Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

20 – lecie Towarzystwa Szkół Twórczych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "20 – lecie Towarzystwa Szkół Twórczych"— Zapis prezentacji:

1 20 – lecie Towarzystwa Szkół Twórczych
Towarzystwo Szkół Twórczych XX-Lecie 20 – lecie Towarzystwa Szkół Twórczych

2 Historia TST Towarzystwo Szkół Twórczych jako oddolny ruch oświatowy o charakterze reformatorskim zintegrowało się w początkach lat 80 wokół LX LO w Warszawie – szkoły autorskiej dr Danuty Nakonecznej, której doświadczenia kontynuuje LXIV LO, pod kierunkiem dyr. Jolanty Lipszyc. Pierwszymi szkołami, które przed 20 laty współtworzyły Towarzystwo, były: XIV LO we Wrocławiu, kierowane przez dyr. Aleksandra Dobrzyckiego, II LO w Krakowie z dyr. Stefanem Gulem, I LO w Łomży z dyr. Zygmuntem Zdanowiczem, I LO w Płońsku, kierowane przez dyr. Krzysztofa Karulaka, IV LO w Sosnowcu z dyr. Bogusławem Kabałą, I LO w Bolesławcu z dyr. Anną Baniecką, XXVI LO w Łodzi, kierowane przez dyr. Danutę Falak, I LO w Rzeszowie z dyr. Ryszardem Kisielem, I LO w Koszalinie z dyr. Lechem Żyłą, I LO w Rybniku z dyr. Edytą Korpetą, VIII LO w Warszawie z dyr. Henrykiem Sowińskim.

3 Cele TST Tworzenie instytucjonalnych form współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy szkołami, nauczycielami, uczniami i rodzicami w aspekcie podnoszenia rangi i pozycji publicznych liceów ogólnokształcących, gimnazjów i szkół podstawowych. Upowszechnianie wśród członków Towarzystwa, a także pozostałych szkół w kraju idei nowatorstwa pedagogicznego. Pobudzenie pedagogów do twórczej, zaangażowanej pracy, zdobywania stopni awansu zawodowego, podnoszenia rangi i pozycji społecznej nauczyciela. Wzmacnianie podstaw organizacyjno-ekonomicznych oraz prawnych dla wszelkich inicjatyw pedagogicznych, a w szczególności: (ciąg dalszy na następnej stronie)

4 Cele TST (ciąg dalszy z poprzedniej strony)
tworzenia szkół i klas autorskich, dążących do jak najpełniej-szego rozwoju osobowości wychowanków, wypracowywania skutecznych metod i form doskonalenia zawo-dowego nauczycieli, otaczania zindywidualizowaną opieką uczniów mających okre-sowe trudności w uczeniu się, wykrywania i wspomagania w rozwoju szczególnie uzdolnio-nych, gromadzenia i upowszechniania wiedzy o pracy wybitnych nau-czycieli i szkół.

5 Kształtowanie umiejętności badawczych
na lekcjach fizyki, chemii i biologii

6 Wykaz Szkół Twórczych MIASTO SZKOŁA STOWARZYSZONA DYREKTOR
które współpracują od czasu zorganizowania się Towarzystwa: MIASTO SZKOŁA STOWARZYSZONA DYREKTOR Białystok I LO im. Adama Mickiewicza Grażyna Złocka Bolesławiec I LO im. Władysława Broniewskiego Stanisław Małkowski Bydgoszcz VI LO im.Andrzeja i Jana Śniadeckich Iwona Waszkiewicz Częstochowa IX LO im. Cypriana Norwida Ewa Godala Gdynia III LO im. Marynarki Wojennej Wiesław Kosakowski Inowrocław I LO im. Jana Kasprowicza Zdzisław Żyliński Kielce IV LO im. Hanki Sawickiej Wanda Kwiatkowska Koszalin I LO im. Stanisława Duboisa Rafał Janus Kętrzyn I LO im. W. Kętrzyńskiego Eugeniusz Tokarzewski

7 Wykaz Szkół Twórczych MIASTO SZKOŁA STOWARZYSZONA DYREKTOR
które współpracują od czasu zorganizowania się Towarzystwa: MIASTO SZKOŁA STOWARZYSZONA DYREKTOR Kraków I LO im. B. Nowodworskiego Krystyna Mnich Legnica I LO im. Tadeusza Kościuszki Halina Tamioła Leszno I Liceum Ogólnokształcące Marek Wein Łomża Zygmunt Zdanowicz Łódź XXVI LO im. K. K. Baczyńskiego Danuta Falak Opole III LO im. Marii Skłodowskiej-Curie Irena Koszyk Płock I LO im. Marszałka St. Małachowskiego Tadeusz Zombirt Płońsk I LO im. Henryka Sienkiewicza Ryszard Buczyński

8 Wykaz Szkół Twórczych MIASTO SZKOŁA STOWARZYSZONA DYREKTOR
które współpracują od czasu zorganizowania się Towarzystwa: MIASTO SZKOŁA STOWARZYSZONA DYREKTOR Puławy I LO im. Księcia Adama Jerzego Czartoryskiego Urszula Giedyk Radom VI LO im Jana Kochanowskiego Karol Semik Rybnik I LO im. Powstańców Śląskich Tadeusz Chruszcz Rzeszów I LO im. Stanisława Konarskiego Ryszard Kisiel Sandomierz I LO Collegium Gostomianum Jan Świtalski Sosnowiec VI LO im. Stanisława Staszica Tomasz Szyjkowski Szczecin XIII Liceum Ogólnokształcące Cezary Urban Sochaczew I LO im. Fryderyka Chopina Mirosław Szczepanowski

9 Wykaz Szkół Twórczych MIASTO SZKOŁA STOWARZYSZONA DYREKTOR
które współpracują od czasu zorganizowania się Towarzystwa: MIASTO SZKOŁA STOWARZYSZONA DYREKTOR Tarnów II LO im. Hetmana Jana Tarnowskiego Maria Pasternak Warszawa VIII LO im. Króla Władysława IV Grażyna Filipiak LXIV LO im. Stanisława Witkiewicza Jolanta Lipszyc Wrocław XIV LO im. Polonii Belgijskiej Aleksander Dobrzycki Zielona Góra I LO im. Edmunda Dembowskiego Ewa Habich

10 Władze statutowe TST Przewodnicząca TST: Jolanta Lipszyc, dyr. LXIV LO im. Stanisława Witkiewicza w Warszawie Wiceprzewodniczący: Włodzimierz Sacewicz, dyr. Gimnazjum im. Ignacego Domeyki w Warszawie Członkowie zarządu TST: Krystyna Mnich, dyr. I LO im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie Grażyna Filipiak, dyr. VIII LO im. Władysława IV w Warszawie Ewa Duvnjak, wicedyr. Gimnazjum im. Kazimierza Pułaskiego w Warszawie Sekretarz TST: Danuta Falak, dyr. XXVI LO im. K.K. Baczyńskiego w Łodzi

11 Władze statutowe TST Kierownik naukowy TST:
Danuta Nakoneczna, fundator i współzałożyciel TST Komisja Rewizyjna TST: Irena Koszyk, dyr. III LO im. Marii Skłodowskiej Curie w Opolu Ryszard Buczyński, dyr. I LO im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku Antoni Zych, dyr. Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Izabelinie

12 Włodzimierz Sacewicz, wiceprzewodniczący TST, z nagrodzonymi uczniami

13 SSA Na wzór TST, w początkach lat dziewięć-dziesiątych uformował się w oparciu o ten sam Statut kolejny zespół szkół, przyjmując nazwę Stowarzyszenie Szkół Aktywnych.

14 Szkoły zrzeszone w SSA MIASTO SZKOŁA STOWARZYSZONA DYREKTOR
Biała Podlaska IV LO im. Stanisława Staszica Waldemar Mazur Bielsko-Biała IV LO im. Komisji Edukacji Narodowej Stanisław Faber Bydgoszcz I LO im. Cypriana Kamila Norwida Jarosław Durszewicz Chełm I LO im. Stefana Czarnieckiego Antoni Skubiszewski Chorzów III LO im. Stefana Batorego Mariola Strojny Dębica I LO im. Władysława Jagiełły Ryszard Pękała Gdańsk XII Liceum Ogólnokształcące Renata Skibińska

15 Szkoły zrzeszone w SSA MIASTO SZKOŁA STOWARZYSZONA DYREKTOR Gorzów
II LO im. Marii Skłodowskiej-Curie Alina Nowak Giżycko I LO im. Wojciecha Kętrzyńskiego Marek Cieślewicz Inowrocław II LO im. Marii Konopnickiej Alina Nowakowska Katowice III LO im. Adama Mickiewicza Teresa Baranowska-Dereszowska Kędzierzyn I LO im. Henryka Sienkiewicza Ryszard Więcek Kielce I LO im. Stefana Żeromskiego Małgorzata Jóźwiak Kraków V LO im. Augusta Witkowskiego Stanisław Pietras Krosno I LO im. Mikołaja Kopernika Kazimierz Mazur Lublin I LO im. Stanisława Staszica Jerzy Janowski

16 Szkoły zrzeszone w SSA MIASTO SZKOŁA STOWARZYSZONA DYREKTOR Łódź
I LO im. Mikołaja Kopernika Jan Kamiński Łowicz I LO im. Józefa Chełmońskiego Henryk Zasępa Nowy Sącz I LO im. Jana Długosza Aleksander Rybski Ostrzeszów I LO im. Marii Skłodowskiej-Curie Ryszard Kalina Opatów I LO im. Bartosza Głowackiego Roman Szczuchniak Poznań VIII LO im. Adama Mickiewicza Jadwiga Walkowiak Przemyśl I LO im. Juliusza Słowackiego Grażyna Dawnis Racibórz I LO im. Jana Kasprowicza Janina Wystub Słupsk II LO im. Adama Mickiewicza Lucyna Markiewicz Szczecin V LO im. Adama Asnyka Anna Bartnik

17 Szkoły zrzeszone w SSA MIASTO SZKOŁA STOWARZYSZONA DYREKTOR Tomaszów
II LO im. Stefana Żeromskiego Tomasz Węgrzynowski Toruń IV LO im. Tadeusza Kościuszki Jolanta Krawczyk Wałbrzych II LO im. Hugo Kołłątaja Robert Wróbel Warszawa IV LO im. Adama Mickiewicza Barbara Taff Wieluń I LO im. Tadeusza Kościuszki Wiesława Łukomska Włocławek I LO im. Ziemi Kujawskiej Jadwiga Podłucka Wrocław V LO im. gen. Aleksandra Jasińskiego Grażyna Kargol

18 Zarząd SSA Przewodnicząca SSA: Wiesława Zewald, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi Zastępca przewodniczącej: Barbara Taff, dyr. IV LO im. A. Mickiewicza w Warszawie Członkowie zarządu SSA: Jerzy Janowski, dyr. I LO im. St. Staszica w Lublinie Stanisław Pietras, dyr. V LO im. A. Witkowskiego w Krakowie Robert Wróbel, dyr. II LO im. H. Kołłątaja w Wałbrzychu

19 Zarząd SSA Sekretarz SSA: Jerzy Kotowski, dyr. III LO im. A. Mickiewicza w Katowicach Kierownik naukowy SSA: Danuta Nakoneczna, fundator i współzałożyciel SSA Komisja Rewizyjna SSA: Jan Kamiński, dyr. I LO im. Mikołaja Kopernika w Łodzi Renata Skibińska, dyr. XII Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku Jan Szpara, dyr. I LO im. C. Norwida w Bydgoszczy

20 Przewodnicząca SSA Wiesława Zewald
z uczniami I LO w Łodzi

21 Cele Stowarzyszenia Nauczycieli Olimpijskich
Celem Stowarzyszenia Nauczycieli Olimpijskich jest stworzenie instytucjonalnych form współpracy i wymiany doświadczeń między nauczycielami olimpijskimi całego kraju a wybitnymi nauczycielami niezrzeszonymi, aby współdziałając z władzami oświatowymi i samorzą-dowymi wszystkich szczebli, z uczelniami wyższymi i Ko-mitetami Głównymi Olimpiad, zaspokajać potrzeby o wysokim poziomie edukacyjnym uczniów, nauczycieli i szkół, a w efekcie przyczyniać się do upowszechniania edukacyjnego elitaryzmu.

22 Zarząd SNO Przewodniczący SNO:Wojciech Tomalczyk, matematyk, III LO Gdynia Zastępcy przewodniczącego: Barbara Strączek, polonistka, IV LO Sosnowiec Janina Radzewicz, anglistka, LXVII LO Warszawa Sekretarz SNO: Janina Wystub, muzyk, I LO Racibórz Fundator i naukowy opiekun SNO: Danuta Nakoneczna, fizyk, naukowy opiekun SNO

23 Zarząd SNO Członkowie Zarządu SNO:
Barbara Kamieniarz, historyk, I LO Koszalin Leopold Stefanek, fizyk, I LO Legnica Jadwiga Berecka, chemik, I LO Lublin Danuta Czupryńska, biolog, III LO Katowice Barbara Radzimowska, geograf, I LO Sandomierz

24 Przewodniczący SNO Wojciech Tomalczyk

25 Umowa federacyjna pomiędzy TST, SSA i SNO
Towarzystwo Szkół Twórczych, Stowarzyszenie Szkół Aktywnych oraz Stowarzyszenie Nauczycieli Olimpijskich, zachowując wewnętrzną samodzielność, wynikającą z założeń statutowych i dotychczasowego dorobku merytorycznego, tworzą w dniu 22 marca 2001 r. federacje, czyli związek stowarzyszeń. Cele oraz formy współpracy federacji są następujące: Przedmiotem największej, wspólnej troski TST, SSA i SNO będzie zawsze dobro uczniów, nauczycieli i szkół. Zachowując oddzielne programy działań merytorycznych, TST, SSA, i SNO będą wspierały się wzajemnie w realizacji wspólnych celów, wynikających z odpowiednich zapisów statutowych trzech stowarzyszeń.

26 Umowa federacyjna pomiędzy TST, SSA i SNO
Cele oraz formy współpracy federacji: (ciąg dalszy) Formy wsparcia będą każdorazowo ustalane w drodze bezpośrednich uzgodnień pomiędzy władzami TST, SSA i SNO. Spotkania Zarządów trzech stowarzyszeń będą odbywały się regularnie, nie rzadziej niż dwa razy w roku. Realizując oddzielne programy gospodarcze, stowarzyszenia TST, SSA i SNO mogą korzystać ze Stałego Funduszu, utworzonego przez fundatora i kierownika naukowego trzech stowarzyszeń – Danutę Nakoneczną. Niniejszą umowę federacyjną zawiera się na czas nieokreślony. Każda ze stron może ją pisemnie wypowiedzieć z zachowaniem półrocznego okresu wypowiedzenia. Zawartą umowę federacyjną podpisali przewodniczący w imieniu każdego z trzech stowarzyszeń.

27 Szkoły stowarzyszone

28 Wybitni dyrektorzy szkół federacji
Aleksander Dobrzycki dyrektor XIV LO im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu Jan Kamiński dyrektor I LO im. Mikołaja Kopernika w Łodzi Stanisław Pietras dyrektor V LO im. Augusta Witkowskiego w Krakowie Wiesław Kossakowski dyrektor III LO im. Marynarki Wojennej w Gdyni Jolanta Lipszyc dyrektor LXIV LO im. Stanisława Witkiewicza w W-wie

29 Wybitni dyrektorzy szkół federacji
Karol Semik dyrektor VI LO im. Jana Kochanowskiego w Radomiu Jolanta Krawczyk dyrektor IV LO im. Tadeusza Kościuszki w Toruniu Krystyna Grzybowska-Mnich dyrektor I LO im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie Cezary Urban dyrektor XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie Ewa Godala dyrektor IX LO im. Cypriana Norwida w Częstochowie

30 Członkowie Honorowi Federacji Stowarzyszeń: TST, SSA, SNO

31

32 Złota Lista Członków Honorowych Federacji Stowarzyszeń TST, SSA, SNO
Prof. dr hab. Włodzimierz Zych (Politechnika Warszawska, członkiem honorowym został w 1986r.) - za umożliwienie laureatom olimpiad przedmiotowych łączenie nauki w liceum ze studiami. Pomysłem tym zainspirował Politechnikę Wrocławską i inne polskie uczelnie. Prof. dr hab. Tadeusz Pilch (Uniwersytet Warszawski, minister edukacji ) - za wyrażenie zgody na utworzenie przy liceach stowarzyszonych klas językowych „0”, grupujących uzdolnionych i pracowitych uczniów klas VII i VIII oraz zaliczanie przez tych uczniów programów nauczania z ostatnich klas szkoły podstawowej w toku indywidualnym.

33 Złota Lista Członków Honorowych Federacji Stowarzyszeń TST, SSA, SNO
Dr Anna Radziwiłł (wiceminister edukacji ) za spotkania z dyrektorami stowarzyszonych szkół, inspirujące dyskusje o przemianach zachodzących w polskiej szkole i o innowacjach projektowanych i wdrażanych w Towarzystwie Szkół Twórczych. Red. Ewa Nowakowska („Polityka” ) - za pomysł i przygotowanie pierwszego ogólnopolskiego rankingu szkół średnich ogłoszonego na łamach „Polityki” w 1986r., za wieloletnią promocję wybitnych uczniów, nauczycieli i szkół.

34 Złota Lista Członków Honorowych Federacji Stowarzyszeń TST, SSA, SNO
Red. Witold Salański („Głos Nauczycielski”) - za popularyzację założeń szkoły autorskiej Danuty Nakonecznej - IX LO w Warszawie oraz tworzącego się wokół liceum Zespołu Szkół Twórczych. Mgr Ryszard Rakowski (sekretarz generalny Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci) - za 20-letnią efektywną działalność Funduszu, za przyjazną współpracę z TST SSA SNO. Mgr Paweł Bartnik (kurator oświaty w województwie zachodniopomorskim) - za docenianie, wspieranie i nagradzanie twórczej pracy uczniów, nauczycieli i szkół.

35 Złota Lista Członków Honorowych Federacji Stowarzyszeń TST, SSA, SNO
Mgr Barbara Josiak (wicekurator oświaty w województwie dolnośląskim) - za wspieranie innowacji pedagogicznych i za przyjazne kontakty z wieloma szkołami, a szczególnie z V LO we Wrocławiu i II LO w Wałbrzychu. Prof. dr hab. Jerzy Świątek (Politechnika Wrocławska) - za STUDIUM TALENT, umożliwiające wybitnym uczniom łączenie nauki w liceum i w szkole wyższej. Dr Bogumiła Duber (Wydział Turystyki Politechniki Opolskiej, III LO w Opolu) - za 13-letnie organizowanie obozów naukowo-wypoczynkowych dla uczniów i nauczycieli stowarzyszonych szkół.

36 Złota Lista Członków Honorowych Federacji Stowarzyszeń TST, SSA, SNO
Mgr Halina Żyła (wiceprezydent Opola) - za tworzenie optymalnych warunków do innowacyjnej działalności szkół i politykę oświatową wspierającą zajęcia pozalekcyjne w szkołach województwa opolskiego. Prof. dr hab. Stanisław Nicieja (Uniwersytet Opolski) - za wieloletnią współpracę ze szkołami TST, SSA, a szczególnie z III LO w Opolu, za opiekę nad wybitnymi uczniami łączącymi naukę w liceum ze studiami na Wydziale Historii UO. Red. Lidia Jastrzębska („Głos Nauczycielski”, „Perspektywy”) - za 20-letnie popularyzowanie na łamach prasy oświatowej działalności innowacyjnej i osiągnięć TST, SSA, SNO, ich nauczycieli i uczniów.

37 Złota Lista Członków Honorowych Federacji Stowarzyszeń TST, SSA, SNO
Red. Krzysztof Karulak („Głos Nauczycielski”, „Perspektywy”) - za wieloletnią twórczą i przyjazną współpracę ze szkołami stowarzyszonymi na terenie całego kraju; za książkę pt. „Szkoły twórcze - czyli edukacja w ruchu.” Red. Waldemar Siwiński (redaktor naczelny „Perspektyw”) - za stworzenie i wypromowanie ogólnopolskich rankingów szkół średnich oraz rankingów szkół wyższych. Prof. Dr hab. Czesław Łapicz (UMK w Toruniu) - za pomoc w doskonaleniu zawodowym polonistów, za przyjazną współpracę ze szkołami stowarzyszonymi z województwa kujawsko-pomorskiego, a szczególnie z IV LO w Toruniu.

38 Złota Lista Członków Honorowych Federacji Stowarzyszeń TST, SSA, SNO
Prof. dr hab. Wiesława Limont (UMK w Toruniu) - za współpracę z TST, SSA, SNO w kształceniu uzdolnionych oraz upowszechnianie w krajowych i europejskich środowiskach oświatowych dorobku polskich szkół zajmujących się metodami wykrywania i kształcenia zdolnych. Mgr Stefan Gul (przewodniczący Towarzystwa Szkół Twórczych) - za twórcze, zaangażowane kierowanie sprawami organizacyjno - merytorycznymi Towarzystwa w latach Mgr Bolesław Iwanowski (przewodniczący Stowarzyszenia Szkół Aktywnych) - za aktywny udział w formowaniu się SSA, za odpowiedzialne kierowanie Stowarzyszeniem w latach

39 Złota Lista Członków Honorowych Federacji Stowarzyszeń TST, SSA, SNO
Mgr Krystyna Gisges (Zachodniopomorskie Centrum Edukacyjne) - za wspomaganie nauczycieli w opracowywaniu i wdrażaniu programów kształcenia integrujących nauczanie i wychowanie, za wieloletnią, przyjazną współpracę ze szkołami TST, SSA. Prof. dr hab. Krystyna Chałas (KUL) - za twórczą, wielostronną współpracę ze szkołami stowarzyszonymi, a szczególnie za powołanie Stowarzyszenia Gimnazjów Poszukujących z Małych Miast i Wsi. Ks. dr Tadeusz Śmiech (KUL) - za wieloletnią, przyjazną współpracę ze szkołami stowarzyszonymi, za towarzyszenie nam w przeżywaniu wielu radosnych chwil, spotkań wigilijnych, przyjmowaniu nowych członków jak i żegnaniu odchodzących.

40 Złota Lista Członków Honorowych Federacji Stowarzyszeń TST, SSA, SNO
Mgr inż. Paweł Smoleń (przewodniczący Rady Rodziców Gimnazjum nr 7 im. Ignacego Domeyki w Warszawie oraz Ogólnopolskiej Rady Rodziców TST, SSA) – za wielostronną działalność na rzecz rozwoju szkół publicznych. Mgr Wiesława Trejda - (Księgowa Towarzystwa Szkół Twórczych) - za wieloletnie, społeczne prowadzenie rachunkowości TST i rozliczeń z urzędem skarbowym. Prof. dr hab. Jan Ilczuk (Uniwersytet Śląski) - za współpracę ze szkołami stowarzyszonymi, szczególnie z IV LO w Sosnowcu, pomoc uczniom realizującym indywidualne programy kształcenia z fizyki i techniki.

41 Złota Lista Członków Honorowych Federacji Stowarzyszeń TST, SSA, SNO
Prof. dr hab. Zbigniew Wierzbicki (Uniwersytet Warszawski) - za upowszechnianie ideałów wychowawczych Gimnazjum i Liceum im. Sułkowskich w Rydzynie, wydawanie (nakładem własnym) czasopisma „Bunt Młodych Duchem”, inspirującą współpracę ze szkołami stowarzyszonymi. Prof. Dr hab. Zbigniew Marciniak (Uniwersytet Warszawski) - za wieloletnią pracę na rzecz uczniów uzdolnionych w Krajowym Funduszu na Rzecz Dzieci, współpracę z TST, SSA, a szczególnie z LXIV LO w Warszawie, wykrywanie i kształcenie uczniów uzdolnionych matematycznie.

42 Przewodnicząca TST Jolanta Lipszyc z prof. Zbigniewem Wierzbickim

43 Złota Lista Członków Honorowych Federacji Stowarzyszeń TST, SSA, SNO
Prof. dr hab. Jan Mostowski (Uniwersytet Warszawski) - za wieloletnie kierowanie Komitetem Głównym Olimpiady Fizycznej oraz współpracę z TST, SSA, SNO w zakresie doskonalenia nauczycieli. Prof. dr hab. Marek Kalinowski (Uniwersytet Warszawski) - za wieloletnie kierowanie Komitetem Głównym Olimpiady Chemicznej, za znakomite wykłady dla nauczycieli chemii oraz przyjazne kontakty z wieloma szkołami w kraju. Prof. dr hab. Tomasz Borecki (Szkoła główna Gospodarstwa Wiejskiego) - za promowanie dobrych szkół, m. in. poprzez udział w Kapitule rankingów edukacyjnych oraz za wspomaganie uzdolnionych gimnazjalistów-badaczy przyrody poprzez udostępnianie laboratoriów SGGW do prac eksperymentalnych.

44 Członek Honorowy Federacji Stowarzyszeń:
prof. Tomasz Borecki, rektor SGGW

45 Złota Lista Członków Honorowych Federacji Stowarzyszeń TST, SSA, SNO
Prof. dr. hab. Przemysław Oszukowski (dyrektor Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi) - za przyjazną współpracę ze szkołami stowarzyszonymi województwa łódzkiego , a szczególnie z I LO w Łodzi, za kształcące, mądre spotkania z licealistami wybierającymi studia medyczne. Prof. dr. hab. Krzysztof Diks (Wydział Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego) - za entuzjazm edukacyjny i pomoc w przygotowaniu publikacji pt. „Osiągnięcia Polaków w Międzynarodowych Olimpiadach Przedmiotowych i Konkursach w latach ”.

46 Innowacje zaprojektowane, wdrożone i upowszechnione w 20-leciu TST
Działalność innowacyjna stowarzyszonych szkół obejmuje treści, metody i warunki kształcenia, a nade wszystko systemowe działania wychowawczo-dydaktyczne w klasach szkolnych. Oto one:

47 Innowacje Klasy i szkoły autorskie tworzone przez wychowawców,
przy czynnym zaangażowaniu uczniów i rodziców. Ta niezwykle inspirująca idea pedagogiczna została wypracowana przez szkoły TST w połowie lat 80 i jest do dziś podejmowana, wzbogacana i rozwijana przez wielu nauczycieli we wszystkich rodzajach szkół.

48 Na obozie w Mielnie

49 Innowacje Ocenianie wiedzy, umiejętności i postaw uczniowskich zostało usprawnione przez szkoły TST przez rozszerzenie skali ocen do 6, przez wprowadzenie w klasach autorskich ocen opisowych, pozwalających stymulować pożądane postawy moralne, jak koleżeńskość, pracowitość, odpowiedzialność, uczciwość, inicjatywność i in.

50 Innowacje System kształcenia zdolnych wdrażany w latach 90.,
został wypracowany w oparciu o zasadę indywidualizacji kształcenia tak, aby uczeń uzdolniony i szczególnie jakimś przedmiotem zainteresowany mógł realizować poszerzony program, także łączyć naukę w szkole i na uczelni wyższej.

51 Innowacje Innowacje programowo-organizacyjne, wypracowane w latach 80., znajdujące naśladowców w innych szkołach, to: przesunięcie nauczania sprofilowanego z klasy I do III liceum usprawnienie zarządzania szkołą, m.in. przez powierzenie nauczycielom kierowania poziomami lub segmentami klas wprowadzenie elementów nauczania zintegrowanego w zakresie przedmiotów humanistyczno-artystycznych i przyrodniczych, matematyki i informatyki wdrożenie zintegrowanych programów wychowania fizycznego i zdrowotnego, w tym szkół letnich i zimowych.

52 Na obozie w Mielnie

53 Innowacje Innowacje programowo-organizacyjne, wypracowane w latach 80., znajdujące naśladowców w innych szkołach, to: przesunięcie nauczania sprofilowanego z klasy I do III liceum usprawnienie zarządzania szkołą, m.in. przez powierzenie nauczycielom kierowania poziomami lub segmentami klas wprowadzenie elementów nauczania zintegrowanego w zakresie przedmiotów humanistyczno-artystycznych i przyrodniczych, matematyki i informatyki wdrożenie zintegrowanych programów wychowania fizycznego i zdrowotnego, w tym szkół letnich i zimowych.

54 Innowacje Zmiany strukturalno-systemowe szkoły zostały
rozpoczęte w szkołach TST na początku lat 90 poprzez wprowadzenie do liceów tzw. klas językowych "0" dla uczniów klas VII-VIII, przekształconych z czasem w gimnazjalne klasy językowe.

55 Innowacje W 2000 roku licea zrzeszone w TST i SSA objęły opieką gimnazja wiejskie i małomiasteczkowe. I tak np. III LO w Opolu współpracuje z gimnazjami z Łosiowa, Dobrzenia, Dąbrowy, Naroku i Żelaznej. Współpraca obejmuje doskonalenie zawodowe nauczycieli, wzajemne hospitacje zajęć, wymianę młodzieży, organizację obozów językowych.

56

57 Ogólnopolski ranking szkół średnich w latach 2000
Tabela uwzględnia licea ogólnokształcące, technika i szkoły równorzędne, których uczniowie osiągnęli w roku szkolnym 1998/1999 tytuły laureatów lub finalistów III etapu (centralnego) ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych.

58 Ogólnopolski ranking liceów 2000
1. I LO im. Mikołaja Kopernika Łódź SSA 2. XIV LO im. Polonii Belgijskiej Wrocław TST 3. III LO im. Marynarki Wojennej Gdynia 4. V LO im. Augusta Witkowskiego Kraków 5. VI LO im. Jana Kochanowskiego Radom 6. XIII LO Szczecin 7. I LO im. B. Nowodworskiego 8. II LO im. Bronisława Taraszkiewicza Bielsk Podlaski 9. XIV LO im. Stanisława Staszica Warszawa 10. I Społeczne LO

59 Ogólnopolski ranking szkół średnich 2002
Tabela uwzględnia licea i technika, które w roku szkolnym 2001/2002 miały co najmniej dwóch uczniów w finałach olimpiad przedmiotowych.

60 1 2 4 5 7 9 10 Nazwa szkoły Miejscowość Miejsce w rankingu 1999
I LO im. M. Kopernika Łódź SSA 3 2 VI LO im. Jana Kochanowskiego Radom TST 11 XIV LO im. Polonii Belgijskiej Wrocław 4 III LO im. Marynarki Wojennej Gdynia 8 5 I LO im. Bartłomieja Nowodworskiego Kraków 6 I Katolickie LO im. Jana III Sobieskiego Bydgoszcz 7 II LO im. Stefana Batorego Warszawa 19 V LO im. Augusta Witkowskiego 28 9 Katolickie LO Księży Pijarów 10 LXIV LO im. Stanisłąwa I. Witkiewicza

61 Ogólnopolski ranking liceów 2001
1. V LO im. Augusta Witkowskiego Kraków SSA 2. I LO im. Mikołaja Kopernika Łódź 3. XIV LO im. Polonii Belgijskiej Wrocław TST 4. III LO im. Marynarki Wojennej Gdynia 5. VI LO im. Jana Kochanowskiego Radom 6. LXIV LO im. St. I. Witkiewicza Warszawa 7. II LO im. Stefana Batorego 8. I Społeczne LO 9. XIV LO im. Stanisława Staszica 10. IX LO im. Cypriana Kamila Norwida Częstochowa

62 Ogólnopolski ranking liceów 2002
1. I LO im. Mikołaja Kopernika Łódź SSA 2. XIV LO im. Polonii Belgijskiej Wrocław TST 3. III LO im. Marynarki Wojennej Gdynia 4. V LO im. Augusta Witkowskiego Kraków 5. VI LO im. Jana Kochanowskiego Radom 6. XIII LO Szczecin 7. I LO im. B. Nowodworskiego 8. II LO im. Bronisława Taraszkiewicza Bielsk Podlaski 9. XIV LO im. Stanisława Staszica Warszawa 10. I Społeczne LO

63 Ogólnopolski ranking szkół średnich 2003
Tabela uwzględnia licea i technika, które w roku szkolnym 2001/2002 miały co najmniej dwóch uczniów w finałach olimpiad przedmiotowych.

64 1 4 5 7 9 Lp Nazwa szkoły Miejscowość 2002 2001 2000 1999
XIV LO im. Polonii Belgijskiej Wrocław TST 2 3 XIII LO Szczecin 6 --- 129 I LO im. M. Kopernika Łódź SSA 4 III LO im. Marynarki Wojennej RP Gdynia 8 5 LXIV LO im. Stanisława I. Witkiewicza Warszawa 12 10 V LO im. Augusta Witkowskiego Kraków 28 7 VI LO im. Jana Kochanowskiego Radom 11 IV LO im. T. Kościuszki Toruń 14 9 IX LO im. Cypriana K. Norwida Częstochowa 37 73 80 XIV LO im. St.Staszica 13 22

65

66 Województwo dolnośląskie
Sukcesy olimpijskie Województwo dolnośląskie XIV LO im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu -18 VII LO im. K. Baczyńskiego we Wrocławiu - 5 III LO im. A. Mickiewicza we Wrocławiu - 5 I LO im. T. Kościuszki w Legnicy - 5 I LO im. S. Żeromskiego w Jeleniej Górze - 3 II LO im. M. Konopnickiej w Legnicy - 3 II LO im. H. Kołłątaja w Wałbrzychu - 3 LO nr 2 im. C .K. Norwida w Jeleniej Górze - 2 VI LO im. B. Prusa we Wrocławiu - 1 LO im. J. Słowackiego we Wrocławiu - 1 LO im. T. Kościuszki w Ziębicach - 1

67 Województwo kujawsko – pomorskie
Sukcesy olimpijskie Województwo kujawsko – pomorskie IV LO im. T. Kościuszki w Toruniu - 21 VI LO im. A.J. Śniadeckich w Bydgoszczy - 2 II LO im. M.Konopnickiej w Bydgoszczy - 1 Technikum Elektroniczne w Bydgoszczy - 1

68 Województwo lubelskie
Sukcesy olimpijskie Województwo lubelskie XX LO im. Orląt Lwowskich w Lublinie - 1 I LO im. St. Staszica w Lublinie - 1 I LO im. A. Czartoryskiego w Puławach - 1 I LO im. St. Staszica w Hrubieszowie - 1 Zespół Szkół Technicznych w Chełmnie - 1

69 Sukcesy olimpijskie Województwo lubuskie
II LO im. M.Skłodowskiej – Curie w Gorzowie Wielkopolskim - 3 V LO im. S. Kieślowskiego w Zielonej Górze - 2 LO im. H.Święcickiego w Międzyrzeczu - 1 I LO im. B. Dembowskiego w Zielonej Górze - 1

70 Sukcesy olimpijskie Województwo łódzkie
I LO im. M Kopernika w Łodzi - 18 XXVI LO im. K. Baczyńskiego w Łodzi - 9 XV LO im. J. Kasprowicza w Łodzi - 4 XXIX LO im. 19 stycznia w Łodzi - 2 XII LO im. S. Wyspiańskiego w Łodzi - 1 XIII LO im. M. Piotrowiczowej w Łodzi - 1 III LO im. T. Kościuszki w Łodzi - 1 LO im. J.Chełmońskiego w Łowiczu - 1 VII LO im. K. Baczyńskiego w Łodzi - 1 LO im. B. Prusa w Skierniewicach - 1 XXXI LO im. L.Zamenhofa w Łodzi - 1 LO im. St. Żeromskiego w Ozorkowie - 1 IV LO im. E. Szczanieckiej w Łodzi - 1

71 Województwo małopolskie
Sukcesy olimpijskie Województwo małopolskie V LO im. A. Witkowskiego w Krakowie - 27 II LO im. Jana III Sobieskiego w Krakowie - 7 I LO im. B. Nowodworskiego w Krakowie - 5 LO im. M. Skłodowskiej – Curie w Andrychowie - 5 Katolickie LO o.o. Pijarów w Krakowie - 4 I LO im. K. Brodzińskiego w Tarnowie - 3 I LO im. J. Długosza w Nowym Sączu - 3 I LO im. Kazimierza Wielkiego w Olkuszu - 2 LO im. M. Skłodowskiej – Curie ze Skaniny - 2 III LO im. A. Mickiewicza w Tarnowie - 2 XII LO im. C.K. Norwida w Krakowie - 2

72 Województwo małopolskie
Sukcesy olimpijskie Województwo małopolskie XII LO im. Kromera w Gorlicach - 1 II LO im. Ziemi Olkuskiej w Olkuszu - 1 II LO im. M. Konopnickiej w Nowym Sączu - 1 I LO im. o. Balcerza w Zakopanym - 1 XVII LO im. Młodej Polski w Krakowie - 1 LO im. ks. St. Konarskiego w Krakowie - 1 Katolickie LO im. St. Staszica w Krakowie - 1

73

74 Województwo mazowieckie
Sukcesy olimpijskie Województwo mazowieckie XIV LO im. St. Staszica w Warszawie - 31 II LO im. S. Batorego w Warszawie - 5 VI LO im. J. Kochanowskiego w Radomiu LX Liceum Ogólnokształcące w Warszawie - 4 XLV LO im. R. Traugutta w Warszawie - 3 I Społeczne LO w Warszawie - 2 II Społeczne LO w Warszawie - 2 VI LO im. T. Reymonta w Warszawie - 2 XVIII LO im. J. Zamoyskiego w Warszawie - 2 XXI LO im. H. Kołłątaja w Warszawie - 2 IX LO im. K. Hoffmanowej w Warszawie - 2 

75 Województwo mazowieckie
Sukcesy olimpijskie Województwo mazowieckie       XXVII LO im. T. Czackiego w Warszawie - 2 XXXIV LO w Warszawie - 1 LIII LO stow. ,,PAX” w Warszawie - 1 I LO im. B. Prusa w Siedlcach - 1 LO im. F. Chopina w Sochaczewie - 1 Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomiu - 1 XVIII LO im. E. Dembowskiego w Warszawie - 1 XL Liceum Ogólnokształcące w Warszawie - 1 LO im. M. Kopernika w Iłży - 1 XI LO im. M. Reja w Warszawie - 1

76 Województwo mazowieckie
Sukcesy olimpijskie Województwo mazowieckie XLI LO im. J. Lelewela w Warszawie - 1 V LO im. J. Poniatowskiego w Warszawie - 1 XLIX LO im. J. W. Goethego w Warszawie - 1 I LO w Mińsku Mazowieckim - 1 Technikum Elektroniczno Mechaniczne w Warszawie - 1 LO im. II Pułku Nocnych Bombowców ,,Kraków” w Garwolinie - 1 Polska Szkoła przy konsulacie USA w Warszawie - 1 Fundacja Edukacyjna ,,Varsowia” w Warszawie - 1

77 Sukcesy olimpijskie Województwo opolskie
II LO im. M. Konopnickiej w Opolu - 4 LO im. A. Mickiewicza w Kluczborku - 1 I LO im. W. Broniewskiego w Strzelcach Opolskim - 1 III LO im. M. Skłodowskiej – Curie w Opolu - 1

78 Województwo podkarpackie.
Sukcesy olimpijskie Województwo podkarpackie. I LO im. Komisji Edukacji Narodowej w Stalowej Woli - 6 I LO im. M. Kopernika w Krośnie - 5 II LO im. M. Kopernika w Mielcu - 4 IV LO im. M. Kopernika w Rzeszowie - 4 I LO im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy - 2 I LO im. F. Bitnera w Kolbuszowej - 1 I LO w Leżajsku - 1 LO im. T. Kościuszki w Lubaczowie - 1 I LO im. St. Konarskiego w Mielcu - 1 II LO im. K. Morawskiego w Przemyślu - 1 I LO im. Komisji Edukacji Narodowej w Sanoku - 1 Liceum Ogólnokształcące w Tarnobrzegu - 1

79 Województwo podlaskie
Sukcesy olimpijskie Województwo podlaskie I LO im. T. Kościuszki w Łomży - 5 I LO im. A. Mickiewicza w Białymstoku - 3 Zespół Szkół Elektrycznych im. T. Groszkowskiego w Białymstoku - 2 I LO im. G. Piramonicza w Augustowie - 1 LO im. M. Skłodowskiej-Curie w Hajnówce - 1

80 Województwo pomorskie
Sukcesy olimpijskie Województwo pomorskie III LO im. Marynarki Wojennej w Gdyni - 14 I LO im. M. Kopernika w Gdańsku - 8 VI LO im. W. Sierpińskiego w Gdyni - 2 LO im. W. Pola w Czersku - 1 V LO im. St. Żeromskiego w Gdańsku - 1 Gimnazjum nr 24, III LO im Marynarki Wojennej RP w Gdyni - 1 LO im. S.Żeromskiego w Lęborku - 1 I LO im. B. Krzywoustego w Słupsku - 1 I LO im. M. Skłodowskiej-Curie w Starogardzie Gdańskim - 1 I LO im. M. Skłodowskiej-Curie w Tczewie - 1 LO im. Króla Jana Sobieskiego w Wejherowie - 1

81 Sukcesy olimpijskie Województwo śląskie
LO im. St. Staszica w Tarnowskich Górach - 4 LO im. M. Kopernika w Bielsko-Białej - 3 III LO im. A. Mickiewicza w Katowicach - 3 IV LO im. Gen. Maczka w Katowicach - 3 III LO im. S. Żeromskiego w Bielsko-Białej - 2 I LO im. Powstańców Śląskich w Rybniku - 2 IV LO im. Komisji Edukacji Narodowej w Bielsko-Białej - 1 V LO w Bielsko-Białej - 1 I LO im. J. Słowackiego w Chorzowie - 1 LO im. M. Kopernika w Cieszynie - 1

82 Sukcesy olimpijskie Województwo śląskie
X LO im. C. K. Norwida w Częstochowie - 1 III LO im. W. Styczyńskiego w Gliwicach - 1 VIII LO im. M. Skłodowskiej-Curie w Katowicach - 1 II LO im. Emilii Plater w Sosnowcu - 1 II LO im. C. K. Norwida w Tychach - 1 I LO im. J. Kasprowicza w Raciborzu - 1 LO Towarzystwa Szkolnego - 1

83 Województwo świętokrzyskie
Sukcesy olimpijskie Województwo świętokrzyskie IV LO im. H. Sawickiej w Kielcach - 9 I LO im. St. Żeromskiego w Kielcach - 1 II LO im. St. Staszica w Starachowicach - 1 Technikum Geologiczne im. St. Staszica w Kielcach - 1 II LO w Końskich - 1 LO im. B. Głowackiego w Opatowie - 1 Technikum Hutniczo-Mechaniczne w Ostrowcu Świętokrzyskim - 1 I LO Collegium Gostomianum w Sandomierzu - 1

84 Województwo warmińsko-mazurskie
Sukcesy olimpijskie Województwo warmińsko-mazurskie LO im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie - 2 LO im. W. Broniewskiego w Lubawie - 1 I LO im. M. Mickiewicza w Olsztynie - 1

85 Województwo wielkopolskie
Sukcesy olimpijskie Województwo wielkopolskie VIII LO im. A. Mickiewicza w Poznaniu - 7 I LO im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu - 3 IV LO im. Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu - 2 I LO im. A. Asnyka w Kaliszu - 1 I LO im. Majora Sucharskiego w Kępnie - 1 II LO im. J. Dąbrowskiego w Międzychodzie - 1 Technikum Elektroniczno-Mechaniczne w Ostrowie Wielkopolskim - 1 VI LO w Poznaniu - 1

86 Województwo zachodniopomorskie
Sukcesy olimpijskie Województwo zachodniopomorskie XIII LO w Szczecinie - 4 I LO im. Księcia Bogusława X w Białogardzie - 2 I LO im. St. Dubois w Koszalinie - 1 I LO w Myśliborzu - 1 I LO im. A. Mickiewicza w Stargardzie Szczecińskim - 1 Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych im. M. Hubera w Szczecinie - 1

87

88

89

90

91

92 Diagnoza edukacyjno - społeczna
Osiągnięcia uczniów w międzynarodowych olimpiadach przedmiotowych i konkursach z uwzględnieniem województw i szkół Diagnoza edukacyjno - społeczna

93 OLIMPIAD W POSZCZEGÓLNYCH
LAUREACI MIĘDZYNARODOWYCH OLIMPIAD W POSZCZEGÓLNYCH WOJEWÓDZTWACH W LATACH

94 Konkurs Młodych Naukowców
Województwa Matematyczna Fizyczna Chemiczna Biologiczna Informatyczna Filozoficzna Geograficzna Konkurs Młodych Naukowców Razem DOLNOŚLĄSKIE 15 13 5 4 --- 3 2 47 KUJAWSKO-POMORSKIE 22 1 25 LUBELSKIE 6 LUBUSKIE 7 ŁÓDZKIE 31 42 MAŁOPOLSKIE 11 18 9 14 8 69

95 Konkurs Młodych Naukowców
Województwa Matematyczna Fizyczna Chemiczna Biologiczna Informatyczna Filozoficzna Geograficzna Konkurs Młodych Naukowców Razem MAZOWIECKIE 21 19 10 1 13 8 2 4 78 OPOLSKIE --- 7 PODKARPACKIE 6 3 28 PODLASKIE 5 12 POMORSKIE 32 ŚLĄSKIE

96 Konkurs Młodych Naukowców
Województwa Matematyczna Fizyczna Chemiczna Biologiczna Informatyczna Filozoficzna Geograficzna Konkurs Młodych Naukowców Razem ŚWIĘTOKRZYSKIE --- 5 7 1 2 15 WARMIŃSKO-MAZURSKIE 4 WIELKOPOLSKIE 17 ZACHODNIOPO-MORSKIE 10 RAZEM 101 83 81 54 49 25 16 18 427

97

98 MIĘDZYNARODOWA OLIMPIADA BIOLOGICZNA w Aschabad (Turkmenistan) 1997 r.
W 1997 roku, Międzynarodowa Olimpiada Biologiczna odbyła się w Turkmenistanie. Startujący tam polscy uczniowie zdobyli 3 złote i 1 srebrny medal. Interesującym jest fakt, że wśród złotych medalistów znaleźli się przedstawiciele tylko dwóch kontynentów – Europy i Azji. Europa 7 medali Azja 4 medale

99 Lp. Nazwisko i imię Kraj 1. Aydin Albayrak TURCJA 2. Gokhan Demirkan 3. Maksat Halliyev TURKMENISTAN 4. Xiangyu Yang CHINY 5. Chengyuan Xu 6. Fan Xia 7. Paweł Kundera POLSKA 8. Harnostai Ivan BIAŁORUŚ 9. Semen Esylevsky UKRAINA 10. Paweł Pietraszek 11. Jan Skupień

100 MIĘDZYNARODOWA OLIMPIADA CHEMICZNA w Groningen (Holandia) 2002 r.
Podczas XXXIV Międzynarodowej Olimpiady Chemicznej, która odbyła się w Holandii, reprezentanci naszego kraju zdobyli ogółem 4 medale, w tym: 2 złote, 1 srebrny i 1 brązowy. W sumie organizatorzy przyznali złote medale 27 uczestnikom zawodów z 16 krajów: Europa 10 medali Azja 14 medali Ameryka 2 medale Australia 1 medal

101 Lp. Nazwisko i imię Kraj 1. Zhu Y. CHINY 2. Lu H. 3. Kumar S. INDIE 4. Kałek Marcin POLSKA 5. Liu W. 6. Wang F. 7. Lin C.-J. TAJWAN 8. Panov D. UKRAINA 9. Koller D. AUSTRIA 10. Kim M.H. KOREA

102 Lp. Nazwisko i imię Kraj 11. Uttamapinant C. TAJLANDIA 12. Lee J.H. KOREA 13. Lin C.Y. TAJWAN 14. Szalay Z. WĘGRY 15. Jirapinyo P. 16. Bil Jacek POLSKA 17. Chalida Nakornchai 18. Dewani S. INDIE 19. Torabi N. IRAN 20. Sedov I. ROSJA

103 Lp. Nazwisko i imię Kraj 21. Shi H. USA 22. Wong A. AUSTRALIA 23. Kassal I. CHORWACJA 24. Vestli K. NORWEGIA 25. Cissell D. 26. Stecher Thomas AUSTRIA 27. Rodenberg A. NIEMCY

104 MIĘDZYNARODOWA OLIMPIADA FIZYCZNA w Taipei (Tajwan) 2003 r.
W 2003 roku zawody XXXIV Międzynarodowej Olimpiady Fizycznej odbyły się w Taipej na Tajwanie. Polacy uzyskali bardzo dobre wyniki zdobywając aż 5 medali, w tym: 1 złoty i 4 brązowe. Złote medale, których przyznano w sumie 20, zdobyli następujący uczniowie: Europa 6 medali Azja 11 medali Ameryka 2 medale

105 Lp. Nazwisko i imię Kraj 1. Pavel Batrachenko USA 2. Yashodhan Kanoria INDIE 3. Widagdo Setiawan INDONEZJA 4. Yen-Ju Chu TAJWAN 5. Igor Gotlibovych NIEMCY 6. Arman Akbarian Kaljahi I.R. OF IRAN 7. Hyungjun Lee KOREA PD. 8. Anton Fortunatov ROSJA 9. Marcin Pilipczuk POLSKA 10. Young Hyun Kim

106 Lp. Nazwisko i imię Kraj 11. Kang-Hao Lu TAJWAN 12. Yves Delley SZWAJCARIA 13. Daniel Robert Gulotta USA 14. Tse-Yu Chen 15. Silviu Pufu RUMUNIA 16. Hong Yoon Choi KOREA PD. 17. Hadi Fatemi Shariatpanahi I.R. OF IRAN 18. Thaned Pruttivarasin TAJLANDIA 19. Chintan Hossain 20. Shaleen Harlalka INDIE

107 MIĘDZYNARODOWA OLIMPIADA INFORMATYCZNA w Setubal (Portugalia) 1998 r.
Największy sukces w historii startów Polaków w międzynarodowej olimpiadzie informatycznej, nasi uczniowie odnieśli w 1998 roku, w Setubal, w Portugalii, zdobywając 4 medale, w tym: 3 złote i 1 srebrny. Ogółem organizatorzy przyznali 22 złote medale, a szczegółowe wyniki przedstawia tabela: Europa 14 medali Azja 6 medali Ameryka 1 medal Afryka

108 Lp. Nazwisko i imię Kraj 1. Mark Daniel RPA 2. Martianov Vladimir ROSJA 3. Stroe Mihai RUMUNIA 4. Zhang Zhunping CHINY 5. Felfoldi Zsolt WĘGRY 6. Forisek Michal SŁOWACJA 7. Funiak Stanislaw SŁOWACJA. 8. Gąsienica-Samek Andrzej POLSKA 9. Kopczyński Eryk 10. Li Shenjie

109 Lp. Nazwisko i imię Kraj 11. Park Se-Hyuk KOREA 12. Senko Jan SŁOWACJA 13. Qian Wenjie CHINY 14. Sperling Karsten NIEMCY 15. Sundberg Patrik SZWECJA 16. Kralovic Richard 17. Sox Adrian USA 18. Vinh Le Sy WIETNAM 19. Burkard Timo 20. Wolff Paweł POLSKA 21. Ahn Byung-Gyu 22. Ganesalingam Mohan WIELKA BRYTANIA

110 MIĘDZYNARODOWA OLIMPIADA MATEMATYCZNA w Hongkongu (1994 rok)
Międzynarodowa Olimpiada Matematyczna w roku 1994 odbyła się w Hongkongu. Polscy uczniowie przywieźli stamtąd aż 5 medali (2 złote i 3 brązowe) oraz 1 wyróżnienie. Organizatorzy na internetowej stronie olimpiady, a także w oficjalnych dokumentach nie podali imiennych wyników zawodów. Klasyfikacja złotych medalistów z poszczególnych krajów przedstawiona jest w poniższej tabeli: Europa 16 medali Azja 7 medali Ameryka

111 Zdobywcy złotych medali w XXXV Międzynarodowej
Olimpiadzie Matematycznej w Hongkongu Lp. Kraj Ilość złotych medali 1. AUSTRIA 1 2. BUŁGARIA 3 3. CHINY 4. FRANCJA 5. IRAN 2 6. JAPONIA 7. KANADA 8. NIEMCY 9. POLSKA

112 Olimpiadzie Matematycznej w Hongkongu
Zdobywcy złotych medali w XXXV Międzynarodowej Olimpiadzie Matematycznej w Hongkongu Lp. Kraj Ilość złotych medali 10. ROSJA 3 11. SŁOWACJA 1 12. STANY ZJEDNOCZONE 6 13. UKRAINA 14. WĘGRY 15. WIELKA BRYTANIA 2 16. WIETNAM

113 Laureaci międzynarodowych
olimpiad i konkursów w latach

114 Podsumowanie konkursów międzyszkolnych w gimnazjach TST i SSA w 2002r.

115 Międzynarodowe olimpiady przedmiotowe -2000
Nazwa olimpiady (kraj–miejsce) Nazwisko i imię ucznia Medale i wyróżnienia Szkoła Miasto Fizyczna Wlk.Brytania-Leicester Broniek Przemysław wyróżnienie V LO im. A. Witkowskiego Kraków V Chemiczna Dania – Kopenhaga Sobczak Łukasz brązowy I LO im. M. Kopernika Łódź I Biologiczna Turcja – Antalya Bąk Daniel I LO im. E. Dembowskiego Zielona Góra

116 Międzynarodowe olimpiady przedmiotowe -2000
Nazwa olimpiady (kraj–miejsce) Nazwisko i imię ucznia Medale i wyróżnienia Szkoła Miasto Filozoficzna Niemcy – Munster Trepkowska Dorota II nagroda I LO im. Marynarki Wojennej Gdynia Geograficzna Korea Płd. – Seul Wilczyński Piotr I LO im. Collegium Gostomianum Sandomierz Turniej Młodych Fizyków Węgry Łopusiewicz Olga III nagroda I LO im. Tadeusza Kościuszki Legnica

117

118 Międzynarodowe olimpiady przedmiotowe -2001
Nazwa olimpiady (kraj–miejsce) Nazwisko i imię ucznia Medale i wyróżnienia Szkoła Miasto Matematyczna USA – Waszyngton Walter Paweł srebrny V LO im. A. Witkowskiego Kraków V Łomanowski Roman VI LO im. A. J. Śniadeckich Bydgoszcz Wrona Jarosław I LO im. M. Kopernika Krosno Zabłocki Aleksander brązowy IV LO im. T. Kościuszki Toruń

119 Międzynarodowe olimpiady przedmiotowe -2001
Nazwa olimpiady (kraj–miejsce) Nazwisko i imię ucznia Medale i wyróżnienia Szkoła Miasto Fizyczna Turcja – Belek Gorlich Andrzej złoty V LO im. A. Witkowskiego Kraków V Działak Adam wyróżnienie IV LO im. H. Sawickiej Kielce

120 Międzynarodowe olimpiady przedmiotowe -2001
Nazwa olimpiady (kraj–miejsce) Nazwisko i imię ucznia Medale i wyróżnienia Szkoła Miasto Chemiczna Indie – Bombaj Sobczak Łukasz złoty I LO im. M. Kopernika Łódź I Duszewski Piotr srebrny Karbownik Michał brązowy

121 Międzynarodowe olimpiady przedmiotowe -2001
Nazwa olimpiady (kraj–miejsce) Nazwisko i imię ucznia Medale i wyróżnienia Szkoła Miasto Biologiczna Belgia - Bruksela Ryszard Wojciech złoty XIV LO im. Polonii Belgijskiej Wrocław Madera Ewa brązowy IV LO im. Komisji Edukacji Narodowej Bielsko - Biała

122 Laureaci konkursu przyrodniczego 2002r.

123 Międzynarodowe olimpiady przedmiotowe -2001
Nazwa olimpiady (kraj–miejsce) Nazwisko i imię ucznia Medale i wyróżnienia Szkoła Miasto Informatyczna Węgry - Zalaegerszek Walczak Bartosz srebrny V LO im. A. Witkowskiego Kraków V Filozoficzna USA - Filadelfia Wroński Leszek II nagroda Tomaszczyk Anna V LO im. . Kochanowskiego Radom

124 Międzynarodowe olimpiady przedmiotowe -2002
Nazwa olimpiady (kraj–miejsce) Nazwisko i imię ucznia Medale i wyróżnienia Szkoła Miasto Matematyczna Szkocja Wrona Jarosław srebrny I LO im. M. Kopernika Krosno Łomanowski Roman VI LO im. A. J. Śniadeckich Bydgoszcz

125 Międzynarodowe olimpiady przedmiotowe -2002
Nazwa olimpiady (kraj–miejsce) Nazwisko i imię ucznia Medale i wyróżnienia Szkoła Miasto Fizyczna Indonezja Działak Adam brązowy IV LO im. H. Sawickiej Kielce Samotij Wojciech IV LO im. Polonii Belgijskiej Wrocław

126 Międzynarodowe olimpiady przedmiotowe -2002
Nazwa olimpiady (kraj–miejsce) Nazwisko i imię ucznia Medale i wyróżnienia Szkoła Miasto Chemiczna Holandia – Groningen Pill Jacek złoty I LO im. F. Chopina Sochaczew Karbownik Michał srebrny I LO im. M. Kopernika Łódź I Skomorowski Michał Brązowy VI LO im. J. Kochanowskiego Radom

127

128 Międzynarodowe olimpiady przedmiotowe -2002
Nazwa olimpiady (kraj–miejsce) Nazwisko i imię ucznia Medale i wyróżnienia Szkoła Miasto Informatyczna Korea – Yong-In Walczak Bartosz srebrny V LO im. A. Witkowskiego Kraków V Michalski Marcin brązowy III LO im. Marynarki Wojennej Gdynia

129 Międzynarodowe olimpiady przedmiotowe -2002
Nazwa olimpiady (kraj–miejsce) Nazwisko i imię ucznia Medale i wyróżnienia Szkoła Miasto Geograficzna RPA - Durban Sawicki Tomasz II nagroda III LO im. A. Mickiewicza Katowice Szmyd Jakub I LO im. M. Kopernika Krosno

130 Międzynarodowe olimpiady przedmiotowe -2002
Nazwa olimpiady (kraj–miejsce) Nazwisko i imię ucznia Medale i wyróżnienia Szkoła Miasto Konkurs Młodych Naukowców UE - Wiedeń Garbacz Piotr III nagroda III LO im. M. Skłodowskiej - Curie Opole Świerczyńska Marta wyróżnienie XIII Liceum Ogólnokształ-cące Szczecin

131 Międzynarodowe olimpiady przedmiotowe -2003
Nazwa olimpiady (kraj–miejsce) Nazwisko i imię ucznia Medale i wyróżnienia Szkoła Miasto Matematyczna Japonia - Tokio JanuszewskiPaweł srebrny V LO im. A. Witkowskiego Kraków V Zabłocki Aleksander IV LO im. T. Kościuszki Toruń Lasota Michał wyróżnienie Kraków Rębacz Witold

132 Międzynarodowe olimpiady przedmiotowe -2003
Nazwa olimpiady (kraj–miejsce) Nazwisko i imię ucznia Medale i wyróżnienia Szkoła Miasto Fizyczna Tajwan - Taipei Iwaszczuk Krzysztof brązowy I LO im. Adama Mickiewicza Białystok Kazimierczuk Tomasz I LO im. M. Kopernika Krosno Szafraniec Szymon I LO im. M. Skłodowskiej - Curie Gorzów Wlkp.

133 Międzynarodowe olimpiady przedmiotowe -2003
Nazwa olimpiady (kraj–miejsce) Nazwisko i imię ucznia Medale i wyróżnienia Szkoła Miasto Chemiczna Grecja - Ateny Śledź Paweł złoty XIII Liceum Ogólnokształ-cące Szczecin Jagiełła Jeremiasz brązowy I LO im. B. Nowodwor-skiego Kraków

134 Międzynarodowe olimpiady przedmiotowe -2003
Nazwa olimpiady (kraj–miejsce) Nazwisko i imię ucznia Medale i wyróżnienia Szkoła Miasto Informatyczna Stany Zjednoczone Walczak Bartosz złoty V LO im. A. Witkowskiego Kraków V Wolski Filip Gimnazjum nr 24, III LO Gdynia Michalski Marcin Srebrny Brzozowski Michał brązowy III LO im. Marynarki Wojennej

135 Międzynarodowe olimpiady przedmiotowe -2003
Nazwa olimpiady (kraj–miejsce) Nazwisko i imię ucznia Medale i wyróżnienia Szkoła Miasto Biologiczna Białoruś - Mińsk Zapała Łukasz wyróżnienie VI LO im. H. Sawickiej Kielce Filozoficzna Argentyna Trepkowska Elżbieta III nagroda III LO im. Marynarki Wojennej Gdynia

136 Międzynarodowe olimpiady przedmiotowe -2003
Nazwa olimpiady (kraj–miejsce) Nazwisko i imię ucznia Medale i wyróżnienia Szkoła Miasto Międzynarodowy Konkurs Geograficzny Czechy - Brno Sawicki Tomasz I nagroda III LO im. A. Mickiewicza Katowice Uroda Joanna wyróżnienie II LO im. H. Kołłątaja Wałbrzych

137

138 Pieśń Towarzystwa Szkół
Twórczych

139 Chór Zespołu Szkół Nr 1 w Warszawie

140 Ogólnopolskie konkursy matematyczne dla klas pierwszych gimnazjów
L.p. Rok szkolny Liczba uczniów biorących udział w konkursie Liczba finalistów Liczba laureatów 1. 1999/2000 8 5 2. 2000/2001 17 54 13 3. 2001/2002 24 48 11 4. 2002/2003 26 39

141 Ogólnopolskie konkursy przyrodnicze dla klas drugich gimnazjów
L.p. Rok Liczba uczniów biorących udział w konkursie Organizator konkursu 1. 2000 48 VIII LO im. Króla Władysława IV w Warszawie 2. 2001 51 Gimnazjum nr 7 im. Ignacego Domeyki w Warszawie 3. 2002 78 I LO im. H. Sienkiewicza w Płońsku II LO im. hr. Jana Tarnowskiego w Tarnowie II LO im. Hugo Kołłątaja w Wałbrzychu

142

143 Książki ukazujące działalność innowacyjną stowarzyszonych szkół
Krzysztof Karulak „Szkoły twórcze, czyli edukacja w ruchu” - Warszawa 1999 Aleksandra i Jacek Kurek „Dzieje zachwytu, czyli rzecz o szkole” - Chorzów 2000 Danuta Nakoneczna „Kształcenie wielostronne stymulujące rozwój uzdolnień” - Warszawa 1980 „Kształcenie wielostronne w praktyce” - Warszawa 1982

144 Książki ukazujące działalność innowacyjną stowarzyszonych szkół
Danuta Nakoneczna „Jakim być Kim być? - czyli o samorządności w Szkołach Twórczych” - Warszawa 1989r. „Wychowanie jako zadanie” - Warszawa 1992r. „Klasy autorskie w Szkołach Twórczych” - Warszawa 1993r. „W poszukiwaniu koncepcji kształcenia zdolnych” - Warszawa 1996r. „Uczniowie zdolni i ich nauczyciele” - Warszawa 1997r.

145 Książki ukazujące działalność innowacyjną stowarzyszonych szkół
Danuta Nakoneczna „Wychowanie w szkole gimnazjalnej” – Warszawa 2003r. „Osiągnięcia Polaków w Międzynarodowych Olimpiadach Przedmiotowych i Konkursach w latach ” – Warszawa 2003

146 „W gimnazjach stowarzyszonych modne są warkocze”

147


Pobierz ppt "20 – lecie Towarzystwa Szkół Twórczych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google