Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Metody komunikacji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Metody komunikacji."— Zapis prezentacji:

1 Metody komunikacji

2 Co to jest komunikacja ? Komunikacja to wymiana informacji; ludzie porozumiewają się za pomocą komunikacji interpersonalnej, która polega na wymianie komunikatów między odbiorcą i nadawcą. Komunikację podzielić można na werbalną (słowną) i niewerbalną (bezsłowną), czyli wyrażaną za pomocą innych komunikatów niż słowa. Komunikat- przekaz informacyjny, informacja, która zostaje zakodowana przez odbiorcę i jest przekazywana, a następnie jest dekodowana do formy zrozumiałej dla odbiorcy (jest odczytywana). Schemat komunikacji

3 Bariery komunikacyjne
Komunikacja nie zawsze przebiega bez przeszkód, czasem pojawiają się trudności w odbieraniu, nadawaniu czy interpretowaniu komunikatów. Przeszkody te nazywamy barierami komunikacyjnymi. Przykłady barier komunikacyjnych: hałas, niezgodność komunikatów werbalnych i niewerbalnych, różnice kulturowe, stereotypy, brak zrozumienia drugiej strony, stan zdrowia, samopoczucie, problemy techniczne. Najczęściej występujące bariery w przykładowym środowisku.

4 Komunikacja kiedy człowiek nie potrafił jeszcze mówić
Gdy człowiek nie potrafił jeszcze mówić, mógł porozumiewać się: mimiką, mową ciała, gestami, odgłosami niesłownymi. Była więc to komunikacja niewerbalna. Komunikacja za pomocą mowy ciała

5 Komunikacja od chwili kiedy człowiek już mówił do wynalezienia elektryczności
W tym okresie czasu ludzie porozumiewali się: słownie prowadząc rozmowy (werbalnie), pisemnie za pomocą listów i ogłoszeń (niewerbalnie), przesyłanie wiadomości słownych poprzez gońców (werbalnie), za pomocą ustalonych komunikatów dźwiękowych, świetlnych lub wizualnych (niewerbalnie). Listy stały się jedną z podstawowych metod komunikacji w okresie od starożytności po okres oświecenia, nawet dziś odgrywają w niej dużą rolę mimo upływu czasu.

6 Od elektryczności do czasów komputerów
W tej cezurze czasowej ludzie porozumiewać się mogli za pomocą: telegrafu, telefonu, mogli otrzymywać informacje z mediów: prasy, radia, a później telewizji (jest to komunikacja jednostronna). Telefon i telegraf wynalazki, które zrewolucjonizowały komunikację w XIX w.

7 Komunikacja w czasach komputerów i współczesności
Wynalezienie w XX w. komputera zrewolucjonizowało komunikację, która stała się łatwiejsza i znacznie szybsza. Obecnie możemy się porozumiewać za pomocą: Internetu – wysyłając e lub za jego pomocą zdobywając informację, komunikatorów społecznościowych (np. Facebook), telefonów komórkowych, i wielu innych środków komunikacji. Portale społecznościowe, choć pojawiły się stosunkowo niedawno, zyskały dużą popularność.

8 Komunikacja na odległość
Dawniej największym problemem komunikacyjnym była wymiana informacji na odległość. Obecnie dzięki wielu różnym wynalazkom stała się ona znacznie łatwiejsza, sprawniejsza i szybsza. Do sposobów komunikacji na odległość należą: korespondencja pisemna- listy, rozmowy telefoniczne, wiadomości wysyłane drogą elektroniczna (np. e), dawniej wysyłanie wiadomości telegraficznych, porozumiewanie się przez komunikatory internetowe.

9 Bezpośrednia komunikacja
Komunikacja bezpośrednia (na małą odległość) nie zmieniła się znacząco na przestrzeni wieków i dalej opiera się głównie na rozmowie (komunikacja werbalna), jednak możemy również czerpać informację z innych źródeł, jak mowa ciała (mimika, gesty), sposób mówienia, ton głosu (komunikacja nie werbalna). Jak odczytujemy komunikaty

10 Wynalazki, które zrewolucjonizowały komunikację
Pismo klinowe- stworzone przez Sumerów uchodzi za pierwsze pismo, Druk- wynaleziony w XV w. przez J. Guttemberga, Telefon- XIX w. wynaleziony przez A.G. Bella, Komputer – XX w. - wynalazek, który przyniósł komunikacji ogromne zmiany znacznie ją usprawniając.

11 Dziękuję za uwagę ! Mateusz Obal


Pobierz ppt "Metody komunikacji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google