Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Komunikacja to wymiana informacji; ludzie porozumiewają się za pomocą komunikacji interpersonalnej, która polega na wymianie komunikatów między odbiorcą.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Komunikacja to wymiana informacji; ludzie porozumiewają się za pomocą komunikacji interpersonalnej, która polega na wymianie komunikatów między odbiorcą."— Zapis prezentacji:

1

2 Komunikacja to wymiana informacji; ludzie porozumiewają się za pomocą komunikacji interpersonalnej, która polega na wymianie komunikatów między odbiorcą i nadawcą. Komunikację podzielić można na werbalną (słowną) i niewerbalną (bezsłowną), czyli wyrażaną za pomocą innych komunikatów niż słowa. Schemat komunikacji Komunikat- przekaz informacyjny, informacja, która zostaje zakodowana przez odbiorcę i jest przekazywana, a następnie jest dekodowana do formy zrozumiałej dla odbiorcy (jest odczytywana).

3 Komunikacja nie zawsze przebiega bez przeszkód, czasem pojawiają się trudności w odbieraniu, nadawaniu czy interpretowaniu komunikatów. Przeszkody te nazywamy barierami komunikacyjnymi. Przykłady barier komunikacyjnych: -hałas, -niezgodność komunikatów werbalnych i niewerbalnych, -różnice kulturowe, -stereotypy, -brak zrozumienia drugiej strony, -stan zdrowia, -samopoczucie, -problemy techniczne. Najczęściej występujące bariery w przykładowym środowisku.

4 Gdy człowiek nie potrafił jeszcze mówić, mógł porozumiewać się: - mimiką, - mową ciała, - gestami, - odgłosami niesłownymi. Komunikacja za pomocą mowy ciała Była więc to komunikacja niewerbalna.

5 W tym okresie czasu ludzie porozumiewali się: - słownie prowadząc rozmowy (werbalnie), - pisemnie za pomocą listów i ogłoszeń (niewerbalnie), - przesyłanie wiadomości słownych poprzez gońców (werbalnie), - za pomocą ustalonych komunikatów dźwiękowych, świetlnych lub wizualnych (niewerbalnie). Listy stały się jedną z podstawowych metod komunikacji w okresie od starożytności po okres oświecenia, nawet dziś odgrywają w niej dużą rolę mimo upływu czasu.

6 W tej cezurze czasowej ludzie porozumiewać się mogli za pomocą: - telegrafu, - telefonu, - mogli otrzymywać informacje z mediów: prasy, radia, a później telewizji (jest to komunikacja jednostronna). Telefon i telegraf wynalazki, które zrewolucjonizowały komunikację w XIX w.

7 Wynalezienie w XX w. komputera zrewolucjonizowało komunikację, która stała się łatwiejsza i znacznie szybsza. Obecnie możemy się porozumiewać za pomocą: - Internetu – wysyłając e-maile lub za jego pomocą zdobywając informację, - komunikatorów społecznościowych (np. Facebook), - telefonów komórkowych, - i wielu innych środków komunikacji. Portale społecznościowe, choć pojawiły się stosunkowo niedawno, zyskały dużą popularność.

8 Dawniej największym problemem komunikacyjnym była wymiana informacji na odległość. Obecnie dzięki wielu różnym wynalazkom stała się ona znacznie łatwiejsza, sprawniejsza i szybsza. Do sposobów komunikacji na odległość należą: - korespondencja pisemna- listy, - rozmowy telefoniczne, - wiadomości wysyłane drogą elektroniczna (np. e-maile), - dawniej wysyłanie wiadomości telegraficznych, - porozumiewanie się przez komunikatory internetowe.

9 Komunikacja bezpośrednia (na małą odległość) nie zmieniła się znacząco na przestrzeni wieków i dalej opiera się głównie na rozmowie (komunikacja werbalna), jednak możemy również czerpać informację z innych źródeł, jak mowa ciała (mimika, gesty), sposób mówienia, ton głosu (komunikacja nie werbalna). Jak odczytujemy komunikaty

10  Pismo klinowe- stworzone przez Sumerów uchodzi za pierwsze pismo,  Druk- wynaleziony w XV w. przez J. Guttemberga,  Telefon- XIX w. wynaleziony przez A.G. Bella,  Komputer – XX w. - wynalazek, który przyniósł komunikacji ogromne zmiany znacznie ją usprawniając.

11


Pobierz ppt "Komunikacja to wymiana informacji; ludzie porozumiewają się za pomocą komunikacji interpersonalnej, która polega na wymianie komunikatów między odbiorcą."

Podobne prezentacje


Reklamy Google