Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowotwory wieku dziecięcego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowotwory wieku dziecięcego"— Zapis prezentacji:

1 Nowotwory wieku dziecięcego

2 Nowotwory - epidemiologia
Nowotwory są jedną z trzech głównych przyczyn zgonów u dzieci do 15 roku życia. Wypadki ,9% Nowotwory ,4% Wady wrodzone 8,4%

3 Częstość występowania nowotworów u dzieci
Białaczki % Nowotwory CUN % Chłoniaki % Neuroblastoma % Guzy tkanek miękkich % Guz Willmsa % Guzy kości % Siatkówczak % Guzy wątroby % Inne %

4 Nowotwory - epidemiologia
Nie jest znana przyczyna wywołująca rozwój choroby nowotworowej u dzieci, wydaje się, że rozwija się w wyniku złożonych czynników środowiskowych i interakcji zawartych w genach.

5 Nowotwory wieku dziecięcego mają pochodzenie inne niż nabłonkowe występujące u dorosłych.
W pierwszych 12 miesiącach życia ujawniają się najczęściej guzy embrionalne, takie jak neuroblastoma i nefroblastoma. Guzy mózgu występują zazwyczaj poniżej 5 r.ż., a chłoniaki i guzy kości pomiędzy 10 a 14 r.ż., białaczki limfoblastyczne między 2 a 5 r.ż.

6 Typowe objawy nowotworów złośliwych u dzieci (1)
W białaczkach: gorączka o niejasnej przyczynie, bladość, wybroczyny i plamice, bóle stawów, powiększenie węzłów chłonnych. W nowotworach CUN: zaburzenia równowagi, zmiana osobowości, zaburzenia czucia, zmiana chodu, bóle głowy, zniekształcenie czaszki. W nowotworach układu limfatycznego: spadek ciężaru ciała, niedokrwistość, poty, uczucie znużenia, dreszcze, powiększenie wątroby i śledziony, powiększenie węzłów chłonnych.

7 Typowe objawy nowotworów złośliwych u dzieci (2)
W nowotworach kości: bóle spoczynkowe, bóle samoistne i powysiłkowe, zaburzenia czucia, złamania patologiczne w obrębie nowotworu. W nephroblastoma: powiększanie się obwodu brzucha, osłabienie, krwiomocz, czasami nadciśnienie. W neuroblastoma: objawy w zależności od umiejscowienia guza oraz objawy ogólne – wyniszczenie, gorączka, brak łaknienia, biegunki, niedokrwistość. W mięsakach tkanek miękkich: guz tkanek miękkich niezwiązany z urazem.

8 Podstawowe zalecenia przy ustalaniu rozpoznania (1)
Częste rutynowe badanie pediatryczne. Utrzymujące się powiększone węzły chłonne pomimo leczenia powinny być zakwalifikowane do badania hist.-pat. (biopsja cienkoigłowa lub biopsja operacyjna). Guz w jamie brzusznej sugeruje zawsze proces nowotworowy wymagający szybkiej diagnostyki (USG jamy brzusznej, grupa krwi, morfologia, badania biochemiczne krwi, badanie ogólne moczu, RTG klatki piersiowej, CT).

9 Podstawowe zalecenia przy ustalaniu rozpoznania (2)
Badanie brzucha należy przeprowadzić bardzo ostrożnie ponieważ sprzyja to rozsiewowi komórek nowotworowych. Bóle kości u dzieci starszych należy wcześnie kierować do badania RTG Nawet bardzo duże guzy z obecnością przerzutów nie stanowią przeciwwskazań do leczenia (chirurgia, chemioterapia, napromienianie).

10 Nephroblastoma (guz Wilmsa)
Częstość występowania 1:10 tys Najczęściej występuje u dzieci między 2-3 rokiem życia. Guz wywodzi się z pierwotnej blastemicznej tkanki mezenchymalnej. Guz może wrastać do miedniczki, moczowodu, może naciekać żyłę nerkową.

11 Nephroblastoma (guz Wilmsa) 5- stopniowa klasyfikacja SIOP
Stadium I Guz ograniczony do nerki wycięty całkowicie (bez nacieku torebki). Stadium II Guz wychodzący poza nerkę wycięty całkowicie z zajęciem węzłów chłonnych, naczyń krwionośnych, moczowodu. Stadium III Niedoszczętne wycięcie guza bez przerzutów odległych lub biopsja guza, pęknięcie guza, wewnątrzotrzewnowe przerzuty guza.

12 Nephroblastoma (guz Wilmsa) 5- stopniowa klasyfikacja SIOP
Stadium IV Przerzuty odległe do płuc, wątroby, mózgu i kości. Stadium V Guz zajmujący obie nerki

13 Guz Wilmsa

14 Guz Wilmsa

15 Guz Wilmsa

16 Guz Wilmsa

17 Nephroblastoma (guz Wilmsa) obraz kliniczny
Bezobjawowy guz brzucha lub powiększenie obwodu brzucha, krwinkomocz, nadciśnienie tętnicze, niedokrwistość, gorączka.

18 Nephroblastoma (guz Wilmsa) rozpoznanie
Wywiad Badanie fizykalne Badania radiologiczne i obrazowe (USG, TK, RTG klatki piersiowej)

19 Nephroblastoma (guz Wilmsa) leczenie
Podstawą leczenia jest terapia skojarzona polegająca na leczeniu chirurgicznym – doszczętnym wycięciu guza nerki wraz z nerką i moczowodem, chemioterapii i radioterapii. Nephroblastoma jest guzem promienioczułym. Istnienie przerzutów w płucach nie jest przeciwwskazaniem do leczenia operacyjnego.

20 Nephroblastoma (guz Wilmsa) leczenie operacyjne
Ważnym elementem przy wycięciu guza nerki przed rozpoczęciem wydzielania masy guza z otoczenia jest podwiązanie naczyń nerkowych. U małych dzieci do 6 m.ż. leczenie rozpoczyna się na ogół od doszczętnego zabiegu chirurgicznego.

21 Nephroblastoma (guz Wilmsa) rokowanie
Rokowanie jest dobre jakkolwiek zależne od wczesnego wykrycia i prawidłowej terapii.

22 Neuroblastoma Neuroblastoma jest jednym z trzech najczęstszych guzów litych u dzieci. W 90% guz jest wykrywany u dzieci do 5 roku życia. U noworodków stanowi 50 % wszystkich guzów tego okresu.

23 Neuroblastoma Guz ten może rozwijać się w każdej części współczulnej układu autonomicznego. W nadnerczu % W przestrzeni zaotrzewnowej 19.9% W śródpiersiu 15.8% W miednicy 4.8 % Szyja 3.0%

24 Neuroblastoma Jest to guz nieotorebkowany w postaci białych kruchych mas z licznymi wylewami krwawymi. W zależności od budowy komórkowej i dojrzałości tkanek nowotworowych wyróżnia się trzy typy guza: neuroblastoma, ganglioneuroblastoma i ganglioneuroma. W diagnostyce przed i pooperacyjnej ważna jest klasyfikacja TNM.

25 Neuroblastoma- rozpoznanie
Guz charakteryzuje się dużą różnorodnością objawów związanych z umiejscowieniem ogniska miejscowego i obecnością oraz lokalizacją przerzutów nowotworowych. Guz szyi- należy różnicować z powiększonymi węzłami chłonnymi szyi (biopsja). Guzy w śródpiersiu tylnym- (RTG klatki piersiowej) Guz brzucha- (nadnercze). Guzy miednicy- ucisk na pęcherz, cewkę i odbytnicę. Przerzuty do kości czaszki, wątroby, skóry i tkanki podskórnej.

26 neuroblastoma

27 Neuroblastoma-rozpoznanie
Objawy kliniczne: wyniszczenie, gorączka, osłabienie, podwyższone ciśnienie tętnicze, utrata łaknienia, biegunki, niedokrwistość, bóle kostno-stawowe, objawy neurologiczne.

28 Neuroblastoma- rozpoznanie
Podwyższenie katecholamin w moczu (WMA –kwas wanilinomigdałowy, HWA- kwas homowanilinowy). Morfologia krwi z rozmazem i płytkami. Próby czynnościowe wątroby i nerek. Markery nowotworowe USG brzucha RTG klatki piersiowej Scyntygrafia kości Badanie szpiku

29 Neuroblastoma- leczenie
terapia skojarzona 3 metody: chirurgia , chemioterapia i radioterapia Wybór i i kolejność metody zależy od wieku dziecka, stadium zaawansowania choroby i biologii nowotworu główną rolę odgrywa chemioterapia Doszczętne wycięcie guza i wycięcie regionalnych węzłów chłonnych /oznakowanie węzłów /. Neuroblastoma jest guzem chemioczułym/ vincrystyna, cyclophosphamid. Doxorubicyna Neuroblastoma jest guzem promienioczułym

30 Guzy krzyżowo- ogonowe
Okolica krzyżowo-ogonowa – najczęstsza lokalizacja potworniaki Występowanie 1:4 tys urodzeń. Pochodzą z komórek węzła Hensena. Składają się z tkanek zawierających 3 listki zarodkowe: ekto, endo, i mezodermę. Są to tkanki dojrzałe histologicznie, zawierają elementy skóry, fragmenty kości, twory torbielowate. Część guzów rozwija się w okolicy przedkrzyżowej (ucisk na odbytnicę i drogi moczowe)

31 Guzy krzyżowo-ogonowe-diagnostyka
Badanie kliniczne- w tym badanie per rectum CT miednicy małej Rtg okolicy krzyżowo-guzicznej (zmiany w kości, zwapnienia w guzie) Wlew doodbytniczy (przemieszczenie odbytnicy i jej naciekanie) Urografia Cystografia Określenie AFP w surowicy

32 Guz krzyżowo-ogonowy

33 Guz krzyżowo ogonowy

34 Guz krzyżowo-ogonowy

35 Guzy krzyżowo-ogonowe- różnicowanie
Przepuklina oponowo-rdzeniowa (rozszczep kręgosłupa, objawy neurologiczne) Chondromaty Zdwojenia odbytu Lipoma, Ganglioneuroma, neurofibroma, neuroblastoma,

36 Guzy krzyżowo-ogonowe-leczenie
Radykalny zabieg operacyjny w okresie noworodkowym, doszczętne wycięcie guza z kością guziczną. W przypadku zaawansowania materiał do badania i leczenie chemiczne (winkrystyna i adriamycyna). Po operacji ponowna chemioterapia

37 Guzy krzyżowo-ogonowe- powikłania
Uszkodzenie odbytnicy Zakażenie rany Wznowa guza

38 Rhabdomyosarcoma (RMS)
Mięśniakomięsak prążkowany 5% wszystkich nowotworów złośliwych 10% guzów litych u dzieci Występuje 2-6 r.ż. oraz powyżej 12 r.ż. Może rozwijać się w każdej części ciała, najczęściej w obrębie głowy i szyi i w układzie moczowo-płciowym

39 RMS

40 RMS- typy histologiczne
Embrionale- najczęściej 70% Botrioides- mięsak groniasty (pochwa, pęcherz moczowy, jama nosowo-gardłowa, nacieka narządy wypełniając ich światło) Alveolare- typ pęcherzykowy u dzieci starszych Pleomorphicum- postać różnokształtna występuje rzadko Typ 1+2 duża wrażliwość na chemioterapię.

41 RMS- diagnostyka RMS pęcherza moczowego- trójkąt pęcherza- utrudnienie odpływu moczu, zatrzymanie moczu, krwiomocz RMS pochwy- wydobywanie się mas groniastych, krwawienie RMS jądra- z elementów powrózka nasiennego, wtórnie nacieka jądro, daje przerzuty do węzłów chłonnych pachwinowych i biodrowych RMS tułowia i kończyn- guz o niewyraźnych granicach z niezmienioną skórą. Szerzy się przez naciekanie. Przerzuty do płuc, kości, szpiku, OUN i kości.

42 RMS- leczenie Kompleksowe- w sposób skojarzony z zastosowaniem zabiegu operacyjnego, chemioterapii i wyjątkowo radioterapia. Wybór metody i kolejność zastosowania zależy od umiejscowienia ogniska pierwotnego, histopatologii guza i stopnia zaawansowania choroby.

43 Guzy wątroby

44 Guzy wątroby

45 Hepatoblastoma Nowotwór pochodzenia zarodkowego
Zwykle występuje do 5 r.ż. Obraz kliniczny niecharakterystyczny (osłabienie, apatia, powiększenie obwodu brzucha) Wykrywany przypadkowo podczas USG brzucha.

46 Hepatoblastoma- diagnostyka
USG jamy brzusznej- Doppler TK lub NMR Poziom alfa-fetoproteiny (również po leczeniu) W wątpliwościach diagnostycznych biopsja guza.

47 Hepatoblastoma- leczenie
Radykalny zabieg operacyjny z wycięciem całego płata z guzem. W zależności od lokalizacji i stopnia zaawansowania nowotworu chemioterapia. Chemioterapia do tętnicy wątrobowej- sposobem Seldingera. Perfuzja wątroby Przeszczep wątroby

48 hepatoblastoma

49 Kwalifikacja do przeszczepu
Guz nieoperacyjny Wznowa miejscowa (po resekcji) niemożliwa do operacji Guz w marskiej wątrobie Guzy wieloogniskowe

50 Przeciwskazania do przeszczepu
Inwazja naczyń wątroby Przerzuty do węzłów chłonnych Naciekanie tkanek i narządów okolicznych (przepona, sieć) Przerzuty odległe Aktywna replikacja wirusa HCV Niskie zróżnicowanie histologiczne guza

51 Inne złośliwe guzy wątroby
Mięsak wątroby Rhabdomyosarcoma Leymyosarcoma Angiosarcoma Guz z grupy APUD Teratoma maturum


Pobierz ppt "Nowotwory wieku dziecięcego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google