Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRZESZŁOŚĆ PRZYSZŁOŚCI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRZESZŁOŚĆ PRZYSZŁOŚCI"— Zapis prezentacji:

1 PRZESZŁOŚĆ PRZYSZŁOŚCI
CYKL DZIAŁAŃ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH

2 Cykl działań dydaktyczno-wychowawczych zatytułowanych Przeszłość przyszłości ma za zadanie zachęcić uczniów do aktywnego poznawania wybranych obszarów naszej tradycji, historii oraz dorobku wybitnych twórców przeszłości i współczesności. Działania maja charakter interdyscyplinarnych projektów łączących wiedzę i umiejętności z zakresu historii Polski, historii literatury, geografii, religii, historii architektury, muzyki i stroju oraz kultury żywego słowa i plastyki. Uczniowie, przygotowując prezentacje, poprzez wspólną pracę i grupowe działanie odnajdują się jako odbiorcy i współuczestnicy kultury.

3 Realizowany przez Komisję Przedmiotów Humanistycznych cykl projektów poświęcony jest ważnym wydarzeniom historycznym i kulturowym naszego kraju oraz regionu. Podejmowane działania są często związane z rocznicowymi obchodami wydarzeń. Przygotowanie i prezentacja projektów stały się atrakcyjnymi lekcjami patriotyzmu i historii dla młodzieży, pozwoliły na wykorzystanie różnych zdolności i zainteresowań uczniów oraz przyczyniły się do większej współpracy nauczycieli uczących przedmiotów humanistycznych.

4 Projektom towarzyszyły szkolne konkursy wiedzy, których zwycięzcy oraz uczniowie i nauczyciele zaangażowani w realizację przedsięwzięcia, uczestniczyli w organizowanych w ramach projektu wycieczkach przedmiotowych: „Zabytki Puław” (wycieczka w Puławach) oraz „Muzea poświęcone życiu i twórczości Fryderyka Chopina” (zwiedzanie muzeów w Warszawie i Żelazowej Woli). Realizacja prezentowanych przedsięwzięć zaowocowała współpracą ze Starostwem Powiatowym w Puławach, Biblioteką Miejską oraz Muzeum Regionalnym w Puławach.

5 Etapy pracy nad projektem:

6 Ustalenie tematu projektu (burza mózgów)
Zaproponowanie wykorzystania treści poszczególnych przedmiotów KPH w realizacji projektu (historia, język polski, religia, geografia, wiedza o społeczeństwie, wiedza o kulturze) Ustalenie części prezentacji i zakresu odpowiedzialności poszczególnych nauczycieli (część wprowadzająco-informacyjna, część artystyczna – poezja, śpiew, inscenizacje, wystrój i dekoracja, oprawa muzyczna, przygotowanie konkursów, organizacja wycieczek) Uzgodnienie terminu prezentacji. projektu Ogłoszenie projektu wśród uczniów Praca chętnych uczniów nad projektem pod kierunkiem nauczycieli Przedstawienie szkolnej społeczności multimedialnej prezentacji projektu

7 Zrealizowane projekty i ich cele:

8 Katyń – Golgota Wschodu
utrwalenie pamięci o ofiarach zbrodni katyńskiej oraz pobudzenie refleksji na temat zagrożeń wynikających z totalitarnych form organizacji państwa

9 Złoty Wiek Puław zapoznanie uczniów z historią i tradycją regionu oraz działalnością kulturalno-oświatową rodu Czartoryskich w latach

10 Wrzesień 1939 – zaczęło się w Polsce
przypomnienie ważnych i tragicznych wydarzeń związanych z wybuchem II wojny światowej ze szczególnym zwróceniem uwagi na przebieg wrześniowych dni na ziemi puławskiej i wykorzystaniem relacji naocznych świadków

11 Chopin 2010 przekazanie informacji o życiu i twórczości najwybitniejszego kompozytora na tle ważnych wydarzeń historycznych epoki, jak: powstanie Księstwa Warszawskiego, Królestwa Polskiego, powstanie listopadowe, Wielka Emigracja, którym towarzyszyły nostalgiczne dźwięki muzyki Chopina przesiąknięte polskością, tęsknotą za Ojczyzną, miłością do bliskich

12 Rok 2011 – Rok Czesława Miłosza

13 Czesław Miłosz – w stulecie urodzin
Konkurs Recytatorski Czesław Miłosz – w stulecie urodzin

14 W czerwcu 2011 roku minęła setna rocznica urodzin Czesława Miłosza
W czerwcu 2011 roku minęła setna rocznica urodzin Czesława Miłosza. Pragnąc uczcić to wydarzenie Zespół Szkół nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej w Puławach zorganizował konkurs recytatorski poświęcony twórczości Noblisty.

15 Celem imprezy było popularyzowanie wiedzy o życiu i twórczości Czesława Miłosza, kształtowanie kultury żywego słowa, doskonalenie umiejętności recytatorskich oraz pobudzanie artystycznej aktywności uczniów. Uczestnicy reprezentujący szkoły ponadgimnazjalne powiatu puławskiego recytowali wybrane wiersze oraz fragmenty prozy autora Doliny Issy.

16 Konkursowi recytatorskiemu towarzyszyła prezentacja multimedialna poświęcona Poecie. Oprawę scenograficzną imprezy stanowiły gazetki i ekspozycje przedstawiające kraje i miasta, w których żył i tworzył Miłosz, portrety jego literackich przyjaciół oraz najważniejsze wydarzenia historyczne, których świadkiem i uczestnikiem był autor Rodzinnej Europy. Dopełnienie całości stanowiła wystawa prac plastycznych wykonanych przez uczniów w związku z konkursem Czesław Miłosz w portrecie i karykaturze.

17 13 grudnia 1981 – stan wojenny – pamiętamy
przypomnienie trudnej drogi do demokracji oraz uczczenie ofiar stanu wojennego w 30 rocznicę pamiętnych dni

18 Projekt przybrał formę uroczystego apelu dla uczniów całej szkoły.

19


Pobierz ppt "PRZESZŁOŚĆ PRZYSZŁOŚCI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google