Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

M IĘDZYSEMESTRALNE O TWARTE S POTKANIE T IK -OWE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "M IĘDZYSEMESTRALNE O TWARTE S POTKANIE T IK -OWE."— Zapis prezentacji:

1

2

3 M IĘDZYSEMESTRALNE O TWARTE S POTKANIE T IK -OWE

4  1. WERYFIKACJA KODEKSU 2.0 (zasad korzystania z technologii komunikacyjno-informacyjnych w nauczaniu i uczeniu się)  2. PREZENTACJA DZIAŁAŃ PROGRAMOWYCH UCZNIÓW, ZREALIZOWANYCH W I SEMESTRZE W RAMACH PROGRAMU SZKOŁA Z KLASĄ 2.0

5

6 KODEKS 2.0 GIMNAZJUM NR 81 1.UCZ I UCZ SIĘ Z TIK – WYKORZYSTUJEMY TECHNOLOGIĘ NA LEKCJACH 2. PRZESTRZEGAMY ZASAD NETYKIETY 3. RESPEKTUJEMY PRAWA AUTORSKIE 4. KORZYSTAMY Z WŁASNYCH URZADZEŃ NA PRZERWACH WEDŁUG ŚCIŚLE OKREŚLONYCH ZASAD 5. KOMUNIKACJA UCZEŃ – NAUCZYCIEL ZA POMOCĄ INTERNETU WEDŁUG INDYWIDUALNIE USTALONYCH ZASAD 6. KORZYSTAMY ZE SPRAWDZONYCH ŻRÓDEŁ I STRON INTERNETOWYCH 7. ROZSĄDNIE I KRYTYCZNIE WYKORZYSTUJEMY MATERIAŁY DOSTĘPNE W INTERNECIE

7 WERYFIKACJA - KLASY IWERYFIKACJA - KLASY III 1.UCZ I UCZ SIĘ Z TIK – WYKORZYSTUJEMY TECHNOLOGIĘ NA LEKCJACH 2. PRZESTRZEGAMY ZASAD NETYKIETY 3. RESPEKTUJEMY PRAWA AUTORSKIE 4. KORZYSTAMY Z WŁASNYCH URZADZEŃ NA PRZERWACH WEDŁUG ŚCIŚLE OKREŚLONYCH ZASAD 5. KOMUNIKACJA UCZEŃ – NAUCZYCIEL ZA POMOCĄ INTERNETU WEDŁUG INDYWIDUALNIE USTALONYCH ZASAD 6. KORZYSTAMY ZE SPRAWDZONYCH ŻRÓDEŁ I STRON INTERNETOWYCH 7. ROZSĄDNIE, I KRYTYCZNIE I Z POMYSŁEM WYKORZYSTUJEMY MATERIAŁY DOSTĘPNE W INTERNECIE 1.UCZ I UCZ SIĘ Z TIK – WYKORZYSTUJEMY TECHNOLOGIĘ NA LEKCJACH W SZKOLE 2. PRZESTRZEGAMY ZASAD NETYKIETY 3. RESPEKTUJEMY PRAWA AUTORSKIE 4.ROZSĄDNIE KORZYSTAMY Z WŁASNYCH URZADZEŃ NA PRZERWACH WEDŁUG ŚCIŚLE OKREŚLONYCH ZASAD 5. KOMUNIKACJA UCZEŃ – NAUCZYCIEL ZA POMOCĄ INTERNETU WEDŁUG INDYWIDUALNIE USTALONYCH ZASAD KOMUNIKUJEMY SIĘ Z NAUCZYCIELAMI ZA POMOCĄ INTERNETU 6. KORZYSTAMY ZE SPRAWDZONYCH ŻRÓDEŁ I STRON INTERNETOWYCH 7. ROZSĄDNIE IKRYTYCZNIE WYKORZYSTUJEMY MATERIAŁY DOSTĘPNE W INTERNECIE DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO W SIECI

8 § 39. 1.Uczeń ma obowiązek: … 20)Przestrzegać zasad dotyczących korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń odtwarzających lub nagrywających obraz i dźwięk. W Gimnazjum dopuszcza się posiadanie telefonów komórkowych, oraz innych urządzeń odtwarzających lub nagrywających obraz i dźwięk z następującymi zastrzeżeniami: a) zakazane jest używanie w/w urządzeń w czasie trwanie lekcji i przerw międzylekcyjnych, zajęć świetlicowych, zajęć pozalekcyjnych, uroczystości szkolnych oraz wszelkich innych form zajęć organizowanych na terenie szkoły i poza nią; ponadto nauczyciel może polecić złożenie wyłączonych urządzeń we wskazanym miejscu w klasie; b) w uzasadnionych przypadkach (np. pilny kontakt z domem) dopuszcza się korzystanie z telefonu komórkowego w czasie przerw międzylekcyjnych; uczeń informuje nauczyciela o powodach korzystania z telefonu; nauczyciel ma prawo sprawdzić, czy uczeń wykorzystuje telefon do właściwych celów; c) na terenie szkoły obowiązuje całkowity zakaz nagrywania dźwięku lub obrazu przez uczniów urządzeniami, które są ich bezpośrednią własnością z wyłączeniem sytuacji, w których korzystanie z posiadanych urządzeń, nagrywanie lub odtwarzanie w ramach uroczystości szkolnych, imprez, zajęć edukacyjnych, jest niezbędne lub wynika z celów lekcji. …

9 http://www.madredziecko.com/ Małe urządzenia, wielka niewiadoma …. szkodliwy wpływ komórek na zdrowie jest sygnalizowany już od kilkunastu lat, a konkretnie od momentu, kiedy pojawiła się telefonia komórkowa. …– Wystawianie z własnej woli mózgu na działanie fal radiowych emitowanych przez telefon komórkowy to największy eksperyment biologiczny w dziejach – uważa profesor Leif G. Salford z Uniwersytetu Lund w Szwecji, i w swej opinii nie jest odosobniony. Dzieci są szczególnie narażone na zmiany, ponieważ np. mózg czy inne organy są w trakcie rozwoju. Układ ochronny organizmu nie jest jeszcze wykształcony, pełnej zdolności do ochrony organizm nabiera dopiero po 20. roku życia. W rosnących komórkach ciała może dochodzić do zmian genetycznych, ich obumierania i rozwoju nowotworów. Krzysztof Urbański Źródło:Rzeczpospolita

10 http://www.poradnikzdrowie.pl/sprawdz-sie/sygnaly-ciala/telefon-komorkowy-zdrowie- czy-komorki-sa-szkodliwe_40985.html … Jak ograniczyć potencjalny szkodliwy wpływ telefonów na zdrowie? 1.Rozmawiamy krótko, na pogawędki umawiamy się na telefon stacjonarny lub spotkanie osobiste. 2. Jeśli rozmowa się przedłuża, przekładamy aparat od jednego ucha do drugiego. 3. Lepiej też unikać rozmów w tłumie (np. w autobusie), bo promieniowanie z aparatów stojących blisko osób nakłada się. 4. Nie należy przechowywać telefonu blisko ciała, czyli w kieszeni albo na „smyczy”. 5. Pamiętajmy, że telefon pracuje z największą mocą, kiedy wybieramy numer lub tracimy zasięg – wtedy warto oddalać go od głowy. 6. Lepiej nie używać komórki, gdy sygnał jest słaby lub przemieszczamy się szybko (np. samochodem) – aparat „przeskakuje” wtedy z jednej stacji bazowej do drugiej i energia, którą emituje, jest największa.

11 http://www.pawlowicz.opoka.org/fonoholizm.pdf … Telefon komórkowy dla wielu stał się nieodłącznym „towarzyszem życia”. Początkowo problem wydawał się marginalny, jednak z biegiem czasu przybiera on na sile i coraz bardziej zagraża zwłaszcza młodemu pokoleniu, choć nie tylko! Problem uzależnienia od telefonu komórkowego …, który określa się mianem fonoholizmu - jak każde uzależnienie - stwarza poważne zagrożenie dla zdrowia fizycznego i psychicznego człowieka. … W związku z tym nie trzeba chyba zbytnio nikogo przekonywać o tym, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Jak więc możemy zacząć panować nad swoim telefonem, aby on nie opanował nas? Oto kilka podstawowych i prostych rad: stworzyć sobie strefy wolne od telefonu, zarówno w domu (np. łazienka) jak i poza domem w wolnym czasie (np. kino, teatr, kościół) i po prostu nie zabierać tam ze sobą komórki; wybrać w ciągu dnia taki czas, w którym telefon będzie wyłączony (np. czas jedzenia posiłków, czas zabawy…, czas lektury czy rozmowy); walczyć z przymusem natychmiastowego odpisywania na SMS-y (np. poprzez odraczanie czasu odpisywania … – dzięki temu przyzwyczai się też znajomych, że nie zawsze jest się dostępnym i nie zawsze muszę na nie odpisywać);

12 http://pl.static.z-dn.net/files/d8d/fee816b9fe89bd9b061b87dd043dd853.jpg

13 WERYFIKACJA - KLASY I 1.UCZ I UCZ SIĘ Z TIK – WYKORZYSTUJEMY TECHNOLOGIĘ NA LEKCJACH 2. PRZESTRZEGAMY ZASAD NETYKIETY 3. RESPEKTUJEMY PRAWA AUTORSKIE 4. KORZYSTAMY Z WŁASNYCH URZADZEŃ NA PRZERWACH WEDŁUG ŚCIŚLE OKREŚLONYCH ZASAD 5. KOMUNIKACJA UCZEŃ – NAUCZYCIEL ZA POMOCĄ INTERNETU WEDŁUG INDYWIDUALNIE USTALONYCH ZASAD 6. KORZYSTAMY ZE SPRAWDZONYCH ŻRÓDEŁ I STRON INTERNETOWYCH 7. ROZSĄDNIE, I KRYTYCZNIE I Z POMYSŁEM WYKORZYSTUJEMY MATERIAŁY DOSTĘPNE W INTERNECIE WERYFIKACJA - KLASY III 1.UCZ I UCZ SIĘ Z TIK – WYKORZYSTUJEMY TECHNOLOGIĘ NA LEKCJACH W SZKOLE 2. PRZESTRZEGAMY ZASAD NETYKIETY 3. RESPEKTUJEMY PRAWA AUTORSKIE 4.ROZSĄDNIE KORZYSTAMY Z WŁASNYCH URZADZEŃ NA PRZERWACH WEDŁUG ŚCIŚLE OKREŚLONYCH ZASAD 5. KOMUNIKACJA UCZEŃ – NAUCZYCIEL ZA POMOCĄ INTERNETU WEDŁUG INDYWIDUALNIE USTALONYCH ZASAD KOMUNIKUJEMY SIĘ Z NAUCZYCIELAMI ZA POMOCĄ INTERNETU 6. KORZYSTAMY ZE SPRAWDZONYCH ŻRÓDEŁ I STRON INTERNETOWYCH 7. ROZSĄDNIE IKRYTYCZNIE WYKORZYSTUJEMY MATERIAŁY DOSTĘPNE W INTERNECIE DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO W SIECI NOWY KODEKS 2.0 1.UCZ I UCZ SIĘ Z TIK – WYKORZYSTUJEMY TECHNOLOGIE INFORMACYJNO – KOMUNIKACYJNE W SZKOLE 2.PRZESTRZEGAMY ZASAD NETYKIETY 3.RESPEKTUJEMY PRAWA AUTORSKIE 4.W SZKOLE KORZYSTAMY Z WŁASNYCH URZADZEŃ WEDŁUG ZASAD OKREŚLONYCH W STATUCIE GIMNAZJUM 5.KOMUNIKUJEMY SIĘ Z NAUCZYCIELAMI WYKORZYSTUJĄC DZIENNIK ELEKTRONICZNY ORAZ WEDŁUG INDYWIDUALNIE USTALONYCH ZASAD 6.KORZYSTAMY ZE SPRAWDZONYCH ŻRÓDEŁ I STRON INTERNETOWYCH ; ROZSĄDNIE, KRYTYCZNIE I Z POMYSŁEM WYKORZYSTUJEMY DOSTĘPNE MATERIAŁY 7.DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO W SIECI

14 NOWY KODEKS 2.0 1.UCZ I UCZ SIĘ Z TIK – WYKORZYSTUJEMY TECHNOLOGIE INFORMACYJNO – KOMUNIKACYJNE W SZKOLE 2.PRZESTRZEGAMY ZASAD NETYKIETY 3.RESPEKTUJEMY PRAWA AUTORSKIE 4.W SZKOLE KORZYSTAMY Z WŁASNYCH URZADZEŃ WEDŁUG ZASAD OKREŚLONYCH W STATUCIE GIMNAZJUM 5.KOMUNIKUJEMY SIĘ Z NAUCZYCIELAMI WYKORZYSTUJĄC DZIENNIK ELEKTRONICZNY ORAZ WEDŁUG INDYWIDUALNIE USTALONYCH ZASAD 6.KORZYSTAMY ZE SPRAWDZONYCH ŻRÓDEŁ I STRON INTERNETOWYCH ; ROZSĄDNIE, KRYTYCZNIE I Z POMYSŁEM WYKORZYSTUJEMY DOSTĘPNE MATERIAŁY 7.DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO W SIECI

15 http://blogiceo.nq.pl/zso17/ BLOG ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 17

16 DZI Ę KUJEMY


Pobierz ppt "M IĘDZYSEMESTRALNE O TWARTE S POTKANIE T IK -OWE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google