Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Każdego roku choroby takie jak biegunka i infekcje dróg oddechowych przyczyniają się do śmierci ponad 3,5 mln dzieci poniżej 5 roku życia. Staranne mycie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Każdego roku choroby takie jak biegunka i infekcje dróg oddechowych przyczyniają się do śmierci ponad 3,5 mln dzieci poniżej 5 roku życia. Staranne mycie."— Zapis prezentacji:

1

2 Każdego roku choroby takie jak biegunka i infekcje dróg oddechowych przyczyniają się do śmierci ponad 3,5 mln dzieci poniżej 5 roku życia. Staranne mycie rąk mydłem i wodą, zwłaszcza przed posiłkiem oraz po skorzystaniu z toalety, może spowodować ograniczenie liczby przypadków biegunki prawie o połowę, a infekcji dróg oddechowych o 25%.

3 Ustanowienie przez ONZ Światowego Dnia Mycia Rąk ma na celu rozpowszechnienie tego zwyczaju wśród społeczności całego świata. Działania te mogą pomóc uratować każdego roku życie miliona dzieci. Dzień ten jest obchodzony już po raz piąty. Jak mówi Therese Dooley, koordynatorka programów sanitarnych UNICEF, „mycie rąk mydłem i wodą to zwyczajna czynność, która ma nadzwyczajny wpływ na zdrowie dzieci i ich prawidłowy rozwój”.

4 Darczyńcy UNICEF od wielu lat pomagają budować ujęcia wodne i sanitariaty, szczególnie w szkołach, by dzieci miały swobodny dostęp do czystej wody i mydła. Jeden z ostatnich takich projektów został zrealizowany w szkole leżącej w małej indyjskiej wiosce Bhatari (prowincja Chandrapur). Dzięki niemu wszyscy uczniowie nie tylko dowiadują się, jak dbać o czystość, ale mogą stosować się do zasad higieny w praktyce.

5

6

7

8

9

10 W 2008 roku, 15 pa ź dziernika pod patronatem UNESCO obchodzony był pierwszy Ś wiatowy Dzie ń Mycia R ą k. Tego dnia na całym ś wiecie ponad 200 milionów dzieci z 86 krajów i pi ę ciu kontynentów symbolicznie umyło r ę ce. Zamierzeniem organizatorów akcji było zwrócenie uwagi na problem przenoszenia przez r ę ce chorób infekcyjnych i poprzez edukacj ę dzieci dotarcie do osób dorosłych i u ś wiadomienie im skali zagro ż enia. To przede wszystkim złe nawyki higieniczne dorosłych s ą przyczyn ą chorób biegunkowych u najmłodszych dzieci. W grupie dzieci do 5. roku ż ycia przebieg zaka ż e ń przewodu pokarmowego mo ż e by ć bardzo ci ęż ki. Ka ż dego roku na ś wiecie z powodu biegunek umiera od 3,5 do 4 milionów dzieci w tej grupie wiekowej.

11 Wyniki badania pokazują, że używanie mydła do mycia rąk w dalszym ciągu nie zawsze jest rutynową czynnością: Wiele osób odpowiedziało, że czasami zdarza im się nie użyć mydła podczas rutynowego mycia rąk. W niektórych krajach, aż 50-60 procent populacji nie używa mydła regularnie. Kobiety używają mydła częściej niż mężczyźni. Głównym powodem nie używania mydła do mycia rąk jest jego brak w łazience, mimo tego faktu wiele osób mimo wszystko traktuje mydło jak zbędny dodatek. Chociaż mycie rąk wodą i mydłem jest ważne, równie ważne jest późniejsze ich wytarcie do sucha. Wilgotne ręce przenoszą więcej bakterii i wirusów niż ręce suche. Najlepszym sposobem zapobiegania roznoszenia bakterii i wirusów jest używanie ręczników papierowych.

12

13

14

15 Mówimy „cz ę ste mycie – skraca ż ycie” a tymczasem r ę ce dotykaj ą wszystkiego: klamek w toaletach, uchwytów w tramwajach, a tak ż e telefonu komórkowego i te same r ę ce s ł u żą nam tak ż e do przygotowywania posi ł ków, pomagaj ą w ich jedzeniu.

16

17 Mimo ż e "metoda" jest niezwykle prosta, z opublikowanego raportu Ś wiatowej Organizacji Zdrowia (WHO) wynika, ż e blisko 70 proc. zaka ż e ń oraz zatru ć uk ł adu pokarmowego wywo ł ana jest bakteriami przenoszonym i przez brudne r ę ce. W Wielkiej Brytanii, w czasie epidemii zaka ż e ń pokarmowych wywo ł anych przez Escherichia coli O157, przyczyn ą ponad po ł owy zachorowa ń by ł y bakterie przenoszone przez r ę ce.

18

19

20

21

22

23

24

25 Przewlek ł e zapalenie zatok, zapalenie p ę cherza moczowego, zapalenie opon mózgowych: to tylko niektóre infekcje wywo ł ywane przez pa ł eczk ę okr ęż nicy.

26 Bakteria Escherichia coli, E. coli (pałeczka okrężnicy - EHEC) Ta kolorowa owalna bakteria z czujkami wbrew swojemu atrakcyjnemu wyglądowi potrafi wyrządzić wiele złego.

27

28 Choroby przenoszone za pośrednictwem brudnych rąk. Brak nawyku starannego mycia rąk wodą z mydłem prowadzić może do zarażenia się tzw. chorobami brudnych rąk 1. Wirusowe zapalenie wątroby typu A potocznie zwane żółtaczką pokarmową. Zarazić można się jedząc nieumyte owoce oraz pijąc nieprzegotowaną wodę. Oprócz stosowania podstawowych zasad higieny, skutecznym zabezpieczeniem p/w tej chorobie jest szczepienie ochronne, które można stosować już u dzieci od 2. roku życia. Szczepienie zaleca się jest dzieciom w wieku przedszkolnym i szkolnym, wszystkim osobom wyjeżdżającym do krajów, gdzie ta choroba często występuje oraz ludziom pracującym przy produkowaniu i sprzedaży żywności.

29 Choroby przenoszone za pośrednictwem brudnych rąk. 2. Zatrucia i zakażenia pokarmowe w tym Salmonellą i Shigellą. 3. Zakażenie owsikami. To dość częsta choroba u dzieci uczęszczających do żłobka czy przedszkola. Najprostszym sposobem zarażenia jest bezpośredni kontakt pomiędzy dziećmi, zabawa z innym dzieckiem (nosicielem owsików) tymi samymi zabawkami. 4. Zapalenia jamy ustnej o podłożu bakteryjnym, które objawia się bólem śluzówki.

30

31

32

33

34

35

36

37

38


Pobierz ppt "Każdego roku choroby takie jak biegunka i infekcje dróg oddechowych przyczyniają się do śmierci ponad 3,5 mln dzieci poniżej 5 roku życia. Staranne mycie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google