Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Instalacja wentylacyjna i klimatyzacyjna

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Instalacja wentylacyjna i klimatyzacyjna"— Zapis prezentacji:

1 Instalacja wentylacyjna i klimatyzacyjna
K. Olszewski

2 Prawo o wentylacji PN-83/B „Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej”. Dzięki spełnieniu norm możliwe jest zachowanie tzw. komfortu cieplnego w pomieszczeniu. W dobie „plastikowych okien” gdzie pomieszczenia są dokładnie uszczelnione mogą się w nich koncentrować szkodliwe związki powodujące pogorszenie się zdrowia. Jednak należy tez pamiętać, że trudno jest pogodzić ekonomiczne współgranie instalacji grzewczej i instalacji wentylacyjnej.  Ważne jest by każde pomieszczenie było wentylowane,  istniała odpowiednia cyrkulacja powietrza, a szczególnie w pomieszczeniach w których emitowane mogą być zapachy (kuchnia, łazienka).  Odpowiednio zaprojektowane muszą być kanały wentylacyjna, kratki wentylacyjne.

3 Właściwie działająca instalacja wentylacyjna i klimatyzacja, zapewniają odpowiedni mikroklimat w pomieszczeniach w każdym domu.

4 Zadaniem wentylacji jest wymiana zużytego powietrza na świeże i odprowadzenie z pomieszczeń szkodliwych gazów, pyłów i zapachów, a także pary wodnej, powodującej nadmierny wzrost wilgotności.

5 Klimatyzacja zapewnia natomiast odpowiednią temperaturę i mikroklimat w domu, na który składają się odpowiednia temperatura i wilgotność powietrza.

6 Rodzaje wentylacji Wentylacja grawitacyjna Wentylacja mechaniczna
wywiewna nawiewno-wywiewna nawiewna

7 Urządzenia wspomagające: wentylację
urządzenia do jonizacji, urządzenia do osuszania, urządzenia do nawilżania urządzenia do oczyszczania powietrza.

8 Wentylacja grawitacyjna
Systemem wentylacyjnym powszechnie stosowanym w budownictwie jedno i wielorodzinnym jest system wentylacji grawitacyjnej, który polega na połączeniu wentylowanego pomieszczenia ze środowiskiem zewnętrznym za pomocą kanału wyprowadzonego ponad dach budynku. Poprawne działanie wentylacji grawitacyjnej w przypadku niskich budynków jednorodzinnych jest niemal całkowicie uzależnione od różnicy temperatur powietrza wewnątrz i na zewnątrz domu. Wymiana powietrza z pomieszczenia do otoczenia zewnętrznego występuje wówczas, gdy temperatura powietrza na zewnątrz jest niższa od temperatury w pomieszczeniu. Latem, gdy temperatura powietrza na zewnątrz jest wyższa niż wewnątrz budynku, powietrze nawiewane jest do pomieszczenia, co może powodować niekorzystne zjawiska uniemożliwiające usuwanie powietrza lub spalin kuchni gazowych. Sprawność działania grawitacyjnego systemu wentylacyjnego zależy od jakości wykonania oraz stanu utrzymania kanałów i kratek wentylacyjnych, a także od szczelności drzwi i okien w budynku. Zwiększenie szczelności współcześnie stosowanej stolarki budowlanej stwarza konkretne zagrożenie niedostatecznej wentylacji pomieszczeń. Bardzo istotne w cyrkulacji powietrza są otwory w drzwiach do łazienek i kuchni, w których często znajdują się urządzenia gazowe, wymagające dla prawidłowego funkcjonowania dostatecznego dopływu powietrza. Duże znaczenie przy grawitacyjnej cyrkulacji powietrza mają również wywietrzniki montowane na górnych końcach kanałów wentylacyjnych.

9 Wentylacja mechaniczna
Innym rodzajem wentylacji jest wentylacja mechaniczna, w której przepływ powietrza wywołany jest poprzez urządzenie mechaniczne - wentylator. Wentylacja mechaniczna dzieli się na wywiewną i nawiewno-wywiewną. Pierwszy rodzaj instalacji wykonuje się przez zainstalowanie w miejsce kratki wentylacyjnej w istniejącym przewodzie wentylacji grawitacyjnej wentylatora wyciągowego. Obecnie konstruowane wentylatory tego typu są estetyczne, ciche i niedrogie, a ich zastosowanie znacznie polepsza usuwanie nieświeżego powietrza z pomieszczenia. Instalacja wentylacyjna nawiewno-wywiewna jest bardziej skomplikowana i droższa, zapewnia jednak użytkownikom dużo większy komfort. W instalacji tej świeże powietrze z zewnętrz doprowadzane jest do budynku głównym kanałem i rozprowadzone do poszczególnych pomieszczeń kanałami pośrednimi, zaś powietrze zużyte odciągane z pomieszczeń jest usuwane jednym kanałem zbiorczym na zewnątrz budynku. Tego typu instalacje wymagają specjalistycznego sprzętu montowanego przez wyszkolone ekipy instalatorów. Do głównych elementów instalacji wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej należy jednostka centralna. Jest to najważniejszy i zarazem najdroższy element instalacji. Składa się on z dwóch wentylatorów (nawiewnego i wywiewnego), wymiennika ciepła i filtrów powietrza. Wymiennik ciepła odpowiada za odzysk energii cieplnej z powietrza wywiewanego. Ciepło odzyskane zostaje przekazane do powietrza nawiewanego, co jest szczególnie ważne w okresie zimowym. Kolejnym elementem jednostki centralnej są filtry powietrza, zatrzymujące zanieczyszczenia zawarte w powietrzu doprowadzanym z zewnątrz. Należy je okresowo wymieniać, gdyż zatkanie filtru może spowodować niedostateczny przepływ powietrza w instalacji. Jednostkę centralną z kanałami wentylacyjnymi łączy się za pomocą króćców przyłączeniowych. Kolejnym elementem instalacji są kanały (najczęściej o przekroju okrągłym) wykonane z blachy, zapewniające szybki i prosty montaż instalacji. Ostatnim elementem są tzw. cierpnie, czyli punkty poboru świeżego powietrza, zabezpieczone od zewnątrz kratką, oraz wyrzutnie czyli punkty, przez które usuwa się zużyte powietrze. Kanały wentylacyjne układa się w miejscach trudno dostępnych, np. w stropie i ścianach. Mogą one być również wykorzystane do ogrzewania domu w systemie ogrzewania powietrznego.

10 Instalacja klimatyzacyjna
Agregat chłodniczy jest sercem układu klimatyzacji, jego zadaniem jest dostarczanie czynnika chłodniczego o odpowiednio niskiej temperaturze do chłodnicy zainstalowanej w budynku. Następnie chłód ten jest odbierany przez powietrze przepływające przez chłodnicę i rozprowadzany systemem kanałów po budynku. Zasada działania agregatu klimatyzacji nie różnie się od agregatu znanego nam z domowych lodówek. Agregat zasilany jest energią elektryczną ( 220 V lub 380 V ), instaluje się go na zewnątrz budynku na gruncie, na dachu lub na ścianie. Pracą agregatu steruje układ elektroniczny pieca i termostat pokojowy. Wyposażenie systemu nadmuchowego w zestaw klimatyzacji sprawia że cieszymy się komfortem przez cały rok, nawet w upalne letnie dni, dzięki klimatyzacji powietrze przyjemnie chłodne oraz usunięty jest nadmiar wilgoci. Nowoczesne agregaty są wyjątkowo ciche i bezawaryjne, prawidłowo zainstalowany pracuje przez wiele lat. Dostępne są również modele z pompą ciepła, w tym wypadku agregat jest urządzeniem chłodniczo - grzewczym. W Polsce klimat nie pozwala na wykorzystanie pompy ciepła jako jedynego źródła ogrzewania lecz może być ona wykorzystywana w okresach przejściowych pomiędzy zima a latem jako dodatkowe źródło ciepła.

11 HEPA (ang. High Efficiency Particulate Air filter) – wysokosprawny filtr powietrza służący do dezynfekcji powietrza. Filtry HEPA stosowane są w lożach, boksach, skrzynkach lub pomieszczeniach do pracy w środowisku jałowym. Są wykonane ze szkła spiekanego, zapewniają filtrację powietrza przez pory wielkości 0,3µm. Zatrzymują większość (co najmniej 99.97%) zanieczyszczeń mechanicznych, większych niż 0,3µm, a także: komórki grzybów, pierwotniaków i bakterii oraz większość wirusów. Filtry tego typu wykorzystywane są m.in. w odkurzaczach.


Pobierz ppt "Instalacja wentylacyjna i klimatyzacyjna"

Podobne prezentacje


Reklamy Google