Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tomasz Pieciukiewicz Rafał Hryniów

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tomasz Pieciukiewicz Rafał Hryniów"— Zapis prezentacji:

1 Tomasz Pieciukiewicz Rafał Hryniów

2 Agenda Zasady Referaty Projekt Kolosy

3 Zasady Tylko ćwiczenia, brak wykładu Bez egzaminu końcowego
Każdy student musi przygotować i wygłosić referat Każdy student musi wykonać projekt Limit 3 nieobecności

4 Zasady Ocena końcowa będzie oparta na: Wynikach testów
Ocenie projektu (dokumentacji i implementacji) Ocenie referatu Udziale w zajęciach (aktywności) Moim „widzimisię”

5 Referaty Referat 1 : Mapowanie różnych typów dziedziczenia z UML do Javy: Disjoint Overlapping Complete Incomplete Multi-Inheritance Multi-Aspect Dynamic

6 Referaty Referat 2: Implementacja ekstensji klasy przy użyciu:
Tablic statycznych Kolekcji Implementacja ekstensji: W ramach klasy Przy użyciu klasy zewnętrznej (Pracownik ->Pracownicy)

7 Referaty Referat 3: Referat 4:
Implementacja asocjacji (z atrybutami i bez) przy użyciu: Referencji (kolekcji referencji) Tablic asocjacyjnych Referat 4: Mapowanie agregacji i kompozycji (z uwzględnieniem propagacji operacji) Mapowanie asocjacji kwalifikowanych pprzy pomocy tablic asocjacyjnych Mapowanie asocjacji N-arnych Mapowanie ograniczeń

8 Referaty Referat 5: Referat 6: Referat 7: Referat zapasowy:
Diagramy stanów Referat 6: Diagramy aktywności Referat 7: Diagramy interakcji i kolaboracji Referat zapasowy: Podstawowe wzorce projektowe.

9 Referaty Prezentacje powinny zawierać działające przykłady kodu
Prezentacje powinny zawierać przykłady (rozwiązane zadania) i przynajmniej 2 zadania dla studentów Studenci słabo przygotowani do swojego referatu nie mają szans na ocenę KOŃCOWĄ większą niż 3. Prezentacja powinna być przeprowadzona zgodnie z regułami sztuki

10 Projekt Kontynuacja indywidualnych projektów z PRI
W ramach projektu należy dostarczyć: Oryginalny projekt z PRI Nowo dodane dokumenty, ewentualnie nową wersję oryginalnego projektu, jeśli został on zmodyfikowany Implementację (działającą!)

11 Projekt Nowa dokumentacja:
Diagramy use case, ze szczegółową specyfikacją jednego nietrywialnego przypadku użycia. Specyfikacja powinna zawierać zarówno opis w języku naturalnym, jak i zestaw odpowiednich diagramów. Projekt GUI opartego na tym przypadku użycia.

12 Projekt Nowa dokumentacja :
Dynamiczna analiza tego przypadku użycia z wykorzystaniem kompletu potrzebnych diagramów. Diagram klas włączający wyniki analizy dynamicznej – nowe atrybuty, asocjacje, metody itp.. Szczegółowy opis wyników analizy dynamicznej.

13 Projekt Nowa dokumentacja:
Końcowa (implementacyjna) wersja diagramu klas ze szczegółowym opisem decyzji projektowych (wybranych mapowań itp.). Powody wyboru poszczególnych rozwiązań i ich konsekwencje powinny być opisane. Termin oddania końcowej wersji dokumentacji to 12 zajęcia.

14 Projekt Implementacja: Dodatkowo można załączyć Szkielety klas
Metody potrzebne do zaimplementowania wybranego przypadku użycia GUI potrzebne do zaprezentowania działania przypadku użycia Komentarze w kodzie! (JavaDocs lub coś w tym rodzaju). Dodatkowo można załączyć Testy regresyjne (przy użyciu JUnit lub podobnego pakietu) Scenariusze testów interakcyjnych dla określonego przypadku użycia

15 Kolokwia Kolokwium 1 (zajęcia 6): Kolokwium 2 (zajęcia 13):
Referaty 1-4. Otrzymacie proste wymagania (na 4-6 klas). Do sporządzenia diagram klas w wersji „podstawowej” i implementacyjnej, z opisem decyzji projektowych. Do zaimplementowania szkielet klas w Javie (ekstensje, asocjacje itp., ale bez realizacji operacji) Kolokwium 2 (zajęcia 13): Referaty 5-7. Dostaniecie proste wymagania (jw klas). Do sporządzenia diagram klas w wersji „podstawowej” i analiza dynamiczna.

16 To by było na tyle, można się bać
Pytania?


Pobierz ppt "Tomasz Pieciukiewicz Rafał Hryniów"

Podobne prezentacje


Reklamy Google