Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PACZKA EDUKACYJNA – pomoce do nauki języka angielskiego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PACZKA EDUKACYJNA – pomoce do nauki języka angielskiego"— Zapis prezentacji:

1 PACZKA EDUKACYJNA – pomoce do nauki języka angielskiego
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Augustowie Nauczyciel: Joanna Ostapowicz Uczestnicy: klasa 2 gimnazjum, wiek - 15 lat

2 Cele projektu: Uczniowie, po zakończeniu realizacji projektu, potrafią: wybrać, zobrazować i dokonać skanowania podstawowego słownictwa w celu stworzenia "Mojego pierwszego słownika języka angielskiego”, narysować, sfotografować aparatem cyfrowym oraz zawrzeć w prezentacji Power Point plakat (części ciała), puzzle i grę planszową, przygotować inscenizację wybranej bajki i piosenki w języku angielskim, sfilmować za pomocą kamery oraz dokonać obróbki technicznej filmu. Celem pośrednim projektu jest uwrażliwienie uczniów na potrzeby innych oraz wykształcenie wśród nich postawy społecznej, odznaczającej się chęcią niesienia pomocy innym.

3 Opis projektu: Projekt jest wykonany na bazie podstawy programowej, dotyczącej nauczania języków obcych, a więc rozwija sprawność czytania, pisania i mówienia (język angielski). Jest to projekt mieszany, zawierający elementy dydaktyczne, artystyczne, medialne i społeczno-wychowawcze. Głównym celem projektu jest stworzenie kilku narzędzi dydaktycznych, które mogłyby urozmaicić proces uczenia się języka angielskiego oraz przekazanie ich rodzinnemu domu dziecka. Projekt uwrażliwia młodzież, pogłębia empatię, kształtuje poczucie odpowiedzialności za efekty swoich działań. Projekt daje niepowtarzalną szansę na zaprezentowanie innym szerokiej gamy zdolności i umiejętności uczniów. Podczas realizacji projektu uczniowie m.in.: poszerzają słownictwo z zakresu: części ciała, pór roku, zwierząt, sportu, itp., ćwiczą tryb rozkazujący zdań, piszą list i krótkie autoprezentacje, czytają strony internetowe w języku angielskim, prezentują efekty swojej pracy w jęz. angielskim, ćwiczą wymowę, zgłębiają tajniki tworzenia prezentacji w programie Power Point, zapoznają się z opisami przeróżnych programów komputerowych.

4 Narzędzia i programy komputerowe i internetowe wykorzystane w projekcie:
program Power Point – do przygotowania prezentacji multimedialnych Microsoft Word – edytor tekstu przeglądarki internetowe: Opera, Firefox, Netscape – do wyszukiwania informacji ABBYY Fine Reader i Photo Paint – do skanowania stron słownika i tekstu piosenki skaner – do skanowania stron słownika i tekstu piosenki aparat cyfrowy – do robienia zdjęć cyfrowych Corel – do obrabiania zdjęć cyfrowych kamera cyfrowa – do nakręcenia przedstawienia i piosenki Nero – do przegrywania filmu z kasetki na CD Windows Movie Maker – do składania filmu Best player – do odtwarzania filmu Nero Burning ROM – do nagrywania płyt Microsoft Office Outlook, Skype, GG – do komunikacji drukarka – np. do wydrukowania zasad gry

5 Organizacja pracy zespołów uczniowskich
Uczniowie co tydzień planowali swoje zadania, każdy miał ‘indywidualne’ zadania do wykonania, które trzeba było wpisywać w Kartę Oceny Postępu Projektu i konsekwentnie się z nich rozliczać.

6 Organizacja pracy zespołów uczniowskich c.d.
PICTURES: plakat dot. słownictwa związanego z częściami ciała gra planszowa do nauki trybu rozkazującego w jęz. ang. puzzle do użycia przy wprowadzaniu słownictwa związanego z porami roku PERFORMANCE: przygotowanie przedstawienia ‘The Little Red Riding Hood’ przygotowanie piosenki dot. słownictwa związanego z częściami ciała DICTIONARY: stworzenie ‘Mojego pierwszego słownika języka angielskiego’ w formie segregatora stworzenie multimedialnego ‘Mojego pierwszego słownika języka angielskiego’ COMPUTER: stworzenie prezentacji w programie Power Point pomoc przy tworzeniu multimedialnego słownika komputerowe opracowanie zasad gry skanowanie, fotografowanie, filmowanie

7 Rola nauczyciela: przydzieliłam uczniów do grup biorąc pod uwagę zainteresowania uczniów i ich uzdolnienia udostępniłam uczniom swój adres owy, nr GG i Skype’a po to, by mogli się ze mną w każdej chwili kontaktować w razie wątpliwości dotyczących projektu, pytań dotyczących języka lub jakichkolwiek innych problemów pożyczyłam uczniom kamerę i laptopa grupie Dictionary podsunęłam pomysł z umieszczeniem ilustracji do słownictwa dużo przerw międzylekcyjnych poświęciłam grupie PERFORMANCE na ćwiczenie wymowy zorganizowałam projektor i ekran na prezentację szkolną stworzyłam listę wniosków nt. współpracy i komunikacji, bazując na kartach wypełnionych przez uczniów (‘Opinia nt. projektu’) motywowałam uczniów do pracy przede wszystkim przypominając im o tym ile radości 'naszą paczką' sprawimy dzieciakom z domu dziecka

8 Opis kolejnych działań (ogólne):
Sporządzenie listy, zebranie funduszy i zakup materiałów potrzebnych do wykonania całego projektu. Przygotowanie harmonogramu i karty pracy każdej grupy; przydzielenie ogólnych zadań dla każdej osoby w grupie. ‘Sesja zdjęciowa’ do głównej prezentacji projektu w programie Power Point. Napisanie krótkich autoprezentacji do prezentacji PP i listu do domu dziecka w Ełku.

9 Opis kolejnych działań (grupa DICTIONARY):
Ustalenie ogólnego wyglądu słownika. Wybór dziedzin słownictwa do słownika. Wybór słownictwa z każdej dziedziny (przydział poszczególnym osobom). Układanie zdań z wybranymi słowami. Tłumaczenie zdań i podanie wymowy. Wybór ilustracji do wybranych słów. Doklejanie obrazków. Skanowanie gotowych stron słownika. Umieszczenie stron w koszulki. Ozdabianie okładki słownika.

10 Opis kolejnych działań (grupa PERFORMANCE):
Wybór bajki: ‘The Little Red Riding Hood’. Wybór scenariusza, podział na role. Ćwiczenia w wymowie. Wybór strojów. Nagranie przedstawienia na kamerze cyfrowej. Wybór piosenki. Zaśpiewanie i zarejestrowanie piosenki na kamerze cyfrowej.

11 Opis kolejnych działań (grupa PICTURES):
Przygotowanie plakatu dot. słownictwa związanego z częściami ciała. Przygotowanie gry planszowej do nauki trybu rozkazującego w jęz. ang. (pory roku). Przygotowanie kartek do gry z zadaniami do wykonania (w jęz. angielskim). Wykonanie pionków i zakup kostki do gry. Przygotowanie puzzli do użycia przy wprowadzaniu słownictwa związanego z PORAMI ROKU. Napisanie zasad gry po angielsku.

12 Opis kolejnych działań (grupa COMPUTER):
Wykonanie ‘sesji zdjęciowej’ dla całej grupy. Obróbka zdjęć. Pomoc przy tworzeniu multimedialnego słownika. Komputerowe opracowanie zasad gry. Wykonanie mini prezentacji PP (wersja multimedialna plakatu na części ciała; zasady gry; słowa piosenki). Stworzenie głównej prezentacji w programie Power Point. Skanowanie, filmowanie. Prowadzenie prezentacji publicznej (obsługa sprzętu).

13 Rezultaty: ‘My First English Dictionary’ w wersji – segregator i słownik multimedialny - do nauki podstawowego (pierwszego) słownictwa z języka angielskiego (różne kategorie). Plakat dotyczący słownictwa związanego z częściami ciała - do nauki słownictwa dotyczącego części ciała. Gra planszowa do nauki trybu rozkazującego w języku angielskim i słownictwa związanego z porami roku. Puzzle do użycia przy wprowadzaniu słownictwa związanego z porami roku. Płyta z mini prezentacjami PP (wersja multimedialna plakatu na części ciała i do tego ćwiczenia językowe; zasady gry; słowa piosenki). Płyta z przedstawieniem 'Czerwonego Kapturka' w języku angielskim - ćwiczenie na słuchanie. Płyta z piosenką do nauki słownictwa związanego z częściami ciała. Prezentacja główna całego projektu wykonana w programie Power Point, wykorzystana do prezentacji publicznej.

14 Publiczna prezentacja projektu. Przygotowania.
Planując prezentację, przede wszystkim należało ustalić, kto będzie odbiorcą naszego przedsięwzięcia. Zdecydowaliśmy się zaprosić klasy 1 i 2 gimnazjum. Zależało nam, by uczniowie, którzy dopiero rozpoczynają swoją naukę w nowej szkole mogli zobaczyć, jak pracuje się metodą projektu. To odpowiedni moment, by zaczęli się zastanawiać, co sami mogliby zrobić w przyszłych latach swojej nauki. Uczniowie klas drugich mogli zaś podziwiać, co potrafią zrobić ich rówieśnicy. Zaprosiliśmy również panią dyrektor i innych nauczycieli języka angielskiego, by mogli zobaczyć efekty naszej pracy. Zadbaliśmy również o to, by naszej prezentacji przyglądała się osoba z gazety lokalnej. Przygotowaliśmy salę na prezentację: wywiesiliśmy napis: „Paczka edukacyjna”, plakat do nauki części ciała, grę planszową. Do prezentacji wykorzystaliśmy profesjonalny sprzęt multimedialny: laptop, projektor i ekran. Przydzieliliśmy sobie zadania: ustawianie krzeseł, dekoracje, obsługa sprzętu, prowadzenie, kwestie mówione po angielsku, fotografowanie, sprzątanie, itp.

15 Publiczna prezentacja projektu. Realizacja.
Data: Prowadzące: Izabela Sołtys i Katarzyna Olszewska Obsługa sprzętu multimedialnego: Monika Szarkiewicz, Natalia Nowicka, Adrian Skowroński, Dawid Roszkowski Komentarz w języku angielskim: Marta Zielonka Nasi goście: dyrekcja ZSO w Augustowie, nauczyciele jęz. angielskiego, uczniowie klas 1. i 2. gimnazjum, dziennikarz gazety lokalnej

16 Publiczna prezentacja projektu. Realizacja c.d.
Co się wydarzyło? Uczennice przywitały zgromadzonych gości oraz odczytały informację ogólną o projekcie; Grupa obsługująca sprzęt multimedialny zaprezentowała efekty naszej pracy w następującej kolejności: 1. prezentacja główna w programie Power Point 2. słownik multimedialny i słownik - segregator 3. mini prezentacja PP komputerowej wersji plakatu na części ciała i do tego ćwiczenia językowe 4. zasady gry i słowa piosenki 5. przedstawienie ‘The Little Red Riding Hood’ 6. piosenka Prezentacja każdego elementu naszej "Paczki edukacyjnej" była wzbogacona komentarzem w języku angielskim.

17 Wnioski uczniów: „Trzeba być systematycznym, nie wolno zostawiać niczego na ostatnią chwilę.” Natalia „Poznałam dużo nowych słówek; moje zadania do wykonania były dość proste i przyjemne.” Edyta „Fajnie, że mogliśmy pomóc innym; nauczyłam się, że trzeba być cierpliwym, by zobaczyć efekty swojej pracy.” Monika „Wreszcie zrobiliśmy coś innego niż nieustanne przewracanie kartek podręcznika. Projekt bardzo integruje grupę. Ja „przełamałam lody” występując publicznie przez kamerą.” Ola

18 Wnioski uczniów c.d.: „Podoba mi się praca metodą projektu, można rozwinąć swoje zainteresowania, a przy okazji można kogoś uszczęśliwić.” Iza „Teraz to już mogę ciągle robić prezentacje w PP. Bardzo mnie to cieszy, bo to się w życiu może przydać. A ile nowych programów nauczyłem się obsługiwać…” Dawid „Ja oswoiłam się z komputerem i internetem, nie boję się klikać tu i tam. Cieszę się, że ‘nasza paczka’ trafi do domu dziecka.” Agnieszka

19 Wnioski nauczyciela: Dla mnie przygoda z projektem rozpoczęła się na dobre. Nie wyobrażam sobie, by nie realizować z młodzieżą projektów. Widząc efekty tej pracy nabieram sił i chęci by dalej działać. Projekt niesamowicie urozmaica proces lekcyjny. Uczniowie uczą się dużo więcej niż samego przedmiotu. Daje mi to ogromną satysfakcję. Poza tym, podczas realizacji tego projektu wzbogaciłam swą wiedzę na temat obsługi komputera i internetu. Sama zrobiłam prezentację w PP. W przyszłości przerobię swoje PSO. Dodam punkt dotyczący realizacji projektu. Każda klasa będzie musiała raz w roku wykonać projekt. Na pewno wykorzystam materiały, które zostały zaprezentowane w kolejnych modułach kursu. Metodę pracy projektem będę polecać każdemu nauczycielowi.

20 KONIEC Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, życząc samych sukcesów w pracy zawodowej  - Joanna Ostapowicz


Pobierz ppt "PACZKA EDUKACYJNA – pomoce do nauki języka angielskiego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google