Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem"— Zapis prezentacji:

1 Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

2 Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem polega jak łatwo się domyślić na złożeniu pisemnego wypowiedzenia. Umowa o pracę rozwiąże się po upływie ściśle określonego w prawie okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie może złożyć zarówno pracodawca jak i pracownik.

3 Jakie umowy? Nie wszystkie umowy o pracę mogą zostać rozwiązane za wypowiedzeniem. Umowy na czas określony,  na zastępstwo oraz czas wykonywania określonej pracy powinny gwarantować stronom w miarę dużą stabilność w okresie na jaki zostały zawarte. Z tego właśnie powodu umów tych w tym trybie rozwiązać niestety nie można - z jednym jednakże wyjątkiem, o czym poniżej.

4 Które umowy można rozwiązać w drodze wypowiedzenia?
umowa o pracę na czas nieokreślony, umowa o pracę na okres próbny, w drodze wyjątku od reguły umowa o pracę na czas określony   - tylko jednak w przypadku spełnienia dodatkowych warunków, a mianowicie: umowa musi być zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, strony muszą zastrzec w umowie możliwość rozwiązania w takim trybie. Obydwa wyżej wymienione warunki muszą zostać spełnione łącznie.

5 Forma wypowiedzenia Wypowiedzenie należy sporządzić w formie pisemnej.
W przypadku gdy wypowiedzenie składa pracownik nie musi ono spełniać żadnych szczególnych wymagań, najlepiej gdy zawarte będą w nim następujące informacje: oznaczenie pracownika, oznaczenie pracodawcy, data sporządzenia, oznaczenie umowy o pracę, właściwa treść oświadczenia (np.: wypowiadam umowę o pracę zawartą w dniu ...)

6 W przypadku gdy wypowiedzenie składa pracodawca oprócz informacji powyższych powinien on zawsze umieścić w jego treści informację o prawie odwołania się do sądu. Ponadto jeżeli pracodawca wypowiada umowę zawartą na czas nieokreślony powinien wskazać przyczynę wypowiedzenia. Uwaga - częsty błąd! Przyczyna nie może być wskazana w sposób ogólny i lakoniczny. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego pracownikowi należy wskazać konkretnie przyczynę zwolnienia, musi być ona dla niego jasna i zrozumiała.  

7 Okresy wypowiedzenia Po złożeniu przez jedną ze stron (pracodawcę lub pracownika) stosunek pracy nie rozwiązuje się od razu - musi upłynąć najpierw okres wypowiedzenia. Długość tego okresu zależy przede wszystkim od rodzaju zawartej umowy o pracę.

8 Umowa o prace na czas nieokreślony
Okres wypowiedzenia zależy od okresu zatrudnienia i wynosi: 2 tygodnie - przy okresie zatrudnienia krótszym niż 6 miesięcy, 1 miesiąc - przy okresie zatrudnienia co najmniej 6 miesięcy, 3 miesiące - przy okresie zatrudnienia co najmniej 3 lat

9 Umowa o prace na okres próbny
Okres wypowiedzenia zależy od okresu na jaki została zawarta i wynosi: 3 dni robocze - przy okresie próbnym nie przekraczającym 2 tygodni, 1 tydzień - przy okresie próbnym dłuższym niż 2 tygodnie, 2 tygodnie - jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące (dłuższy nie może już być).

10 Umowa o prace na czas określony
Jeżeli istnieje możliwość wypowiedzenia to okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie

11 Dni wolne na poszukiwanie pracy
W przypadku gdy wypowiedzenie składa pracodawca, pracownikowi przysługują dni wolne na poszukiwanie pracy. W przypadku gdy okres wypowiedzenia nie przekracza 1 miesiąca pracownikowi przysługują 2 dni, jeżeli zaś wynosi 3 miesiące przysługują 3 dni. Za powyższe dni wolne pracownikowi przysługuje wynagrodzenie

12 Pamiętać należy, że jeżeli wypowiedzenie złożył pracownik  dni wolne nie przysługują (jest tak od niedawnej nowelizacji) Powyższe uprawnienie przysługuje w przypadku wypowiedzenia wszystkich rodzajów umów , które w ogóle można wypowiedzieć - czyli również tych na okres próbny i czas określony.


Pobierz ppt "Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem"

Podobne prezentacje


Reklamy Google