Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pożyczki dla małych firm

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pożyczki dla małych firm"— Zapis prezentacji:

1 Pożyczki dla małych firm
INICJATYWA MIKRO Pożyczki dla małych firm

2 Misja i cele Misją IM, która została stworzona w 1996 roku jest wspieranie transformacji polskiego społeczeństwa poprzez stworzenie dostępu do pożyczek dla tych mikroprzedsiębiorstw i małych firm - w tym rozpoczynających działalność gospodarczą - które mają potencjał rozwojowy, oraz wspieranie gospodarczego i społecznego rozwoju Polski. Naszą misją kierują cztery kluczowe wartości sieci ”OPPORTUNITY INTERNATIONAL”: Szacunek Zaangażowanie na rzecz potrzebujących wsparcia Uczciwość Dbałość o powierzone zasoby

3 Segmenty rynku docelowego IM
Rozpoczynający działalność: osoby z wiedzą i umiejętnościami, które postrzegają rozpoczęcie działalności gospodarczej w kategoriach nowych możliwości dla siebie; Funkcjonujące mikroprzedsiębiorstwa: firma została założona, kiedy rynek był mniej konkurencyjny; obecnie konieczne inwestycje, aby wykorzystać potencjał firmy na dalszy rozwój; Dojrzałe mikroprzedsiębiorstwa: prowadzą stosunkowo stabilną działalność, znają lokalny rynek, wiedzą jak współpracować i pozyskiwać klientów czy dostawców, ale nie spełniają kryteriów stosowanych przez banki Małe firmy: działają na rynku od dłuższego czasu, rozwijają się, wykazują dobre wyniki; korzystają IM w przypadku, kiedy potrzebują szybkiego finansowania.

4 Zasady dotyczące wniosków o pożyczkę
Pożyczki udzielane są mikroprzedsiębiorcom i małym przedsiębiorcom na rozwój firmy i na rozpoczęcie działalności. Pożyczki udzielane są firmom zarejestrowanym, a w przypadku pożyczki na rozpoczęcie działalności przelanie pożyczki może nastąpić dopiero po dopełnieniu formalności związanych z rejestracją. Firma / pożyczkobiorca nie ma zaległych zobowiązań wobec ZUS ani Urzędu Skarbowego. Zadłużenie pożyczkobiorcy, jego rodziny i / lub firmy z tytułu innych zobowiązań nie może zagrażać terminowej spłacie pożyczki IM. IM nie udziela pożyczek lombardom, firmom, których zasadniczym źródłem dochodu jest sprzedaż produktów tytoniowych i alkoholu, sklepom z militariami, kasynom lub firmom oferującym inne formy hazardu, firmom, których działalność nie jest zgodna z celami programu. Dodatkowo uwzględniane będą standardy wymagane przez pożyczkodawców IM.

5 Wypłata pożyczki i sposób jej spłacania
Pożyczka przelewana jest na rachunek bankowy określony przez Pożyczkobiorcę. Spłata pożyczki następuje przelewem lub wpłatą gotówkową na rachunek bankowy Inicjatywy Mikro. Kolejne pożyczki Kolejne pożyczki mogą być udzielone pod warunkiem, że uzasadniają je wyniki finansowe firmy, cel pożyczki oraz terminowe spłaty poprzednich pożyczek. Czas rozpatrywania wniosku Czas rozpatrywania wniosku (od momentu złożenia wszystkich dokumentów) wynosi: maksymalnie 72 h w przypadku pożyczek zatwierdzanych przez komisję pożyczkową maksymalnie 48 h w przypadku pożyczek zatwierdzanych przez specjalistę ds. pożyczek. W praktyce czas rozpatrywania wniosku jest krótszy w obydwu przypadkach.

6 Rodzaje pożyczek Pożyczka inwestycyjna: PLN na okres od 3 do 60 miesięcy Pożyczka obrotowa: PLN na okres od 3 do 60 miesięcy Pożyczka na start: PLN na okres od 3 do 36 miesięcy Pożyczka na samochód: PLN na okres od 3 do 60 miesięcy Dla stałych klientów: pożyczka pomostowa oraz odnawialna.

7 Przeznaczenie Pożyczki mogą być przeznaczone na dowolny cel związany z prowadzoną działalnością gospodarczą.

8 Sposób spłaty stałe raty obejmujące kapitał i odsetki
odsetki w okresie karencji, a następnie stałe raty obejmujące kapitał i odsetki spłata kapitału z ostatnią ratą odsetek 

9 Zabezpieczenia Weksel
poręczenie przez osoby fizyczne lub innego rodzaju zabezpieczenie np.: hipoteka,  lokata, przewłaszczenie na zabezpieczenie samochodu

10 Zapewniamy stały dostęp do środków szybką obsługę
raty dostosowane do możliwości klienta możliwość wcześniejszej spłaty niższe koszty obsługi przy kolejnych pożyczkach Dla stałych klientów: - niższe oprocentowanie - możliwość uzyskania wyższej kwoty

11 Pierwszy Biznes O pożyczkę może ubiegać się: - bezrobotny, pragnący rozpocząć działalność gospodarczą na własny rachunek do 25 roku życia; - osoba zarejestrowana jako bezrobotna legitymująca się dyplomem szkoły wyższej, świadectwem lub innym dokumentem poświadczającym ukończenie nauki, która nie ukończyła 27 roku życia i od zakończenia szkoły nie upłynęło więcej niż 12 miesięcy. Pożyczka przeznaczona może być na finansowanie wszystkich kosztów realizacji przedstawionego przez bezrobotnego planu rozpoczęcia działalności gospodarczej.  Kwota pożyczki wynosi od 5 tys. zł do 40 tys. zł dla jednej osoby uprawnionej.  Pożyczka jest udzielana na okres do 36 miesięcy z możliwością karencji w spłacie kapitału do 6 miesięcy. W czasie karencji płatne są raty odsetkowe. Oprocentowanie pożyczki wynosi 0,75 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP. Pobierana jest także prowizja w wysokości 1 proc. od kwoty udzielonej pożyczki.  Uruchomienie środków pożyczki na finansowanie kosztów rozpoczęcia działalności gospodarczej przez bezrobotnego nastąpi po formalnym zarejestrowaniu firmy. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Inicjatywy Mikro w Krakowie, Katowicach, Bielsku i Częstochowie. Więcej informacji na stronach Banku Gospodarstwa Krajowego.

12 Współpracujemy Inicjatywa Mikro jest członkiem Opportunity International, międzynarodowej sieci organizacji mikropożyczkowych, która działa od ponad 30 lat wspierając rozwój drobnej przedsiębiorczości i walcząc z ubóstwem poprzez system pożyczek, szkoleń i doradztwa. Obecnie sieć Opportunity obejmuje 42 organizacje mikropożyczkowe w 24 krajach i organizacje wspierające w 7 krajach. Inicjatywa Mikro jest członkiem Microfinance Centre for Central and Eastern Europe and the New Idependent States (MFC) w Warszawie. Celem Fundacji MFC jest wspieranie członków - organizacji mikropożyczkowych z Europy środkowo-Wschodniej i krajów byłego Związku Radzieckiego - w prowadzonej przez nich działalności poprzez organizację szkoleń, konferencji, pomoc w wymianie doświadczeń, aranżowanie wizyt szkoleniowych itp. Fundacja działa m.in. dzięki wsparciu z US AID, Fundacji Motta i CGAP. Inicjatywa Mikro jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Funduszy Pożyczkowych Lokalnie Inicjatywa Mikro współpracuje z szeregiem instytucji i organizacji zaangażowanych we wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, realizując wspólne projekty czy przekazując informacje o ich bieżącej ofercie dla małych i średnich przedsiębiorstw.

13 Adresy oddziałów Centrala Inicjatywy Mikro: al. Krasińskiego 11a, IV p., Kraków tel/fax. (0-12) 427 03 93, BIURA OBSŁUGI KLIENTA UDZIELAJĄCE POŻYCZEK:   KRAKÓW ul. Węgłowa 1, Kraków tel/fax (0-12) 427 03 46, KATOWICE ul. Wita Stwosza 6, Katowice tel/fax (0-32) 253 90 23,    BIELSKO-BIAŁA ul. Cyniarska 36,  Bielsko-Biała tel/fax (0-33) 815 09 59, CZĘSTOCHOWA ul. Dąbrowskiego 40, Częstochowa tel/fax (0-34) 360 64 20,

14 Adresy oddziałów RADOM ul.Słowackiego 25, Radom tel/fax (0-48) 362 44 32, TARNOBRZEG ul.Grota Roweckiego 6, Tarnobrzeg tel/fax (0-15) 641 63 44, KIELCE ul.Głowackiego 4, Kielce tel/fax (0-41) 343 19 36,


Pobierz ppt "Pożyczki dla małych firm"

Podobne prezentacje


Reklamy Google