Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Eugeniusz J. Kucharz Postępowanie z chorym przewlekle gorączkującym Katowice 2009.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Eugeniusz J. Kucharz Postępowanie z chorym przewlekle gorączkującym Katowice 2009."— Zapis prezentacji:

1 Eugeniusz J. Kucharz Postępowanie z chorym przewlekle gorączkującym Katowice 2009

2 -Ogólna charakterystyka gorączki -Przyczyny gorączki -Nowopoznane zespoły nawracających gorączek z zapaleniem stawów -Praktyczne aspekty diagnostyki stanów gorączkowych

3 Gorączka Regulacja temperatury wewnętrznej to jeden z najważniejszych mechanizmów homeostatycznych. Gorączka to zaburzenie regulacji temperatury wewnętrznej (inne ustawienie regulatora – set point). Gorączka to nie to samo co hypertermia.

4 Gorączka Chory z hipertermią po ochłodzeniu nie ma gorączki. U chorego z gorączką po ochłodzeniu podnosi się temperatura.

5 Gorączka Pomiar temperatury ciała Najmniej dokładny pod pachą, zależy od ukrwienia powłok i temperatury otoczenia. Inne miejsca pomiaru: kanał odbytnicy, jama ustna, błona bębenkowa, pęcherz moczowy Złoty standard (ale rzadko oznaczany) - temperatura krwi w prawym przedsionku serca.

6 Gorączka Prawidłowa mierzona w jamie ustnej 36,8 ± 0,4 °C, u dorosłych do 40 roku życia. Gorączka - powyżej 37,5 °C. albo w godz. rannych powyżej 37,2 °C, wieczorem powyżej 37,8 °C.

7 Przyczyny gorączek A.Gorączki wywołane przez czynniki zakaźne -Bakteryjne (przykłady: błonica, kiła, gruźlica, róża, tężec, zgorzel gazowa, ropnie lub ropowice) -Wirusowe (przykłady: grypa, mononukleoza, cytomegalia, wirusowe zapalenie wątroby)

8 Przyczyny gorączek -Grzybicze (przykłady: histoplazmoza, uogólniona kandydoza) -Pasożytnicze (przykłady: amebioza, toksoplazmoza, zimnica, glistnica, lamblioza)

9 Zimnica – malaria Choroba Chagasa

10 Przyczyny gorączek B. Gorączki wywołane przez proces nowotworowy -Choroby rozrostowe krwi i układu chłonnego (przykłady: ziarnica złośliwa, białaczki, szpiczak mnogi) -Guzy lite (przykłady: rak jasnokomórkowy nerki, śluzak serca)

11 Przyczyny gorączek C. Gorączki wywołane przez zaburzenia immunologiczne - Układowe zapalne choroby tkanki łącznej (toczeń rumieniowaty, choroba Stilla z początkiem objawów w wieku dorosłym, reumatoidalne zapalenie stawów, zapalenia naczyń)

12 Przyczyny gorączek -Choroby ziarniniakowe (sarkoidoza, choroba Leśniowskiego i Crohna, ziarniniakowe zapalenie wątroby) -Choroby alergiczne (gorączka sienna) -Choroby autoimmunologiczne o lokalizacji narządowej (zapalenie tarczycy typu Hashimoto)

13 Przyczyny gorączek -Zespoły nieinfekcyjne o prawdopodobnym mechanizmie immunologicznym (niedokwistość hemolityczna, zespoły zmiażdżeniowe, niedokrwistość sierpowatokomórkowa) -Zespoły niedoborów immunologicznych (prawdopodobnie mieszany mechanizm gorączki, gdyż zespoły predysponują do zakażeń nietypowych) (zakażenie HIV i AIDS, zaburzenia funkcji fagocytów, niedobory immunoglobulin)

14 Przyczyny gorączek - Genetycznie uwarunkowane zespoły zapalne autoimmunologiczne (przykłady: rodzinna gorączka śródziemnomorska, kryopirynopatie, TRAPS)

15 Przyczyny gorączek D. Gorączki o przyczynach endokrynologicznych, metabolicznych i polekowych -Gorączka związana z nadmiarem hormonów tarczycy (przełom hypertyreometaboliczny) -Gorączka związana z hormonami sterydowymi (przykłady: gorączka etiocholangionowa, nadwrażliwość na progesteron)

16 Przyczyny gorączek -Miopatie mitochondrialne -Gorączki polekowe (przykłady: złośliwy zespół poneuroleptyczny)

17 Przyczyny gorączek E. Inne rodzaje gorączek -Hipermetabolizm poanalgetyczny -Hipertermia wegetatywna -Gorączka symulowana -Gorączka o nieznanej przyczynie

18 Nowopoznane zespoły nawracających gorączek z zapaleniem stawów Rodzinna gorączka śródziemnomorska Wyodrębniona jako jednostka chorobowa w II poł. XX wieku Ujawnia się u 2/3 chorych przed 5 rokiem życia. Objawy: gorączka, zapalenie błon surowiczych, zapalenie dużych stawów, wysypka różyczkopodobna, najczęsciej na kończynach dolnych.

19 Nowopoznane zespoły nawracających gorączek z zapaleniem stawów Rodzinna gorączka śródziemnomorska Najczęściej gorączka i podrażnienie otrzewnej Napady trwają 3-5 dni, ustępują samoistnie Częstość napadów zmienna i różna u poszczególnych chorych Nieznane czynniki wywołujące, m.in. zakażenia wirusowe, stres.

20 Nowopoznane zespoły nawracających gorączek z zapaleniem stawów Rodzinna gorączka śródziemnomorska Między napadami bez objawów, po dłuższym czasie zmiany pozapalne stawów, nie leczona choroba prowadzi do skrobiawicy nerek

21 Nowopoznane zespoły nawracających gorączek z zapaleniem stawów Rodzinna gorączka śródziemnomorska Występuje w basenie Moarza Śródziemnego, w Polsce rzadko, być może nie rozpoznawana Mutacja genu MEFV (MEditeranean FeVer), kodującego białko marenotrynę/pirynę. Defekt tego białka prowadzi do nadmiernego uwalniania IL-1beta.

22 Nowopoznane zespoły nawracających gorączek z zapaleniem stawów Rodzinna gorączka śródziemnomorska Rozpoznanie: Kryteria duże: typowe napady choroby -zapalenie otrzewnej -Jednostronne zapalenie opłucnej lub zapalenie osierdzia -Zapalenie pojedynczego stawu

23 Nowopoznane zespoły nawracających gorączek z zapaleniem stawów Rodzinna gorączka śródziemnomorska Kryteria małe: - niepełny napad -ból nóg -dobra reakcja na podanie kolchicyny

24 Nowopoznane zespoły nawracających gorączek z zapaleniem stawów Rodzinna gorączka śródziemnomorska Kryteria pomocnicze -Wywiad rodzinny -Pochodzenie etniczne -Początek jawnej choroby przed 20 rokiem życia -Silne napady choroby -Bezobjawowe okresy międzynapadowe

25 Nowopoznane zespoły nawracających gorączek z zapaleniem stawów Rodzinna gorączka śródziemnomorska Kryterium duże lub dwa lub więcej kryteria małe, lub 1 małe i 5 pomocniczych

26 Nowopoznane zespoły nawracających gorączek z zapaleniem stawów Rodzinna gorączka śródziemnomorska Leczenie Kolchicyna podawana codziennie 1mg/24h Zapobiega napadom i zapobiega rozwojowi skrobiawicy nerek Próby stosowania anakinry

27 Nowopoznane zespoły nawracających gorączek z zapaleniem stawów Kryopirynopatie Mutacje genu CIAS1 kodującego białko kryopirynę. Kryopiryna bierze udział w uwalnianiu interleukiny-1

28 Nowopoznane zespoły nawracających gorączek z zapaleniem stawów Kryopirynopatie Rodzinna pokrzywka wywołana zimnem zwana zespołem nadwrażliwości na zimno Zespół Mucklea i Wellsa Przewlekły neurologiczno-skórno-stawowy zespól występujący u niemowląt

29 Nowopoznane zespoły nawracających gorączek z zapaleniem stawów Rodzinna pokrzywka wywołana zimnem Dziedziczy się autosomalnie dominująco. Samoograniczające się krótkie okresy gorączki o małym nasileniu, z bólem stawów i wysypką występujące po narażeniu na zimno. Mogą występować bóle głowy, bóle mięsni, nudności. W okresie gorączki zwiększone wskaźniki fazy ostrej i leukocytoza.

30 Nowopoznane zespoły nawracających gorączek z zapaleniem stawów Zespół Mucklea i Wellsa Okresowa gorączka z pokryzwką, rozwijajace się uszkodzenie słuchu, skrobiawica nerek. Nie znany czynnik wywołujący gorączkę.

31 Nowopoznane zespoły nawracających gorączek z zapaleniem stawów Zespoły autoimmunologiczne związane z receptorem dla TNF (TRAPS) Okresowa gorączka trwająca 1-3 tygodni, mogą pojawiać się bóle brzucha, silne bóle mięśni, wysypka. Leczenie – podawanie etanerceptu

32 Gorączka nieznanego pochodzenia Gorączka nieznanego pochodzenia (fever of unknown origin – FUO) – gorączka powyżej 38°C, trwająca ponad 3 tygodnie, u chorego u którego mimo pogłębionej diagnostyki nie udało się ustalić przyczyny gorączki.

33 Gorączka nieznanego pochodzenia Różne zestawienia pokazują, że u 25-30% chorych z FUO nie udaje się ustalić przyczyny gorączki.

34 Saturday night fever

35 Praktyczne aspekty diagnostyki stanów gorączkowych -Ze względu na wielorakość przyczyn nie ma sztywnego algorytmu postępowania -Należy pamiętać o różnych możliwych przyczynach gorączki i nie zawężać myślenia diagnostycznego; mogą być dwie przyczyny gorączki u tego samego chorego (np. tzw. choroba podstawowa i zakażenie lub nowotwór).

36 Praktyczne aspekty diagnostyki stanów gorączkowych Ocenić gorączkę w aspekcie stanu ogólnego chorego - niedożywienie, wyniszczenia, stosowanie immunosupresji, stan po przeszczepach itp.

37 Praktyczne aspekty diagnostyki stanów gorączkowych -Ustalić czy chory rzeczywiście gorączkuje i próbować określić charakter gorączki -Gorączka ciągła -Gorączka zwalniająca -Gorączka przerywana -Gorączka trawiąca -Gorączka nawracająca

38 Praktyczne aspekty diagnostyki stanów gorączkowych -Przeanalizować możliwe najczęstsze przyczyny gorączki (wywiad i badanie fizykalne) -Zakażenia dróg oddechowych, moczowych, skóry, zapalenia płuc, gruźlica o różnym umiejscowieniu -Zmiany skórne, śluzówkowe, węzły chłonne.

39 Praktyczne aspekty diagnostyki stanów gorączkowych - Zabezpieczenie materiału do poszerzonych badań mikrobiologicznych, serologicznych, mykologicznych, parazytologicznych

40 Praktyczne aspekty diagnostyki stanów gorączkowych -Popatrzeć całościowo na chorego -Zmiany skórne -Zmiany oczne -Ciała obce (w tym endoprotezy) -Biegunki, wymioty -Limfoadenopatia -Objawy neurologiczne (dyskretne) -Zażywane leki

41 Praktyczne aspekty diagnostyki stanów gorączkowych Zwrócić uwagę na: - ukryte ogniska zakażenia (ropnie wokół korzeni zębów, zakażenia dróg moczowych, ropnie skórne itp.).

42 Praktyczne aspekty diagnostyki stanów gorączkowych Właściwie ocenić wskaźniki fazy ostrej -Co może przyspieszać OB? -Białko C-reaktywne -Rola dysfunkcji wątroby -Ręczny rozmaz krwi obwodowej -Trombocytoza

43 Praktyczne aspekty diagnostyki stanów gorączkowych -Rola oznaczania prokalcytoniny -Rola oznaczania stężenia D-dimerów -Proteinogram

44 Praktyczne aspekty diagnostyki stanów gorączkowych Właściwa interpretacja oznaczania przeciwciał przeciwko bakteriom (borelioza) i wirusom (cytomegalia) oraz autoprzeciwciał

45 Praktyczne aspekty diagnostyki stanów gorączkowych Pamiętać o chorobach tropikalnych (zimnica, choroby pasożytnicze – bąblowiec, przywry) Pamiętać o możliwości zakażenia HIV

46 Praktyczne aspekty diagnostyki stanów gorączkowych -Badania obrazowe – wynikające z uzasadnionego postępowania diagnostycznego -Scyntygrafia ze znakowanymi leukocytami -Diagnostyka onkologiczne – ukierunkowana (wiek, płeć, czynniki ryzyka np. palenia tytoniu, zawodowe, rodzinne)

47 Praktyczne aspekty diagnostyki stanów gorączkowych Rozważać ostrożnie tzw. gorączkę (hipertemię) wegetatywną Myśleć o rzadkich przyczynach gorączek Przeanalizować piśmiennictwo Skorzystać z konsultacji

48 Praktyczne aspekty diagnostyki stanów gorączkowych Niestety nie zawsze się udaje ustalić przyczynę gorączki Powtarzać rozsądnie badania Wnikliwie obserwować Uwzględnić czynnik czasu i wpływ gorączki na stan chorego

49 Wykład dedykuję pamięci prof. Władysława Antoniego Gluzińskiego

50 W 150 rocznicę urodzin w imieniu Towarzystwa Internistów Polskich złożyliśmy kwiaty na Jego grobie


Pobierz ppt "Eugeniusz J. Kucharz Postępowanie z chorym przewlekle gorączkującym Katowice 2009."

Podobne prezentacje


Reklamy Google