Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ORGANIZACJA 95% to obszar NRY (non-recombining Y)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ORGANIZACJA 95% to obszar NRY (non-recombining Y)"— Zapis prezentacji:

1 ORGANIZACJA 95% to obszar NRY (non-recombining Y)
dwa regiony pseudoautosomalne (PAR1, PAR2) - dystalne części ramion chromosomu - homologiczne do chromosomu X - odpowiedzialne za poprawne parowanie pomiędzy chromosomami płciowymi podczas męskiej mejozy

2 PODSTAWOWE FUNKCJE Płodność mężczyzny Determinacja płci
Rozwój męskich komórek rozrodczych

3 Haplogrupy Y

4 Chromosomalny Adam Badania polimorfizmów na chromosomie Y pozwalają na wnioskowanie, że najdawniejszy wspólny przodek w linii męskiej żył 46 – 91 tysięcy lat temu granicę te ustalono przy założeniu, że nie ma presji selekcyjnej na MSY (male- specific region of Y); w świetle ostatnich badań to założenie wydaje się błędne

5 GENY AMELY (amelogenin) AZF1 (azoospermia factor 1)
SRY (sex-determining region) TDF (testis determining factor) TSPY (testis-specific protein)

6 SRY SEX-DETERMINING REGION Y najlepiej poznany
niezbędny do inicjacji rozwoju jąder nadrzędny gen regulujący wciąż nie znamy genów docelowych SRY ani mechanizmu w jaki funkcjonuje inne geny współdziałające ze SRY w determinacji płci: WT-1, SF-1, SOX-9

7 Zespół Jacobsa genotyp 47,XYY, aneuploidia,
fenotyp normalny, większość ludzi z dodatkowym Y nie jest tego świadoma brak zaburzeń płodności, poziom testostreronu normalny zarówno w rozwoju płodowym jak i później 1/1000 urodzonych chłopców ma taki genotyp, nie ma to związku z wiekiem rodziców

8 Zespół Jacobsa c.d. wysoki wzrost(średnio ok. 7cm więcej), IQ o punktów niższe niż rodzeństwo, opóźniona mowa, często trądzik(nieudowodniony związek z chorobą Jacobsa) przypuszczenia, że ma to związek ze skłonnościa do przestępczości okazały się błędne

9 rak pęcherza rak płuc rak przełyku
Udowodniono związek pomiędzy utratą chromosomu Y lub jego rearanżacją a innymi typami nowotworów rak pęcherza rak płuc rak przełyku

10 NA TROPIE EWOLUCJI model „out-of-Africa”
rozprzestrzeniliśmy się na pozostałe kontynenty zastępując dawniejsze ludzkie gatunki MRCA – most recent common ancestor pierwsze dane z analizy mtDNA – 100 tys tys. dane z badań chromosomu Y – 59 tys. haplogrupa B – najstarsza linia ludzkiego chromosomu Y

11 2 genomy – duży i mały Jądro komórkowe – 3 x 10exp9 nukleotydów
Mitochondrium – nukleotydów

12 Polimorfizmy mtDNA mtDNA jest wysoce polimorficzny, zwłaszcza w obszarach niekodujących (pętla D) Ponieważ mtDNA dziedziczy się jako jedna jednostka genetyczna (brak lub rzadka rekombinacja, dziedziczenie tylko od matki) określone układy polimorfizmów dziedziczą się razem – haplotypy Haplogrupy (zbiory haplotypów o okreslonych wspólnych polimorfizmach) korelują z historią populacji ludzkich – narzędzie w antropologii, kryminalistyce itp.

13 RFLP pokazały, że istnieją miejsca tzw
RFLP pokazały, że istnieją miejsca tzw. Polimorficzne w mtDNA w obszarach kodujących Określają pokrewne grupy mtDNA zwane haplogrupami

14 UWAGA: Nie tylko ona wtedy Żyła ale tylko jej mtDNA dało córki itp.
Pochodzą od 1 DNA kobiety, która żyła w Afryce Ewa Mitochondrialna UWAGA: Nie tylko ona wtedy Żyła ale tylko jej mtDNA dało córki itp. Coś podobnego z nazwiskami i Y W linii męskiej Cann et al postulated that

15 Stare DNA Pofragmentowane, zanieczyszczone strasznie innymi DNA
Jak określić że czyste? – np. przy mtDNA sekwencjonuje się DNA wszystkich osób, które z nim pracują

16 Rys historyczny 1984 –– sklonowanie i zsekwencjonowanie dwóch fragmentów mtDNA ze 140-letniej próbki skóry quagga. 1985 – Svante Pääbo - sekwencja odcinka Alu z egipskiej mumii datowanej na 1400 BC. 1989 – Izolacja DNA z próbek kostnych i zębów z okresu 300 do 5450 BP.

17 Co pozostaje? Niezależnie od wieku DNA zachowuje się w postaci nt fragmentów. Z reguły występuje w minimalnych ilościach. Przyjmuje się że po lat uszkodzenia hydrolityczne prowadzą do całkowitej degradacji DNA. Kelman, Z., Moran, L. (1996). Curr Biol. 6(3), 223

18 Co jest najlepsze dla DNA
Niska temperatura. Niska wilgotność. Lekko alkaliczne środowisko (pH = 8-9). Wysokie stężenie soli. Niska zawartość tlenu.

19 Historia człowieka Antropologia molekularna
Badanie współczesnego DNA pozwala na odtworzenie przebiegu ewolucji człowieka DNA antyczny dostarcza dodatkowych, lecz fragmentarycznych danych Projekt sekwencjonowania genomu neandertalczyka

20 Model OAR “Out of Africa” – “Pożegnanie z Afryką”
Ok lat temu jedna z populacji przodków człowieka (to już był H. sapiens) rozpoczęła migrację z Afryki na pozostałe kontynenty Nowi migranci wyparli żyjące już w tych regionach hominidy – potomków wcześniejszych migracji i nie mieszali się z nimi Wszyscy współcześni ludzie są potomkami tych ostatnich migrantów

21 Wyniki analiz mtDNA i chromosomu Y
Drzewo ewolucyjne mtDNA i haplotypów Y jest zakorzenione w populacjach afrykańskich Czas od rozejścia się współcześnie żyjących linii (TMRCA) — lat Wyniki wspierają hipotezę OAR (niedawne afrykańskie pochodzenie ludzi)

22 Mowa Kość gnykowa u H. n. - OK FOXP2 - jak Homo sapiens
Impossible to say with any certainty. They possessed the physical ability to speak a language, but unknown whether they actually utilized these features to speak a language.

23 Zmiany genów – „gen mowy”
Rzadka choroba dziedziczna objawiająca się zaburzeniami mowy, niezdolnością do tworzenia struktur składniowych i gramatycznych. Gen FOXP2

24 Nie tylko u ludzi Ekspresja FOXP2 koreluje ze złożonością śpiewu ptaków (zdolność uczenia się głosów i imitacji) Uszkodzenie FOXP2 zaburza zdolność komunikacji głosowej u myszy (a także uczenie sensomotoryczne)

25 Kultura Znali ogień Budowali złożone konstrukcje gdy podróżowali (normalnie – jaskinie) Zdejmowali skórę ze zwierząt Uważano, że nie było sztuki ale znaleziono jakieś kości z ozdobnymi dziurkami Grzebali umarłych Discovery of fossils records showing that many individuals died years after sustaining severe injuries Not possible w/o help from others Humans had cave drawings and crafts

26 Krings et al. 1997 (Cell) badali mtDNA z kości neandertalczyka
Krings et al (Cell) badali mtDNA z kości neandertalczyka. Badania grupy Svante Paabo kość DNA 377 bp sekwencji uliniowano z CRS (Cambridge reference sequence). 27 różnic (24 tranzycje, 2 transwersje, 1 delecja)

27 Sekwencję porównano z 994 sekwencjami mtDNA z 5 kontynentów.
Różnice większe (25,6+2) niż zmienność wewnątrzgatunkowa Homo sapiens (8+3) Indeed, the average of difference between two modern human sequences is 8±3 whereas the difference between modern human sequence Neandertal sequence is 25,6±2

28 Genom neandertalczyka
Po mtDNA tylko matka – nie ojciec Znane sekwencje mtDNA (kilkanaście) Brak dowodów na mieszanie linii człowieka współczesnego (populacji współczesnych) i neandertalczyka

29 Skład genomu człowieka i szympansa
Ogromna większość genów człowieka występuje u szympansa i vice versa Człowiek utracił niektóre geny (np. receptorów węchowych), niektóre zyskał (Morpheus – nieznana funkcja) Nie da się przypisać różnic między człowiekiem a szympansem obecności/nieobecności specyficzego “genu człowieczeństwa”

30 Różnice na poziomie białek
Przeciętne białko ludzkie różni się 2 aminokwasami od szympansiego odpowiednika 29% białek jest identycznych

31 Nie ma jednego, czy kilku “genów człowieczeństwa”
Za różnice między ludźmi a innymi gatunkami odpowiada kumulacja wielu, pozornie niewielkich, różnic Niewielkie zmiany sekwencji mogą pociągać znaczne zmiany fenotypowe Istotne są też różnice na poziomie regulacji – trudniejsze do zbadania

32 Genom neandertalczyka
Czystość rasowa tylko w Afryce, gdzie indziej krzyżowaliśmy się 32


Pobierz ppt "ORGANIZACJA 95% to obszar NRY (non-recombining Y)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google