Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Nim cokolwiek powiesz, dwa razy przemyśl”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Nim cokolwiek powiesz, dwa razy przemyśl”"— Zapis prezentacji:

1 „Nim cokolwiek powiesz, dwa razy przemyśl”
Rzecz o ósmym przykazaniu

2 Treść przykazania „ Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek” (Wj 20, 16)

3 Prawda Prawda lub prawdomówność jest cnotą, która polega na tym, by okazywać się prawdziwym w swoich czynach, by mówić prawdę w swoich słowach, wystrzegając się dwulicowości, udawania i obłudy.

4 Świadectwo wiary W sytuacjach, które wymagają świadectwa wiary, chrześcijanin powinien wyznać ją bez dwuznaczności. Męczeństwo jest najwyższym świadectwem złożonym prawdzie wiary; oznacza ono świadectwo aż do śmierci. „Pozwólcie mi stać się pożywieniem dla dzikich zwierząt, dzięki którym dojdę do Boga” (św. Ignacy Antiocheński, Epistula ad Romanos, 4, 1).

5 Wykroczenia przeciw prawdzie
Fałszywe świadectwo i krzywoprzysięstwo. Wypowiedź sprzeczna z prawdą wyrażona przed sądem staje się fałszywym świadectwem, a złożona pod przysięgą jest krzywoprzysięstwem.

6 Poszanowanie dobrego imienia osób
Pochopny sąd – kto nawet milcząco uznaje za prawdziwą – bez dostatecznej podstawy – moralną wadę bliźniego; Obmowa – kto bez obiektywnie ważnej przyczyny ujawnia wady i błędy drugiego człowieka osobom, które o tym nie wiedzą; Oszczerstwo – to wypowiedzi sprzeczne z prawdą szkodzące dobremu imieniu innych, dające okazję do fałszywych sądów na ich temat.

7 Wszelkie postawy, które przez komplementy, pochlebstwo, służalczość zachęcają i utwierdzają drugiego człowieka w złośliwych czynach i w przewrotności jego postępowania. Pochlebstwo stanowi poważne przewinienie, jeżeli przyczynia się do powstania wad lub grzechów ciężkich. Pochlebstwo jest grzechem powszednim, gdy zmierza jedynie do bycia miłym, uniknięcia zła, zaradzenia potrzebie, otrzymania uprawnionych korzyści.

8 Kłamstwo – polega na mówieniu nieprawdy z intencją oszukania
Kłamstwo – polega na mówieniu nieprawdy z intencją oszukania. Ciężar kłamstwa mierzy się: naturą prawdy, którą ona zniekształca; zależnie od okoliczności; intencji jego autora; krzywd doznanych przez tych, którzy są jego ofiarami. Kłamstwo samo w sobie stanowi jedynie grzech powszedni.

9 Poszanowanie prawdy Prawo do ujawniania prawdy – nie jest bezwarunkowe (np. tajemnica spowiedzi, zawodowa, lekarska); Miłość i poszanowanie prawdy powinny kierować odpowiedzią na każdą prośbę o informację lub ujawnienie prawdy. Dobro i bezpieczeństwo drugiego człowieka, poszanowanie życia prywatnego, dobro wspólne są wystarczającymi powodami do przemilczenia tego, co nie powinno być znane, lub do dyskrecji.

10 Tajemnica spowiedzi Tajemnica sakramentu pojednania jest święta i nie może być zdradzona pod żadnym pretekstem. „Tajemnica sakramentalna jest nienaruszalna; dlatego nie wolno spowiednikowi słowami lub w jakikolwiek inny sposób i dla jakiejkolwiek przyczyny w czymkolwiek zdradzić penitenta” (KPK, kan. 983).

11 Posługiwanie się mediami
Społeczeństwo ma prawo do informacji opartej na prawdzie, wolności, sprawiedliwości i solidarności. Odbiorcy mediów powinni sobie narzucić pewien umiar i dyscyplinę w stosunku do mediów. Media powinny szanować drugiego człowieka, przekazywać tylko fakty, bez posuwania się do oszczerstw lub kłamstwa. Nie wolno mediów wykorzystywać do manipulowania opinią publiczną lub sprawowania rządów totalitarnych.


Pobierz ppt "„Nim cokolwiek powiesz, dwa razy przemyśl”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google