Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Test diagnostyczny dla klas pierwszych z języka polskiego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Test diagnostyczny dla klas pierwszych z języka polskiego"— Zapis prezentacji:

1 Test diagnostyczny dla klas pierwszych z języka polskiego

2 Test składał się z dwóch części:
Czytanie ze zrozumieniem w oparciu o tekst literacki; Rozprawka na wybrany przez ucznia temat w oparciu o tekst literacki lub film.

3 Wyniki procentowe Klasa ILO
Średni wynik klasy za obie części wyniósł 55% (najwyższy 84%, najniższy 19%). Klasa ITI Średni wynik klasy za obie części wyniósł 51% (najwyższy 77%, najniższy 19%).

4 Wnioski z analizy: - uczniom sprawia problem interpretowanie wypowiedzi bohatera literackiego (wskazanie ironicznego charakteru wypowiedzi); - uczniom sprawia kłopot nazwanie cech bohatera literackiego w oparciu o fragment lektury; - uczniowie nie rozróżniają imiesłowów, myląc je z nieosobowymi formami czasownika; - uczniowie poprawnie tworzą wyrazy pochodne od podstawowych, ale nie potrafią poprawnie oddzielić podstawy słowotwórczej od formantu; - uczniowie nie odróżniają części mowy od części zdania, błędnie nazywają poszczególne składniki zdania; - uczniowie wykazują słabą znajomość związków frazeologicznych; - uczniowie mają problemy z rozpoznaniem rodzajów i gatunków literackich; Rozprawka – wnioski: - niewielu uczniów używa rzeczowych argumentów w wypracowaniu; - prace są krótkie i bardzo lakoniczne; - słownictwo mało urozmaicone, przeważają kolokwializmy; - błędy ortograficzne i interpunkcyjne liczne w większości wypracowań. Wniosek ogólny : w dalszej pracy z uczniami należy ćwiczyć przede wszystkim stylistykę wypowiedzi oraz zwracać uwagę na poprawność składniową, ortografię i interpunkcję wypowiedzi pisemnych.


Pobierz ppt "Test diagnostyczny dla klas pierwszych z języka polskiego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google