Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Instrukcja USOS Płatności wersja 19.02.2015 by Marek Opacki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Instrukcja USOS Płatności wersja 19.02.2015 by Marek Opacki."— Zapis prezentacji:

1 Instrukcja USOS Płatności wersja 19.02.2015 by Marek Opacki

2 Wczytywanie wpłat z banku Z serwisu bankowego pobieramy plik z wpłatami z danego dnia. Plik ten zapisujemy lokalnie na dysku. Następnie otwieramy formularz USOS Płatności -> Import plików -> Bank Pekao SA. Wciskamy przycisk Importuj nowy plik i wskazujemy wcześniej zapisany plik. Po zaimportowaniu danych wyświetli się okno z wczytanymi wpłatami. Wpłaty, które nie zostały automatycznie rozliczone powinny zostać sprawdzone i rozliczone ręcznie.

3 Przeglądanie transakcji studenta W formularzu Płatności -> Wpłaty i rozliczenia, dostępne są wszystkie informacje o transakcjach każdego studenta. Konkretną osobę wyszukujemy umieszczając kursor w polu Nazwisko i wciskając klawisz F7, wprowadzamy w puste pola znane dane, a następnie wciskamy klawisz F8. W podobny sposób można wyszukać odpowiednią jednostkę, dla której mają być wyświetlane dane. W tabeli poniżej wypisane są transakcje wybranej osoby w wybranej jednostce. Domyślne widoczne są tylko Nierozliczone, ale filtr pozwala wypisać również Po terminie i Wszystkie. Transakcje z kwotą na czerwono to nierozliczone Należności, zielone to nierozliczone Wpłaty, białe to rozliczone wpłaty i należności, zaś przekreślone to transakcje anulowane. Tabelka na samym dole zawiera ewentualne transakcje z innych jednostek, dokładny wgląd do nich umożliwia zmiana jednostki opisana wcześniej.

4 Szczegóły transakcji W formularzu Wpłaty i rozliczenia dostępny jest przycisk Szczeg. transakcji. Po jego wciśnięciu możliwe jest podejrzenie szczegółowych danych każdej transakcji. Z uwagi na bezpieczeństwo danych opcje modyfikacji i usuwania transakcji są wyłączona.

5 Rozliczanie transakcji Transakcje muszą być rozliczone by nie były interpretowane jako zaległości lub nadpłaty. Rozliczanie transakcji odbywa się automatycznie podczas wczytywania wpłat z banku. W przypadku, gdy konieczne jest ręczne rozliczenie transakcji parujemy (zaznaczamy pole Wybrane) jedną lub więcej nierozliczonych wpłat z jedną lub więcej nierozliczoną należnością, a następnie wciskamy przycisk Rozlicz wybrane. Aby cofnąć rozliczenie, wskazujemy odpowiednią transakcję, a następnie wciskamy przycisk Szczeg. rozlcizenia. W nowym oknie widać dokładnie jak i kiedy dokonane zostało rozliczenie. Aby je cofnąć wciskamy przycisk Anuluj rozliczenie w prawym dolnym rogu okna.

6 Ręczne dodawanie wpłat Czasami konieczne jest ręczne dodanie wpłat. W takiej sytuacji wciskamy przycisk Wprowadź wpłatę i w nowym oknie podajemy datę oraz kwotę wpłaty. Jako symbol wpłaty podajemy kod XR. Tak dodana wpłata powinna być następnie rozliczona.

7 Ręczne dodawanie należności W podobny sposób dodajemy należności. Wciskamy przycisk Dodaj należność i wypełniamy wszystkie niezbędne dane w nowo otwartym oknie (pomijamy dane dotyczące numeru konta). Dane w tym oknie będą się różnić w zależności od wybranego Rodzaju opłaty. Jedyne dostępne rodzaje należności to Etap czesne oraz Etap powtarzanie, a także Korekta. Przy tworzeniu należności konieczne jest określenie Kodu programu oraz Kodu etapu. Po tej czynności może przestawić się Kod cyklu, a więc cykl ustawiamy dopiero po ustawieniu programu i etapu. Kod cyklu powinien być ustawiony zgodnie z cyklem, w którym opłacane zajęcia będą się odbywały, niezależnie od terminu płatności.

8 Modyfikacja transakcji System USOS nie pozwala na modyfikowanie wprowadzonych już transakcji. Wszelkie konieczne do wprowadzenia zmiany nanosi się za pomocą należności korygujących. W tym celu po wciśnięciu przycisku Dodaj należność ustawiamy Rodzaj opłaty na Inne, a pole Inne kod na wartość KOREKTA. Następnie podajemy kod programu lub przedmiotu i termin płatności zgodne z danymi należności korygowanej, a następnie kwotę korekty. Jeśli korekta ma być zmniejszeniem należności korygowanej to kwota będzie ujemna, jeśli zwiększeniem to dodatnia.

9 Modyfikacja transakcji - przykłady

10

11 Indywidualny numer rachunku Każda transakcja skojarzona jest z indywidualnym numerem rachunku studenta, który będzie się różnił w zależności od jednostki, a także od formy studiów (stacjonarne lub niestacjonarne) w przypadku należności dziekanatowych. Taki numer rachunku na 15 pozycji będzie posiadał cyfrę 1 (studia stacjonarne) lub 2 (studia niestacjonarne), w pozostałych przypadkach pozycja ta zawierać będzie cyfrę 0. Ostatnie 11 cyfr to numer PESEL studenta lub w przypadku braku takiego numer specjalnie wygenerowany kod. Informacja o numerze rachunku skojarzonym z daną transakcją otrzymujemy po wskazaniu transakcji i wciśnięciu przycisku Nr rachunku.


Pobierz ppt "Instrukcja USOS Płatności wersja 19.02.2015 by Marek Opacki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google