUM LOCK Włączyć lub wyłączyć funkcję KlawiszeMyszy. Klawisz SHIFT pięć razy Włączyć lub wyłączyć funkcję KlawiszeTrwałe. Klawisz NUM LOCK przez pięć sekund Włączyć lub wyłączyć funkcję KlawiszePrzełączające. +U Otworzyć program Menedżer narzędzi. Menu

13 Skróty klawiaturowe Eksploratora Windows
Naciśnij Aby END Wyświetlić dolny fragment aktywnego okna. HOME Wyświetlić górny fragment aktywnego okna. NUM LOCK+GWIAZDKA na klawiaturze numerycznej (*) Wyświetlić wszystkie podfoldery w zaznaczonym folderze. NUM LOCK+ZNAK PLUS na klawiaturze numerycznej (+) Wyświetlić zawartość zaznaczonego folderu. NUM LOCK+ZNAK MINUS na klawiaturze numerycznej (-) Zwinąć zaznaczony folder. STRZAŁKA W LEWO Zwinąć zaznaczony obecnie element, jeżeli jest rozwinięty, lub zaznaczyć folder nadrzędny. STRZAŁKA W PRAWO Wyświetlić obecnie zaznaczony element, jeżeli jest zwinięty, lub zaznaczyć pierwszy podfolder. Menu

14 Skróty z wykorzystaniem klawisza start
Naciśnij Aby Wyświetlić lub ukryć menu Start. start+BREAK Wyświetlić okno dialogowe Właściwości systemu. start+D Wyświetlić pulpit. start+M Zminimalizować wszystkie okna. start+Shift+M Przywrócić zminimalizowane okna. start+E Otworzyć okno Mój komputer. start+F Wyszukać plik lub folder. CTRL+ start+F Wyszukać komputery. start+F1 Wyświetlić Pomoc systemu Windows. start+L Zablokować komputer, jeśli jest podłączony do domeny sieciowej, lub przełączyć użytkowników, jeśli komputer nie jest podłączony do domeny sieciowej. Wyświetlić menu skrótów zaznaczonego elementu. start+U Otworzyć program Menedżer narzędzi Naciśnij Aby Prawy klawisz SHIFT przez osiem sekund Włączyć lub wyłączyć funkcję KlawiszeFiltru. Lewy ALT + lewy SHIFT + PRINT SCREEN Włączyć lub wyłączyć funkcję Duży kontrast. Lewy ALT + lewy SHIFT + NUM LOCK Włączyć lub wyłączyć funkcję KlawiszeMyszy. Klawisz SHIFT pięć razy Włączyć lub wyłączyć funkcję KlawiszeTrwałe. Klawisz NUM LOCK przez pięć sekund Włączyć lub wyłączyć funkcję KlawiszePrzełączające. +U Otworzyć program Menedżer narzędzi. Menu

15 Schowek Schowek - część pamięci komputera (specjalnie wydzielona), zarezerwowana w systemach operacyjnych na zapisywanie wskazanych przez użytkownika danych. Do pamięci ze schowka może odwoływać się użytkownik. Typowym zastosowaniem schowka jest skopiowanie fragmentu tekstu lub grafiki z jednego programu do drugiego. Zwykle kopiowanie danych do schowka polega na zaznaczeniu jakiegoś fragmentu tekstu, grafiki, pliku lub innego obiektu i naciśnięciu kombinacji klawiszy CTRL + C (lub CTRL + X, aby dane kopiowane do schowka usunąć z pierwotnej lokalizacji). Wywołanie informacji umieszczonych w schowku uzyskuje się poprzez wciśnięcie CTRL + V. Podgląd Schowka w Microsoft Windows można otworzyć za pomocą programu clipbrd. W systemie tym Schowek będący w pamięci RAM nie jest przechowywany po wyłączeniu komputera. Inaczej jest w przypadku zapisanych plików Schowka, które nie giną po wyłączeniu komputera. W systemie Windows umożliwia on przenoszenie różnego rodzaju danych (najczęściej tekst, grafika oraz pliki). Jeśli skopiujemy tekst formatowany do programu oferującego formatowanie zostanie zachowane, lecz jeśli kopiujemy tekst sformatowany do programu nie obsługującego formatowania kopiowany zostaje tekst niesformatowany, nie powodując żadnych problemów. Menu

16 Plik Wymiany Plik wymiany - plik wykorzystywany przez Windows jako pamięć wirtualna. Ten plik ma zwykle rozszerzenie .swp. Plik jest wykorzystywany wówczas, gdy informacje nie mieszczą się w pamięci fizycznej RAM i wtedy informacje są do pliku wymiany przesyłane. Plik wymiany jest niezbędny w sytuacji, gdy uruchomiony program potrzebuje więcej pamięci niż zainstalowano w komputerze. Częste używanie pliku wymiany doprowadza do pogorszenia wydajności komputera. Obszar wymiany (ang.swap area) — ściśle określony fragment obszaru danego dysku, który jest przeznaczony na zapamiętanie danych stron usuwanych z określonej pamięci operacyjnej. Menu


Pobierz ppt "Prezentacja Piotr Mucha Menu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google