Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Udany trzeci kwartał 2002 r. Dobre perspektywy na 2003 r

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Udany trzeci kwartał 2002 r. Dobre perspektywy na 2003 r"— Zapis prezentacji:

1 Udany trzeci kwartał 2002 r. Dobre perspektywy na 2003 r
Udany trzeci kwartał 2002 r. Dobre perspektywy na 2003 r. Warszawa, 4 listopada 2002

2 Plan Prezentacji Bieżąca działalność operacyjna oraz perspektywy wzrostu Nabycie aktywów od firmy Erg Pak Spłata należności od Alumetalu Podsumowanie

3 Główne elementy Zysk operacyjny
Wyniki kwartalne ponad 40% powyżej oczekiwań rynku * Rewizja prognoz na 2002 rok – zysk netto z 42 mln zł do co najmniej 47 mln zł – EPS 5,3 zł Akwizycja drukarek za 11.4 mln zł od jednego z konkurentów – zabezpieczenie realizacji zamówień na 2003 rok Całkowite zamknięcie transakcji sprzedaży Alumetalu (8 mln zł wpłynęło 29 października) */ według Rzeczpospolitej Zysk operacyjny +42% Zysk netto +45%

4 Przypomnienie strategii rozwoju na lata 2002 - 2004
Rozwój działalności trzech podstawowych segmentów Utrzymanie pozycji lidera na rynku polskim Aktywna penetracja rynków krajów ościennych Optymalizacja procesów wewnątrz Grupy Kapitałowej w celu dalszej redukcji kosztów Dalsze inwestycje w nowoczesne technologie Wypłaty dla akcjonariuszy w związku z zakończeniem planu strategicznych inwestycji

5 Skrót wyników finansowych
[mln zł] 3Q2002 3Q2001 zmiana 1-3Q 2002 1-3Q 2001 Sprzedaż 173,6 153,9 12,8% 453,3 438,5 3,4% EBITDA 40,0 29,3 36,5% 89,2 76,1 17,2% EBIT 31,5 22,0 43,2% 63,3 57,2 10,7% Zysk brutto 24,7 13,3 85,7% 49,0 48,2 1,7% Zysk netto 20,0 9,9 102,0% 41,3 37,2 11,0% Wydatki inwestycyjne 1,4 24,6 9,1 73,1

6 Segment Wyrobów Wyciskanych
Wzrost sprzedaży ilościowej o ponad 9% do poziomu ok. 18 tys ton Umocnienie pozycji lidera na rynku – szacunkowy udział 52% w porównaniu z 50% w roku 2001 Spadek cen aluminium o ok. 7% Wykorzystanie mocy produkcyjnych na poziomie % Dalsza dywersyfikacja eksportu poza Niemcy Sprzedaż SWW [mln zł]

7 Rynki Eksportowe SWW NIEMCY 50% DANIA 3% LITWA 5% CZECHY 12%
AUSTRIA % HOLANDIA 8% W. BRYTANIA 2% WĘGRY % WŁOCHY % INNE %

8 Segment Systemów Aluminiowych
Wzrost udziału w rynku do poziomu 45% z 40% w roku 2001 Stabilna pozycja Segmentu na rynku polskim 25% wzrost udziału sprzedaży eksportowej Silna pozycja Segmentu na rynku Ukraińskim Sprzedaż SAA [mln zł]

9 Rynki Eksportowe SSA ROSJA 7% BIAŁORUŚ 16% UKRAINA 48% LITWA 6%
CZECHY % WĘGRY %

10 Segment Opakowań Giętkich
Wzrost sprzedaży ilościowej o ponad 13% do poziomu 9,3 tys ton Wzrost udziału w rynku do poziomu 21% w stosunku do 17% w roku 2001 Pogłębienie współpracy z koncernami międzynarodowymi Wzrost exportu o blisko 50% Wykorzystanie mocy produkcyjnych na poziomie % Sprzedaż SOG [mln zł]

11 Rynki Eksportowe SOG ROSJA 38% BIAŁORUŚ 14% UKRAINA 7% ŁOTWA 2%
CZECHY % RUMUNIA % INNE %

12 Grupa Kapitałowa Pomimo spadku cen aluminium o ok. 7% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego Grupa Kęty zanotowała wzrost przychodów ze sprzedaży Dalsza optymalizacja kosztów operacyjnych Niższe koszty finansowe Sprzedaż skonsolidowana [mln zł] Zatrudnienie w Grupie Kapitałowej Zyski skonsolidowane [mln zł]

13 Znacząca poprawa w zakresie kapitału obrotowego
Zmniejszenie poziomu należności przy wzrastającej sprzedaży Znacząca poprawa w zakresie zarządzania zapasami Sprzedaż +13% Poziom zapasów Poziom należności -3% -16%

14 Komfortowy poziom zadłużenia Grupy Kapitałowej
Pomimo 80 mln wydatków związanych z wykupem akcji oraz wypłatą dywidendy zadłużenie zwiększyło się jedynie o ok. 50 mln zł Spadek zadłużenia netto do końca roku do poziomu 120 mln zł Poziom zadłużenia [mln zł] Rosnące przepływy operacyjne Struktura walutowa kredytu – IX ‘02

15 Plan Prezentacji Bieżąca działalność operacyjna oraz perspektywy wzrostu Nabycie aktywów od firmy Erg Pak Spłata należności od Alumetalu Podsumowanie

16 Przesłanki podjęcia decyzji o inwestycji
Systematyczny wzrost sprzedaży opakowań: z 8,5 tys ton w roku 1998 do ponad 12 tys ton w roku 2002 Większe wymogi klientów odnośnie ilości kolorów na opakowaniach Osiągnięcie krytycznego pułapu wykorzystania mocy produkcyjnych na drukarkach

17 Nabyte aktywa Wartość transakcji – 11,4 mln zł + VAT Główne urządzenia
2 drukarki rotograwiurowe (9 i 10 kolorów) 2 urządzenia laminujące 3. Lokalizacja: Oława 4. Na bazie zakupionych aktywów zostanie zarejestrowany oddział w ramach Grupy Kęty SA

18 Plan Prezentacji Bieżąca działalność operacyjna oraz perspektywy wzrostu Nabycie aktywów od firmy Erg Pak Spłata należności od Alumetalu Podsumowanie

19 Spłata należności od firmy Alumetal
Stan Należności na 15,5 mln z tytułu zakupu udziałów własnych, w tym 7,5 mln objęte rezerwą 4 mln zł z tytułu bieżących płatności, całość przeterminowana Stan Należności na należności z tytułu zakupu udziałów własnych 8 mln zł spłacono w gotówce, 4,5 mln zł spłacono w należnościach Alumetalu (utrzymanie rezerwy do czasu spłaty), 3 mln objęte rezerwą umorzono 3 mln zł z tytułu bieżących płatności, w tym 2 mln zł przeterminowane

20 Plan Prezentacji Bieżąca działalność operacyjna oraz perspektywy wzrostu Nabycie aktywów od firmy Erg Pak Spłata należności od Alumetalu Podsumowanie

21 Grupa Kęty jest spółką wzrostową
Profile wielkogabarytowe – wykorzystanie mocy 35% - uruchomienie II zmiany przyniesie wzrost sprzedaży 20 – 30 mln PLN/rok Stopy twarde – inwestycje 20 – 30 mln PLN – podwojenie produkcji przyniesie wzrost sprzedaży od 40 – 50 mln PLN Rozwój sprzedaży cienkich folii (wykorzystanie mocy 60%) – możliwość wzrostu sprzedaży od 10 – 20 mln PLN Uszlachetnianie folii i nadruk – inwestycje 20 – 30 mln PLN – wzrost sprzedaży o ok. 40 – 50 mln PLN Oczekujemy ok. 20% wzrostu EBITDA i zysku netto w 2003 roku1

22 DŁUGOTERMINOWE PERSPEKTYWY WZROSTU WARTOŚCI FIRMY
Podsumowanie Konsekwentna realizacja założonej strategii Potencjał wzrostu sprzedaży i zysków Stabilny cash-flow operacyjny oraz spadające zadłużenie Zakończenie planu inwestycji strategicznych Perspektywa wypłat znacznych kwot dla akcjonariuszy EPS DŁUGOTERMINOWE PERSPEKTYWY WZROSTU WARTOŚCI FIRMY

23 Prezentacja Grupa Kęty S.A.


Pobierz ppt "Udany trzeci kwartał 2002 r. Dobre perspektywy na 2003 r"

Podobne prezentacje


Reklamy Google