Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2010-11-26 „Akademia umiejętności szansą na aktywizację zawodową młodzieży z powiatu sępoleńskiego” Poddziałanie 6.1.1.„Poprawa dostępu do zatrudnienia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2010-11-26 „Akademia umiejętności szansą na aktywizację zawodową młodzieży z powiatu sępoleńskiego” Poddziałanie 6.1.1.„Poprawa dostępu do zatrudnienia."— Zapis prezentacji:

1 „Akademia umiejętności szansą na aktywizację zawodową młodzieży z powiatu sępoleńskiego” Poddziałanie „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 15 marca 2011, Sępólno Krajeńskie STAŻE Z „AKADEMII”

2 INFORMACJE OGÓLNE 46 osób do 25 roku życia;
INFORMACJE OGÓLNE 46 osób do 25 roku życia; Termin realizacji umów: maj - październik 2011 (max. 6 m-cy) Stanowiska: Opiekunka dziecięca (23 os) Pracownik administracyjno-biurowy ze specjalizacją obsługi programów graficznych (13 os) Sprzedawca z kasami fiskalnymi i minimum sanitarnym (10 os)

3 STAŻ - DEFINICJA Staż: formą wsparcia, która umożliwia uczestnikowi projektu zdobycie podstawowych umiejętności praktycznych związanych z wykonywaną pracą oraz doświadczenia zawodowego; Staż nie jest formą zatrudnienia w rozumieniu kodeksu pracy, a stażysta wciąż posiada statut osoby bezrobotnej.

4 STAŻ – zyski dla pracodawcy
STAŻ – zyski dla pracodawcy uzupełnienie braków kadrowych (zastępstwa pracowników na urlopach, zwolnieniach lekarskich) i skuteczna metoda rekrutacji; firma nie ponosi żadnych kosztów zatrudnienia. Wszelkie koszty stażu ponosi Stowarzyszenie; kandydaci mają aktualne badania lekarskie;

5 STAŻ – zyski dla uczestników
STAŻ – zyski dla uczestników nabycie praktycznych umiejętności zawodowych; szansa na zatrudnienie; stypendium i refundacja kosztów dojazdu; 2 dni wolne za każde 30 dni stażu;

6 Obowiązki Pracodawcy określenie programu stażu,
Obowiązki Pracodawcy określenie programu stażu, wyznaczenie opiekuna stażu (1 opiekun na 3 stażystów); współpraca z z biurem projektu; zapewnienie odpowiedniego stanowiska i miejsca odbywania stażu; przeszkolenie stażysty w zakresie BHP i P poż.; zapoznanie stażysty z obowiązującym regulaminem pracy; wydanie opinii o stażyście po zakończeniu stażu; po zakończeniu stażu zatrudnienie stażysty na co najmniej 3 m-ce w ramach umowy cywilnoprawnej

7 Obowiązki stażysty przestrzeganie ustalonego przez pracodawcę programu stażu; przestrzeganie regulaminu pracy w danym zakładzie pracy, zasad BHP i P.Poż poinformowanie PUP o fakcie rozpoczęcia stażu; co najmniej 1/m-c kontakt z biurem projektu;

8 Zasady organizacji stażu
Zasady organizacji stażu max 8 h na dobę (niepełnosprawni: 7 h na dobę i 35 h w tygodniu). Stażysta ma prawo do 2 dni wolnych za każde 30 dni stażu (na wniosek do pracodawcy). Stażyści nie pracują w niedziele i święta, w porze nocnej, w systemie pracy zmianowej. Stażysta nie pracuje w godzinach nadliczbowych. Stażysta ma prawo do okresów odpoczynku, na takich samych zasadach, jak pozostali pracownicy

9 Stypendium stypendium (przelew na konto) 1317 zł brutto,
Stypendium stypendium (przelew na konto) 1317 zł brutto, składki ZUS odprowadza SDD, kwota nie opodatkowana; wypłacane „z dołu” przysługuje w czasie zwolnienia lekarskiego i w czasie urlopu; Staż to okres składkowy, wlicza się emerytury; staż nie zalicza się do się do okresów wymaganych do nabycia zasiłku dla bezrobotnych i okresu zatrudnienia, od którego zależy nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego.

10 Rozwiązanie umowy nieusprawiedliwionej nieobecności uczestnika projektu podczas więcej niż 1 dnia stażu; naruszenia przez uczestnika projektu podstawowych obowiązków określonych w regulaminie pracy; przebywania w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych; nierealizowania przez pracodawcę warunków i programu odbywania stażu; przerwania stażu przez uczestnika projektu; podjęcie pracy zarobkowej przez stażystę.

11 KONTAKT Biuro projektu: ul. Szkolna 8/7 89-400 Sępólno Krajeńskie
KONTAKT Biuro projektu: ul. Szkolna 8/ Sępólno Krajeńskie Tel. (052)

12 Dziękuję za uwagę Karolina Krueger Koordynator projektu
Dziękuję za uwagę Karolina Krueger Koordynator projektu


Pobierz ppt "2010-11-26 „Akademia umiejętności szansą na aktywizację zawodową młodzieży z powiatu sępoleńskiego” Poddziałanie 6.1.1.„Poprawa dostępu do zatrudnienia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google