Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ICT w realizacji projektów dotyczących nauk ścisłych Wprowadzenie - ICT w nauczaniu i realizacji projektów dotyczących przedmiotów ścisłych Praktyczne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ICT w realizacji projektów dotyczących nauk ścisłych Wprowadzenie - ICT w nauczaniu i realizacji projektów dotyczących przedmiotów ścisłych Praktyczne."— Zapis prezentacji:

1 ICT w realizacji projektów dotyczących nauk ścisłych Wprowadzenie - ICT w nauczaniu i realizacji projektów dotyczących przedmiotów ścisłych Praktyczne programy komputerowe

2 Technologie informacyjne wykorzystujemy praktycznie w całym procesie dydaktycznym projektu : od opracowania pomysłu, poprzez projektowanie zadań dla uczniów, przygotowanie wykładu, dyskusji, pracy z tekstem lub modelem, tworzenie multimedialnych środków dydaktycznych, aż po ewaluację osiągnięć uczniowskich. ICT W REALIZACJI PROJEKTÓW Kto dzisiaj nie jest on-line, jest z pewnością, off-line, a to oznacza cast away, życie rozbitka na samotnej wyspie Tomasz Goban-Klas

3 wyszukiwania w Internecie oraz tworzenia elektronicznych źródeł wiedzy projektowania dydaktycznego wspomaganego technologią informacyjną przygotowania multimedialnych środków dydaktycznych. programów do pracy z tekstem, rysunkiem oraz liczbami programów do obsługi książek elektronicznych programów do obróbki i obsługi multimediów programów poczty elektronicznej, Internet Explorera, wyszukiwarek internetowych programów do skanowania i obróbki zdjęć. Korzystamy zatem z:

4 Sensowne wykorzystanie komputerów na lekcjach i w trakcie realizacji różnego typu projektów to nie tylko swobodny dostęp do pracowni komputerowej czy wideoprojektora, ale przede wszystkim posiadanie i mistrzowskie opanowanie odpowiedniego i wartościowego oprogramowania edukacyjnego. ICT W REALIZACJI PROJEKTÓW

5 PRAKTYCZNE PROGRAMY KOMPUTEROWE HOT POTATOES MODELLUS POLY GEOGEBRA WINPLOT TESS

6 HOT POTATOES Podstawowe kroki podczas posługiwania się pakietem Konfigurowanie formatu wyjściowego Omówienie poszczególnych modułów

7 "Gorące kartofle" to niezmiernie ciekawy narzędziowy program edukacyjny umożliwiający tworzenie interaktywnych ćwiczeń opartych na stronach www. Program pozwala budować materiały edukacyjne w Internecie, w formie ćwiczeń, quizów i testów online. Pakiet, oferowany za darmo ( pod warunkiem publikowania materiałów w internecie ), jest dostępny dla platform Windows 95/98 i NT, a także dla Macintosha. Do przeglądania efektów pracy potrzebna jest przeglądarka obsługująca JavaScript - Internet Explorer lub Netscape Navigator, w wersjach 3 i 4. Dostępny na stronie : http://web.uvic.ca/hrd/halfbaked

8 Twórz zadania krótkiej odpowiedzi Twórz krzyżówki Twórz rozsypanki Twórz zadania z lukąTwórz zadania na uporządkowanie Buduj ciąg ćwiczeń

9 HOT POTATOES JMatch służy do tworzenia quizów z wyborem poprawnej odpowiedzi spośród kilku możliwych. Każde pytanie może mieć do czterech poprawnych odpowiedzi. Testowana osoba, wypełniająca zadanie w przeglądarce, otrzymuje na bieżąco informację o uzyskiwanych wynikach i po podaniu właściwej odpowiedzi przechodzi do następnego pytania. Możliwe jest dołączenie zegara odliczającego czas pozostały do udzielenia odpowiedzi. JQuiz służy do tworzenia quizów, w których odpowiadający wpisuje poprawną odpowiedź - właściwych ciągów może być tutaj kilka.

10 HOT POTATOES JCross to moduł do budowania HTML-owych krzyżówek, w siatce 15x15 znaków. Na podstawie układu pytań "poziomo" i "pionowo" wpisujemy odpowiedzi, mogąc sięgnąć także do podpowiedzi. JMix pozwala tworzyć zdania, które użytkownik będzie musiał ułożyć w poprawnej kolejności, mając do dyspozycji odrębne wyrazy. JCloze jest narzędziem do tworzenia zdań z "dziurami", które czytelnik wypełnia w przeglądarce, mogąc użyć nawet do czterech alternatywnych form.

11 JQuiz przygotowanie testu:

12 Efekt – wygląd testu w przeglądarce internetowej

13

14 JCross

15

16 JMix

17

18 JMatch

19

20 JCloze

21

22 MODELLUS Modellus 2.5 to program umożliwiający budowanie interaktywnych modeli matematycznych i badanie ich zachowania przy pomocy animacji, wykresów i tabel. Autorami programu są portugalczycy New University of Lisbon. Program jest całkowicie darmowy. Program dostępny na stronie: http://phoenix.sce.fct.unl.pt/modellus/

23 Program komputerowy Modellus umożliwia budowę i analizę modeli matematycznych, a także tworzenie powiązanych z nimi animacji. Pozwala na budowanie modeli na podstawie obrazów (fotografie, wykresy, itp., w formacie BMP lub GIF) i filmów wideo (w formacie AVI). Jest to program otwarty, może być wykorzystany w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych (fizyki, chemii, biologii, geografii), matematyki, technologii informacyjnej i informatyki na poziomie gimnazjum i liceum. Umożliwia też analizę i symulację gotowych modeli ( zawartych w dołączonej bibliotece), a także tworzenie nowych, według pomysłu nauczyciela lub ucznia. Daje możliwość nauczania konstruktywistycznego, stosowania szeroko pojętej integracji międzyprzedmiotowej i właściwego wykorzystania technologii informacyjnej w nauczaniu przedmiotowym oraz realizacji międzynarodowych projektów edukacyjnych. O PROGRAMIE !

24 STRUKTURA PROGRAMU W oknie głównym programu wykonujemy wszystkie operacje niezbędne do uruchamiania, udoskonalania, testowania i tworzenia nowych symulacji.

25 1. Okno modelowania matematycznego - w tym oknie wpisujemy równania opisujące zachowanie zjawiska, jakie chcemy symulować. Można w nim używać wszystkich standardowych znaków operacji matematycznych. Zmiennym matematycznym można nadawać dowolne nazwy w postaci łańcuchów alfanumerycznych tak jak we wszystkich popularnych kompilatorach języków programowania (Basic, Pascal, Delphi). W celu zapisania poprawnego modelu matematycznego potrzebna jest pewna praktyka, jeśli wcześniej użytkownik nie miał do czynienia z programowaniem komputerowym powinien dokładnie przejrzeć załączone przykłady zwracając szczególną uwagę na treści zapisane w oknie modelowania.

26 2. Kontrola animacji - jest to okno służące do sterowania procesem animacji, który zazwyczaj towarzyszy utworzonej symulacji 3. Warunki Początkowe - w tym oknie możemy zapisywać wartości początkowe parametrów jakich użyliśmy w naszym modelu matematycznym. Pozwala to na rozpatrzenie różnych modelowanych sytuacji w zależności o wartości parametrów początkowych, bądź parametrów używanych do opisywania procesu symulacji. 4. Notes.

27 PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ Przykłady symulacji i modeli dostępne na stronie: http://modellus-symulacje.webpark.pl/ Inne Programy do modelowania matematycznego http://www.wiw.pl/modelowanie/spis.asp

28 FIZYKA – rzut piłką do kosza

29 BIOLOGIA- równowaga ekologiczna populacji drapieżników i ofiar

30 CHEMIA- kinetyka reakcji chemicznej

31 MATEMATYKA – kapitał w banku

32 POLY Poly jest programem służącym poznawaniu wielościanów. Umożliwia on ich prezentację w trzech formach: - obraz trójwymiarowy - płaska dwuwymiarowa siatka - topologiczne odwzorowanie na płaszczyznę Trójwymiarowy obraz może być w sposób interaktywny obracany, rozkładany do siatki i składany z powrotem. Dwuwymiarowe siatki mogą być wydrukowane i po ich wycięciu można z nich wykonać modele wielościanów. Poly w internecie znajdziemy pod adresem : http://www.peda.com/poly

33

34

35 Przygotowanie wydruku:

36 przykłady praktycznych zastosowań : http://geogebra.go.pl/ Program do pobrania ze strony: http://www.geogebra.org/cms// GEOGEBRA Program do nauczania i dynamicznej prezentacji geometrii Euklidesowej

37 Okno programu:

38

39

40 Przykłady Dynamiczna zmiana położeń punktów na okręgu pokazuje zależności miedzy kątami: wpisanym i środkowym.

41 Zabawa uczniów z geogebrą

42 Dynamiczna zmiana położeń wierzchołków trójkąta pozwala obserwować zależności pomiędzy położeniem wysokości, a miarami katów wewnętrznych trójkąta.

43 WINPLOT WinPlot jest darmowym matematycznym programem graficznym napisanym przez Richarda Parris, nauczyciela na Phillips Exeter Academy w Exeter.Najnowsze wersje programu możemy pobrać ze strony autora: http://math.exeter.edu/rparris/ Zaletą tego programu jest to, że wszystkie funkcje są opisane w Pomocy (Help), która zawiera szczegółowe informacje jak się nim posługiwać.http://math.exeter.edu/rparris/

44 Po uruchomieniu programu u samej góry widzimy wiersz poleceń. Gdy klikniemy myszką na Window pokażą nam się dwie opcje. 2-dim Pozwala na generowanie układu współrzędnych na płaszczyźnie. 3-dim Pozwala na generowanie układu współrzędnych w przestrzeni.

45 Po otworzeniu WinPlota ukaże się następujące okno: Klikając mamy do wyboru:

46 Po otwarciu WinPlota wybierz opcje 2dim. Ukaże Ci się wtedy okno graficzne z siatką XY: Jeśli chcemy zaznaczyć punkt na wykresie musimy najpierw nacisnąć na pasku narzędzi, a następnie wybrać:

47

48 Jeśli chcemy narysować wykres funkcji mamy do wyboru cztery opcje:

49 Zasady wprowadzania wzorów: Mnożenie jest oznaczane symbolem: * Dzielenie jest oznaczane symbolem: / Dodawanie jest oznaczane symbolem: + Odejmowanie jest oznaczane symbolem: - Potęgowanie jest oznaczane przy pomocy symbolu: ^ umieszczonego między podstawą a wykładnikiem. Niektóre standardowe funkcje zostały wbudowane w WinPlota, ale ich argument musi być zawsze umieszczony w nawiasie. Na przykład, "sinus trzech x" powinien być zapisany w postaci sin(3x). W jednym oknie graficznym mogą być wyświetlone wykresy wielu funkcji. Dotyczy to wszystkich czterech form określania krzywych i można je ze sobą dowolnie komponować.

50 abs(x) jest wartością bezwzględną x sgn(x) jest znakiem liczby x sqr(x) jest pierwiastkiem kwadratowym z x root(n,x) jest pierwiastkiem arytmetycznym stopnia n z x exp(x) jest funkcją wykładniczą zmiennej x o podstawie e ln(x) jest logarytmem naturalnym dla dodatnich log(x) jest logarytmem przy podstawie 10 dla x dodatnich sin(x) jest sinusem zmiennej x (argument każdej funkcji trygonometrycznej jest zawsze wyrażany w radianach) cos(x) jest cosinusem zmiennej x tan(x) jest tangensem x Oznaczenia najważniejszych wbudowanych funkcji:

51 W WinPlocie istnieje możliwość modyfikowania narysowanych funkcji

52 left, right - zakres osi x down, up - zakres osi y hori- przesuwanie osi y w lewo lub w prawo vert - przesuwanie osi y w dół lub w górę width - ustalenie jednostki na osiach x, y Żeby zmienić skale w układzie współrzędnych z powyższego menu wybieramy polecenie View.

53 Z menu View Pozwala ono na zmianę wyglądu naszego układu axes - osie układu współrzędnych ticks - zaznaczenie jednostek na osiach arrows - strzałki osi x, y dots - zaznaczenie punktów na płaszczyźnie układu labels - podpisuje osie układu interval - rozmiar jednostki sacale - podpisanie jednostki na osiach za pomocą liczb pi - podpisanie jednostki na osiach w radianach dotted - zaznaczenie siatki układu - linia przerywana rectangular - zaznaczenie siatki układu - linia ciągła

54 PRZYKŁADY Własności funkcji liniowych:

55 Własności funkcji trygonometrycznych:

56 Badanie własności funkcji kwadratowej:

57 Przekształcenia wykresów funkcji trygonometrycznych:

58 Prezentacja wykresów wielomianów:

59 Wzajemne położenie okręgów w układzie współrzędnych:

60 Położenie prostej i okręgu w układzie współrzędnych:

61 Internetowa baza danych o programie Winplot i programach z nim związanych http://www2.spsu.edu/math/Dillon/Peanutdocs/ http://hojnacki.net/hotpot/wzoryiwykresy.ppt Winplot do pobrania w różnych językach http://math.exeter.edu/rparris/winplot.html LINKI

62 Tess Jest to program używany na lekcjach geometrii płaskiej, szczególnie wart zastosowania przy omawianiu przekształceń geometrycznych. Można z nim tworzyć barwne mozaiki, co szczególnie podoba się uczniom i zachęca ich do pracy z komputerem Program dostępny na stronie: Pedagoguery Software Inc http://order.kagi.com/ http://order.kagi.com/

63 Okno programu:

64 Zastosowanie symetrii i obrotów:

65 Translacje i symetrie:

66 Powodzenia i sukcesów w realizacji projektów ! Opracowanie: Jolanta Grzywnowicz


Pobierz ppt "ICT w realizacji projektów dotyczących nauk ścisłych Wprowadzenie - ICT w nauczaniu i realizacji projektów dotyczących przedmiotów ścisłych Praktyczne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google