Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CHOROBY SERCA W CIĄŻY lek. med. Julia Zaręba-Szczudlik.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CHOROBY SERCA W CIĄŻY lek. med. Julia Zaręba-Szczudlik."— Zapis prezentacji:

1 CHOROBY SERCA W CIĄŻY lek. med. Julia Zaręba-Szczudlik

2 ZMIANY W UKŁADZIE KRĄŻENIA PODCZAS CIĄŻY:   czynności serca o średnio10/min   kurczliwości mięśnia sercowego   objętości minutowej serca o 30-50%   objętości krwi krążącej o 40-50%   oporów naczyń obwodowych i płucnych   ciśnienia tętniczego krwi, głównie ciśnienia rozkurczowego.

3 POJEMNOŚĆ MINUTOWA SERCA  od 6 tyg. (szczyt 28-30 tyg.: o 30-50%),  od 6 tyg. (szczyt 28-30 tyg.: o 30-50%), w czasie porodu kolejny wzrost o 30% (w czasie skurczu) w czasie porodu kolejny wzrost o 30% (w czasie skurczu) po porodzie i wydaleniu łożyska szybki spadek (4-6 tygodni wyższa o 15-20% od wartości sprzed ciąży), po porodzie i wydaleniu łożyska szybki spadek (4-6 tygodni wyższa o 15-20% od wartości sprzed ciąży), zależność poj. minutowej w zaawansowanej ciąży od pozycji ciała – zesp. żyły głównej dolnej zależność poj. minutowej w zaawansowanej ciąży od pozycji ciała – zesp. żyły głównej dolnej

4 INNE ZMIANY W UKŁADZIE KRĄŻENIA: przepływ maciczno-łożyskowy pod koniec ciąży - 500ml /min przepływ maciczno-łożyskowy pod koniec ciąży - 500ml /min wzrost przepływu nerkowego o około 1/3 wzrost przepływu nerkowego o około 1/3 przyspieszony metabolizm – 7x wzrost przepływu przez skórę i mięśnie, przyspieszony metabolizm – 7x wzrost przepływu przez skórę i mięśnie, nadkrzepliwość -  białka S, zastój krwi oraz nadciśnienie żylne nadkrzepliwość -  białka S, zastój krwi oraz nadciśnienie żylne

5 ADAPTACYJNE ZMIANY FIZJOLOGICZNE SUGERUJĄCE CHOROBĘ SERCA  tolerancji wysiłku- DUSZNOŚĆ WYSIŁKOWA  tolerancji wysiłku- DUSZNOŚĆ WYSIŁKOWA utrudnione głębokie oddychanie utrudnione głębokie oddychanie nasilenie tonów serca, szmer skurczowy nad koniuszkiem nasilenie tonów serca, szmer skurczowy nad koniuszkiem obrzęki kończyn dolnych obrzęki kończyn dolnych omdlenia, zasłabnięcia, zawroty głowy omdlenia, zasłabnięcia, zawroty głowy przyspieszony rytm serca przyspieszony rytm serca

6 PROPONOWANE BADANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA CHOROBY SERCA EKG EKG ECHOKARDIOGRAFIA ECHOKARDIOGRAFIA 24-GODZINNE MONITOROWANIE METODĄ HOLTERA 24-GODZINNE MONITOROWANIE METODĄ HOLTERA

7 EPIDEMIOLOGIA: 1% ogółu kobiet w ciąży 1% ogółu kobiet w ciąży  75% reumatyczne wady zastawkowe serca  10% wrodzone wady serca  Choroba niedokrwienna serca, zaburzenia przewodzenia, choroby dużych naczyń - bardzo rzadko  coraz częściej stan po operacji serca

8 KLASYFIKACJA WYDOLNOŚCI UKŁADU KRĄŻENIA WG. NYHA: I – brak objawów chorobowych w spoczynku i w czasie wysiłku II – niewielkie ograniczenie aktywności przy umiarkowanym wysiłku III – dolegliwości pojawiają się już przy niewielkim wysiłku IV – dolegliwości występują w spoczynku

9 RYZYKO ZGONU OKOŁOPORODOWEGO 25-50 % 5-15%<1% Nadciśnienie płucne z wysokim oporem płucnym Nadciśnienie płucne z wysokim oporem płucnym Zastoinowa niewydolność krążenia Zastoinowa niewydolność krążenia Powikłana koarktacja aorty Powikłana koarktacja aorty Zesp.Marfana z poszerzeniem zastawki lub pnia aorty Zesp.Marfana z poszerzeniem zastawki lub pnia aorty Stenoza mitralna z migotaniem przedsionków Stenoza mitralna z migotaniem przedsionków Sztuczna zastawka Sztuczna zastawka Niepowikłana ko aorty Niepowikłana ko aorty Nieskorygowana tetralogia Fallota Nieskorygowana tetralogia Fallota Zawał serca Zawał serca Zespół Marfana z prawidłową ao Zespół Marfana z prawidłową ao ASD ASD VSD VSD PDA PDA Zastawka biologiczna Zastawka biologiczna Skorygowana tetralogia Fallota Skorygowana tetralogia Fallota Ch.zastawki trójdzielnej Ch.zastawki trójdzielnej

10 Przeciwwskazania kardiologiczne do zajścia w ciążę Kardiomiopatia rozstrzeniowa Kardiomiopatia rozstrzeniowa Pierwotne nadciśnienie płucne Pierwotne nadciśnienie płucne Zespół Eisenmengera zespół odwróconego przecieku powstały na skutek wtórnego rozwoju nadciśnienia płucnego w przebiegu połączenia zarówno między komorami, przedsionkami, jak i dużymi tętnicami Zespół Eisenmengera zespół odwróconego przecieku powstały na skutek wtórnego rozwoju nadciśnienia płucnego w przebiegu połączenia zarówno między komorami, przedsionkami, jak i dużymi tętnicami Śmiertelność ciężarnych - 26%-66%Śmiertelność ciężarnych - 26%-66% Śmiertelność płodów - 43%Śmiertelność płodów - 43% Powikłany zespół Marfana wrodzona choroba tkanki łącznej - nieprawidłowości genu kodującego fibrylinę, znajdującego się na chromosomie 15. Powikłany zespół Marfana wrodzona choroba tkanki łącznej - nieprawidłowości genu kodującego fibrylinę, znajdującego się na chromosomie 15. Dziedziczenie autosomalne dominujące, Dziedziczenie autosomalne dominujące, Objawy: oczne, szkieletowe i sercowo-naczyniowe. Objawy: oczne, szkieletowe i sercowo-naczyniowe.  samoistne rozwarstwienie i (lub) pęknięcie aorty. –najczęściej w części wstępującej Poszerzenie nasady aorty do >4 cm - szczególnie wysokie ryzyko Poszerzenie nasady aorty do >4 cm - szczególnie wysokie ryzyko  proponowane zakończenie ciąży i niezwłoczna operacja naprawcza aorty, zwłaszcza jeśli seryjne echokardiogramy wykazują postępujące poszerzanie, Kobieta z zespołem Marfana planująca ciążę - przesiewowe badanie echokardiograficzne przez ścianę klatki piersiowej z dokładną oceną wymiarów nasady aorty. Kobieta z zespołem Marfana planująca ciążę - przesiewowe badanie echokardiograficzne przez ścianę klatki piersiowej z dokładną oceną wymiarów nasady aorty.

11 WPŁYW CHORÓB SERCA CIĘŻARNEJ NA PŁÓD Zmniejszony przepływ krwi przez macicęZmniejszony przepływ krwi przez macicę Zmniejszone utlenienie płoduZmniejszone utlenienie płodu Częstszy poród przedwczesnyCzęstszy poród przedwczesny Mniejsza masa urodzeniowaMniejsza masa urodzeniowa Większe ryzyko poronień samoistnychWiększe ryzyko poronień samoistnych

12 WADA SERCA U MATKI WSKAZANIEM DO ECHO SERCA PŁODU!!!

13 POSTĘPOWANIE Z CHORĄ Z WADĄ SERCA W CIĄŻY: Ustalenie diagnozy, ocena układu sercowo-naczyniowego Ustalenie diagnozy, ocena układu sercowo-naczyniowego STAŁY NADZÓR KARDIOLOGICZNY!!! STAŁY NADZÓR KARDIOLOGICZNY!!! Ograniczenie aktywności fizycznej, unikanie pozycji stojącej, przebywanie często w pozycji leżącej na boku. Ograniczenie aktywności fizycznej, unikanie pozycji stojącej, przebywanie często w pozycji leżącej na boku. Unikanie nadmiernego przyrostu m.c. Unikanie nadmiernego przyrostu m.c. Ograniczenie spożycia soli. Ograniczenie spożycia soli. Leczenie infekcji, niedokrwistości, gorączki, nadczynności tarczycy Leczenie infekcji, niedokrwistości, gorączki, nadczynności tarczycy Leczenie zaburzeń rytmu serca Leczenie zaburzeń rytmu serca U chorych ze wskazaniami leczenie przeciwzakrzepowe U chorych ze wskazaniami leczenie przeciwzakrzepowe

14 POSTĘPOWANIE Z CHORĄ Z WADĄ SERCA W CIĄŻY: I i II klasa NYHA- wizyty co 2 tyg.w I i II trymestrze I i II klasa NYHA- wizyty co 2 tyg.w I i II trymestrze wizyty co 1 tydź.w III trymestrze wizyty co 1 tydź.w III trymestrze III klasa NYHA – wizyty co 1 tydzień III klasa NYHA – wizyty co 1 tydzień

15 POSTĘPOWANIE Z CHORĄ Z WADĄ SERCA W CIĄŻY: Chore w I i II grupie czynnościowej wg. NYHA - opieka ambulatoryjna, konieczna jest ich hospitalizacja ok. 1-2 tyg. przed porodem. Chore w I i II grupie czynnościowej wg. NYHA - opieka ambulatoryjna, konieczna jest ich hospitalizacja ok. 1-2 tyg. przed porodem. Obserwacja i leczenie chorych III i IV grupy czynnościowej oraz niektórych chorych grupy II z pogorszeniem stanu klinicznego w czasie ciąży - w warunkach szpitalnych już od 26 tyg. Obserwacja i leczenie chorych III i IV grupy czynnościowej oraz niektórych chorych grupy II z pogorszeniem stanu klinicznego w czasie ciąży - w warunkach szpitalnych już od 26 tyg.

16 POSTĘPOWANIE Z CHORĄ Z WADĄ SERCA W PORODZIE: * II i III KLASA wg.NYHA- próba porodu siłami natury ze skróceniem drugiego okresu. *Wskazane jest zniesienie niepokoju chorej i bólu poprzez zastosowanie znieczulenia nadoponowego. *Cięcie cesarskie: wskazania położnicze narastające objawy dekompensacji krążenia (obrzęk płuc), przy braku warunków do szybkiego ukończenia porodu siłami natury narastające objawy dekompensacji krążenia (obrzęk płuc), przy braku warunków do szybkiego ukończenia porodu siłami natury ostry zawał serca ostry zawał serca

17 POSTĘPOWANIE Z CHORĄ Z WADĄ SERCA w PORODZIE : Elektywne cięcie cesarskie: IV klasa NYHA IV klasa NYHA Rozawrstwienie ao Rozawrstwienie ao Tętniak ao Tętniak ao Koarktacja ao Koarktacja ao

18 ZAPOBIEGANIE BAKTERYJNEMU ZAPALENIU WSIERDZIA Wskazania do profilaktyki antybiotykowej w czasie porodu: Po wszczepieniu sztucznej zastawki serca Po wszczepieniu sztucznej zastawki serca Choroba reumatyczna w wywiadzie Choroba reumatyczna w wywiadzie Nabyta wada serca Nabyta wada serca Wrodzona wada serca (złożone, z niepełną korekcją) Wrodzona wada serca (złożone, z niepełną korekcją) Pprzebyte BZW Pprzebyte BZW Kardiomiopatia przerostowa Kardiomiopatia przerostowa Prolaps mitralny z falą zwrotną Prolaps mitralny z falą zwrotną

19 SCHEMATY PODAWANIA ANTYBIOTYKÓW W PROFILAKTYCE ZAPALENIA WSIERDZIA:

20 CIĘŻARNA PO OPERACJI SERCA po całkowitej kardiochirurgicznej korekcie wady wrodzonej z odtworzonym anatomicznie krążeniem po całkowitej kardiochirurgicznej korekcie wady wrodzonej z odtworzonym anatomicznie krążeniem u kobiet z wszczepioną homogenną zastawką u kobiet z wszczepioną homogenną zastawką Przebieg ciąży prawidłowy

21 CIĘŻARNA PO OPERACJI SERCA sztuczna zastawka serca - ciągła antykoagulacja sztuczna zastawka serca - ciągła antykoagulacja I trymestr – heparyna (APTT 2-2,5 x wyższy) II trymestr – DLPZ (INR 2,5-3,5) Od 36 t.c.- heparyna Heparyna- odstawiamy 6h przed operacją lub rozpoczęciem indukcji porodu; ponownie podawana 12 h po porodzie.

22 KARDIOMIOPATIA OKOŁOPORODWA: 1/1300 do 1/15000 porodów Kryteria diagnostyczne:  Wystąpienie niewydolności krążenia w ostatnich miesiącach ciąży (7%-III trymestr) lub w okresie 5-6 miesięcy po porodzie (ok. 93%)  Brak uzasadnienia etiologicznego niewydolności krążenia  Brak podstaw do rozpoznania choroby serca w okresie poprzedzającym ciążę  Zaburzenia czynności skurczowej lewej komory w badaniu echokardiograficznym.

23 KARDIOMIOPATIA OKOŁOPORODWA: Etiologia nieznana (zakażenie wirusowe, mechanizmy autoimmunizacyjne, czynniki hormonalne, nadużywanie alkoholu i leków). Etiologia nieznana (zakażenie wirusowe, mechanizmy autoimmunizacyjne, czynniki hormonalne, nadużywanie alkoholu i leków). Głównie u kobiet powyżej 30 roku życia, w ciążach mnogich Głównie u kobiet powyżej 30 roku życia, w ciążach mnogich Odległa prognoza zależna od szybkości zmniejszania się serca po porodzie. U około 20% chorych normalizacja objętości serca w okresie 6-12 miesięcy po porodzie. Odległa prognoza zależna od szybkości zmniejszania się serca po porodzie. U około 20% chorych normalizacja objętości serca w okresie 6-12 miesięcy po porodzie. U chorych z utrzymującym się powyżej 6 miesięcy powiększeniem serca - rokowanie złe, w następnyvh ciążach nawrót niewydolności serca. U chorych z utrzymującym się powyżej 6 miesięcy powiększeniem serca - rokowanie złe, w następnyvh ciążach nawrót niewydolności serca. Leczenie : Leczenie : ograniczenie wysiłkówograniczenie wysiłków leki przeciwzakrzepowe (możliwość powstawania skrzeplin przyściennych).leki przeciwzakrzepowe (możliwość powstawania skrzeplin przyściennych).

24 KARDIOMIOPATIA OKOŁOPORODWA Umieralność okołoporodowa :25-50% Umieralność okołoporodowa :25-50% Przyczyny zgonu matki: Przyczyny zgonu matki: niewydolność krążenia niewydolność krążenia choroba zakrzepowo-zatorowa choroba zakrzepowo-zatorowa zaburzenia rytmu zaburzenia rytmu


Pobierz ppt "CHOROBY SERCA W CIĄŻY lek. med. Julia Zaręba-Szczudlik."

Podobne prezentacje


Reklamy Google