Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Jak pomóc uczniom się uczyć i czerpać z tego radość?” opracowała: Krystyna Turska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Jak pomóc uczniom się uczyć i czerpać z tego radość?” opracowała: Krystyna Turska."— Zapis prezentacji:

1 „Jak pomóc uczniom się uczyć i czerpać z tego radość?” opracowała: Krystyna Turska

2 OCENIANIE INFORMOWANIE   W B P S J 4 3 2 1 inne obrazy graficzne „Potrafisz dodawać i odejmować w zakresie 10” co jest sukcesem, co wymaga poprawy, jak to poprawić, wskazywać kierunek dalszej pracy.

3 OCENIANIE – czy na pewno mobilizuje? wskazuje na ile praca zbliżona jest do ideału, prowokuje (uczniów i ich rodziców) do porównań z innymi uczniami, naznacza ucznia - „średniak”, „geniusz”, nie mobilizuje, nie daje informacji nad czym należy pracować, karze za coś, co nie zawsze zależy od ucznia, dyskryminuje go wobec kolegów, daje niepełną informację na temat zdobytej wiedzy i umiejętności.

4 Przepisz do zeszytu z podręcznika s. 34 dowolne dwa zdania. Co jest nie tak?

5 A może zamiast „buźki” konkretna informacja: Zdanie rozpoczynam wielką literą □ Zdanie kończę kropką □ Wszystkie litery drukowane zastąpiłam pisanymi □ Prawidłowo połączyłam litery □

6 ZASADY INFORMOWANIA  jak najszybciej  konkretne uwagi  najpierw pozytywy  wskazać drogę poprawy  zrozumiałe dla ucznia i jego rodzica  ma dawać poczucie bezpieczeństwa  powinien się odnosić do tego, co wcześniej zostało ustalone

7 JĘZYK POLSKI- kl.1

8 MATEMATYKA – kl. 1

9 W domu      Pod każdym ze zbiorów zapisz, z ilu elementów się składa. Pamiętaj o: dokładnym przeliczeniu  prawidłowym kształcie cyfr  zapisie we właściwych kratkach 

10 MATEMATYKA – kl.1 Informacja dla ucznia: Pisanie cyfr zielonyżółty Kształt cyfry jest taki sam jak wzór. Cyfra mieści się w wyznaczonych kratkach.

11 MATEMATYKA Informacja dla ucznia: Rozwiązywanie zadań tekstowych: zielonyżółtybrak Podkreślam dane liczbowe lub wykonuję rysunek. Podkreślam pytanie. Zapisuję rozwiązanie. Zapisuję odpowiedź na pytanie.

12 LICZENIE W PAMIĘCI

13

14

15 MATPLANETA

16

17 MATEMATYKA - 2  Dodaję w zakresie 30  Odejmuję w zakresie 30

18 MATEMATYKA - 2 MNOŻENIE W ZAKRESIE 30 NA KONKRETACH PAMIĘCIOWO 

19 JĘZYK POLSKI -1  W domu Z tekstu ze strony 24 przepisz do zeszytu dwa dowolne zdania. Pamiętaj o:  prawidłowym kształcie liter  utrzymaniu pisma we właściwych liniach  wielkiej literze i kropce  poprawności ortograficznej

20 JĘZYK POLSKI W domu  Przepisz z podręcznika s. 83 dowolne zdanie, a następnie ułóż i zapisz do niego zdanie pytające.  Ocenie podlega:  Przepisanie zdań bezbłędnie O  Poprawna budowa zdań pytających O  Prawidłowy kształt liter O  Mieszczenie liter we właściwych liniach O

21 JĘZYK POLSKI - 1 Pisanie z pamięci wyrazów: mieszczę się we właściwych liniach  nie popełniam błędów ortograficznych  piszę prawidłowy kształt liter 

22 JĘZYK POLSKI autorka: Beata Noculak

23 JĘZYK POLSKI - recytacja autorka: Beata Noculak

24 JĘZYK POLSKI Pisanie z pamięci krótkich zdań: nie popełniam błędów ortograficznych  pamiętam o znakach na końcu zdań  pamiętam o wielkiej literze na początku zdania  piszę we właściwych liniach 

25 JĘZYK POLSKI Recytacja wierszazielonyżółty Mówię tekst z pamięci – bez pomyłek i przekręcania wyrazów. Mówię powoli i wyraźnie. Robię przerwy na oddech zgodnie z znakami interpunkcyjnymi. Modeluję odpowiednio głos.

26 JĘZYK POLSKI Czytanie głośnezielonyżółty Czytam wyrazami Czytam całymi zdaniami Czytam w dobrym tempie Uwzględniam wszystkie znaki przestankowe (,. ! ?)

27 JĘZYK POLSKI-3 Ustne opowiadanie:zielonyżółty Przedstawiam najważniejsze wydarzenia z utworu. Mówię o wszystkich bohaterach utworu. Opowiadanie ma wstęp, rozwinięcie i zakończenie. Staram się nie powtarzać tych samych wyrazów po kilka razy. Nie robię dłuższych przerw na zastanawianie się.

28 JĘZYK POLSKI List + / - Miejscowość i data. Nagłówek Trzy częściowa budowa (wstęp, rozwinięcie, zakończenie). Akapity Podpis Wielka litera w zwrotach grzecznościowych

29 JĘZYK POLSKI LIST+ / - Miejscowość i data Nagłówek Wstęp Treść właściwa Zakończenie Podpis

30 JĘZYK POLSKI OPIS+ / - Wstęp: Co to jest i gdzie się znajduje? Rozwinięcie: Jak to wygląda. Zakończenie: Moje wrażenie

31 JĘZYK POLSKI

32 CZYTANIE GŁOŚNE Czytanie zdaniami: TEMPOPŁYNNOŚĆAKTORSTWO

33 CZYTANIE GŁOŚNE Czytanie wyrazami: całościowotempopłynność


Pobierz ppt "„Jak pomóc uczniom się uczyć i czerpać z tego radość?” opracowała: Krystyna Turska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google