Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Władza ustawodawcza.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Władza ustawodawcza."— Zapis prezentacji:

1 Władza ustawodawcza

2 Władza ustawodawcza Dwuizbowy parlament
Zgromadzenie Narodowe Senat W skład każdej z izb wchodzą komisje stałe (po 6 dla każdej izby) oraz komisje specjalne Sesja od pierwszego roboczego dnia października do ostatniego roboczego dnia czerwca (nie więcej niż 120 posiedzeń).

3 Władza ustawodawcza Na czele każdej izby stoi przewodniczący:
Zgromadzenie Narodowe Senat Bernard Accoyer Gérard Larcher

4 Zgromadzenie Narodowe
577 członków Wybierani bezpośrednio przez obywateli 5-letnia kadencja

5 Zgromadzenie Narodowe

6 Zgromadzenie Narodowe

7 Zgromadzenie Narodowe
Bierne prawo wyborcze: >23 lata oraz pełnia praw publicznych Czynne prawo wyborcze: >18 lat

8 Zgromadzenie Narodowe
Historia: Stany generalne (1302) Zgromadzenie narodowe (1789) Konstytuanta (1791)

9 Senat 343 senatorów Wybierani przez elektorów (ok. 145 tys. Osób, głównie przedstawicieli władzy lokalnej.)

10 Senat W przypadku śmierci lub ustąpienia prezydenta – przewodniczący senatu przejmuje jego obowiązki Od 2004 liczba senatorów stale się zwiększa. Kadencja została skrócona z 9 do 6 lat (połowa składu wymieniana co 3 lata).

11 Senat

12 Władza ustawodawcza Rozróżnienie ustaw, rozporządzeń i dekretów
Trzy rodzaje ustaw: Konstytucyjne Organiczne Zwykłe

13 Procedura legislacyjna
Inicjatywa ustawodawcza należy do: Rady ministrów (projekt) Grup parlamentarzystów (propozycja) Każdy projekt opiniowany jest przez Radę Stanu Propozycje parlamentarzystów muszą podawać źródło finansowania nowych wydatków

14 Procedura legislacyjna
Inicjatywa ustawodawcza należy do: Rady ministrów (projekt) Grup parlamentarzystów (propozycja) Każdy projekt opiniowany jest przez Radę Stanu Propozycje parlamentarzystów muszą podawać źródło finansowania nowych wydatków

15 Procedura legislacyjna
Nowe prawo musi zostać podpisane przez prezydenta (prawo weta) Możliwość zaskarżenia przed Radę Konstytucyjną: Prezydent Przewodniczący obu izb 60 senatorów lub posłów

16 Procedura legislacyjna
Kontrasygnata przez odpowiedniego ministra Publikacja w dzienniku ustaw

17 Władza sądownicza

18 Władza sądownicza Sądownictwo podzielone na: Dodatkowo funkcjonują:
Sądy powszechne Sądownictwo administracyjne Dodatkowo funkcjonują: Rada Konstytucyjna Sądy rozrachunkowe

19 Sądy powszechne Rozstrzyganie spraw cywilnych oraz karnych
Trzy instancje: Sądy rejonowe Sądy apelacyjne Sąd kasacyjny

20 Sądy powszechne Naczelna Rada Niezawisłości Sądownictwa:
Chroni prawa sędziów Decyduje o nominacjach sędziowskich i prokuratorskich Prowadzenie postępowań dyscyplinarnych przeciw sędziom

21 Sądy powszechne Prokuratura:
Odpowiada przed Ministrem Sprawiedliwości Możliwość występowania nadużyć Ławnicy uczestniczą tylko w rozprawach dot. najcięższych zbrodni Oskarżony jest niewinny do momentu bezsprzecznego udowodnienia winy

22 Sądownictwo administracyjne
Rozstrzyganie spraw na linii obywatel – państwo/instytucje Możliwość apelacji: Rejonowy trybunał administracyjny Administracyjny sąd apelacyjny Rada Stanu

23 Sądownictwo administracyjne
Rada Stanu: Funkcja doradcza Funkcja sądownicza Kierownictwo: Formalnie: Premier Faktycznie: Wiceprezes nominowany przez Radę Ministrów.

24 Rada konstytucyjna Ocena aktów prawnych pod kątem zgodności z Konstytucją oraz traktatami międzynarodowymi 9 członków: 3 mianowanych przez prezydenta 3 przez przewodniczącego Senatu 3 przez przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego

25 Rada konstytucyjna Członkowie nie muszą mieć wykształcenia prawniczego
Wniosek złożyć może: Prezydent Przewodniczący Senatu Przewodniczący Zgromadzenia Narodowego Premier 60 senatorów lub posłów

26 Sądy rachunkowe Audyt finansów państwa oraz instytucji publicznych
Struktura: Lokalne sądy rozrachunkowe Naczelny Sąd Rozrachunkowy Publikacja corocznego raportu


Pobierz ppt "Władza ustawodawcza."

Podobne prezentacje


Reklamy Google