Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ICT w realizacji projektów dotyczących nauk ścisłych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ICT w realizacji projektów dotyczących nauk ścisłych"— Zapis prezentacji:

1 ICT w realizacji projektów dotyczących nauk ścisłych
Wprowadzenie - ICT w nauczaniu i realizacji projektów dotyczących przedmiotów ścisłych Praktyczne programy komputerowe

2 ICT W REALIZACJI PROJEKTÓW
Technologie informacyjne wykorzystujemy praktycznie w całym procesie dydaktycznym projektu : od opracowania pomysłu, poprzez projektowanie zadań dla uczniów, przygotowanie wykładu, dyskusji, pracy z tekstem lub modelem, tworzenie multimedialnych środków dydaktycznych, aż po ewaluację osiągnięć uczniowskich. „Kto dzisiaj nie jest on-line, jest z pewnością, off-line, a to oznacza cast away, życie rozbitka na samotnej wyspie” Tomasz Goban-Klas

3 Korzystamy zatem z: wyszukiwania w Internecie oraz tworzenia elektronicznych źródeł wiedzy projektowania dydaktycznego wspomaganego technologią informacyjną przygotowania multimedialnych środków dydaktycznych. programów do pracy z tekstem, rysunkiem oraz liczbami programów do obsługi książek elektronicznych programów do obróbki i obsługi multimediów programów poczty elektronicznej, Internet Explorera, wyszukiwarek internetowych programów do skanowania i obróbki zdjęć.

4 ICT W REALIZACJI PROJEKTÓW
Sensowne wykorzystanie komputerów na lekcjach i w trakcie realizacji różnego typu projektów to nie tylko swobodny dostęp do pracowni komputerowej, wideoprojektora czy tablicy interaktywnej, ale przede wszystkim posiadanie i mistrzowskie opanowanie odpowiedniego i wartościowego oprogramowania edukacyjnego.

5 PRAKTYCZNE PROGRAMY KOMPUTEROWE
„HOT POTATOES” „MODELLUS” „POLY” „GEOGEBRA” „CINDERELLA” „WINPLOT” „TESS” SKETCHPAD MATHJOURNAL Ciekawe i Praktyczne Aplikacje i Aplety komputerowe

6 „HOT POTATOES” Podstawowe kroki podczas posługiwania się pakietem
Konfigurowanie formatu wyjściowego Omówienie poszczególnych modułów Uruchom – Hot Potatoes

7 "Gorące kartofle" to niezmiernie ciekawy narzędziowy program edukacyjny umożliwiający tworzenie interaktywnych ćwiczeń opartych na stronach www. Program pozwala budować materiały edukacyjne w Internecie, w formie ćwiczeń, quizów i testów online. Pakiet, oferowany za darmo ( pod warunkiem publikowania materiałów w internecie ), jest dostępny dla platform Windows 95/98 i NT, a także dla Macintosha. Do przeglądania efektów pracy potrzebna jest przeglądarka obsługująca JavaScript - Internet Explorer lub Netscape Navigator, w wersjach 3 i 4. Dostępny na stronie :

8 Twórz zadania z luką Twórz zadania na uporządkowanie Twórz zadania krótkiej odpowiedzi Twórz rozsypanki Buduj ciąg ćwiczeń Twórz krzyżówki

9 „HOT POTATOES” JMatch służy do tworzenia quizów z wyborem poprawnej odpowiedzi spośród kilku możliwych. Każde pytanie może mieć do czterech poprawnych odpowiedzi. Testowana osoba, wypełniająca zadanie w przeglądarce, otrzymuje na bieżąco informację o uzyskiwanych wynikach i po podaniu właściwej odpowiedzi przechodzi do następnego pytania. Możliwe jest dołączenie zegara odliczającego czas pozostały do udzielenia odpowiedzi.

10 JMatch

11

12 „HOT POTATOES” JQuiz Efekt – wygląd testu w przeglądarce internetowej

13 „HOT POTATOES” JCross to moduł do budowania HTML-owych krzyżówek, w siatce 15x15 znaków. Na podstawie układu pytań "poziomo" i "pionowo" wpisujemy odpowiedzi, mogąc sięgnąć także do podpowiedzi.

14 „HOT POTATOES” JMix pozwala tworzyć zdania, które użytkownik będzie musiał ułożyć w poprawnej kolejności, mając do dyspozycji odrębne wyrazy.

15 „HOT POTATOES” JCloze jest narzędziem do tworzenia zdań z "dziurami", które czytelnik wypełnia w przeglądarce, mogąc użyć nawet do czterech alternatywnych form.

16 „MODELLUS” Modellus 2.5 to program umożliwiający budowanie interaktywnych modeli matematycznych dla różnorodnych sytuacji z życia codziennego i badanie ich zachowania przy pomocy animacji, wykresów i tabel. Autorami programu są portugalczycy z New University of Lisbon. Program jest całkowicie darmowy. Program dostępny na stronie:

17 O PROGRAMIE ! Program komputerowy Modellus umożliwia budowę i analizę modeli matematycznych, a także tworzenie powiązanych z nimi animacji. Pozwala na budowanie modeli na podstawie obrazów (fotografie, wykresy, itp., w formacie BMP lub GIF) i filmów wideo (w formacie AVI). Jest to program otwarty, może być wykorzystany w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych (fizyki, chemii, biologii, geografii), matematyki, technologii informacyjnej i informatyki na poziomie gimnazjum i liceum. Umożliwia też analizę i symulację gotowych modeli ( zawartych w dołączonej bibliotece), a także tworzenie nowych, według pomysłu nauczyciela lub ucznia. Daje możliwość nauczania konstruktywistycznego, stosowania szeroko pojętej integracji międzyprzedmiotowej i właściwego wykorzystania technologii informacyjnej w nauczaniu przedmiotowym oraz realizacji międzynarodowych projektów edukacyjnych. Zastosowania dydaktyczne Modellusa na stronie

18 STRUKTURA PROGRAMU W oknie głównym programu wykonujemy wszystkie operacje niezbędne do uruchamiania, udoskonalania, testowania i tworzenia nowych symulacji.

19 1. Okno modelowania matematycznego - w tym oknie wpisujemy równania opisujące zachowanie zjawiska, jakie chcemy symulować. Można w nim używać wszystkich standardowych znaków operacji matematycznych. Zmiennym matematycznym można nadawać dowolne nazwy w postaci łańcuchów alfanumerycznych tak jak we wszystkich popularnych kompilatorach języków programowania (Basic, Pascal, Delphi). W celu zapisania poprawnego modelu matematycznego potrzebna jest pewna praktyka, jeśli wcześniej użytkownik nie miał do czynienia z programowaniem komputerowym powinien dokładnie przejrzeć załączone przykłady zwracając szczególną uwagę na treści zapisane w oknie modelowania.

20 2. Kontrola animacji - jest to okno służące do sterowania procesem animacji, który zazwyczaj towarzyszy utworzonej symulacji 3. Warunki Początkowe - w tym oknie możemy zapisywać wartości początkowe parametrów jakich użyliśmy w naszym modelu matematycznym. Pozwala to na rozpatrzenie różnych modelowanych sytuacji w zależności o wartości parametrów początkowych, bądź parametrów używanych do opisywania procesu symulacji. 4. Notes.

21 PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ Przykłady symulacji i modeli
Inne Proramy do modelowania matematycznego URUCHOM PROGRAM MODELLUS !

22 FIZYKA – rzut piłką do kosza

23 BIOLOGIA- równowaga ekologiczna populacji
drapieżników i ofiar

24 CHEMIA- kinetyka reakcji chemicznej

25 MATEMATYKA – kapitał w banku

26 „POLY” Poly jest programem służącym poznawaniu wielościanów.
Umożliwia on ich prezentację w trzech formach: obraz trójwymiarowy płaska dwuwymiarowa siatka topologiczne odwzorowanie na płaszczyznę Trójwymiarowy obraz może być w sposób interaktywny obracany, rozkładany do siatki i składany z powrotem. Dwuwymiarowe siatki mogą być wydrukowane i po ich wycięciu można z nich wykonać modele wielościanów. Poly w internecie znajdziemy pod adresem :

27

28 Przygotowanie wydruku:
Start „Poly”

29 „GEOGEBRA” Program do pobrania ze strony: http://www.geogebra.org/cms/
Program do nauczania i dynamicznej prezentacji geometrii Euklidesowej Program do pobrania ze strony: przykłady praktycznych zastosowań :

30

31 Przykłady Start ! Dynamiczna zmiana położeń punktów na okręgu pokazuje
zależności miedzy kątami: wpisanym i środkowym.

32 „Zabawa uczniów z geogebrą”

33 „CINDERELLA” Suma kątów trójkąta

34 Twierdzenie Pitagorasa

35 „WINPLOT” WinPlot jest darmowym matematycznym programem graficznym napisanym przez Richarda Parris, nauczyciela na Phillips Exeter Academy w Exeter.Najnowsze wersje programu możemy pobrać ze strony autora: Zaletą tego programu jest to, że wszystkie funkcje są opisane w Pomocy (Help), która zawiera szczegółowe informacje jak się nim posługiwać.

36 2-dim Pozwala na generowanie układu współrzędnych na płaszczyźnie
2-dim Pozwala na generowanie układu współrzędnych na płaszczyźnie. 3-dim Pozwala na generowanie układu współrzędnych w przestrzeni.

37 Jeśli chcemy narysować wykres funkcji mamy do wyboru cztery opcje:

38 Własności funkcji trygonometrycznych:

39 Badanie własności funkcji kwadratowej:

40 Wzajemne położenie okręgów lub prostej i okręgu w układzie współrzędnych

41 Winplot do pobrania w różnych językach
LINKI Internetowa baza danych o programie Winplot i programach z nim związanych Winplot do pobrania w różnych językach Start „Winplot”

42 „Tess” Jest to program używany na lekcjach geometrii płaskiej, szczególnie wart zastosowania go przy omawianiu przekształceń geometrycznych. Można z nim tworzyć barwne mozaiki, co szczególnie podoba się uczniom i zachęca ich do pracy z komputerem Program dostępny na stronie: Pedagoguery Software Inc

43 Okno programu:

44 Zastosowanie symetrii i obrotów:

45 Translacje i symetrie:
Start Tess

46 „Steffen Weber aplet” 17 grup symetrii

47 „ SKETCHPAD” Program w darmowej pełnej wersji dostępny jedynie na 60 dni, ale jest świetny. Polecam ze względu na jego możliwości przy „modelowaniu matematycznym”, dość obszerny i wymaga wcześniejszej analizy, jednak daje ogromny wachlarz możliwości tworzenia modeli matematycznych zjawisk z różnych dziedzin nauki. Autorzy udostępniają również kilkanaście gotowych zagadnień, do wykorzystania na lekcjach. Dynamic Geometry Software for Exploring Mathematics ( ) 

48

49

50

51 „ MATHJOURNAL” http://www.verx.pl
xThink MathJournal jest innowacyjnym programem dla tablic interaktywnych oraz tabletów PC, dostarczającym naturalne i intuicyjne środowisko do rozwiązywania zadań matematycznych. Dzięki tej aplikacji tablica interaktywna pełni rolę inteligentnego papieru – wspomaga proces dydaktyczny oraz pomaga w obliczeniach matematycznych. MathJournal może być wykorzystany w: algebrze, trygonometrii, analizie matematycznej, statystyce,rachunku prawdopodobieństwa,fizyce.

52 MathJournal rozpoznaje pisane odręcznie wyrażenia matematyczne i wyświetla możliwe rozwiązania
(z dokładnością do 16 miejsc po przecinku).

53 Dodatkowo wyposażony jest w funkcję tworzenia dwu i trójwymiarowych wykresów na podstawie dostarczonych danych.

54 Powodzenia i sukcesów w realizacji projektów !
Opracowanie: Jolanta Grzywnowicz


Pobierz ppt "ICT w realizacji projektów dotyczących nauk ścisłych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google