Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KONSTYTUCJI 3 MAJA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KONSTYTUCJI 3 MAJA."— Zapis prezentacji:

1 KONSTYTUCJI 3 MAJA

2 Mazurek 3 maja Witaj majowa jutrzenko, Świeć naszej polskiej krainie, Uczcimy ciebie piosenką, Która w całej Polsce słynie. Witaj Maj, piękny Maj, U Polaków błogi raj. Nierząd braci naszych cisnął, Gnuśność w ręku króla spała, A wtem trzeci Maj zabłysnął - I nasza Polska powstała. Witaj Maj, piękny Maj, Wiwat wielki Kołłątaj! Ale chytrości gadzina Młot swój na nas gotowała, Z piekła rodem Katarzyna Moskalami nas zalała. Chociaż kwitł piękny Maj, Rozszarpano biedny kraj. Wtenczas Polak z łzą na oku Smutkiem powlókł blade lice Trzeciego maja co roku Wspominał lubą rocznicę. I wzdychał: Boże daj, By zabłysnął trzeci Maj! Słowa: Rajnold Suchodolski

3 Majowe święto dla wszystkich POLAKÓW JEST DNIEM SZCZEGÓLNYM.
Dzień 3 maja ustanowiono świętem narodowym w dowód pamięci o przodkach, którzy pragnęli ocalić kraj przed upadkiem.

4 Trzeci Maja radością wiosenną…….
Wszystkich ludzi dziś w Polsce powitał. Sztandarami biało-czerwonymi Umaiła się Rzeczpospolita. Umaiły się pierwszym kwieciem łąki, pola i w ogrodach drzewa. Maj się pieśnią zwycięskiej wiosny Zgodnym chórem z ludźmi rozśpiewał. Rozpłynęła się pieśń radosna głośnym echem po ojczystym kraju, - Witaj, witaj, Majowa Rocznico, Pamiętny Trzeci Maju!(…) Biją w Polsce, buja dzwony w jeden zgodny ton. Na Wawelu rozbudzony huczy Zygmunt –dzwon.(…)

5 I rozbiór Polski Państwa sąsiadujące – Prusy, Austria i Rosja - bezkarnie wtrącały się w sprawy Polski. W końcu się porozumiały i w 1772 r. doprowadziły do I rozbioru Polski. Nakazały również polskiemu sejmowi zatwierdzić rozbiór. Znaleźli się wtedy posłowie, którzy za pieniądze i stanowiska postanowili zgodzić się na grabież ziem polskich.

6 Sejm Wielki Jest rok Wielkie dni przeżywa Warszawa W stolicy obraduje Sejm zwany Czteroletnim lub Wielkim. Toczy się zacięta walka o losy Polski. Bo dalej tak być nie może, aby ci których obchodzą tylko prywatne sprawy mogli rządzić państwem.

7 Wśród posłów była grupa ludzi mądrych, kochających ojczyznę posłów tacy jak: Hugo Kołłątaj, Ignacy Potocki, Stanisław Małachowski i inni. Chcieli oni zmienić dawne, niesprawiedliwe i złe prawa, które prowadziły Polskę do zguby.

8 Stanisław Staszic Hugo Kołłątaj

9 Stanisław Małachowski
Ignacy Potocki Stanisław Małachowski

10 Aż nadszedł dzień 3 maja 1791 roku
Była wiosna, wiosna wkoło Naród zgodny, silny, cały Naród z królem-król z Narodem Nadszedł cudny Maj Wolny Polski kraj „WiwatTrzeci Maj”

11 Niech nam żyje król kochany…
Parę godzin później król w otoczeniu posłów i dostojników, przy biciu dzwonów skierował się do warszawskiej katedry. Tam nastąpiła uroczystość zaprzysiężenia uchwalonej Konstytucji. Orszakowi towarzyszył wiwatujący tłum mieszkańców stolicy.

12 Zgoda Sejmu to sprawiła …
Że nam wolność przywróciła. Wiwat, krzyczcie wszystkie stany, Niech nam żyje król kochany. Wiwat Sejm i naród cały! Dziś nam nieba żywot dały. Niech nam żyje król kochany!

13 Konstytucja 3 Maja 1791 r. Była pierwszą w Europie a drugą na świecie po Stanach Zjednoczonych ustawa zasadniczą, to znaczy regulującą podstawowe problemy społeczno-polityczne Postanowienia Konstytucji były rewolucyjne a jednocześnie ostrożne i wyważone, doniosłe na miarę epoki Konstytucja 3 Maja stała się symbolem zewnętrznych sił narodu, zdolnego do politycznego odrodzenia

14

15 Konstytucja miała ulepszyć ustrój i wzmocnić Rzeczpospolitą
Konstytucja miała ulepszyć ustrój i wzmocnić Rzeczpospolitą. Wprowadzała: : w miejsce elekcji (wyboru) króla tron dziedziczny. Odbierała uprawnienia polityczne szlachcie, która nie posiadała majątku. Więcej praw natomiast zyskali mieszczanie, którzy mogli odtąd starać się o wysokie stanowiska w wojsku i Kościele. Najwyższa władzę sprawował sejm, na którym szlacheccy posłowie musieli podejmować decyzje większością głosów. Jeden poseł nie mógł zerwać obrad okrzykiem „liberum veto”. Utworzono rząd – Straż Praw z królem na czele. W trosce o bezpieczeństwo kraju szczególną uwagę zwrócono na wzmocnienie armii ( miała ona liczyć 100 tysięcy żołnierzy).

16 Naród, który nie zna swojej przeszłości, umiera i nie buduje przyszłości.

17 KONIEC


Pobierz ppt "KONSTYTUCJI 3 MAJA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google