Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Visual Basic przygotował Michał Miłek Visual Basic – język programowania wysokiego poziomu i narzędzie programistyczne firmy Microsoft. Składnia jest oparta.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Visual Basic przygotował Michał Miłek Visual Basic – język programowania wysokiego poziomu i narzędzie programistyczne firmy Microsoft. Składnia jest oparta."— Zapis prezentacji:

1 Visual Basic przygotował Michał Miłek Visual Basic – język programowania wysokiego poziomu i narzędzie programistyczne firmy Microsoft. Składnia jest oparta na języku BASIC ale unowocześniona. Zawiera kilkadziesiąt instrukcji, funkcji i słów kluczowych. Nie jest językiem w pełni obiektowym, gdyż nie udostępnia np. możliwości dziedziczenia czy polimorfizmu

2 Wraz z pojawieniem się platformy.NET ukazała się nowa wersja Visual Basic pod nazwą Visual Basic.NET. Środowisko programistyczne ma mechanizmy importu starszych wersji programów, jednak w pewnych sytuacjach mogą pojawić się komplikacje. Język Visual Basic zastosowano w wielu rozbudowanych aplikacjach jako język skryptowy do tworzenia zarówno prostych makr, jak i rozbudowanych aplikacji.

3 Microsoft rozwinął wiele języków pochodnych z VB między innymi: Visual Basic for Applications VBScript Visual Basic.NET OpenOffice Basic Gambas WinWrap Basic LotusScript

4 Warte wspomnienia: Zamiast konwencji znaków {} stosuje się instrukcje kończąca takie jak End If bądź End Sub. Nie działa wielokrotne przypisywanie, kod postaci „A = B = C” nie sprawi, że wartości A, B, C będą równe tylko pod A zostanie przypisany wynik operacji logicznej „czy B = C”. Domyślnym algorytmem zaokrąglania liczb funkcji Round jest algorytm „od połowy do parzystej”, Round(2.5, 0) zwróci 2 a Round(3.5, 0) zwróci 4.

5 Typy zmiennych: Integer, Double, Boolean, Char, … Tworzenie zmiennych Dim nazwa_zmiennej As typ_zmiennej Pobieranie wartości z konsoli nazwa_zmiennej = Console.ReadLine() Wyświetlanie w konsoli Console.WriteLine(nazwa_zmiennej) Console.WriteLine(„Jakiś tekst”) Console.WriteLine(„Jakiś tekst” + nazwa_zmiennej + „.”) Console.WriteLine(„Jakiś tekst {0}, {1}”, nazwa_zmiennej1, nazwa_zmiennej2)

6 Konstrukcja instrukcji If: If warunek Then … End If Lub bardziej rozbudowane: If warunek Then … ElseIf warunek Then … Else … End If Aby program nie zamknął się od razu po wykonaniu i umożliwił nam przeczytanie outputu można użyć na końcu programu metody Console.ReadKey()

7 Ogólnie widać dużo podobieństw do innych języków, więc znając podstawy języków takich jak C++ lub C# oraz mając dostęp do Internetu można łatwo nauczyć się pisać proste programy w tym języku. Zadanie: Napisać program, który pobierze od użytkownika z konsoli wartości a, b, c typu Double, wyświetli stosowny komunikat o ilości rozwiązań oraz poda ich wartości. W celu policzenia wartości pierwiastka z delty można użyć metody Math.Sqrt(nazwa_zmiennej). Źródła: https://pl.wikipedia.org/ https://pl.wikipedia.org/ https://msdn.microsoft.com/


Pobierz ppt "Visual Basic przygotował Michał Miłek Visual Basic – język programowania wysokiego poziomu i narzędzie programistyczne firmy Microsoft. Składnia jest oparta."

Podobne prezentacje


Reklamy Google