Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Objawienie Jeszuy-JHWH Część 1. TEMATY SPOTKANIA: Wstęp 1:1-8 Izraela – tajemnica dla Kościoła z narodów. Pochwycenie – paruzja. Wizja Jezusa Chrystusa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Objawienie Jeszuy-JHWH Część 1. TEMATY SPOTKANIA: Wstęp 1:1-8 Izraela – tajemnica dla Kościoła z narodów. Pochwycenie – paruzja. Wizja Jezusa Chrystusa."— Zapis prezentacji:

1 Objawienie Jeszuy-JHWH Część 1

2 TEMATY SPOTKANIA: Wstęp 1:1-8 Izraela – tajemnica dla Kościoła z narodów. Pochwycenie – paruzja. Wizja Jezusa Chrystusa 1:9-20 Listy do Wspólnot Mesjańskich w Azji Mniejszej 2:1-3:22

3 BIBLIA TORA – PRAWO NEWIM – PROROCY KETUWIM – PISMA BRIT HADASZA – NOWE PRZYMIERZE TaNaCH KetuwimNewimTora

4 Παρουσία - PARUSIA gr. OBECNOŚĆ PRZYJŚCIE POJAWIENIE SIĘ

5 Słowa o końcu - TANACH JOM ADONAI (JHWH) – DZIEŃ PANA (JAHWE) BAJOM HAHU – W OWYM DNIU AHARIT – NA KOŃCU CZASÓW JOM ADONAI (JHWH) – DZIEŃ PANA (JAHWE) BAJOM HAHU – W OWYM DNIU AHARIT – NA KOŃCU CZASÓW

6 WSTĘP

7 PIERWSZE OBJAWIENIE MESJASZA W ciele człowieka jako Izraelita z pokolenia Judy. Bezbronny. Bez chwały i majestatu Boga, króla, arcykapłana. Poddany wszystkim ludzkim słabościom oprócz grzechu. Baranek Boży (ofiarny). Zabity za grzechy ludzi. W ciele człowieka jako Izraelita z pokolenia Judy. Bezbronny. Bez chwały i majestatu Boga, króla, arcykapłana. Poddany wszystkim ludzkim słabościom oprócz grzechu. Baranek Boży (ofiarny). Zabity za grzechy ludzi.

8 DRUGIE OBJAWIENIE MESJASZA Szata – arcykapłańska godność Złoty pas – dostojeństwo i autorytet Głowa i włosy – doskonała czystość i mądrość Oczy – Wszechwiedzący i Wszechobecny Nogi – Wszechmocny i Wszechwładny Głos – budzący lęk i strach Prawa dłoń – suwerenny Pan i Dobry Pasterz Usta – Wszechmocny i sprawiedliwy sąd Oblicze – majestat chwały i mocy Szata – arcykapłańska godność Złoty pas – dostojeństwo i autorytet Głowa i włosy – doskonała czystość i mądrość Oczy – Wszechwiedzący i Wszechobecny Nogi – Wszechmocny i Wszechwładny Głos – budzący lęk i strach Prawa dłoń – suwerenny Pan i Dobry Pasterz Usta – Wszechmocny i sprawiedliwy sąd Oblicze – majestat chwały i mocy

9 ŚWIĘTA ŻYDOWSKIE OBRAZEM CZASÓW NA ZIEMI PESACH – ofiara z baranka (zbawienie) PRZAŚNIKI – zmartwychwstanie PIĘĆDZIESIĘTNICA – Duch Św. I Kościół ROSZ HASZANA – pochwycenie Kościoła JOM KIPUR – pojednanie Izraela z Bogiem SUKKOT – królestwo Mesjasza (Milenium) SZABAT – nowe niebo i ziemia (wieczność) PESACH – ofiara z baranka (zbawienie) PRZAŚNIKI – zmartwychwstanie PIĘĆDZIESIĘTNICA – Duch Św. I Kościół ROSZ HASZANA – pochwycenie Kościoła JOM KIPUR – pojednanie Izraela z Bogiem SUKKOT – królestwo Mesjasza (Milenium) SZABAT – nowe niebo i ziemia (wieczność)

10 7 GODNOŚCI JEZUSA CHRYSTUSA 1.WIERNY ŚWIADEK – Jego posłuszne życie 2.PIERWORODNY Z UMARŁYCH – Jego chwalebne zmartwychwstanie 3.WŁADZA NAD KRÓLAMI ZIEMSKIMI – Jego królewskie wywyższenie, władza nad wszystkim 4.OBLUBIENIEC – Jego bezgraniczna miłość 5.ZBAWICIEL – Jego dzieło odkupienia 6.TRIUMFATOR – Jego powtórne przyjście 7.ALFA I OMEGA [א-ת] – początek i koniec 1.WIERNY ŚWIADEK – Jego posłuszne życie 2.PIERWORODNY Z UMARŁYCH – Jego chwalebne zmartwychwstanie 3.WŁADZA NAD KRÓLAMI ZIEMSKIMI – Jego królewskie wywyższenie, władza nad wszystkim 4.OBLUBIENIEC – Jego bezgraniczna miłość 5.ZBAWICIEL – Jego dzieło odkupienia 6.TRIUMFATOR – Jego powtórne przyjście 7.ALFA I OMEGA [א-ת] – początek i koniec

11 MENORA [מנורה] – świecznik, lampa, światło połyskiwać, lśnić, błyszczeć Płonąć Wieczne światło. 380 lat płonęła menora w I Świątyni. 7 liczba pełni, dopełnienie Doskonałość. Boża sprawiedliwość Liczba końca [מנורה] – świecznik, lampa, światło połyskiwać, lśnić, błyszczeć Płonąć Wieczne światło. 380 lat płonęła menora w I Świątyni. 7 liczba pełni, dopełnienie Doskonałość. Boża sprawiedliwość Liczba końca

12 Siedmioraki Duch Boży rozsądek rada moc poznanie bojaźń Boża bojaźń Boża mądrość JHWH Izajasz 11:2 Zachariasz 4:2-10

13 Siedem błogosławieństw. Czuwający i Piorący szaty Czuwający i Piorący szaty Zaproszeni na Wesele Baranka Zaproszeni na Wesele Baranka Udział w pierwszym zmartwychwstaniu Udział w pierwszym zmartwychwstaniu Zachowujący słowo Proroctwa tej księgi Zachowujący słowo Proroctwa tej księgi Piorący szaty Drzewo Życia Nowe Jeruzalem Piorący szaty Drzewo Życia Nowe Jeruzalem Wytrwali Umierają w Bogu Wytrwali Umierają w Bogu Czyta, słucha przestrzega Czyta, słucha przestrzega Objawienie 1:3; 14:12-13; 16:15; 19:9; 20:6; 22:7; 22:14 Objawienie 1:3; 14:12-13; 16:15; 19:9; 20:6; 22:7; 22:14

14 Siedem wspólnot. Pergamon Tiatyra Sardes Filadelfia Laodycea Smyrna Efez

15 Przychodzący w obłoku. Daniel 7:13; Ezechiel 1:4 Mateusz 24:30; 26:64; Marek 13:26; 14:62 Łukasz 21:27; I Tesaloniczan 4:17 Daniel 7:13; Ezechiel 1:4 Mateusz 24:30; 26:64; Marek 13:26; 14:62 Łukasz 21:27; I Tesaloniczan 4:17

16 Królestwo Mesjasza – milenium. Babilon Medowie Persowie Medowie Persowie Grecja Rzym Nowy Rzym Nowy Rzym Aszszur Egipt

17 POCHWYCENIE KOŚCIOŁA

18 POCHWYCENIE PRZED 1 PIECZĘCIĄ Gdy zaś chodzi o sprawę przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i nasze zgromadzenie się przy Nim, to prosimy was, bracia, żebyście się nie dali ani zachwiać zbyt łatwo w waszych dotychczasowych przekonaniach, ani zastraszyć przez tych, którzy twierdzą, że dzień Pański już nadchodzi, powołując się przy tym albo na rzekome natchnienie Ducha, albo na [charyzmatyczne] mowy [prorockie], albo na list rzekomo od nas pochodzący. Nie dajcie się zwieść nikomu w żaden sposób. Wiadomo bowiem, że dzień Pański nie nadejdzie, dopóki nie stwierdzi się wielkiego odstępstwa [od wiary] i nie przyjdzie człowiek grzechu, syn zatracenia. Będzie się on sprzeciwiał i wynosił ponad wszystko, co człowiek nazywa Bogiem i co adoruje jako Boga. W końcu zasiądzie nawet w świątyni Bożej i będzie się podawał za samego Boga. Zresztą czy nie pamiętacie, jak wam już o tym mówiłem, kiedy wśród was przebywałem? Tymczasem jednak istnieje jeszcze coś, co uniemożliwia jego pełne wystąpienie aż do określonego momentu. Tajemnica bezbożności już bowiem okazuje swoją moc i skoro tylko ustąpi ten, który ową potęgę powstrzymuje, wówczas ukaże się Niegodziwiec w całej pełni. Ale Pan zgładzi go tchnieniem swoich ust i zniszczy samą potęgą swego przyjścia. Przyjdzie zaś ów Niegodziwiec wyposażony w moc Szatana i będzie dokonywał wielu rzeczy niezwykłych i fałszywych cudów. Będzie się posługiwał złem we wszelkich jego postaciach, byle tylko uwieść tych, którzy idą na zatracenie, ponieważ nie przyjęli z miłością prawdy mającej doprowadzić ich do wiecznego zbawienia. 2 list do Tesaloniczan 2,1-10 Gdy zaś chodzi o sprawę przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i nasze zgromadzenie się przy Nim, to prosimy was, bracia, żebyście się nie dali ani zachwiać zbyt łatwo w waszych dotychczasowych przekonaniach, ani zastraszyć przez tych, którzy twierdzą, że dzień Pański już nadchodzi, powołując się przy tym albo na rzekome natchnienie Ducha, albo na [charyzmatyczne] mowy [prorockie], albo na list rzekomo od nas pochodzący. Nie dajcie się zwieść nikomu w żaden sposób. Wiadomo bowiem, że dzień Pański nie nadejdzie, dopóki nie stwierdzi się wielkiego odstępstwa [od wiary] i nie przyjdzie człowiek grzechu, syn zatracenia. Będzie się on sprzeciwiał i wynosił ponad wszystko, co człowiek nazywa Bogiem i co adoruje jako Boga. W końcu zasiądzie nawet w świątyni Bożej i będzie się podawał za samego Boga. Zresztą czy nie pamiętacie, jak wam już o tym mówiłem, kiedy wśród was przebywałem? Tymczasem jednak istnieje jeszcze coś, co uniemożliwia jego pełne wystąpienie aż do określonego momentu. Tajemnica bezbożności już bowiem okazuje swoją moc i skoro tylko ustąpi ten, który ową potęgę powstrzymuje, wówczas ukaże się Niegodziwiec w całej pełni. Ale Pan zgładzi go tchnieniem swoich ust i zniszczy samą potęgą swego przyjścia. Przyjdzie zaś ów Niegodziwiec wyposażony w moc Szatana i będzie dokonywał wielu rzeczy niezwykłych i fałszywych cudów. Będzie się posługiwał złem we wszelkich jego postaciach, byle tylko uwieść tych, którzy idą na zatracenie, ponieważ nie przyjęli z miłością prawdy mającej doprowadzić ich do wiecznego zbawienia. 2 list do Tesaloniczan 2,1-10

19 POCHWYCENIE W CZASIE 7 TRĄBY Na głos archanioła i na dźwięk trąby Bożej Pan sam zstąpi z nieba, a zmarli w Chrystusie zmartwychwstaną pierwsi. Potem my, pozostający jeszcze wtedy przy życiu wraz z nimi będziemy uniesieni w powietrze, w obłoki, na spotkanie z Panem, z którym tak już na zawsze pozostaniemy. 1 List do Tesaloniczan 4,16-17 „Oto tajemnicę wam objawiam: Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni. W jednej chwili, w oka mgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej (przy trąbie ostatniej); bo trąba zabrzmi i umarli wzbudzeni zostaną jako nie skażeni, a my zostaniemy przemienieni.” 1 List do Koryntian 15,51-52 Na głos archanioła i na dźwięk trąby Bożej Pan sam zstąpi z nieba, a zmarli w Chrystusie zmartwychwstaną pierwsi. Potem my, pozostający jeszcze wtedy przy życiu wraz z nimi będziemy uniesieni w powietrze, w obłoki, na spotkanie z Panem, z którym tak już na zawsze pozostaniemy. 1 List do Tesaloniczan 4,16-17 „Oto tajemnicę wam objawiam: Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni. W jednej chwili, w oka mgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej (przy trąbie ostatniej); bo trąba zabrzmi i umarli wzbudzeni zostaną jako nie skażeni, a my zostaniemy przemienieni.” 1 List do Koryntian 15,51-52

20 POCHWYCENIE W CZASIE 7 TRĄBY „Kiedy zatrąbił siódmy anioł, odezwały się w niebie potężne głosy: Rozpoczęło się już nad światem królowanie Pana naszego i Jego Pomazańca i będzie królować na wieki wieków. Wtedy dwudziestu czterech Starców, którzy siedzieli na swoich tronach przed tronem Boga, upadło na oblicze i oddało pokłon Bogu, mówiąc: Dziękujemy Ci, Panie Boże Wszechmogący, który jesteś i który byłeś, żeś objął Twoją potężną władzę i żeś zaczął panować. Lecz narody zawrzały gniewem. Wówczas zawrzał i w Tobie gniew. Nadszedł też czas, aby umarli zostali osądzeni, aby otrzymali nagrodę słudzy Twoi prorocy i święci oraz ci, którzy boją się Twojego imienia, mali i wielcy; by wreszcie zostali zgładzeni ci, którzy niszczą ziemię.” Księga Objawienia 11,15-18

21 szalom


Pobierz ppt "Objawienie Jeszuy-JHWH Część 1. TEMATY SPOTKANIA: Wstęp 1:1-8 Izraela – tajemnica dla Kościoła z narodów. Pochwycenie – paruzja. Wizja Jezusa Chrystusa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google