Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Inicjatywa JEREMIE – pozadotacyjna forma wsparcia wielkopolskich firm” Tadeusz Wojtaszak Kierownik Działu Sprzedaży Poznań, 27.11.2014r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Inicjatywa JEREMIE – pozadotacyjna forma wsparcia wielkopolskich firm” Tadeusz Wojtaszak Kierownik Działu Sprzedaży Poznań, 27.11.2014r."— Zapis prezentacji:

1 „Inicjatywa JEREMIE – pozadotacyjna forma wsparcia wielkopolskich firm” Tadeusz Wojtaszak Kierownik Działu Sprzedaży Poznań, 27.11.2014r.

2 Kto może się ubiegać o pożyczkę JEREMIE? MŚP ubiegający się o przyznanie Jednostkowej Pożyczki muszą spełniać łącznie następujące kryteria: są mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu przepisów załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (WE) 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r., są osobami fizycznymi, osobami prawnymi, albo jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną zarejestrowanymi, posiadającymi siedzibę lub prowadzącymi działalność gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego, nie ciąży na nich obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem,

3 Kto może się ubiegać o pożyczkę JEREMIE? c.d. nie są przedsiębiorcami będącymi w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu pkt. 9-11 komunikatu Komisji w sprawie wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 1.10.2004 r.), nie są wykluczeni, stosownie do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis.

4 Pożyczki START-UP, STANDARD 2.0 mogą być przeznaczone na: finansowanie inwestycji polegających m.in. na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjno - usługowo - handlowych, tworzenie nowych miejsc pracy, wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych, zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty, zakup oprogramowania, zakup sprzętu komputerowego, itp., oraz inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MŚP (np. zakup usług zewnętrznych, reklama, marketing).

5 START UP Nazwa pożyczkiSTART UP Okres prowadzenia firmyod 0 do 24 miesięcy Wielkość firmymikro i mali przedsiębiorcy Kwota pożyczkiod 10.000 zł do 300.000 zł Długość trwania pożyczki do 60 miesięcy Karencjado 6 miesięcy Oprocentowanie roczne 5,00% Wkład własnyminimum 10% wartości projektu Prowizja0 zł

6 STANDARD 2.0 Nazwa pożyczkiSTANDARD 2.0 Okres prowadzenia firmypowyżej 24 miesięcy Wielkość firmyMŚP Kwota pożyczkiod 10.000 zł do 500.000 zł Długość trwania pożyczki do 60 miesięcy Karencja do 6 miesięcy Oprocentowanie roczne2,00% Wkład własnyminimum 15% wartości projektu Prowizja0 zł

7 Zabezpieczenie pożyczki, m.in.: weksel własny in blanco, poręczenie wekslowe osób fizycznych, sądowy zastaw rejestrowy na środkach transportu drogowego, hipoteki na nieruchomości, i inne.

8


Pobierz ppt "„Inicjatywa JEREMIE – pozadotacyjna forma wsparcia wielkopolskich firm” Tadeusz Wojtaszak Kierownik Działu Sprzedaży Poznań, 27.11.2014r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google