Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

JESTEŚMY SZKOŁĄ PODSTAWOWĄ I PRZEDSZKOLEM Z POLSKIM JĘZYKIEM NAUCZANIA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "JESTEŚMY SZKOŁĄ PODSTAWOWĄ I PRZEDSZKOLEM Z POLSKIM JĘZYKIEM NAUCZANIA"— Zapis prezentacji:

1 JESTEŚMY SZKOŁĄ PODSTAWOWĄ I PRZEDSZKOLEM Z POLSKIM JĘZYKIEM NAUCZANIA
ROCZNIKI 1 – 5

2 Nasze główne cele: By uczniowie z chęcią chodzili do szkoły
By mogli otwarcie wyrażać swoje myśli By mogli swobodnie zadawać pytania i umieć obronić własne zdanie By potrafili wzajemnie się ocenić i docenić, przeprowadzić samoocenę By byli dumni ze swojej szkoły

3 Bezpieczny klimat w szkole
Staramy się: stwarzać pozytywny klimat w szkole poświęcać czas każdemu uczniowi adekwatnie do jego potzreb i zdolności tworzyć serdeczne i twórcze środowisko, także poza lekcjami traktować ucznia jako partnera, wszelkie sygnały z jego strony traktować bardzo poważnie i wspónie szukać rozwiązań

4 Robimy wszystko po to, by nasza szkoła była otwarta dla wszystkich dzieci, rodziców oraz zainteresowanych naszą pracą.

5 Czego się uczymy? Języków, matematyki, przyrody, nauki o kraju i historii, muzyki, plastyki, wychowania fizycznego.

6 Języki Od klasy 1. uczymy wszystkich przedmiotów w języku polskim
Od klasy 2. rozpoczynamy naukę języka czeskiego Od klasy 3. uczymy języka angielskiego

7 W naszej szkole Wszystkie języki są bardzo ważne
polski czeski angielski W naszej szkole Wszystkie języki są bardzo ważne

8 NASZE METODY NAUCZANIA
Szkoła Twórcza – Tvořivá škola Krytyczne myślenie w pisaniu i czytaniu Metody aktywizujące Drama Nauczanie projektowe Ekskursje

9 METODY AKTYWIZUJĄCE Nauczyciel nie podaje gotowych informacji i rozwiązań, lecz stwarza sytuacje, w których uczeń sam lub w grupie dochodzi do wiedzy poprzez poszukiwania, ćwiczenia i działania własne.

10 Nauczyciele wiedzą, że procesy poznawania następują stopniowo, a w roli głównej jest uczeń i jego aktywność Nauczyciel stara się przygotować dla ucznia optymalne warunki do nauki Nauczyciel dąży do osiągania wyższych poziomów poznania i rozwoju myślenia ucznia

11 Uczniowie dzięki wymienionym metodom nauczania, zdają sobie sprawę z tego:
czego się nauczyli, co im w tym pomagało, jak mają postępować dalej Uczeń jest motywowany wewnętrznie.

12 Czego chcemy dla ucznia?
Chcemy, by uczeń był zainteresowany nauką i zdawał sobie sprawę z tego, że daje mu ona informacje i wiedzę potrzebną do życia. Nie powinien się uczyć tylko dla dobrego stopnia i pochwały rodzica.

13 Dlaczego „Myślenie krytyczne w pisaniu i czytaniu“?
Głównym celem jest wprowadzanie takich metod nauczania, które wspierają myślenie krytyczne oraz potrzebę kształcenia się przez całe życie.

14 Musimy „Krytycznego myślenia“ uczyć od dzieciństwa
By uczniowie w dzisiejszym świecie odnosili sukcesy, muszą umieć SELEKCJONOWAĆ i ELIMINOWAĆ informacje, DECYDOWAĆ o tym, co jest ważne, myśleć TWÓRCZO, KRYTYCZNIE i EKONOMICZNIE.

15 Myślenie krytyczne znaczy:
Zrozumienie informacji, obiektywną ocenę siebie i innych Rozwijanie „myśli“ i jej dokładne przebadanie Porównanie „myśli“ z innymi opiniami i z tym, co już wiem Zajęcie stanowiska i jego obrona

16 Jakich terminów używamy
Brainstorming (burza mózgów) Mapa myśli Insert (znakowanie) Kierowane czytanie Dyskusja Praca z portfoliem

17 Referaty Warsztaty czytania Różne metody pisania Metody refleksji i autorefleksji Metody samooceny

18 Co można po pewnym czasie takiego nauczania zaobserwować?

19 Rozwój samodzielności dziecka.
Odmawianie pomocy ze strony rodziców – „Ja już sam potrafię.“ . Chęć do dalszej współpracy. Lepsze wyrażanie własnych myśli.

20 Dziecko - uczeń Nie zniechęca się, nie zraża niepowodzeniem
Ma swoje zdanie na temat… Potrafi uzasadnić swoje zdanie i swój punkt wiedzenia na dany problem Jest odważniejsze Potrafi lepiej dyskutować i zadawać pytania

21 Jest zainteresowane dalszym kształceniem i uzupełnianiem wiedzy
Jest bardziej pracowite Jest bardziej odpowiedzialne Potrafi znaleźć potrzebne informacje

22 Nasze szkolne programy nauczania „Szkoła Twórcza“
W naszych szkolnych programach nauczania, podane powyżej strategie łączą się ze sobą, przeplatają i wzajemnie uzupełniają. Patrz bliżej programy szkolne pt. Szkoła Twórcza


Pobierz ppt "JESTEŚMY SZKOŁĄ PODSTAWOWĄ I PRZEDSZKOLEM Z POLSKIM JĘZYKIEM NAUCZANIA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google