Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prawo pracy dla rodziców

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prawo pracy dla rodziców"— Zapis prezentacji:

1 Prawo pracy dla rodziców
Najważniejsze prawa i obowiązki pracującego rodzica – krok po kroku.

2 Prezentacja przedstawia wybrane, najważniejsze przepisy prawa pracy dotyczące rodziców.
Powstała na podstawie ebooka „Prawo pracy dla rodziców” przygotowanego wspólnie przez portal Mamo Pracuj oraz Kancelarię Frączyk & Partnerzy.

3 Informacja o ciąży w procesie rekrutacji i po zatrudnieniu
Rozmowa kwalifikacyjna: przyszły pracodawca nie może pytać Cię o plany rodzicielskie podczas rozmowy kwalifikacyjnej W czasie zatrudnienia: jak najszybciej poinformuj pracodawcę o ciąży pamiętaj o zaświadczeniu o ciąży Z momentem poinformowania pracodawcy o ciąży rozpoczyna się szczególna ochrona warunków zatrudnienia kobiet w ciąży!

4 Szczególna trwałość stosunku pracy
Jeżeli jesteś w ciąży lub przebywasz na urlopie macierzyńskim pracodawca co do zasady nie może: wypowiedzieć Ci umowy o pracę wręczyć Ci wypowiedzenia zmieniającego Jeżeli jesteś zatrudniona na podstawie : umowy o pracę na czas określony, na czas wykonania określonej pracy, na okres próbny przekraczający 1 miesiąc które uległyby rozwiązaniu po upływie 3 miesiąca ciąży, ulegają one przedłużeniu do czasu porodu, a po porodzie otrzymasz zasiłek macierzyński

5 Szczególna ochrona warunków pracy
Bezwzględne zakazy dotyczące kobiet w ciąży: zakaz pracy w porze nocnej zakaz pracy w godzinach nadliczbowych zakaz pracy w warunkach szkodliwych Względne zakazy dotyczące kobiet w ciąży: odmowa oddelegowania poza stałe miejsce świadczenia pracy odmowa świadczenia pracy w przerywanym systemie czasu pracy Dodatkowe uprawnienie: pracodawca ma obowiązek umożliwić Ci wykonanie badań lekarskich, które zalecił Ci lekarz

6 Choroba w czasie ciąży W czasie choroby przypadającej w okresie ciąży przysługuje Ci: wynagrodzenie chorobowe zasiłek chorobowy świadczenie rehabilitacyjne Za czas choroby przypadającej w okresie ciąży należy Ci się wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy w wysokości 100% wynagrodzenia za pracę.

7 Szczególne uprawnienia urlopowe przy urodzeniu dziecka
W razie urodzenia dziecka co do zasady przysługują Ci: urlop okolicznościowy urlop macierzyński dodatkowy urlop macierzyński urlop rodzicielski urlop ojcowski urlop wychowawczy prawo do wykorzystania urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim

8 Czas trwania poszczególnych urlopów
Liczba dzieci urodzonych przy jednym porodzie Podstawowy urlop macierzyński Dodatkowy urlop macierzyński Urlop rodzicielski Razem Jedno dziecko 20 tygodni 6 tygodni 26 tygodni 52 tygodnie Dwoje dzieci 31 tygodni 8 tygodni 65 tygodni Troje dzieci 33 tygodnie 67 tygodni Czworo dzieci 35 tygodni 69 tygodni Pięcioro i więcej dzieci 37 tygodni 71 tygodni

9 Wysokość zasiłku macierzyńskiego
Odrębne wnioski o udzielenie każdego z urlopów Wspólny wniosek o udzielenie urlopów w pełnym wymiarze, składany w terminie 14 dni od porodu Podstawowy urlop macierzyński 100% podstawy wymiaru 80% podstawy wymiaru Dodatkowy urlop macierzyński Urlop rodzicielski 60% podstawy wymiaru

10 Możliwość pracy w czasie poszczególnych urlopów
Możliwość podjęcia zatrudnienia Podstawowy urlop macierzyński Dodatkowy urlop macierzyński Urlop rodzicielski Urlop wychowawczy Umowa o pracę – dotychczasowy pracodawca Nie Tak (maks. ½ etatu) (o ile nie wyłącza możliwości osobistego sprawowania opieki) Umowa cywilnoprawna Umowa o pracę – inny pracodawca

11 Szczególne uprawnienia urlopowe a adopcja
W razie przysposobienia dziecka co do zasady przysługują Ci analogiczne uprawnienia jak biologicznym rodzicom, a więc: urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego dodatkowy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego urlop rodzicielski urlop ojcowski urlop wychowawczy prawo do wykorzystania urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim

12 Uprawnienia pracownika związane z rodzicielstwem
Po powrocie do pracy możesz liczyć na szereg uprawnień związanych z rodzicielstwem, do których należą: powrót do pracy na dotychczasowe stanowisko, a jeżeli nie jest to możliwe, na stanowisko równorzędne prawo do obniżenia wymiaru czasu pracy przerwa na karmienie dziecka zwolnienie od pracy w celu sprawowania opieki nad dzieckiem z prawem do zasiłku opiekuńczego

13 Szczególna ochrona warunków pracy
Względne zakazy dotyczące rodziców wracających do pracy: odmowa pracy w porze nocnej odmowa pracy w godzinach nadliczbowych odmowa oddelegowania poza stałe miejsce świadczenia pracy odmowa świadczenia pracy w przerywanym systemie czasu pracy

14 Jeśli nie stosunek pracy to co?
Umowy cywilnoprawne: świadczenie pracy na podstawie umowy o dzieło nie gwarantuje żadnych uprawnień związanych z ochroną rodzicielstwa ciąża nie chroni przed rozwiązaniem umowy zlecenia bądź innej umowy cywilnoprawnej pracując na umowę zlecenie zadbaj o to, aby opłacać składkę na ubezpieczenie chorobowe; będziesz uprawniona do otrzymania zasiłku chorobowego oraz świadczenia rehabilitacyjnego, a także zasiłku macierzyńskiego i zasiłku opiekuńczego świadcząc pracę na podstawie umowy zlecenia możesz pod pewnymi warunkami skorzystać z quasi urlopu wychowawczego Jeżeli czujesz, że świadczona przez ciebie praca spełnia przesłanki niezbędne do uznania jej za wykonywaną w ramach stosunku pracy, możesz żądać w sądzie ustalenia istnienia stosunku pracy!

15 Jeśli nie stosunek pracy to co?
Działalność gospodarcza: prowadząc działalność gospodarczą zadbaj o to, aby opłacać składkę na ubezpieczenie chorobowe; będziesz uprawniona do otrzymania zasiłku chorobowego oraz świadczenia rehabilitacyjnego, a także zasiłku macierzyńskiego i zasiłku opiekuńczego pamiętaj, że zadeklarowanie wyższej kwoty podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne pozwoli Ci otrzymać wyższy zasiłek macierzyński prowadząc działalność gospodarczą możesz pod pewnymi warunkami skorzystać z quasi urlopu wychowawczego

16 Chcesz wiedzieć więcej?
Wejdź na i pobierz bezpłatny ebook „Prawo pracy dla rodziców” przygotowany wspólnie przez portal Mamopracuj.pl oraz Kancelarię Frączyk & Partnerzy. Ebook przedstawia obowiązujący stan prawny na r.

17 www.mamopracuj.pl kontakt@mamopracuj.pl Facebook.com/MamoPracuj
Dziękujemy za uwagę! Facebook.com/MamoPracuj

18 Dziękujemy za uwagę! Frączyk & Partnerzy Kancelaria Prawna
ul. Gęsia 8, Kraków tel. +48/12/ ul. Żurawia 43/311, Warszawa tel. +48/


Pobierz ppt "Prawo pracy dla rodziców"

Podobne prezentacje


Reklamy Google