Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Czy chrześcijanie są tolerancyjni?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Czy chrześcijanie są tolerancyjni?"— Zapis prezentacji:

1 Czy chrześcijanie są tolerancyjni?
Wiara i Prawda: Czy chrześcijanie są tolerancyjni?

2 Chrześcijaństwo bez prawdy?
Życie w pięknej fikcji może wystarczać teoretykom religii, jednak nie człowiekowi, który zadaje pytania: dlaczego i po co żyję i dlaczego mam umrzeć? Odejście od wymagania prawdy byłoby tu odejściem od samej istoty wiary chrześcijańskiej (...). Na osłodę pozostałaby wiara jako rodzaj zauroczenia z pięknymi subiektywnymi pocieszeniami lub swoistą grą toczoną równolegle z życiem w realnym świecie. Jeśli potraktujemy wiarę jako grę (...) przyniesie jedynie zmiany i trochę oświetli drogę, ale tylko trochę, więc nie wystarczy ani do życia, ani do umierania. Kard. Joseph Ratzinger, Wiara. Prawda. Tolerancja. Chrześcijaństwo a religie świata.

3 Podczas gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa.
Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. J 8, 31 – 32

4 Tolerancja Niedyskryminowanie z powodu odmiennych postaw od własnych lub społecznie uznanych poglądów, ocen, czy postaw w takich sferach jak religia, narodowość, rasa, a współcześnie również „orientacja seksualna” Powszechna Encyklopedia Filozoficzna 1. uszanowanie czyichś poglądów lub zachowań, zwłaszcza innych niż swoje własne; 2. pobłażanie dla nagannych zachowań lub zjawisk albo dla osób, które zachowują się nagannie Słownik języka polskiego, red. M. Bańko

5 Tolerancja chrześcijańska
Tolerancja chrześcijańska (...) wynika nie z chęci dostosowania się do pluralistycznego i często bezkrytycznie nastawionego społeczeństwa (...) lecz przede wszystkim z zasady miłości bliźniego bez względu na wyznawaną przez niego religię czy status społeczny; (...) nie jest jednak zasadą absolutną, lecz jest podporządkowana najwyższym wartościom, a mianowicie prawdzie, co oznacza, że gdy stwierdzi się nieprawdziwość określonych poglądów, należy zaprzestać ich głoszenia; do najwyższych wartości należy też dobro – nie może być tolerancji wobec świadomie czynionego zła. Leksykon teologii fundamentalnej W Biblii definiuje się Boga jako dobro, jako dobrego. Takie rozumienie Boga osiąga swój szczyt w słowach Jana: Bóg jest miłością. Prawda i Miłość są tym samym. To zdanie – jesli ujmiemy je w całej jego wymowie – jest najwyższą gwarancją tolerancji; wyraża sposób obchodzenia się z prawdą, której jedyną bronią jest ona sama, a więc miłość. Kard. Joseph Ratzinger, Wiara. Prawda. Tolerancja. Chrześcijaństwo a religie świata.


Pobierz ppt "Czy chrześcijanie są tolerancyjni?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google