Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przygotowała: Dagmara Kukulska

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przygotowała: Dagmara Kukulska"— Zapis prezentacji:

1 Przygotowała: Dagmara Kukulska
Prąd elektryczny Przygotowała: Dagmara Kukulska

2 Co to właściwie jest prąd elektryczny?
Jest to uporządkowany ruch ładunków elektrycznych. W polu elektrycznym na ładunki zaczyna działać siła elektryczna. Zwrot tej siły zależy od kierunku tego pola. Siła, działając na ładunki dodatnie, ma zwrot zgodny z kierunkiem pola, a działając na ładunki ujemne – zwrot przeciwny.

3 Kiedy płynie prąd elektryczny?
Warunkiem przepływu prądu elektrycznego jest połączenia źródła energii elektrycznej z odbiornikiem energii w taki sposób , alby utworzyła obwód zamknięty.

4 Wielkości fizyczne związane z prądem elektrycznym:
Napięcie Moc Praca Energia Opór Natężenie Pojemność elektryczna

5 Napięcie jest wyrażane literą U, a jednostką jest V (wolt).
W obwodzie szeregowym napięcie całkowite jest równe sumie wszystkich napięć (znajdujących się w obwodzie), a natężenie się zmienia. W obwodzie równoległym napięcie nie zmienia się, a natężenie jest równe sumie natężeń wchodzących w skład obwodu. Do pomiaru napięcia służy woltomierz. Urządzenie jest podłączane do obwodu równoległego do odbiornika.

6 Moc jest wyrażana literą P, a jej jednostką jest W (wat).
Moc prądu elektrycznego wyrażamy za pomocą wzoru P=w/t lub P=U*I

7 Praca jest wyrażana literą W, a jej jednostką jest J (dżul).
Energia jest równa pracy i wyraża się ją za pomocą wzoru: U*I*T

8 Energia jest wyrażana literą E, a jednostką jest J lub kWh (kilowatogodzina).

9 Opór jest wyrażany jako R, a jednostką tej wielkości jest Ω (om).
Opór wyznaczamy ze wzoru R=U/I. Opór elektryczny przewodu zależy od rodzaju materiału, z którego go wykonano, oraz od jego długości i pola przekroju poprzecznego.

10 Natężenie jest wyrażane literą I, a jednostką jest A.
Natężenie jest wyrażane jest za pomocą wzoru I=U/R. Do pomiaru natężenia służy amperomierz. Urządzenie podłączamy do obwodu szeregowego z odbiornikiem.

11 Połączenie szeregowe odbiorników:
Przez wszystkie odbiorniki płynie prąd o takim samym natężenie, a napięcie na wszystkich odbiornikach jest równe sumie napięć na poszczególnych odbiornikach. Skutkiem wyłączenie dowolnego odbiornika jest przerwanie obwodu i wyłącznie wszystkich pozostałych odbiorników. Szeregowe dołączenie odbiornika do obwodu zwiększa całkowity opór elektryczny obwodu:

12 Połączenie równoległe odbiorników:
Przepływ prądu przez każdy z nich jest niezależny od przepływu przez pozostałe; a napięcie na wszystkich odbiornikach jest jednakowe. Przy połączeniu równoległym prąd wypływający ze źródła rozdziela się na poszczególne gałęzie obwodu. Równoległe dołączenie odbiornika do obwodu zmniejsza całkowity opór elektryczny obwodu.

13 Obwód szeregowy Obwód równoległy

14 Przewodniki i izolatory
Materiały, które dobrze przewodzą prąd elektryczny to przewodniki.  Izolator elektryczny to materiał, w którym bardzo słabo przewodzony jest prąd elektryczny.

15 Prawo Ohma Natężenie prądu płynącego przez odcinek obwodu jest wprost proporcjonalne do napięcia przyłożonego między końcami tego odcinka.

16 I Prawo Kirchhoffa: Suma natężeń prądów wpływających do węzła w obwodzie elektrycznym jest równe sumie natężeń prądów wypływających z węzła.

17 Źródła: http://www.fizykon.org http://pl.wikipedia.org Google grafika
Podręcznik Bliżej fizyki cz.3

18 Dziękuję za uwagę 


Pobierz ppt "Przygotowała: Dagmara Kukulska"

Podobne prezentacje


Reklamy Google